Risico’s bewerken en aanvullen

Nadat je alle risico’s hebt ingevoegd in het bestek is het tijd om ze te gaan bewerken/aanvullen.

Nadat je de risico’s het ingevoegd in het bestek is het nu belangrijk om goed door het bestek en de risico’s heen te lopen om te bepalen welke van toepassing zijn en welke niet, en om de risico’s verder uit te werken/ te specifiëren. Zo krijg je een heel compleet en gedetailleerd V&G Plan.

Aanpassen risico’s

Aanpassen van de risico’s doe je in het scherm van de [Risico’s]. Je kunt de inhoud elke kolom naar wens aanpassen. Met de <TAB>-toets navigeer je gemakkelijk door de kolommen heen en bevestig je ook direct je invoer.

In onderstaand voorbeeld hebben we het volgende gedaan:

  • Informatie toegevoegd bij [Oorzaak][Gevolgen voor][Kans] en [Effect]. CIVIEL heeft zelf het impact nummer berekend.
  • Tekst verwijderd bij [Maatregel] om het heel specifiek te maken.
Aanpassen risico's V&G Plan

Voor de kolom [Fase] zie je een vinkje tevoorschijn komen. Dit vinkje geeft aan dat er een wijziging is in het risico’s ten opzichte van je Stamgegevens. Zo ga je per bestekpost één voor één alle risico’s af.

Kopiëren van risico’s

Heb je in een bestek veel dezelfde werkzaamheden (hoofdcodes) en wil je het aangepaste risico naar al deze andere posten kopiëren? Kies dan voor [Rechtermuisknop][Risico kopiëren naar andere bestekposten]

Kopiëren van risico's

Er volgt een selectie scherm waarin je kunt aangeven naar welke posten het aangepaste risico gekopieerd moet worden. CIVIEL heeft standaard al alle posten geselecteerd met dezelfde hoofdcode.

Selectiescherm voor het kopiëren van de risico's

Nieuw risico toevoegen

Mis je een bepaald risico bij een post, dan kun je deze zelf toevoegen. Ga naar de post toe waar het risico op van toepassen is, ga naar het risicoscherm en kies voor [Rechtermuisknop][Nieuw risico toevoegen].

Nieuw risico toevoegen

Wil je een bestaand risico uit je Stamgegevens toevoegen aan een bestekpost, dan kun je deze uit de [Verkenner] halen. Open de [Verkenner], ga opzoek naar het risico dat je wilt toevoegen en sleep deze naar de tabel van risico’s.

Risico vanuit de Verkenner in het bestek zetten

Verwijderen van risico’s

Is een bepaald risico niet van toepassen, dan kun je deze verwijderen door op het risico te gaan staan en te kiezen voor [Rechtermuisknop][Verwijderen]. Ook hier heb je weer de mogelijkheid om het risico bij één of bij meerdere posten te verwijderen. Wil je het risico bij meerdere posten verwijderen, dan kun je dit aangeven via het selectie scherm:

Verwijderen van de V&G risico's

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!