CUF-formaten

Een Calculatie Uitwissel Formaat (CUF) is het uitwisselformaat specifiek voor calculaties en heeft de extensie *.xml. Veel softwarepakketten kunnen het CUF formaat exporteren en importeren. Dit maakt het mogelijk dat je in een ander softwarepakket verder kunt werken met je calculatie. Vaak toegepast om de gemaakte calculatie over te zetten naar de software voor nacalculatie.

Op dit moment lezen de volgende softwarepakketten de .*CUF-formaten vanuit CIVIEL in:

  • Vakware van Admicom
  • InfraOffice en InfraWorks van Bouwinfosys
  • Construct van 4PS
  • Werkexpert van Rovecom
  • Exact-AEC of Exact for Construction van Exact

Je maakt een .*CUF-bestand door te kiezen voor [Opslaan als][CUF-bestand (.*xml)]

Daarna wordt gevraagd in welke vorm van het CUF-formaat je de calculatie wilt opslaan. Op dit moment kan CIVIEL vijf typen van het CUF-formaat opslaan.

Keuze voor welk CUF

Hoeveelheid in het CUF

Omdat het CUF-xml-model zijn oorsprong heeft in de bouw zitten er soms wat andere uitgangspunten in dan in een traditionele gww-calculatie.

Officieel is het zo geregeld in het CUF:

De UUR_NORM = tijd voor 1 eenheid (bijvoorbeeld tijd voor 1 m2).

Met de volgende formules:

Als KOSTENSOORT = “LOON” dan MAMO_REGEL totaal excl BTW = HOEVEELHEID * UUR_NORM * UUR_TARIEF * PRIJS_FACTOR

De HOEVEELHEID zou dan niet de inzet zijn, maar de hoeveelheidresulaatsverplichting.

Standaard plaatsen wij de Hoeveelheid_uren (inzet) in de HOEVEELHEID.

Dat is dus niet helemaal correct. Dus gebruiken HOEVEELHEID x UUR_TARIEF.

In theorie zouden we daar de UUR_NORM tussen zetten: HOEVEELHEID x 1 x UUR_TARIEF

In de praktijk zien we dat alle ERP oplossingen de HOEVEELHEID bij LOON interpreteren als ‘inzet’. Net als bij de overige kostensoorten.

Door EXACT-AEC (export CUF-uitgebreid) is dit aangepast en ook zij interpreteren HOEVEELHEID als ‘inzet’.

De UUR_NORM is dan altijd 1. De PRIJS_FACTOR is ook altijd 1.

CUF – Standaard

Dit is het standaard type CUF.

De meest basis variant. In grote lijnen bevat dit bestand de inschrijfstaat (postnummers, romptekst, eenheid, bedrag) en alle tariefregels met het kenmerk (kostentype) of ze Arbeid, Materieel, Materiaal, Onderaanneming of Kosten zijn.

In detail bevat dit bestand de volgende xml:

CUF – GWW

Dit is het standaard CUF aangevuld met specifieke velden (tags) voor de GWW.

De volgende attributen zijn extra:

attribuut WERKBESCHRIJVING aan het element BEGROTINGSREGEL. Hierin staat de complete tekst van de bestekspost.

attribuut CODE_HVH aan het element BEGROTINGSREGEL. Hierin is de code (V, N, A, O) van de hoeveelheid opgenomen.

attribuut PRIJS aan het element BEGROTINGSREGEL. Hierin staat de prijs per eenheid van de bestekspost.

Dit resulteert in de volgende xml:

CUF – gestructureerd

Te gebruiken in: Vakware

Dit zeer complete CUF-formaat kan ook rechtstreeks worden bewaard vanuit CIVIEL Calculatie in Vakware van Admicom. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Het nadeel van bovenstaande andere .*CUF’s, is dat de structuur van de calculatie niet herkenbaar is. Het element <begrotingsregel> kan zowel hoofdstukken als besteksposten bevatten. Het CUF – gestructureerd (ook wel bundeling) kent deze structuur wel. De tag <bundeling> bevat de structuur. Tevens is aan deze CUF het element <sorteercode> toegevoegd met de attributen ‘acti’ gevuld met ‘Werksoort’ en ‘naca’ gevuld met de ‘Tariefsoort’. De tag <omschrijving> bevat de romptekst en niet de volledige werkbeschrijving.

Sinds 2019 (versie 8.6.27) bevat dit formaat ook de werkbeschrijving, notities, verrekenmethode en totalisaties per hoofdstuk en deelhoofdstuk).

Dit resulteert in de volgende xml (dit voorbeeld is het kenmerkende deel):

CUF – uitgebreid

Te gebruiken in: Construct/Navision/4PS & Exact.

De basis is een standaard indeling van het CUF aangevuld met de kostprijs van de tarieven en de waarden voor de nacalculatie.

Het element <sorteercode> kent daarin <sortering> met daarin <waarde>. ACTI en NACA staan voor Werksoort en Tariefsoort.

Dit formaat wordt o.a. gebruikt voor de export naar 4PS en EXACT-AEC.

CUF – Bouwinfosys

Te gebruiken in:  InfraOffice en InfraWorks

Dit bestand voldoet aan het validatieschema van het CUF-xml. Bouwinfosys valideert het aangeleverde bestand en dit formaat voldoet hieraan en kan zo probleemloos worden ingelezen.

Dit is een gestructureerd CUF-bestand, dus kent <BUNDELING>. Echter, de kenmerkende GWW velden WERKBESCHRIJVING en CODE_HVH zitten er niet in omdat die niet herkend worden bij de validatie.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!