Optionele functionaliteiten

Het belangrijkste kenmerk van CALC is de flexibiliteit van de software middels de sjablonen. Sjablonen zijn makkelijk aan te passen naar rekenregels die kunnen verschillen per bedrijf of branche. Naast de rekenregels zijn er ook een aantal aanvullende functionaliteiten die geactiveerd kunnen worden in je eigen sjablonen.

Bestandnamen baseren op een invoerveld in het sjabloon

Het is mogelijk om bestandsnamen automatisch aan te vullen bij exporteren van calculaties. Wat de opbouw van de bestandsnaam moet zijn, wordt vooraf bepaald. Dit verminderd handmatig invulwerk, spelfouten en standaardiseert documentnamen.  Je kan bijvoorbeeld de projectnaam instellen als bestandsnaam, die als waarde in de calculatie voorkomt. Daarna exporteer je het bestand via [bestand][Exporteren].  De gekozen waarde wordt automatisch ingevuld als bestandsnaam bij het opslaan van het bestand. Uiteraard is het nog altijd mogelijk om de bestandsnaam te wijzigen.

Interesse in één of meerdere benoemde uitbreidingen? Neem contact op met onze CALC-consultants.

Indexcijfers ophalen

De Raadscommissie Risicoregeling stelt maandelijks indexcijfers vast. Deze indexcijfers zijn ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995.

De Risicoregeling GWW beperkt het risico dat voor aannemers en opdrachtgevers ontstaat door wijzigingen in loonkosten en prijzen van brandstoffen en bouwstoffen. De indexcijfers maken het mogelijk om de te verrekenen bedragen vast te stellen.

Normaal worden deze cijfers gebruikt voor de gelijknamige functie ‘Risicoregeling’ in de module CIVIEL RAW-Administratie.

Met deze optionele functionaliteit is het mogelijk om alle indexcijfers vanaf 1995 op te halen en te gebruiken in het sjabloon.

Bakker & Spees ontvangt altijd de meest recente indexcijfers vanuit het CROW en publiceert deze t.b.v. de CIVIEL – Risicoregeling (middels een server). CALC kan deze cijfers ook aanroepen en gebruiken om op basis van de gekozen jaartallen (bijvoorbeeld jaar van uitvoering) de index te berekenen (op basis van de historische gegevens).

Bijvoorbeeld het uitvoeringsjaar is over 5 jaar, op basis van de indexcijfers van de afgelopen 5 jaar wordt er een voorspelling gedaan en berekend voor over 5 jaar. Dat kan op de gehele berekende investeringskosten maar ook op de in de cijfers genoemde componenten (mits die in de calculatie gedefinieerd zijn).

Materiaallijsten/bestellijsten automatisch genereren

Door het koppelen en uniform houden van de objectnummers wordt er direct vanuit de tekening een bestellijst gegenereerd met bijhorend geraamd budget. Door dit te combineren in CALC, de afname van diensten (aannemerskosten) en te bestellen materialen gecombineerd met overige opslagen (gebieds of projectgebonden kosten) ontstaat er één kostenraming die direct een benodigd budget en concept materialen bestellijst genereerd.

Tijdens het tekenen en uitwerken van het technische ontwerp in AutoCAD worden objectnummers gekoppeld. Deze objectnummers vertegenwoordigen objecten die uit meerdere artikelen bestaan. Bijvoorbeeld een brandkraan bestaande uit afsluitingringen, kranen enz.

Door de objectnummers overeenkomstig te houden met de opbouw in de Stamgegevens is CALC in staat bij het inlezen van de data uit AutoCAD gelijk een materiaallijst te generen.

Maak een onderliggende kop en werkomschrijving aan. Vul  een hoeveelheid bij de werkomschrijving in. Daarna kun je de Excel invoegen door te klikken op [bestand][rechtermuisknop][Materialenlijst invoegen].

Selecteer het gewenste bestand.

ZSX-bestand inlezen

Het *.zsx is het digitale uitwisselformaat van de Zelfstandige inschrijfstaat. Het formaat wordt gebruikt om digitaal de inschrijfstaat met prijzen (er is ook een variant zonder prijzen) uit te wisselen.  Het *.zsx is de digitale inschrijfstaat en laat alleen de inschrijfregel + inschrijfbedrag zien, dus zonder onderbouwing.

Meestal is een *.zsx een afgeleide van een RAW-Bestek (*.rsx). In die combinatie vaak gebruikt om op een RAW-Bestek de gecalculeerde bedragen en daarmee de inschrijfprijzen in te lezen.Deze functionaliteit zit nu in CALC en kan geactiveerd worden door aanpassingen in het sjabloon te doen. Immers niet elk sjabloon is hiervoor geschikt.

Je leest een *.zsx in door je sjabloon te openen en te kiezen voor [Start][Invoegen][Insert zsx].

Selecteer daarna het gewenste *.zsx bestand in het nieuwe venster.

Daarna kies je een prijs per eenheid kolom waarin je de informatie wilt inladen. Klik daarna op [Ok]

Nu is je *.zsx ingelezen in het bestand en ingevoegd op een *.rsx.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.