Updates

De meest recente updates van CALC en Stamgegevens vind je hieronder.

CALC

Dit is de huidige versie van CALC. We raden je aan om met deze versie van CALC te werken.

Stamgegevens

Stamgegevens heb je nodig voor CALC, hier beheer je al je kosten in. We raden je aan om altijd met de nieuwste versie van Stamgegevens te werken.

Op de hoogte blijven van de nieuwste update?

Meld je dan aan voor onze CALC updatelijst.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Releasenotes CALC

Hier vind je de releasenotes van de software. Wil je een mailtje ontvangen bij een nieuwe update? Meld je dan aan voor onze CALC updatelijst.

CALC 1.0.21

Datum: 4 maart 2024

NIEUW

 • Bij een nieuwe release van CALC staat er nu een linkje naar de releasenotes op mijn.bakkerspees.nl in het venster dat vraagt of je wil updaten naar de nieuwe versie. Hierdoor kan je sneller zien wat er nieuw of verbeterd is.
 • Bovenliggende werkomschrijving blijven dezelfde opmaak houden. Onderliggende werk omschrijvingen zijn nu cursief. De afwijkende opmaak zorgt voor beter onderscheid tussen de lagen in werk omschrijvingen.
 • Het is nu mogelijk om een CUF profiel in te stellen voor het juist inlezen van een calculatie in de software van 4PS. Om gebruik te kunnen maken van dit CUF profiel is er een toevoeging aan het specifieke klant sjabloon nodig. Indien dit gewenst is kan er contact opgenomen worden met Bakker & Spees.
 • Het is nu mogelijk om met machten te rekenen. Dit geeft de mogelijkheid rekenregels preciezer te maken waar nodig is.
 • het is nu mogelijk om werkomschrijvingen op verschillende niveaus te verbergen. Voorheen was dit alleen mogelijk voor de kolom bedrag. Dit is handig om bedragen en tekst te verbergen die bijvoorbeeld niet relevant zijn voor de opdrachtgever.

VERBETERD

 • Bij het zoeken in de stamgegevens verkenner werden voorheen alleen de mappen getoond waar resultaten in voor kwamen. Gebruikers moesten eerst zelf de map openklappen om de resultaten te zien uit alle calculatiesets. Dit is aangepast zodat de mappen nu bij een zoekopdracht direct open geklapt worden waardoor de resultaten ook direct zichtbaar zijn. Dit zorgt voor minder klikwerk voor de gebruikers.
 • Het is nu mogelijk om rapportage instelling te exporteren naar een bestandspad die je zelf uitkiest. Voorheen werdt dit alleen opgeslagen in een eigen roaming map van gebruikers. Dit maakt het delen van de rapportinstellingen makkelijker tussen gebruikers.
 • De BTW kolom in de calculatie tabel is nu standaard verborgen. Deze werdt niet standaard ingezet door CALC gebruikers.
 • Voor het inlezen van een materialenlijst die uit AutoCAD gegenereerd wordt is het nu mogelijk om ook de optie ‘count’ te gebruiken. Materialen met dezelfde unieke materiaalcode worden hiermee gegroepeerd ingelezen en de juiste hoeveelheid wordt ingevuld. Voorheen werden deze materialen allemaal apart ingelezen met een hoeveelheid van 1.
 • Wanneer er een zsx-bestand ingelezen wordt met postnummers die niet in het bestand voorkomen, geeft CALC een melding. De melding geeft aan welke postnummers vanuit het zsx niet ingelezen kan worden.
 • CALC geeft ook een melding wanneer er posten in het zsx staan, waarbij de prijs per eenheid niet berekend kan worden. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld de hoeveelheid van de post ‘0’ is, als het bedrag van de post ontbreekt of een ongeldige waarde heeft.
 • Er zijn controles ingebouwd voor het opslaan van CALC bestanden. Als een calculatie niet goed is opgeslagen, wordt een melding van gegeven. Het advies is om de calculatie niet te sluiten en nog eens op te slaan op lokale plek in plaats van een online locatie (bijvoorbeeld een netwerk schijf). Dit verkleint de kans op corrupte bestanden tijdens het opslaan.
 • Het is nu mogelijk om meerdere regels vanuit de moederbestandsverkenner in één keer naar je calculatie te slepen. Het selecteren van meerdere regels is mogelijk door de CTRL toets ingedrukt te houden en de benodigde regels te selecteren. Daarna kunnen ze gesleept worden naar de juiste plek in de calculatie tabel.

CALC 1.0.20

Datum: januari 2024

NIEUW

 • Het is nu mogelijk om de documentnamen standaard te hernoemen naar de gewenste ingevulde waarden(variabele). De voorgestelde waarde wordt getoond na het selecteren van [Opslaan aan] of [Exporteren]. De waarde is alleen een suggestie en is altijd nog aanpasbaar.
 • Waarden uit externe bestanden(bijvoorbeeld uit excel of startdocumenten) kunnen nu gekoppeld worden in andere sjablonen/startdocumenten. Hierdoor kan je ramingen koppelen, zoals deelramingen en projectramingen. Deze waarden worden getoond met een icoontje.
 • Het is nu mogelijk calculatiesets te filteren en te tonen in de Stamgegevensverkenner. De filtering wordt uitgevoerd op basis van geselecteerde keuzes uit een wizard. Die opent automatisch na het openen van een nieuw sjabloon. De keuzes zijn vooraf bepaald met de organisatie.
 • De CALC software is nu ook in het Duits beschikbaar. Dit is mogelijk te kiezen tijdens installatie vanaf versie 1.0.20. Na installatie kan je ook de taal veranderen via [Bestand] -> [Instellingen] -> [Lokalisatie] -> [Taal].

VERBETERD

 • Bij het exporteren naar CUF kon er een foutmelding komen als CALC nog bezig was met rekenen. CALC zal nu eerst alle berekeningen uitvoeren voordat er een export naar CUF gemaakt wordt.
 • Bij invoeren van Excel waarden wordt niet meer in de wetenschappelijk notatie getoond. Bijvoorbeeld de waarde 650,000,000 werdt als 6,5 ✕ 10^8 getoond.
 • In de tabel elementen in calculatie wordt er nu in de kolommen ‘tijdstempel stamgegevens’ en ‘tijdstempel CALC’ alleen de datum getoond waarop het tarief aangepast is. Mocht het wenselijk zijn om alsnog de tijd van aanpassing te willen zien dan kan hiervoor contact opgenomen worden met de CALC-servicedesk. Dit om leesbaarheid te verbeteren.
 • Zoekactie kan nu weer gestart worden bij het indrukken van de numpad Enter
 • In een rapportage waarbij de optie ‘Toon regels met hoeveelheid 0’ uit staat worden de koppen met alleen onderliggende werkomschrijvingen zonder hoeveelheid niet meer getoond.
 • De werking van de enter toets werkt weer naar behoren. In de kolom ‘Omschrijving’ in de calculatietabel wordt er een nieuwe regel aangemaakt om in te typen. In andere kolommen kan er met de enter toets naar een volgende kolom gesprongen worden (vergelijkbaar met de tab functie).
 • Voor een beter overzicht van de verschillende startdocumenten wordt nu in de kolom ‘bestandsnaam’ alleen de naam van het (.bsdoc) bestand getoond.
 • Bij gebruik van de optie ‘Toon regels met hoeveelheid 0’ in een rapportage kon er een synchronisatie probleem ontstaan tussen het bewerkvenster en het rapportagevenster. Dit is nu opgelost.
 • Bij de gefilterde zoekresultaten werd te veel gevonden qua elementen. Het is nu weer mogelijk om gefilterd te zoeken per type element.
 • Voor elk karakter wat ik wil verwijderen met de sneltoets [Ctrl+[z], werdt tegelijkertijd ook karakter(s) in de koptekst verwijderd. Dit is nu opgelost
 • Het is niet meer mogelijk om variabele aan een stuk tekst toe te voegen als gebruiker.
 • De breedte is verkleind van kolommen ”Tijdstempel Stamgegevens’ en ‘Tijdstempel CALC’. Deze waarden komen voor in het basis- en GWW-sjabloon

CALC 1.0.19

Datum: oktober 2023

VERBETERD

 • Gebruikers kregen een foutmelding als een calculatie werdt omgezet naar rapportage. Dit is nu opgelost.

CALC 1.0.18

Datum: september 2023

NIEUW

 • In elke tabel, behalve de calculatietabel, kunnen kolommen nu worden gesorteerd. Het sorteren kan alfabetisch (A-Z, Z-A) en numeriek (hoog-laag , laag-hoog).
 • Een nieuwe modus is toegevoegd, genaamd ‘strikte modus’. Dit is een controle die gebruikers kunnen aanzetten via [Eigenschappen] [Sjabloon] [Strikte modus]. Het geeft een melding als aanpassingen in een calculatie worden gemaakt die tot een conflict leiden en draait de aanpassing automatisch terug. Een voorbeeld van een conflict is de prijs per eenheid van een werkpakket die niet overeenkomt met het totaal van onderliggende tarieven waarmee het onderbouwd is.
 • Gebruikers krijgen nu automatisch een nieuwe melding na bij het opstarten van CALC als de gebruikte versie te laag is.
 • Het is nu mogelijk om in sjablonen gebruik te maken van de indexcijfers risicoregelingen GWW. Het wordt nu gebruikt om prognoses te doen voor raming op basis van historische indexen. Als het gewenst is om deze functionaliteit te gebruiken kan er contact opgenomen worden met Bakker&Spees.
 • Wanneer je een nieuw document kiest, kan je startdocumenten en sjablonen nu verwijderen uit de keuzelijst.
 • Het is nu mogelijk om in te stellen waar bestanden standaard opgeslagen of geëxporteerd worden. Via [Bestand] [Instellingen] [Bestandslocaties] kan op gebruikersniveau een default pad opgegeven worden voor zowel het opslaan van een bestand als het exporteren van een bestand. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om zelf een ander pad te kiezen dan het default ingestelde pad voor het opslaan/exporteren van bestanden.

VERBETERD

 • Foutmelding die wordt getoond bij slepen van onmogelijk selecties is verduidelijkt.
 • Elementnummers met meerdere spaties achter elkaar worden nu goed ingelezen bij het openen van eerder gemaakte calculaties. De koppeling tussen de elementen in CALC en Stamgegevens blijft nu bestaan.
 • Alle rapportage instellingen worden nu volledig opgeslagen.
 • Opslagen worden nu alleen meegenomen als de zoekfunctie is ingesteld op ‘Alles’ of ‘Elementen’ bij het zoeken.
 • Bij het importeren van een RSX-bestand worden nu alle teksten goed ingelezen en in de juiste kolom (deficode) geplaatst.
 • De opslagelementen worden nu ook verborgen als de beeld-instelling ‘Toon elementen’ is uitgevinkt.
 • De rapportinstellingen waarin werkomschrijvingen of tarieven geen hoeveelheid aanwezig is, kunnen nu ook getoond worden met de instelling ‘Toon regels met hoeveelheid nul’.
 • Bij het filteren in de zoekfunctie op Koppen wordt alleen gezocht in de calculatietabel en niet in de overige tabellen.
 • Het zoek icoon is aangepast van verrekijker naar vergrootglas.

CALC 1.0.16

Datum: 20 juli 2023

NIEUW

 • Alle elementen kunnen nu eenvoudig worden verborgen in een Bewerkvenster van een calculatietabel.
 • Bij het exporteren naar een *.csv kan je er nu voor kiezen regels met hoeveelheid 0 wel of niet te exporteren. Echter regels die geen waarde bevatten (leeg) worden nu ook niet meer geëxporteerd. De naam van de optie is aangepast en is veranderd naar ‘Exporteer regels met de hoeveelheid leeg of nul’.
 • Als er een export wordt gemaakt naar *.csv kan je nu kiezen of getallen met een . of , geëxporteerd moeten worden, het decimaalscheidingsteken. Door dit instelbaar te maken kun je altijd het juiste scheidingsteken kiezen voor decimale-getallen die in op een andere plek hergebruikt moeten worden.
 • Variabelen in een document (bijvoorbeeld: Project nummer) kunnen gebruikt worden om automatisch een bestandsnaam te genereren tijdens een export van gegevens .
 • Van een RSX worden nu ook de werkomschrijving (dus niet alleen de romptekst) inclusief de deficode-tekst geïmporteerd in CALC.
 • Het is nu mogelijk om moederbestanden te openen. Het is te openen via de knoppenbalk onder tabblad ‘start’, rechts van de stamgegevens knop. Hierdoor kunnen gebruikers nu inzicht hebben op bestanden, waar je andere calculatie mee kan onderbouwen.
 • In de moederbestandsverkenner is het mogelijk om bestanden te selecteren uit een dropdown menu. In deze bestanden kan je informatie zien van de calculatie tabellen. Hierdoor kunnen gebruikers sneller informatie ophalen uit diverse bestanden, waaruit nieuwe calculaties kunnen worden gebouwd. Het is mogelijk de informatie te kopieren en plakken naar andere openstaande calculaties.
 • Bij het maken van calculaties is het nu standaard ingesteld dat de optionele vensters uit staan. Het optionele venster is ‘moederbestandsverkenner’. Gebruikers kunnen de vensters altijd opnieuw openen vanuit uit de knoppenbalk. Wanneer gebruikers een venster geopend houden en CALC afsluiten, zullen de optionele vensters open blijven staan. Dit verhoogd de user experience.
 • Bij het maken van rapportages is het nu standaard ingesteld dat de optionele vensters uit staan. De optionele vensters zijn  ‘zoeken’, ‘navigatie’ en ‘calculatieoverzicht’. Gebruikers kunnen de vensters altijd opnieuw openen vanuit uit de knoppenbalk. Wanneer gebruikers een venster geopend houden en CALC afsluiten, zullen de optionele vensters open blijven staan. Dit verhoogd de user experience.

VERBETERD

 • Bij het opstarten van CALC zal het ophalen van stamgegevens sneller zijn dan versie 1.0.15.
 • De labels van de keuzemenu’s voor het invoegen, vanuit de knoppen balk en rechtermuisknop, zijn aangepast en voorzien van een label. In plaats van ‘Element invoegen niveau 1’ staat er nu ‘Invoegen Tarief’.
 • De kolom ‘Bedrag’ behoud nu dezelfde grijze achtergrondkleur voor- en na het verbergen van de kolom.
 • Wanneer je een foute stamgegevens-url of een tijdelijk niet bereikbare licentieserver hebt, krijg je een foutmelding. De melding is aangepast en voor de gebruiker verduidelijkt.
 • Als er een RSX wordt geïmporteerd worden volgposten nu ook correct overgenomen en als volgposten (Werkomschrijving onderliggend) in CALC geplaatst.
 • Van een RSX worden nu ook de werkomschrijving (dus niet alleen de romptekst) inclusief de deficode-tekst geïmporteerd in CALC.
 • Tijdens het exporteren neemt de optie: Exporteer regels met hoeveelheid leeg of nul, de hoofdstukken niet mee (ondanks dat ze geen hoeveelheid hebben). Dit wordt aangestuurd met de optie: Exporteer koppen.
 • Contact informatie is geüpdatet. Klanten kunnen nu direct met de CALC afdeling contact opnemen. De contactinformatie is terug te vinden in de knoppenbalk onder ‘Help’ en subtab ‘over’. Hierdoor kunnen klanten sneller geholpen worden.
 • Het slepen van werkpakketten uit stamgegevens is verbeterd.
 • De zoekfunctie in het tabblad ‘beeld’ is verbeterd. Dit verhoogd de user experience voor gebruikers.

CALC 1.0.15

Datum: maart 2023

NIEUW

 • In het ‘zoek venster’ kan nu ook opgegeven worden waar er specifiek gezocht kan worden, bijvoorbeeld in de koppen of elementen.
 • Elementen uit de lijst ‘Elementen in de calculatie’ kunnen nu snel gezocht worden in de Calculatie tabel door middel van een rechtermuisknop optie ‘Zoek tekst’. De geselecteerde tekst wordt geplaatst in het zoek-veld en het eerste resultaat wordt getoond.
 • Er kan nu een materialen lijst worden ingevoegd per werkbeschrijving (materialen lijst is een Excelbestand met werkpakket-codes), die via de Stamgegevens een complete set aan tarieven (materialen) genereert. Deze optie kan worden geactiveerd in een sjabloon en staat dus niet standaard aan.
 • We kunnen nu in het sjabloon instellen hoe bepaalde exports (bijvoorbeeld naar CUF) inhoudelijk er uit zien, als een sjabloon andere kolommen gebruikt voor informatie dan de standaard. Bijvoorbeeld een aparte kolom voor de Verkoopprijs die in het CUF meegenomen moet worden in plaats van de standaard kolom voor Bedrag. Bij meerder mogelijkheden vanuit het sjabloon krijgt de gebruiker een keuze welke CUF vorm geëxporteerd moet worden.
 • Er kan een *.zsx bestand worden toegevoegd aan een ingelezen *.rsx (Inschrijfstaat). Dus er kan een *.rsx worden ingelezen en daarop kunnen een of meerdere *.zsx bestanden worden ingevoegd. De gebruiker krijgt een vraag in welke kolommen de prijzen moeten worden geplaatst.
 • Per gebruiker kan nu, via de gebruikersrechten, aangegeven worden of deze de updates (melding) ontvangt of niet.
 • Er kan nu in een sjabloon een afwijkend formaat voor een getal worden ingesteld (bijvoorbeeld geen scheidingsteken bij jaartallen, dus 2023 i.p.v. 2.023).
 • Een RAW-Bestek (*.rsx) kan worden geïmporteerd, vanuit het RAW-bestand lezen we de inschrijfstaat in.

VERBETERD

 • Het is nu mogelijk in sjablonen en een algemene tekst kolom toe te voegen (door de sjabloon-bouwer). Deze kolom kan opgemaakte tekst bevatten en kan worden gebruikt voor extra detaillering bij werkbeschrijvingen of opmerkingen.
 • De afhandeling door CALC van de Rapportinstelling-bestanden (*.bsdocrep) is verbeterd waardoor de bestanden verplaatst of verwijderd mogen worden ook als CALC nog actief is.
 • Bij het importeren van nieuwe sjablonen krijgt de gebruiker geen melding meer als de actie succesvol is doorlopen. De gebruiker krijgt nu alleen een medling als het niet goed is gegaan.
 • In enkele sjablonen zitten tabellen (naast de calculatie tabel) die door gebruikers met nieuwe rijen aangevuld kunnen worden. Soms ontstond er een crash bij het in een bepaalde volgorde toevoegen van nieuwe rijen. Vanaf deze versie kunnen nieuwe rijen foutloos worden aangemaakt.

GEREPAREERD

 • Rapporten die een (spatie) of ANSI karakter bevatten genereerden een foutmelding bij openen.
 • In sommige situaties kwam er ten onrechte een lege regel onder een kop of werkbeschrijving op de daadwerkelijke afdruk, dat is nu opgelost.
 • Als je direct na het openen van een calculatie in CALC klikte op ‘Toon berekening’ ontstond er in enkele situaties een crash. Deze doet zich niet meer voor.
 • Bij een import van een Excel-bestand worden alle kolommen goed geïmporteerd, ook kolommen met een standaard of afwijkende naamgeving.
 • Als er een afwijkende volgorde (dan de standaard manier van invoegen) van het aanmaken van werkbeschrijvingen en koppen werd gebruikt resulteerde dit in waarschuwingen (X) in de kolommen Prijs per eenheid en Bedrag.

CALC 1.0.14

Datum: januari 2023

NIEUW

 • Er is een knop gekomen op de werkbalk die het mogelijk maakt direct naar conflicten in de calculatie te navigeren.
 • De standaard calculatieset (programma-instellingen) kan op sjabloon en startdocument (bestand-instellingen) ingesteld worden.

VERBETERD

 • Bij het importeren van een verbeterd sjabloon bestand (*.bstdot) wordt de oude/bestaande correct overschreven.
 • Van de twee kolommen met de tijdstempels is de weergave gelijk gemaakt.
 • Van de keuze lijsten is de lay-out aangepast zodat er meer ruimte tussen de regels is, ter verbetering van de leesbaarheid.
 • Conflicten worden nu sneller getoond en ze zijn beter terug te vinden (speciale knop op de werkbalk).
 • CALC kan nu omgaan met een verwijderde %temp%, ook als die tussentijds door schijf-opruim-acties wordt verwijderd.
 • Waarden uit een gekoppelde Excelsheet worden nu ook getoond als er alleen maar cijfers in de Excelsheet staan.
 • Bij het kopiëren of verplaatsen van een opslagelement wordt de verwijzing behouden en als dat niet kan wordt het gemeld.
 • De weergave van de buttons, vet, doorhalen en onderstreept werken nu ook juist bij een tekst-selectie.

CALC 1.0.13

Datum: november 2022

NIEUW

 • De stamgegevens-verkenner kan nu ook aangeroepen worden met de toetscombinatie Ctrl-F3.
 • Dubbelklikken in de calculatie tabel geeft altijd een nieuwe werkbeschrijving, ook tussen 2 koppen in.
 • Gebruikers kunnen nu een locatie op hun netwerk aanwijzen waar de sjablonen en startdocumenten staan. Daarmee kunnen alle gebruikers binnen een organisatie naar dezelfde map verwijzen waardoor iedereen dezelfde centraal geplaatste sjablonen en startdocumenten gebruikt. De instelling is geplaatst onder Instellingen: Bestandslocaties.

VERBETERD

 • Bij het zoeken in de stamgegevens worden speciale tekens goed afgehandeld.
 • Het calculatie uitwissel formaat is op diverse plekken aangepast waardoor de structuur van de calculatie beter uitgewisseld kan worden.
 • Het venster om Excel-waarden over te nemen in de calculatie heeft iets bredere en instelbare kolommen gekregen waardoor de waarden beter af te lezen zijn.
 • Opslagelementen die cyclisch verwijzen kunnen niet meer aangemaakt worden. Daarmee worden fouten voorkomen in het gebruik van opslagelementen.
 • Het postnummer van de werkbeschrijvingen wordt beter vastgehouden na het verwijderen van bovenliggende kop(pen). In sommige situaties kregen de onderliggende werkbeschrijvingen een (voor de gebruiker onlogisch) nieuw nummer.
 • In het gww-sjabloon is het calculatie overzicht verduidelijkt en zijn de namen aangepast overeenkomstig de naamgeving van de kolommen.
 • Er waren nog een paar mogelijkheden/gebruikers acties die niet mogen in een alleen-lezen bestand (moederbestand) deze kunnen nu niet meer.
 • De pijl-iconen van het in- en uitklappen van de calculatie regels waren niet helemaal scherp bij volledig in zoomen.

GEREPAREERD

 • Een foutmelding die ontstond na het toevoegen van een element, verwijderen en daarna 2x weer toevoegen.
 • Excel indicator icoon bleef ook zichtbaar op rapport vensters en daarmee uiteindelijk ook op de afdrukken.
 • Bij verwijderde elementen die wel een kenmerk hebben (dus nog zichtbaar in de elementen lijst) kregen in enkele gevallen een onterechte indicator van een rekenkundig conflict.
 • Logo’s (afbeeldingen) werden niet altijd goed bewaard in het Rapport-instellingen-venster.
 • Bij het bijwerken van de elementenlijst met de stamgegevens in een bestand en daarnaast het openen van de Stamgegevens verkenner in het tweede bestand ontstond een foutmelding.
 • Kostensoorten werden soms ten onrechte als niet gelijk weergegeven (≠).
 • Bij het verwijderen van een Kop met behoud van de onderliggende werkbeschrijving(en) werden de elementen onder de betreffende werkbeschrijving(en) onterecht op inactief gezet in de elementenlijst.
 • Soms ontstond er een foutmelding indien er meerdere grote bestanden geopend waren en waarvan er van een een afdruk voorbeeld werd gemaakt.

CALC 1.0.12

Datum: augustus 2022

NIEUW

 • Bij het exporteren van een calculatie naar een Excel bestand is het nu mogelijk om de instellingen voor het exporteren op te slaan voor later gebruik. Dankzij deze nieuwe feature hoeven de instellingen niet elke keer opnieuw ingevoerd te worden voor dezelfde soort export. Het is mogelijk om meerdere export profielen aan te maken. Deze profielen worden in het CALC bestand opgeslagen zodat andere gebruikers van hetzelfde CALC bestand ook gebruik kunnen maken van deze export profielen.
 • Opgeslagen rapport instellingen kunnen vanaf nu in CALC geïmporteerd worden. Hierdoor is het mogelijk om standaard ingestelde rapporten makkelijker met anderen te delen en te gebruiken.
 • Het is nu mogelijk om een excel-bestand te importeren die de staat van hoeveelheden (bill of quantities, BoQ) bevat. De gebruiker kan makkelijk zelf bepalen welke informatie vanuit de staat van hoeveelheden geïmporteerd wordt en waar deze informatie geplaatst wordt door de kolommen in het excel bestand dezelfde naam te geven als de kolommen in de Calculatie tabel in CALC.
 • In alle sjablonen is nu de kolom ‘Calculatieset naam’ toegevoegd aan de tabellen Calculatie & Elementenlijst. In deze kolom wordt de naam van de desbetreffende calculatieset getoond waar het bijbehorende element in terug te vinden is.
 • Bestanden kunnen nu het kenmerk ‘alleen lezen’ krijgen (via Bestand –> Eigenschappen) waardoor ze veel sneller te openen zijn en gebruikt kunnen worden als ‘moedercalculatie’. Een ‘moedercalculatie’ kan niet bewerkt worden en de rekenregels zijn uitgeschakeld zodat het alleen mogelijk is om vanuit een ‘moedercalculatie’ te kopiëren naar een andere calculatie.

VERBETERD

 • Het is nu mogelijk om bestanden te exporteren terwijl er een afdrukvoorbeeld geopend is.
 • Het ‘Calculatieoverzicht’ is nu op de juiste manier vertaald naar het Engels wanneer de taal van het programma op Engels wordt ingesteld.
 • Gebruiksvriendelijkheid bij het selecteren van een rapport is vergroot.
 • Zowel het handmatig opslaan alsook de autosave van bestanden op een netwerklocatie gaat nu veel sneller.
 • Handmatig invoeren van tarieven middels ctrl+t en het snel verder invullen van dat tarief werkt beter.

CALC 1.0.11

Datum: juni 2022

Belangrijkste wijziging voor versie 1.0.11 is het veranderen van een 32 bits versie naar een 64 bits versie. Een 64 bits van CALC maakt het mogelijk met meerdere grotere bestanden tegelijk te blijven werken. Doordat CALC 64 bits is geworden is de standaard installatie locatie ook aangepast van ‘C:Program Files (x86)Bakker&SpeesCALC‘ naar ‘C:Program FilesBakker&SpeesCALC‘.

Daarnaast is in deze versie veel aandacht besteed aan het versnellen van het ophalen van Stamgegevens informatie. Het betreft met name het sneller opzoeken van een element met toetscombinatie, ctrl-t.

VERBETERD

 • Afdrukken zonder sectietitels.
 • Zoeken in de Stamgegevensverkenner met name bij veel resultaten.
 • Bijwerken van de Elementenlijst bij het knippen uit een calculatie (en plakken in een andere calculatie).
 • Het achter elkaar open- en inklappen van de calculatie.

CALC 1.0.10

Datum: mei 2022

NIEUW

 • Een inhoudsopgave kan nu ook de hoofdstukken en werkbeschrijvingen uit de calculatietabel bevatten.
 • Het werken met een automatisch door de server gegenereerd en verstuurd wachtwoord kan niet meer, direct na inloggen moet die aangepast worden door de gebruiker.
 • In sjablonen kan nu bij keuze lijsten een lege waarde worden gebruikt.
 • Koppen in de calculatietabel kunnen nu in 1x van een stijl worden voorzien, via bestand eigenschappen.
 • Tijdens het bijwerken van de elementenlijst wordt ook het kostentype bijgewerkt.
 • Totalen van de koppen kunnen in de calculatietabel nu via de knoppenbalk niet zichtbaar worden gezet.
 • Het standaard lettertype en grootte (ook voor de koppen) is aangepast zodat het beter op de afdrukken past en het beeld rustiger is geworden.

VERBETERD

 • Afhandeling van knippen en plakken.
 • Technische herontwikkeling van het programma-instellingen venster, waardoor klikken voor bevestiging niet meer nodig is.
 • Het opschonen van de elementenlijst terwijl de Stamgegevens-verkenner open staat
 • Selecteren van meerdere elementen in de Elementenlijst geeft in specifieke situaties geen foutmelding meer.
 • Het kleine indicator driehoekje voor een uitklap menu is altijd zichtbaar.
 • Bij het afdrukken van een inhoudsopgave met speciale karakters worden deze nu goed getoond.
 • Het opzoeken van de elementinformatie, bij het intypen van een nummer, is sneller geworden.

CALC 1.0.9

Datum: februari 2022

VERBETERD

 • De knop voor het open/dichtklappen van de calculatie is nu ook buiten de tabel beschikbaar.
 • Het venster van de aantekeningen is verplaatst van rechtsonder naar rechts midden (duidelijker geworden).
 • Weergave settings (zoals Toon totalen) worden nu bewaard in het bestand.
 • Inlezen en bewerken van bestanden is versneld.
 • Bij het herstellen van de venster indeling deed zich soms een crash voor.
 • Algehele stabiliteit bij het aanpassen van de instellingen voor stamgegevens.
 • Het aanpassen van de stamgegevens instellingen (connectie) mag nu ook als stamgegevens verkenner open is.
 • Bij het afdrukken werd soms een ander bestand even kort getoond.
 • In de export naar het *.cuf wordt de kostensoort goed gevuld.
 • Er kwam een (fout) melding bij het aanpassen van het lettertype voor het gehele bestand.
 • Logo wordt weer getoond in de preview en bij het afdrukken.
 • Foutmelding bij gebruik enter-toets in Rapport instellingen venster.

CALC 1.0.8

Datum: januari 2022

NIEUW

 • Sjablonen kunnen door de gebruiker toegevoegd worden aan het ‘Bestand – Nieuw’ venster
 • Details van de elementen kunnen worden geëxporteerd naar *.csv.
 • Er kunnen nu afdrukken worden gemaakt zonder Bedrag en Prijs per eenheid (maar wel met totalen)
 • Overzetten (slepen) van calculatie informatie tussen sjablonen (verschillende versies en types) is slimmer gemaakt en nu wel mogelijk.
 • Elementen in de calculatie tabel worden om-en-om grijs geaccentueerd, altijd beginnende met grijs.
 • Bij lange keuzelijsten is er nu een scrollbar beschikbaar, langere woorden of teksten worden correct afgebroken en de waarden zijn om-en-om gemarkeerd.
 • Afdrukken van Bedragen kan op elk niveau worden uit/aan gezet.

VERBETERD

 • Bij gebruik ctrl-t zonder element kolom wordt de cursor juist gepositioneerd in de kolom omschrijving.
 • De functie om de gehele calculatie open te klappen, laat nu ook alle elementen zien en stopt niet meer bij de werkbeschrijvingen.
 • Kleurstelling van de om-en-om elementen en de verticale Bedrag kolom kleur is gelijk geworden.
 • Melding dat er in het rapport niet bestaande secties gebruikt worden is gebruiksvriendelijker gemaakt.
 • Zonder internetverbinding (of zonder connectie met de licentie server) is het mogelijk nog 7 dagen met CALC te werken.
 • Het inladen van bestanden (vooral merkbaar bij grotere bestanden) is drie keer zo snel geworden.
 • Er kunnen nu meerdere tabellen worden gegenereerd met dezelfde identificerende kolom.
 • Werken op meerdere monitoren genereerde in speciale situaties een crash.
 • Er kunnen nu niet meer twee waarden worden gekozen in één keuzelijst.
 • CALC was half te gebruiken (incl. diverse meldingen) zonder in te loggen, dat kan nu niet meer.
 • Op rapportvensters was het mogelijk de Excel-koppeling te activeren.
 • CALC crasht niet meer bij het handmatig opslaan met een afdrukvoorbeeld venster open.
 • Dubbelklikken op hoofdstukken in de verkenner gaf dubbele resultaten.
 • Het verslepen van kolommen (tot het einde en terug) resulteert niet meer in een foutmelding.

CALC 1.0.7

Datum: december 2021

VERBETERD

 • Technische oplossing met betrekking tot het afdrukken

CALC 1.0.6

Datum: december 2021

NIEUW

 • Gebruikers hoeven niet meer apart hun stamgegevens instellingen op te geven, die worden automatisch opgehaald.
 • Releasenotes zijn direct vanuit CALC benaderbaar (link onder Help).
 • Proxy-instellingen zijn als gebruiker zelf in te stellen in het programma of direct bij het opstarten.
 • Bij het afdrukken kan worden gekozen een deel (of meerdere delen) van de calculatietabel weer te geven.
 • Aan de export naar Excel zijn diverse opties toegevoegd.

VERBETERD

 • Bij een crash wordt standaard het maildres van de gebruiker ingevuld (door gebruiker wel aanpasbaar).
 • Bijwerken elementenlijst kan nu wel ongedaan worden gemaakt.
 • Logo instellingen is op een aparte tab gekomen.
 • In de sjablonen kan het zo ingesteld worden dat werkpakketten zonder onderbouwing (maar met prijs) juist worden afgehandeld.
 • Kostprijs per eenheid en Kostprijs Bedrag worden ook op de werkbeschrijvingsregel getoond

CALC 1.0.5

Datum: oktober 2021

NIEUW

 • Snel schakelen tussen CALC bestanden kan nu via de knoppenbalk.
 • Gebruikers kunnen nu zelf de taal (localisatie) van het programma instellen, voorlopig Engels of Nederlands.
 • Elementen kunnen worden afgedrukt t/m een opgegeven niveau.

VERBETERD

 • Als de relatie ‘vast’ is, is de verhouding per regel niet meer zichtbaar.
 • Bij Bestand – Nieuw worden Sjablonen eerst getoond en dan de Startdocumenten.
 • Knop voor verversen Stamgegevensverkenner is een icoon geworden.
 • Meldingenvenster inlezen bestand is aangepast: ‘Calculatie initialiseren’.
 • De kolom Hv-vast is hernoemd naar Relatie.
 • Export-informatiescherm komt pas tijdens de daadwerkelijk export actie en is dus even zichtbaar.
 • Bij de export naar Excel werden de interne kolomtitels gebruikt, nu worden de interface kolomtitels gebruikt.
 • ‘Toon Omschrijving Details’ is geworden ‘Toon element details’.
 • Naam van documentsecties en bestandsecties aangepast in secties.
 • Bij het opstarten is de melding aangepast in ‘Controleren gebruikersaccount.’.
 • Onterechte melding bij het openen van bestanden uit de recent-lijst is opgelost, is geworden ‘Bestand niet gevonden ..’.
 • Door wisselend elementen aan te maken, kon er inconsequentie optreden tussen de elementen in de calculatie en de calculatie zelf. Deze inconsequentie treedt nu niet meer op.
 • Bij alles open klappen wisselt CALC niet meer van venster.
 • Detail export ‘Tarieven’ moet zijn ‘Elementen’.
 • Calculatiesets die passief zijn worden niet meer getoond in CALC.
 • Cuf (xml) export werkt weer.

CALC 1.0.4

Datum: juli 2021

NIEUW

 • Bij het toepassen van ‘Elementenlijst bijwerken’ komt er eerst een bevestigingsvraag.
 • Opmerkingen bij de elementen in de stamgegevens-onderbouwing kunnen worden overgenomen in CALC.
 • Details in de volgorde van de kolommen in de sjablonen aangepast.
 • Gebruiker kan zelf zijn wachtwoord aanpassen.
 • Export naar Excel helemaal door gebruiker instelbaar.
 • Detail in de sjablonen aangepast bij het openen.
 • Variabelen kunnen worden voorzien van een symbool (bijvoorbeeld euro, €).
 • Knoppen op de knoppenbalk voor het in zijn geheel openen en sluiten van de calculatietabel.
 • Vaste CALC-kolommen kunnen ook van een alternatieve naam worden voorzien.
 • In sjablonen kunnen de secties ook eenvoudig hernoemd worden (door de productspecialist).

AANGEPAST

 • Zoekbalk voor Stamgegevensverkenner voorzien van verrekijker en wis kruisje.
 • Waarden als ‘werksoort’ worden automatisch doorgezet naar onderliggende regels (elementen) als het sjabloon daar om vraagt.
 • Optimalisatie van het verplaatsen en kopieren van koppen daardoor is het sneller geworden.
 • In het navigatievenster hebben mappen de juiste kleur (dicht/open).
 • Bij het kopiëren van een deel van een tekst blijft de opmaak behouden.
 • Bij het sluiten van het laatste bestand blijft CALC correct actief en afsluitbaar.
 • Gebruik van de page-up en down -toets om snel te kunnen navigeren door geopende calculatie werkt nu ook als focus op document staat.
 • ALT-codes zijn te gebruiken in CALC voor het invoegen van symbolen en tekens.
 • Afhandeling van speciale tekens in het Overzicht Elementen opgelost.
 • Bestandsnavigatie gaat ook goed bij enorm diep gelaagde structuur.

CALC 1.0.3

Datum: mei 2021

NIEUW

 • Leverancier en Artikelnummer zijn toegevoegd aan het GWW-Sjabloon. Er zijn twee nieuwe secties: Leveranties en Totalen per leverancier.
 • Er is een splitsing gemaakt in Startdocumenten en Sjablonen.
 • Je kunt nu ook .cuf inlezen in CALC.
 • Er zijn aparte menu opties bijgekomen voor het importeren en exporteren van bestanden.
 • Je kunt nu direct de Stamgegevens-verkenner verversen zonder CALC opnieuw op te starten.
 • Alle kolommen kunnen van een andere naam worden voorzien, ook de vaste kolommen.
 • De detaillering kan zowel in het bewerkvenster als rapportvenster nu uit worden gezet.
 • Je kunt nu ook het eurosymbool toepassen op kolommen.

AANGEPAST

 • [Over] [CALC] met versie informatie is nu verplaatst naar de optie [Help] in de menubalk.
 • Diverse icoontjes in de menubalk zijn aangepast.
 • Het verplaatsen en verwijderen van secties is vervangen door pijltjes iconen waardoor dit logischer verloopt.
 • Diverse verbeteringen bij het instellen van het logo voor de koptekst.
 • Diverse verbeteringen voor het inlezen van .X83 bestanden.
 • De snelheid van het ophalen van grote calculatiesets is geoptimaliseerd.
 • CALC crasht niet meer bij het openen en sluiten van de Stamgegevensverkenner zonder geopend bestand.
 • Crash voorkomen bij het onjuist toepassen van variabelen in een template.

CALC 1.0.2

Datum: maart 2021

NIEUW

 • Bij afdrukken kunnen de lagen van de elementen worden ingesteld
 • Gebruiker kan zelf aangeven of CALC bij het opstarten controleert op updates.
 • In de stamgegevensverkenner wordt de laatste positie onthouden bij sluiten
 • Statusbalk bij het ophalen van de update
 • Bijwerken van elementenlijst op basis van de stamgegevens
 • Logo kan worden ingesteld op de afdrukken
 • Bij connectieproblemen is logging mogelijk gemaakt, t.b.v. systeeembeheer
 • Bij elementen is het nu mogelijk een detaillering aan te maken.
 • Bij verwijderen van een kop komt de vraag om onderliggende regels ook te verwijderen.

VERBETERD

 • BTW-sectie opgenomen in GWW-Template
 • CALC crashte bij afsluiten van een bestand terwijl de stamgegevens verkenner nog open stond.
 • Update van het demo-elementenbestand
 • Navigeren met de ‘pijltjes-toetsen’ door tekst
 • Meerdere keren downloaden van de update wordt voorkomen
 • Opslagelement rekent ook door als er 0-waarden tussen zitten
 • Lijnen van de kolommen lopen weer gelijk met de titels
 • Opslaan als .csv geschikt voor openen in Excel

CALC 1.0.1

Datum: januari 2021

NIEUW

 • Sneltoetsen voor onderstreept (ctrl-u), vet (ctrl-b) en cursief (ctrl-i).
 • Gebruik van de shift-toets om snel een selectie te maken in de lijst ‘Elementen in calculatie’.
 • Samenvatting kan afgedrukt worden.
 • In het scherm voor de print instellingen kun je nu gelijk op toepassen klikken, zo kun je de rapportage direct aanpassen.
 • Bij het invoeren van de locatie van de stamgegevens zijn de extra toevoegingen niet meer nodig, de ‘kale’ url is voldoende (stamgegevens.bakkerspees.nl).
 • Bij een evaluatieversie van CALC wordt de url van de stamgegevens op ‘demo’ gezet en wordt er een lokale stamgegevens file gebruikt.
 • Selecteren van elementen kan ook als ze willekeurig gebruikt worden (onder andere elementen of niet).

VERBETERD

 • Bij het overslepen van een werkpakket wordt de basisprijs goed geplaatst.
 • Bewerken van variabelen is weer mogelijk en wordt correct afgehandeld.
 • Het kopiëren van opmerkingen binnen het document wordt nu goed afgehandeld.
 • Updaten van de geselecteerde informatie in de cel bij verder bewerken.
 • Bij het toevoegen van een kop, na het bestand geopend te hebben, geeft de juiste prijs.
 • CALC crashed niet meer als de Stamgegevens nog aan het downloaden zijn en tegelijkertijd al gebruikt worden.
 • Afronding van het bedrag in het basis-sjabloon aangepast, gelijk aan het gww-sjabloon.
 • Quickfix, alle tekst van een element wordt overgenomen naar CALC
 • Niet zichtbare kolommen uit de template worden op volgorde getoond en niet meer willekeurig.

CALC 1.0.0

Datum: december 2020

NIEUW:

 • Vele aanpassingen in de ‘look-and-feel’. Het kleurgebruik in het programma is conform de CIVIEL-productgroep stijling.
 • Je kunt nu opmerkingen toevoegen aan een geselecteerd stuk tekst in de tekstdelen en de calculatietabel. De geselecteerde tekst wordt geel gemarkeerd en er staat een icoon voor de regel. Je ziet door wie en wanneer deze opmerking is toegevoegd. Je kunt in de opmerkingen dus ook op elkaar reageren.
 • Je kunt een Opslagelement toevoegen aan je calculatietabel. Op deze manier is het mogelijk een soort ‘staartposten’ overal in je calculatie toe te passen.
 • Opmaak van tekst in de werkbeschrijvingen is nu mogelijk.

AANGEPAST:

 • Diverse nieuwe functietoetsen zoals CTRL+DEL
 • Export naar CUF (gestructureerd) mogelijk vanuit het GWW-sjabloon.
 •  Kolommen kunnen een accentkleur (achtergrondkleur) meekrijgen. Standaard heeft de kolom ‘Bedrag’ een accentkleur.
 •  Technische programma informatie opgenomen bij [Bestand] [Over].
 • Export vanuit het GWW-sjabloon naar *.csv (Excel).
 • Er is een Help-knop gemaakt met een link naar mijn.bakkerspees.nl en een link naar de Teamviewer-client voor remote support.
 • Diverse kleine kleuraanpassingen.
 • Je kunt nu ook een negatieve Hoeveelheidsresultaatsverplichting opgeven. Dit is gemaakt zodat je ook een negatieve opslag (bijvoorbeeld een korting) kunt toevoegen aan een regel.
 • In het basis- en gww-sjabloon is bij het overicht van de elementen een kolom gemaakt met de ‘Totaal hoeveelheid’ van het element.
 • Diverse details in de calculatie-tabel, voor het juist afhandelen van extra informatie.
 • Bij het openen van een bestand met bepaalde ‘pagebreak settings’ liep CALC vast en dit is nu opgelost.
 • Bij het toevoegen van een werkpakket kreeg het werkpakket een productie mee. Nu krijgt het werkpakket zelf geen productie meer mee.
 • Tekst van rechts naar links selecteren werkt weer.
 • Inhoudsopgave kan weer afgedrukt worden.
 • Volgposten worden weer correct afgehandeld bij het importeren van een .bsx.
 • Bestanden waarin werksoorten voorkomen, crashen niet meer.

CALC 0.9.59

NIEUW

 • In het GWW-Sjabloon is de functionaliteit ‘werksoort’ toegevoegd.
 • Updates worden vanaf nu automatisch opgehaald.
 • Indexeren van elementen is logischer gemaakt, vrije elementen worden ook aangepast.
 • Er kan nu voor het gehele bestand een basis lettertype worden opgegeven.
 • Licentiebeheer gaat nu helemaal op basis van de gebruikersnaam (gelijk aan CIVIEL 9).
 • Indien het aanmelden als gebruiker niet werkt (om technische redenen) dan kan er 7 dagen off-line (zonder licentie) worden gewerkt.
 • Opmaak toegevoegd aan de tekst-secties.
 • Hoeveelheden van een element kunnen in verhouding aan of uit worden gezet.
 • De afstand tussen de getallen en de kolomlijn is verruimd.
 • De tabel-koppen met de omschrijving hebben een vulkleur gekregen voor de herkenbaarheid.
 • Tekst-symbolen worden ondersteund. Zowel in de tekst als de werkbeschrijvingen.
 • Icoon ‘Invoegen’ gelijk aan CIVIEL 9.
 • Iconen op knoppenbalk, bij Beeld, voor aan/uit zetten deelvensters.

VERBETERD

 • Slepen, verplaatsen op dezelfde plek laat werkbeschrijving verdwijnen.
 • Bij geimporteerde bestanden x83 of bsx wordt de regel totaal werkbeschrijving niet goed geplaatst.
 • Rapportvensters liepen soms vast na het toevoegen van kolommen.
 • Bij het zichtbaar maken van een kolom wordt de titel juist getoond.
 • Bij het overslepen van een element wordt de juiste calcset getoond.
 • Basissjabloon kolombreedte aanpassen zodat titels zichtbaar zijn.
 • De Totaal regel werd niet goed getoond bij geimporteerde bestanden.
 • CALC start ook goed op indien de ‘locale’ anders dan NL of US is.
 • CALC crasht niet meer bij afdrukken ontbrekende secties.
 • Sjablonen aangepast, verhoudingsgetal aangepast voor beter inzicht.

CALC 0.9.58

 • Bij het afdrukken van secties kun je nu aangeven, of ze op een nieuwe pagina komen en of de kop en voettekst ook getoond moet worden.
 • Bij het afdrukken is het instellen van marges, boven-onder en links-rechts mogelijk geworden.
 • Landscape print is nu mogelijk. Ga hiervoor naar [Beeld] [Rapportvenster toevoegen] [Instellingen] en [Pagina]. Hier kun je de optie [Landscape] aanvinken.
 • Je kunt nu je calculaties printen. Hiervoor kies je op het [Afdrukvoorbeeld] voor het printicoontje.
 • De kolom [Kenmerk] is [Hv-Vast] geworden in de calculatie-tabel.
 • De staartkostensectie is uit het GWW-Sjabloon gehaald.
 • Je kunt nu zoeken in CALC. Ga hiervoor naar [Start] [Weergave] en [Zoeken] of gebruik CTRL+F.
 • De opstartsnelheid van CALC is een stuk sneller.
 • Indien je geen getal voor een element gebruikt, wordt dit afgehandeld als ‘vrij tarief’ (de 99-codes in CIVIEL).
 • De kolomtitels worden nu ook in de tabel getoond.
 • In het navigatievenster en het Stamgegevensvenster is er geen pijltje meer zichtbaar, om uit te klappen, indien je op het laagste niveau zit.
 • Diverse details in het Basis- en GWW-sjabloon zijn aangepast en verbeterd (o.a. de kolom verhouding).
 • Indexeren van de elementenlijst is ook mogelijk via een icoon op de knoppenbalk (alleen toepasbaar in het GWW-sjabloon).
 • Het ophalen van de stamgegevens en elementlijsten is versneld en wordt slimmer afgehandeld.
 • Het inlezen van .X83-bestanden mogelijk geworden.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Releasenotes Stamgegevens

Hier vind je de releasenotes van Stamgegevens. Stamgegevens worden zowel in CIVIEL 9 als in CALC gebruikt.

Stamgegevens 2.0.33

Datum: 21 maart 2024

NIEUW

 • Er is een knop in het tabblad [Extra], genaamd [Indeling goedzetten]. Bij het invoeren van nieuwe elementen, kwam het soms voor dat de elementen niet onder de desbetreffende koppen stonden. De elementen werden dan getoond als losse tarieven. Door het klikken op de nieuwe knop wordt dit opgelost.
 • Een nieuwe kolom is toegevoegd genaamd ‘Verzonden door’ met daarin namen. Deze kolom houdt bij wie de laatste aanpassing heeft uitgevoerd voor elke rij. Dit kan worden gebruikt om een beter zicht te krijgen op wie aanpassingen heeft uitgevoerd in de Stamgegevens van de organisatie.

AANGEPAST

 • XML import functie is geoptimaliseerd. Er kwamen soms timeouts voor bij het inlezen van xml bestanden. Dit is nu opgelost.
 • Wanneer dubbele waarden worden ingelezen in een Excel of XML-bestand, ontvang je een waarschuwing.
 • Bij inlezen van Excel bestanden werdt niet altijd de juiste datum meegegeven. Nu wordt altijd de inleesdatum opgeslagen in de kolom ‘Datum.’

Stamgegevens 2.0.30

Datum: november 2023

NIEUW

 • Bij het inlezen van een Archidat (.gcs) bestand in een CALC raamwerk worden tarieven die als onderbouwing van een ander tarief gebruikt worden automatisch als componenten ingelezen.
 • Het is nu mogelijk om een gekozen kostensoort, kostentype, werksoort & leverancier van een tarief te deselecteren zodat dit veld leeg blijft.

AANGEPAST

 • De volgorde van het tonen van de calculatiesets in het dropdown menu gaat nu altijd op basis van het calculatiesetnummer.
 • Wanneer er voor het eerst in stamgegevens ingelogd wordt met het tijdelijke wachtwoord, wordt er nu direct gevraagd om een nieuw eigen gekozen wachtwoord in te stellen.
 • Kostentype, kostensoort, werksoort & leverancier konden met het muiswiel geselecteerd worden als de cursor op het dropdown menu stond. Hierdoor kon er per ongeluk een andere optie geselecteerd worden als er met het muiswiel door het detailvenster heen gescrolld werd. Dat is nu niet meer mogelijk.
 • Na het onderbouwen van een werkpakket worden geselecteerde tarieven weer gedeselecteerd.
 • Wanneer stamgegevens afgesloten werd terwijl er nog een regel open stond voor bewerking werden de wijzigingen van die regel niet opgeslagen. Dit is aangepast zodat stamgegevens voor het afsluiten altijd alle gemaakte wijzigingen opslaat.
 • De status icoontjes helemaal links van een tariefregel zijn blauw gemaakt zodat het duidelijker is welke regel je aan het bewerken bent.

OPGELOST

 • Na de eerste installatie & inlog van stamgegevens werd er een foutmelding gegeven. Dit is opgelost.

Stamgegevens 2.0.27

Datum: mei 2023

NIEUW

 • Er is een controle functie in Stamgegevens bijgekomen die kan controleren of er dubbele tarieven / koppen zijn gebruikt en die ook de [Structuur] weer kan verversen.

AANGEPAST

 • Na het hernoemen van een calculatieset duurde het lang voordat dit op alle plekken werd aangepast. Dit is nu versneld.
 • Het kostentype, de werksoort en de leverancier van een tarief worden gaan nu allemaal ingelezen in stamgegevens. Niet-bestaande kostentypes, werksoorten of leveranciers worden bij het inlezen ook direct aangemaakt in stamgegevens.
 • Het is niet meer mogelijk om koppen/tarieven met hetzelfde nummer te importeren middels een Excel bestand. Wanneer er een dataset geïmporteerd wordt waarin een nummer meerdere keren voorkomt krijgt de gebruiker hier een melding van en wordt het importeren afgebroken.
 • Het inlezen van data middels een Excel bestand is versneld. Ook geeft de voortgangsbalk een realistischere weergave van de voortgang over het inlezen van het bestand.

OPGELOST

 • Bij het onderbouwen van een werkpakket worden alle tarieven nu goed getoond in het selectievenster.
 • Kopiëren van grote stukken tekst naar het veld ‘detaillering’ of ‘opmerking’ van een tarief gaat nu goed.
 • Het handmatig bewerken van data in stamgegevens (zoals het verwijderen en toevoegen van tarieven) werkt nu goed en veroorzaakt geen dubbele data meer.
 • Na het verwijderen van de bovenste regel in een calculatieset bleven de ‘details’ van deze regel nog even staan, dit werkte verwarrend en is nu opgelost.
 • Bij het toewijzen van o.a. een kostensoort kwam het soms voor dat de verkeerde kostensoort (degene onder de gewenste) werd aangevinkt.

Stamgegevens 2.0.21

Datum: november 2022

NIEUW

 • Je kunt nu tarieven van de ene calculatieset naar de andere calculatieset verplaatsen.

AANGEPAST

 • Aanklikken en aanpassen van tarieven is sneller geworden
 • Kostentype kan nu verwijderd worden ondanks dat er al tarieven zijn met dit kostentype. Het kostentype wordt in dit geval leeg gemaakt.

OPGELOST

 • Sorteren op datum werkte niet goed
 • Na het hernoemen van calculatiesets en het importeren van nieuwe gegevens via Excel ontstonden er problemen zoals dubbele regels of niet kunnen zoeken.
 • Als je van twee beeldschermen naar één beeldscherm ging, dan was het detailvenster heel groot/hoog en kon je ook niet meer aanpassen. Nu kan dat wel.
 • Als je je calculatieset scherm ‘zwevend’ maakte, was het lastig om het detailscherm groter en kleiner te maken.
 • Bij het importeren van tarieven vanuit een Excellijst werden niet alle tarieven onder de juiste kop gezet en kwamen ze soms meerdere keren voor.
 • Foutmelding als je met de rechtermuisknop op de omschrijving een van de kolommen klikte.
 • Bij het dupliceren van calculatiesets werd de onderbouwing van werkpakketten niet meegenomen.
 • Foutmelding bij het dupliceren van calculatiesets
 • Stamgegevens liep vast als je een calculatieset met dezelfde naam & nummer aanmaakte van een set die al bestond.

Stamgegevens 2.0.17

Datum:  juni 2022

NIEUW

 • De waarde ‘V’ (vaste hoeveelheid) in de kolom [Relatie] is voor werkpakketten nu ook te gebruiken in Stamgegevens.
 • Je kunt nu calculatiesets kopiëren

AANGEPAST

 • We kunnen weer XML’s inlezen vanuit Rovecom
 • Het aanpassen van tarieven is sneller gemaakt, dit is vooral merkbaar als je een tarief inpast die in veel werkpakketten wordt gebruikt.

Stamgegevens 2.0.12

Datum: december 2021

NIEUW

 • Je kunt Archidat bestanden (.*gcs) importeren
 • Je kunt meerdere tarieven selecteren tijdens het aanmaken van een werkpakket
 • Scherm instellingen worden nu bewaard. De volgende keer dat je Stamgegevens opent staat het beeld zoals je dat de laatste keer had ingesteld.

AANGEPAST

 • Je kunt nu op twee manieren je tarieven indexeren, op de kostprijs of via de kostprijsopslag.
 • Benaming van twee kolommen veranderd:Bruto kostprijs = kostprijs gewordenNetto kostprijs = verkoopprijs geworden

OPGELOST

 • Bij gebruik van <Enter> ging niet goed als je op de ‘laatste regel’ in de lijst stond
 • Bij het opstellen van werkpakketten werd het element nummer van een tarief niet getoond.
 • Bij het dupliceren van elementen werd het nummer niet goed opgehoogd.

 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.