Nieuwe calculatie maken

Nieuwe calculatie maken? Nadat het pakket is geopend, zie je de eerste keer een leeg scherm.

Om een nieuwe calculatie te maken, kies je voor [Bestand] en [Nieuw].

Vervolgens kies je welk sjabloon je wilt gebruiken voor deze calculatie. Standaard wordt het basis-sjabloon en het GWW-sjabloon meegeleverd. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Calculeren op basis van eenheidsprijzen

Per werkomschrijving kun je een eenheidsprijs invoeren in de kolom prijs/eenheid. Deze manier van calculeren kent dus geen onderbouwing behalve de eenheidsprijs.

 

In bovenstaand voorbeeld zie je de post ‘Grond ontgraven uit cunet’ met een hoeveelheid van 100 m3. In de kolom Prijs/eenheid vul je het bedrag in indien je niet wilt onderbouwen en alleen met een eenheidsprijs wilt rekenen. In het voorbeeld is €3,50 ingevuld in de kolom van Prijs/eenheid. In totaal kom je op een bedrag uit van 100 x €3,50 = €350,00. Dit zie je terug in de kolom Bedrag. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Calculeren op basis van tarieven

Indien je de posten wilt onderbouwen, kun je calculeren op basis van tarieven.

Er zijn verschillende manieren om tarieven toe te voegen aan je calculatie:

Met de Stamgegevensverkenner

Gebruik hiervoor de elementen uit de stamgegevens, deze kun je benaderen via de knop stamgegevens, die te vinden is in het startscherm.

De stamgegevensverkenner verschijnt.

Selecteer de juiste calculatieset. Nu kun je op twee manieren vanuit de Stamgegevensverkenner tarieven in je calculatie plaatsen:

Slepen

Selecteer het gewenste tarief en sleep het naar je post toe.

Dubbelklikken

Zorg ervoor dat je cursor op de post staat waar je je tarief onder wilt zetten. Dubbelklik vervolgens op het gewenste tarief in de Stamgegevensverkenner en het tarief verschijnt op de plek waar je cursor in de calculatie stond.

Tarieven verschijnen in het donkerblauw en werkpakketten zijn groen.

Met de rechtermuisknop

Je kunt tarieven ook toevoegen door middel van [Rechtermuisknop] en [Tarief invoegen], als je het elementnummer weet, vul je deze in de kolom van [Element] in. Bij tarieven moet je een productie of hoeveelheid opgeven.

Met CTRL+T

Ga naar de post die je wilt onderbouwen en kies voor CTRL+T. Als je het elementnummer weet, vul je deze in de kolom van [Element] in. Let op: CTRL+T wordt gebruikt om het basisniveau van elementen toe te voegen. Als je het basisniveau van elementen ingesteld hebt op tarieven, voeg je inderdaad middels CTRL+T een tarief toe. Echter, staat je basisniveau op een ander niveau ingesteld, dan voeg je je basisniveau toe en niet het tarief.

Met de knop invoegen in knoppenbalk

Ga op de post staan die je wilt onderbouwen, en kies voor [Invoegen] op de knoppenbalk. Zie onderstaande afbeelding.

Kies vervolgens voor [Element invoegen niveau … ].

Het kan ook voorkomen dat je een tarief wilt gebruiken dat niet in je bibliotheek voorkomt, je kunt deze dan zelf aanmaken. Dit noemen we een vrij herbruibaar tarief.

Herbruikbare vrije tarieven

Je kunt het tarief een eigen nummer meegeven, let er wel op dat je geen bestaand nummer (uit je bibliotheek) kiest. Dit tarief is uniek voor deze calculatie en kan steeds gebruikt worden, je kunt zowel letters als cijfers gebruiken. Het tarief wordt ook zichtbaar bij Elementen in calculatie en kan altijd aangepast of geïndexeerd worden.

Voorbeeld: je gaat ergens zand inkopen, dan kun je het tarief zand1 noemen met een prijs van € 3,00. Het tarief kun je bij diverse posten hergebruiken, hij zal altijd zand1 heten met een prijs van € 3,00.

Verwijderen van tarieven

Je verwijdert tarieven door op het tarief te staan en te kiezen voor [Rechtermuisknop] en [tarief verwijderen]. Een tarief kan ook verwijderd worden door CTRL ingedrukt te houden en vervolgens met de [Linkermuisknop] op het tarief te klikken. De regel waarin het tarief staat, is nu geselecteerd. Om het tarief te verwijderen, klik je op [Delete].

Kolommen

Nadat je een tarief hebt toegevoegd, moet je nog wat informatie toevoegen, namelijk de productie of de hoeveelheid van het tarief. Het maakt niet uit welke je invult, de ander wordt altijd automatisch doorgerekend.

Productie

Bij de productie geef je aan wat de productie van het tarief is. Stel je hebt een grondwerker toegevoegd dan moet je aangeven hoelang hij bezig is met zijn handeling.

Hoeveelheidsresultaatsverplichting (HVR)

Bij de hoeveelheidsresultaatsverplichting geef je aan hoelang het tarief in totaal nodig is.

Voorbeeld 

Er moet 300 m3 grond worden ontgraven. Een grondwerker kan 10 m3 per uur ontgraven, dat is dan zijn productie. De hoeveelheid resultaatsverplichting is 30 uur, de grondwerker zal in totaal 30 uur bezig zijn met die 300 m3.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Calculeren op basis van werkpakketten

Bij het calculeren op basis van werkpakketten maak je gebruik van een bundeling van tarieven (het werkpakket). Naast de tarieven zelf is er ook al bepaald wat de productie van de tarieven is. Net als tarieven zijn werkpakketten te vinden in de Stamgegevensverkenner.

Er zijn drie manieren om werkpakketten toe te voegen in je calculatie:

Met de stamgegevensverkenner

  • Open de stamgegevensverkenner.
  • Ga naar je calculatieset en klap met het pijltje voor de map, de map open waar je werkpakketten in staan. Ga op het werkpakket staan dat je wilt selecteren. 

Er zijn twee manieren om een werkpakket in je calculatie te krijgen:

Dubbelklikken

Dubbelklik op het werkpakket dat je wilt toevoegen. Het werkpakket komt op de plek waar de cursor ook staat. 

Slepen

Houd het werkpakket ingedrukt, sleep hem nu vanuit de Stamgegevensverkenner naar een post toe.

Met CTRL + W

  • Ga naar de post toe die je wilt onderbouwen en kies voor CTRL+W. Er komt nu een nieuwe kolom bij [Element]. 
  • Vul hier het werkpakketnummer van het werkpakket in. Het werkpakket wordt nu automatisch toegevoegd. 
  • Als je het nummer niet weet, kun je ook de Stamgegevensverkenner openen en het werkpakket uit de Stamgegevensverkenner halen.

Met de rechtermuisknop

  • Ga op de post staan die je wilt onderbouwen en kies voor [Rechtermuisknop] [Werkpakket invoegen]. 
  • Er komt een nieuwe kolom bij [Element]. 
  • Vul hier het werkpakketnummer van het werkpakket in. Het werkpakket wordt nu automatisch toegevoegd. 

Met de knop invoegen in de knoppenbalk

  • Ga op de post staan die je wilt onderbouwen en kies voor [Invoegen] op de knoppenbalk. Zie onderstaande afbeelding. 

  • Kies vervolgens [Element invoegen niveau …].

Het werkpakket wordt in het groen weergeven en de tarieven in het donkerblauw. De tarieven hebben vanuit de stamgegevens al een productie meegekregen, deze kun je nog aanpassen indien nodig. Ook kun je altijd nog tarieven uit het werkpakket halen of juist toevoegen. 

Verwijderen van werkpakketten

Je verwijdert een werkpakket door [Rechtermuisknop] en [Verwijder werkpakket] of door middel van de CTRL-knop indrukken en op de regel van het werkpakket te klikken en te kiezen voor [Delete].

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Berekeningen bekijken

Je kunt zelf bekijken hoe je calculatie is berekend, zo kun je bijvoorbeeld zien of er (gewenste) conflicten in je calculatie zitten. Dit wordt toegelicht middels twee voorbeeldsituaties:

De berekeningen worden standaard niet getoond. Door op de optie [Start][Weergave][Toon berekening] te selecteren komen de berekeningen in de calculatie naar voren.

Situatie voorbeeld 1:

Er is een post aangemaakt met de hoeveelheid 100 st. Daar hoort een tarief bij ‘straatmaker’ met een eenheidsprijs van € 60,00 en een hoeveelheid van 1 uur. De prijs per eenheid van de post zou daardoor € 60,00 moeten zijn. De gebruiker heeft echter handmatig de eenheidsprijs van de post aangepast naar € 1,00 per stuk.

Situatie voorbeeld 2:

Er is een post aangemaakt met de hoeveelheid 100 st. Daar hoort een tarief bij ‘straatmaker’ met een eenheidsprijs van € 60,00 en een hoeveelheid van 1 uur.  De prijs van de post wordt op basis van dit tarief berekend.

Onderstaande uitleg gaat over situatie 1:

Rood kruis

Invoer die conflicteert met een andere invoer. Dit kan ook gewenst zijn. De prijs per eenheid (€ 1,00) is handmatig overschreven en klopt niet meer met de tarief onderbouwing (€ 0,60). Hierdoor staat er een rood kruis voor. 

Groene vink

Basis voor een berekening. De productie van de straatmaker is handmatig door de gebruiker ingevuld en vormt daardoor de basis voor de berekening van o.a. de hoeveelheid. Hierdoor staat er een groene vink voor. 

Groen = teken

Resultaat van een berekening. De hoeveelheid van 1 is berekend aan de hand van de ingevoerde productie. Hierdoor staat er een groen = teken voor. 

Rood = teken met streep

Resultaat van een berekening met een conflicterende invoer. De prijs per eenheid van de post is handmatig aangepast, hierdoor is het totaalbedrag € 100,00. Als je naar de tarieven kijkt dan is het totaalbedrag € 60,00. Dit klopt als je kijkt naar je tarief, maar conflicteert met het bedrag van de post. Dit is echter wel het gewenste bedrag.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Elementen bewerken

Bij ‘Elementen in calculatie’ zie je een overzicht van alle gebruikte tarieven in de calculatie.

Hier kun je onder andere de prijs van de tarieven aanpassen, maar ook bijvoorbeeld een kostentype geven.

In onderstaand voorbeeld zie je twee posten die onderbouwd zijn met tarieven. Zowel in voorbeeld 1 als in voorbeeld 2 komt het tarief X1 Grondwerker voor met een Prijs/eenheid van €50,00. 

Indien je de prijs van dit tarief aanpast in elementen in calculatie wordt de prijs van dit tarief in beide voorbeelden aangepast. Hier is de Prijs/eenheid van de Grondwerker van €50,00 aangepast naar €55,00. 

Je ziet in de Calculatietabel dat de Grondwerker in zowel voorbeeld 1 als in voorbeeld 2 nu een Prijs/eenheid heeft van €55,00.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Calculatieoverzicht

Het calculatieoverzicht geeft je inzicht in je calculatie, zo kun je het volgende zien:

Totaal van de werkbeschrijvingen

Het totaal van de werkbeschrijvingen, dus de prijs per eenheid van de werkbeschrijvingen.

Totaal BTW

Het totaalbedrag aan BTW.

Totaal van de elementen

Totaal van de elementen, dus alle tarieven, werkpakketten, je kostprijs. Dit kan afwijken van de totaal van de werkbeschrijvingen (zoals hierboven). Dit komt door afrondingsverschillen.

Verschil werkbeschrijvingen

Het verschil tussen totaal werkbeschrijving en totaal elementen.

Het calculatieoverzicht staat standaard ook links onderin het scherm ingesteld. Je kunt dit ook op een andere plek neerzetten door het te verslepen naar de gewenste plek.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Opslagelement toevoegen

In CALC kun je aan je werkbeschrijving, of hoofdstuk (kop), een opslagelement toevoegen. Je verhoogt of verlaagt je werkbeschrijving(en) dan met het opgegeven percentage. Hierdoor verandert je [Totaal aan werkbeschrijvingen] en pas je je aanneemsom aan.

Om een opslagelement toe te voegen, dien je eerst een nieuwe werkbeschrijving aan te maken waarin CALC het opslagelement kwijt kan.

Ga in je calculatietabel staan en voeg een nieuwe werkbeschrijving toe. Noem deze werkbeschrijving Opslag. De kolom [Eenheid] hoef je niet in te vullen, die wordt automatisch voor je gevuld. In de kolom [Hoeveelheid] vul je een 1 in, want je wilt de opslag maar één keer. Klik vervolgens met de [Rechtermuis] in de kolom [Omschrijving] van Opslag en kies voor [Opslagelement invoegen]. 

Vul het percentage in waarmee je een werkbeschrijving (in het voorbeeld 10%), of kop, wilt verhogen en selecteer de desbetreffende werkbeschrijving op kop. In dit voorbeeld gaat de opslag over de werkbeschrijving ‘Grond uitgraven uit cunet’. Als je dit hebt gedaan, zie je de geselecteerde werkbeschrijving of kop staan bij [Geselecteerde regel]. Druk vervolgens op [Ok].

Onder de werkbeschrijving voor de opslag (opslagregel) zie je nu in het oranje het opslagelement. Je ziet ook dat voor de [Eenheid] nu ‘%’ is ingevuld. Het gaat om 10% van het bedrag van de werkbeschrijving ‘Grond uitgraven uit cunet’. Dit bedrag is €800 en 10% van €800 is €80. 

In het Calculatieoverzicht is nu het Opslagelement erbij opgeteld.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Elementenlijst indexeren

Je kunt in CALC de elementenlijst indexeren. Je bepaalt zelf welke elementen er geïndexeerd moeten worden.

In CALC kun je meerdere elementen tegelijk indexeren. Dit doe je door in [Elementen in calculatie] de elementen te selecteren waarover je een indexpercentage wilt rekenen. In onderstaand voorbeeld heb ik middels CTRL+Klik de Grondwerker en Grondwerker B geselecteerd. Vervolgens klik je op je rechtermuisknop en kies je voor [Elementenlijst indexeren].

Daarna geef je het indexpercentage op.

Vervolgens klik je op [Ok]. Je zult zien aan de Netto kostprijs per eenheid dat de elementen Grondwerker en Grondwerker B nu geïndexeerd zijn met 10%.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Extra regels in de calculatie

In de calculatie kan je zelf informatie toe te voegen door te navigeren naar [Start][Calculatietabel]. De functies die hier in voorkomen worden in dit artikel toegelicht. Deze functies kunnen aan- en uitgezet worden door op de ‘checkbox’ links van de omschrijving te klikken.

Functie 1 – Toon extra regel boven:

Wanneer deze functie geactiveerd wordt, verschijnt een extra regel tussen de kolomtitels en het eerste hoofdstuk. De regel die verschijnt, is ‘Regel bovenaan calculatie tabel’. De regel is aanpasbaar. 

Functie 2 – Toon extra regel onder:

Deze functie is vergelijkbaar met functie 1. Het enige verschil is dat deze regel onderin de calculatie komt. Deze functie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om voetnoten toe te voegen aan de calculatie. De regel is aanpasbaar.

Functie 3 – Toon extra totaal regels:

Wanneer deze functie wordt geactiveerd, komt er een extra regel onderaan de calculatie. Het toont een opsomming van de werkbeschrijvingen. De regel is aanpasbaar

Functie 4 – Toon elementen:

Met deze functie kan je de elementen van het laagste niveau verbergen. Dit zijn alle elementen die terug te zien zijn in de [Elementen in calculatie tabel].

Functie 5 – Toon element details:

De vierde en laatste functie binnen [Calculatietabel] is het tonen van de element details. Wanneer onder tarieven gedetailleerde omschrijvingen zijn toegevoegd worden deze in de calculatie getoond als deze functie geactiveerd is. Het toevoegen van een gedetailleerde omschrijving gebeurt door met de [rechtermuisknop] op een tarief te klikken en vervolgens [Gedetailleerde Omschrijving Toevoegen] te selecteren. Deze komt er dan cursief onder te staan, zoals te zien in onderstaand voorbeeld bij de tarieven ‘HOV2’ en ‘12.666.5.78’.

Daarnaast is het mogelijk om meerdere functies tegelijkertijd te activeren. In onderstaand voorbeeld zijn functies 1, 2 en 3 geactiveerd.

De standaard tekst die gebruikt worden, kunnen gewijzigd worden naar andere tekst. Dit is mogelijk door de tekst te selecteren en nieuwe tekst te schrijven wordt deze aangepast. 

Functie 6 – Toon bedrag van koppen:

De laatste functie binnen [Calculatietabel] verbergt de totaalbedragen van koppen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.