Activeren van het V&G Plan

Het V&G Plan activeer je door naar de [V] van het V&G Plan te gaan.

Je kunt op verschillende momenten het V&G Plan activeren

 • Nadat je het bestek hebt opgesteld;
 • Tijdens het maken van het bestek;
 • Als je het bestek hebt ontvangen van de opdrachtgever

In welke fase je ook zit; open het bestek en ga naar de knop [V] om het V&G Plan te activeren:

Activeren van het V&G Plan

Je komt direct in het [Eigenschappen]-scherm van het V&G Plan uit, hier geef je aan voor welke fase je het V&G Plan wilt genereren: ontwerp- of uitvoeringsfase. Maak een keuze en kies voor [V&G-plan genereren].

Eigenschappen van het V&G Plan

Data

Kennisinstituut Aboma heeft per hoofdcode risico’s geïnventariseerd en deze aan Bakker&Spees beschikbaar gesteld. Deze data kun je terug vinden in de Stamgegevens.

In CIVIEL zie je per bestekpost alle risico’s voor het betreffende werk. De bestaande data kun je altijd zelf naar wens aanpassen.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Kolommen en lay-out

De lay-out en de kolommen van het V&G Plan

Nadat je voor [V&G Plan genereren] hebt gekozen kom je weer uit bij het bestek.
Je ziet nu meerdere secties, de navigatie aan de rechterkant, de inschrijfregels midden bovenin en de V&G risico’s midden onderin:

Scherm van het V&G Plan

Ook zie je verschillende tabbladen met informatie:

Tabjes van het V&G Plan

Risico’s
Hier zie je per bestekpost de risico’s.

Kennisgevingsformulier
Op dit formulier staan de algemene gegevens van het bestek vermeld, zoals de vermoedelijke aanvangsdatum en de betrokken partijen.

Veiligheids- en gezondheidsplan
Dit document bevat onder andere de gegevens van de betrokken partijen, de aannemers en alle te nemen maatregelen.

Dossier
Het V&G-dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden aan het bouwwerk zullen verrichten. Het V&G-dossier wordt opgesteld door de V&G-coördinator Ontwerpfase en tijdens de uitvoering aangevuld en gewijzigd door de V&G-coördinator. Na oplevering van het bouwwerk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het bouwwerk.

Overige documenten
Naast de standaardformulieren voor V&G Plan kun je ook eigen documenten aan het plan toevoegen.

Kolommen Risico’s

In het onderste scherm zal je het meeste zijn, hier vind je alle risico’s van dit specifieke project.

Kolommen van de risicotabel

Fase   
de fase waarin de maatregel van toepassing is
Risico   
de reden voor aanvullende maatregelen
Oorzaak  
de reden waarom er een risico is
Gevolgen voor        
waarvoor het risico gevolgen heeft: mens, milieu, materiaal of reputatie
Maatregel  
de te nemen maatregel
Verantwoordelijke
de vermelding wie de maatregel moet nemen;
Overleggen met
de partij waarmee overleg plaats moet vinden voor het uitvoeren van de maatregel;
Kans        
de kans dat het risico gaat voorkomen (schaal van 1-5)
Effect     
het effect van het risico (schaal van 1-5)
Impact     
de impact van dit risico op het project (kans x effect)

Impact tabel als voorbeeld:

Risicotabel

Kolomindeling veranderen

Je kunt zelf aangeven welke kolommen je wel en niet in beeld wilt zien. Net als in de rest van het pakket ga je op een kolomnaam staan en kies je voor [Rechtermuisknop][ ]. Hier kun je ook de volgende orde van de kolommen aanpassen of zelf voor een standaard lay-out kiezen.

Ook kun je het scherm van de risico’s groter maken door op de rand van de tabel te klikken en deze omhoog te schuiven.

Kolomindeling veranderen V&G Plan

Risico’s op een ander scherm

Als je het fijn vindt, dan kun je de risico’s ook op een ander beeldscherm zetten. Kies voor de knop [Zweven] die je aan de rechterkant van de [Risico’s]-tabel vindt en verplaats het scherm naar de gewenste plek.

Knelpunten op een ander beeldscherm

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Risico’s bewerken en aanvullen

Nadat je alle risico’s hebt ingevoegd in het bestek is het tijd om ze te gaan bewerken/aanvullen.

Nadat je de risico’s het ingevoegd in het bestek is het nu belangrijk om goed door het bestek en de risico’s heen te lopen om te bepalen welke van toepassing zijn en welke niet, en om de risico’s verder uit te werken/ te specifiëren. Zo krijg je een heel compleet en gedetailleerd V&G Plan.

Aanpassen risico’s

Aanpassen van de risico’s doe je in het scherm van de [Risico’s]. Je kunt de inhoud elke kolom naar wens aanpassen. Met de <TAB>-toets navigeer je gemakkelijk door de kolommen heen en bevestig je ook direct je invoer.

In onderstaand voorbeeld hebben we het volgende gedaan:

 • Informatie toegevoegd bij [Oorzaak][Gevolgen voor][Kans] en [Effect]. CIVIEL heeft zelf het impact nummer berekend.
 • Tekst verwijderd bij [Maatregel] om het heel specifiek te maken.
Aanpassen risico's V&G Plan

Voor de kolom [Fase] zie je een vinkje tevoorschijn komen. Dit vinkje geeft aan dat er een wijziging is in het risico’s ten opzichte van je Stamgegevens. Zo ga je per bestekpost één voor één alle risico’s af.

Kopiëren van risico’s

Heb je in een bestek veel dezelfde werkzaamheden (hoofdcodes) en wil je het aangepaste risico naar al deze andere posten kopiëren? Kies dan voor [Rechtermuisknop][Risico kopiëren naar andere bestekposten]

Kopiëren van risico's

Er volgt een selectie scherm waarin je kunt aangeven naar welke posten het aangepaste risico gekopieerd moet worden. CIVIEL heeft standaard al alle posten geselecteerd met dezelfde hoofdcode.

Selectiescherm voor het kopiëren van de risico's

Nieuw risico toevoegen

Mis je een bepaald risico bij een post, dan kun je deze zelf toevoegen. Ga naar de post toe waar het risico op van toepassen is, ga naar het risicoscherm en kies voor [Rechtermuisknop][Nieuw risico toevoegen].

Nieuw risico toevoegen

Wil je een bestaand risico uit je Stamgegevens toevoegen aan een bestekpost, dan kun je deze uit de [Verkenner] halen. Open de [Verkenner], ga opzoek naar het risico dat je wilt toevoegen en sleep deze naar de tabel van risico’s.

Risico vanuit de Verkenner in het bestek zetten

Verwijderen van risico’s

Is een bepaald risico niet van toepassen, dan kun je deze verwijderen door op het risico te gaan staan en te kiezen voor [Rechtermuisknop][Verwijderen]. Ook hier heb je weer de mogelijkheid om het risico bij één of bij meerdere posten te verwijderen. Wil je het risico bij meerdere posten verwijderen, dan kun je dit aangeven via het selectie scherm:

Verwijderen van de V&G risico's

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

V&G Plan maken zonder een (RAW-)bestek

Als je een RAW-bestek hebt, dan kan CIVIEL automatisch alle risico’s aan je bestek laten toevoegen. Maar ook zonder bestek kun je een V&G Plan opstellen.

 • Open je bestand;
 • Ga de [V] van het V&G Plan en geef aan voor welke fase je het V&G Plan wilt genereren;
Eigenschappen van het V&G Plan
 • Je komt nu in een leeg V&G Plan uit. Het V&G Plan bestaat uit meerdere secties:
  • De structuur
  • De tabjes met de risico’s en de documenten
  • De werkomschrijvingen
  • De risico’s
  • De Verkenner
V&G Plan zonder een RAW-Bestek
 • Vanuit de Verkenner kun je nu risico’s naar de werkomschrijvingen toe slepen, ze worden zichtbaar is het [Risico]-scherm. Daarna kun je risico’s zelf gaan bewerken/verrijken
Risico's vanuit de Verkenner naar je bestand slepen
 • Wil je zelf een risico toevoegen die nog niet in de Verkenner bestaat? Kies dan voor [Rechtermuis][Risico toevoegen] en bepaal je eigen inhoud:
Eigen risico's toevoegen aan je project

Verder werkt het opstellen van het V&G Plan net als bij een RAW-Bestek

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Afdrukken van het V&G Plan

Nadat je een V&G Plan hebt opgesteld kun je deze afdrukken.

Je kunt het V&G Plan afdrukken door te gaan naar [Bestand][Afdrukken][Veiligheids- & Gezondheidsplan], je hebt verschillende afdruk opties:

Afdrukken van het V&G Plan

Kennisgevingsformulier
Hiermee druk je alleen het Kennisgevingsformulier af

Veiligheids- & Gezondheidsplan
Hiermee druk je het complete V&G Plan uit, dus alle risico’s en alle formulieren.

Dossier
Hiermee druk je alleen het Dossier af

Overige documenten
Hiermee kun je alle documenten afdrukken die je zelf hebt toegevoegd.

Risicotabel afdrukken op
Met deze instelling kun je aangeven hoe specifiek je de risicotabel wilt afdrukken. Dit kan per bestekpost (waardoor je een heel groot V&G Plan hebt). Maar kan ook per hoofdcode groep of subgroep, dus op 2, 4 of 6 cijfers.

Maak je selectie en kies voor [Rapport genereren], je krijgt nu een afdrukvoorbeeld van je plan te zien. Vanuit daar kun je het plan afdrukken of er een PDF van maken.

V&G Plan printen of naar PDF

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!