Calculeren op basis van eenheidsprijzen

Per werkomschrijving kun je een eenheidsprijs invoeren in de kolom prijs/eenheid. Deze manier van calculeren kent dus geen onderbouwing behalve de eenheidsprijs.

 

In bovenstaand voorbeeld zie je de post ‘Grond ontgraven uit cunet’ met een hoeveelheid van 100 m3. In de kolom Prijs/eenheid vul je het bedrag in indien je niet wilt onderbouwen en alleen met een eenheidsprijs wilt rekenen. In het voorbeeld is €3,50 ingevuld in de kolom van Prijs/eenheid. In totaal kom je op een bedrag uit van 100 x €3,50 = €350,00. Dit zie je terug in de kolom Bedrag. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.