Downloads

Sjablonen, ook wel templates genoemd, zijn de ‘lege’ rekenmodellen. In CALC werk je met sjablonen die op maat gemaakt kunnen worden voor jullie organisatie. Echter, er zijn ook een aantal standaard sjablonen die al in de software zitten. In aanvulling daarop kunnen er hieronder extra sjablonen worden gedownload om toe te voegen aan CALC.

Er zijn twee standaard sjablonen die standaard geleverd worden bij de installatie van CALC. Deze zitten al standaard in de software, dus daar hoeven geen extra handelingen voor uitgevoerd te worden. 

Basis:

Minimaal sjabloon gemaakt om mee te kunnen calculeren.

GWW:

Dit sjabloon is gebaseerd op het format uit CIVIEL, aangevuld met leverancier en artikelnummers. 

De extra te downloaden sjablonen die hieronder staan weergegeven kunnen onderaan dit artikel gedownload worden. Als je wilt weten hoe je deze kunt toevoegen aan jouw CALC applicatie, dan is de informatie in dit artikel te vinden. 

CIVIEL

Een sjabloon dat gebaseerd is op de ‘calculatie’ uit CIVIEL 9. Inclusief de mogelijkheid om extra opslagen toe te passen op de kostprijs.

Tabellen:

– Calculatietabel

– Elementen in Calculatie

– Kosten per type

– Kosten per soort

– Leveranties

– Totalen per leverancier

– Totalen per werksoort

Object investering met laagste en uiterste bedrag

Dit sjabloon is bedoeld voor SSK ramingen. Door de directe en indirecte kosten te benoemen kan je een totale investering berekenen. Samen met de Uiterste en de Laagste waarde kun je ook een prognose doen op de uiterste, laagste en gemiddelde berekende investering. Door de samenvattingstabellen is gelijk duidelijk hoe de kosten verdeeld zijn binnen de raming. Bandbreedte is instelbaar voor het geheel van de raming.

Tabellen:

– Projectraming

– Elementen in Calculatie

– Standaard ingestelde bandbreedte

– Nader te detailleren directe bouwkosten

– Risicoreservering voorziene bouwkosten

– Benoemde directe engineeringskosten

– Nader te detailleren direct engineeringkosten

– Risicoreservering voorziene engineeringkosten

– BTW

– Kostenoverzicht

GWW – Meerjareninvestering

Dit sjabloon heeft veel overeenkomsten met het standaard aangeleverde GWW sjabloon, maar is aangevuld met de volgende kolommen:

– Gemiddelde levensduur

– Gemiddelde investering

De tabellen zijn verder gelijk aan het GWW sjabloon.

GWW – Raamcontract met routetabel.

Dit sjabloon, zowel in het Nederlands als Duits beschikbaar, heeft extra kolommen voor raamcontractprijzen: contract-eenheidsprijs, contract-bedrag en verschil. Uiteraard zit hier in de Duitse variant ook de Duitse BTW in verwerkt. Hoewel er contractprijzen zijn worden de kosten per opdracht berekend en afgezet tegen de contractprijs. Hierdoor is het per regel duidelijk of er boven of onder de contractprijs gerekend wordt. 

Daarnaast is per werkbeschrijving opgenomen onder welke Route het valt. Er is een extra sectie gemaakt met een tabel die de totale tijd in dagen per route laat zien (intelligent filter dat alleen de tijd uit de regels meeneemt en niet zaken als inkoop, filter op ‘dgn’. Dit maakt het mogelijk om in de offertefase een prognose te maken over hoeveel tijd er per route er besteed zal worden. 

Tabellen, GWW tabellen aangevuld met:

– Totalen per route

– Totaal aantal uur per element per route

CO2 en NOX-sjabloon

Dit sjabloon wordt gegenereerd voor ramingen waarin de meest voorkomende emissies worden opgenomen in berekeningen. Dit zijn koolstofdioxide(CO2) en stikstof(NOX). Door emissieberekeningen direct mee te nemen in ramingen, kan je prognose doen voor uitstoot van elk project.

Voor CO2 wordt historische en actuele waarde meegenomen. Dit is nodig om de waarden van 1990 te vergelijken met de huidige CO2-waarden. Het doel hiervan is om de huidige emissie met 50% te reduceren in vergelijking met 1990. Het sjabloon heeft veel overeenkomsten met het standaard aangeleverde GWW sjabloon, maar is aangevuld met de volgende kolommen:

  • Historische CO2 per eenheid
  • Actuele CO2 per eenheid
  • Historische CO2 totaal
  • Actuele CO2 totaal
  • Verschil CO2 totalen
  • Verschil CO2 totalen in [%]
  • Actuele NOX per eenheid
  • Actuele NOX totaal

De tabellen zijn verder gelijk aan het GWW sjabloon.

Download links:

Sjabloon CIVIEL

Sjabloon Object investeringen

Sjabloon GWW Meerjareninvestering

Sjabloon GWW Raamcontract met routetabel Nederlands

Sjabloon GWW Raamcontract met routetabel Duits

Sjabloon CO2 en NOx

Staat er geen geschikt sjabloon bij voor jullie organisatie? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers zodat we samen kunnen hoe we jullie wensen kunnen vertalen naar een op maat gemaakt sjabloon.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.