Kolommen en lay-out

De lay-out en de kolommen van het V&G Plan

Nadat je voor [V&G Plan genereren] hebt gekozen kom je weer uit bij het bestek.
Je ziet nu meerdere secties, de navigatie aan de rechterkant, de inschrijfregels midden bovenin en de V&G risico’s midden onderin:

Scherm van het V&G Plan

Ook zie je verschillende tabbladen met informatie:

Tabjes van het V&G Plan

Risico’s
Hier zie je per bestekpost de risico’s.

Kennisgevingsformulier
Op dit formulier staan de algemene gegevens van het bestek vermeld, zoals de vermoedelijke aanvangsdatum en de betrokken partijen.

Veiligheids- en gezondheidsplan
Dit document bevat onder andere de gegevens van de betrokken partijen, de aannemers en alle te nemen maatregelen.

Dossier
Het V&G-dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden aan het bouwwerk zullen verrichten. Het V&G-dossier wordt opgesteld door de V&G-coördinator Ontwerpfase en tijdens de uitvoering aangevuld en gewijzigd door de V&G-coördinator. Na oplevering van het bouwwerk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het bouwwerk.

Overige documenten
Naast de standaardformulieren voor V&G Plan kun je ook eigen documenten aan het plan toevoegen.

Kolommen Risico’s

In het onderste scherm zal je het meeste zijn, hier vind je alle risico’s van dit specifieke project.

Kolommen van de risicotabel

Fase   
de fase waarin de maatregel van toepassing is
Risico   
de reden voor aanvullende maatregelen
Oorzaak  
de reden waarom er een risico is
Gevolgen voor        
waarvoor het risico gevolgen heeft: mens, milieu, materiaal of reputatie
Maatregel  
de te nemen maatregel
Verantwoordelijke
de vermelding wie de maatregel moet nemen;
Overleggen met
de partij waarmee overleg plaats moet vinden voor het uitvoeren van de maatregel;
Kans        
de kans dat het risico gaat voorkomen (schaal van 1-5)
Effect     
het effect van het risico (schaal van 1-5)
Impact     
de impact van dit risico op het project (kans x effect)

Impact tabel als voorbeeld:

Risicotabel

Kolomindeling veranderen

Je kunt zelf aangeven welke kolommen je wel en niet in beeld wilt zien. Net als in de rest van het pakket ga je op een kolomnaam staan en kies je voor [Rechtermuisknop][ ]. Hier kun je ook de volgende orde van de kolommen aanpassen of zelf voor een standaard lay-out kiezen.

Ook kun je het scherm van de risico’s groter maken door op de rand van de tabel te klikken en deze omhoog te schuiven.

Kolomindeling veranderen V&G Plan

Risico’s op een ander scherm

Als je het fijn vindt, dan kun je de risico’s ook op een ander beeldscherm zetten. Kies voor de knop [Zweven] die je aan de rechterkant van de [Risico’s]-tabel vindt en verplaats het scherm naar de gewenste plek.

Knelpunten op een ander beeldscherm

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!