Sjablonen

Standaard worden er twee sjablonen meegeleverd: het Basissjabloon en het GWW-sjabloon. Onderstaand een overzicht van de twee sjablonen met de onderdelen waaruit ze bestaan.

Basissjabloon

Tekst 1

De plek om extra informatie over je calculatie in te vullen zoals het voorblad van je offerte.

Calculatie

In het calculatiegedeelte ga je je calculatie maken.

Elementen in calculatie

Hier zie je alle elementen (bijvoorbeeld tarieven) die je in de calculatie hebt gebruikt.

Kosten per type

Per element kun je een kosten per type meegeven. De kosten per type vul je in de bij ‘elementen in calculatie’ en worden getoond in kosten per type.

Calculatieoverzicht

De tabel staat standaard links onderin het scherm ingesteld. Mocht je het calculatieoverzicht ook in het scherm met de andere tabellen willen zien, kun je het calculatieoverzicht middels [Beeld] [Secties] aanzetten. Het calculatieoverzicht geeft een overzicht weer van je calculatie met o.a. totaal van de werkomschrijvingen, totaal overzicht van de elementen en het verschil tussen deze twee. Ook kun je hier het totale BTW percentage zien.

Tekst 2

Nog een tekstvak waar je extra informatie kwijt kunt zoals je algemene voorwaarden of een nawoord.

GWW-sjabloon

Tekst 1

De plek om extra informatie over je calculatie in te vullen zoals het voorblad van je offerte.

Calculatie

In het calculatiegedeelte ga je je calculatie maken.

Elementen in calculatie

Hier zie je alle elementen (bijvoorbeeld tarieven) die je in de calculatie hebt gebruikt.

Kosten per type

Per element kun je een kosten per type meegeven. De kosten per type vul je in de bij ‘elementen in calculatie’ en worden getoond in kosten per type.

Kosten per soort

Kostensoorten van tarieven die in de stamgegevens zijn opgebouwd.

Leveranties

Hier vind je de leverancierstabel. Je ziet hier welke artikelen incl. artikelnummers van welke leveranciers worden gebruikt in je calculatie voorkomen.

Totalen per leverancier

In deze tabel zie je de totalen per leverancier incl. percentages.

Totaal per werksoort

Deze tabel laat de totalen per werksoort zien.

BTW Overzicht

Het BTW Overzicht staat standaard uit. Je kunt deze sectie aanzetten via [Beeld] en [Secties]. Een werkomschrijving kun je een BTW-Tarief meegeven. In het BTW Overzicht vind je de verschillende BTW-Tarieven, de bedragen excl. BTW, de BTW Bedragen en de bedragen incl. BTW.

Calculatieoverzicht

De tabel staat standaard links onderin het scherm ingesteld. Mocht je het calculatieoverzicht ook in het scherm met de andere tabellen willen zien, kun je het calculatieoverzicht middels [Beeld] [Secties] aanzetten. Het calculatieoverzicht geeft een overzicht weer van je calculatie met o.a. totaal van de werkomschrijvingen, totaal overzicht van de elementen en het verschil tussen deze twee. Ook kun je hier het totale BTW percentage zien.

Tekst 2

Nog een tekstvak waar je extra informatie kwijt kunt zoals je algemene voorwaarden of een nawoord.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Kolommen

Standaard wordt het basissjabloon en het GWW-sjabloon meegeleverd. In deze sjablonen staan tabellen met daarin verschillende kolommen.
Onderstaand een overzicht met de kolommen die in het basissjabloon en het GWW-sjabloon voorkomen.

Basissjabloon

Kolommen in de calculatietabel

Postnummer

Is het nummer van de werkbeschrijving. Mag cijfers en letters bevatten.

Niveau

Is het oorspronkelijke niveau (level) waarop het element zich in de stamgegevens bevindt. Dit veld wordt gevuld bij het overslepen van een element en kan door de gebruiker niet aangepast worden.

Calculatieset

Is het nummer van de oorspronkelijke calculatieset van het element. Hier toont CALC welk nummer de oorspronkelijke calculatieset heeft van het element.

Element

Is het nummer van het element. De combinatie: laag; calculatieset; elementnummer maakt een element uniek.

Relatie

De gebruiker kan hier ‘V’ of ‘N’ selecteren. De kolom [Relatie] geeft aan of bij een element de [Productie] getoond en gebruikt moet worden. Er zijn veel situaties denkbaar (bijvoorbeeld bij een element wat een leverantie is) dat de [Productie] niet relevant is (of zelfs verwarrend werkt). Door ‘V’ te selecteren wordt de kolom [Productie] voor een element leeg getoond en is dan voor de gebruiker ook niet meer in te vullen.

Verhouding

De kolom [Verhouding] staat standaard verbogen. Standaard is de [Verhouding] altijd ‘aan’ tenzij je de kolom [Hv.vast] op ‘aan’ hebt gezet.

Omschrijving

Is de omschrijving (tekst) van een werkbeschrijving en/of een element. De gebruiker kan de tekst hier aanpassen. Als het een element is dan controleert CALC of het element vaker voorkomt in de sectie ‘Calculatie’. Zo niet dan wordt ook de tekst aangepast in de sectie ‘Elementen in Calculatie’.

Eenheid

Is de eenheid van een werkbeschrijving of een element. De gebruiker kan de tekst hier aanpassen. Als de gebruiker dit doet, controleert CALC of de [Eenheid] vaker voorkomt in de sectie ‘Calculatie’. Zo niet dan wordt ook de tekst aangepast in de sectie ‘Elementen in Calculatie’.

Productie

Is alleen in te vullen bij een element op het laagste niveau (zonder onderbouwing). Default is het laagste niveau het niveau van tarieven (niveau 1). Je kunt natuurlijk zelf het basis niveau van de elementen wijzigen naar een ander niveau (componenten, werkpakketten, constructies of profielen). Op basis van de [Productie] en de [Hoeveelheid] van de werkbeschrijving kan de [Hoeveelheid] van het element (tarief) uitgerekend worden.

Dus als rekenvoorbeeld:

 

 

Als we bij [Productie] 1 invullen met een [Hoeveelheid] van 5 dan wordt de [Hoeveelheid] van het element 5.

Hoeveelheid-werkbeschrijving/productie-element = hoeveelheid-element (5/1 = 5)

Zou eerst de [Hoeveelheid] van het element ingevuld worden dan wordt de [Productie] berekend op een waarde van 1.

Hoeveelheid-werkbeschrijving/hoeveelheid-element = productie-element

Productiekader

Standaard staat de kolom [Productiekader] op 1. Je gaat met [Productiekader] de [Productie] kaderen. Handig als je van een medewerker bijvoorbeeld de productie per dag weet.

Rekenvoorbeeld: Als een grondwerker een [Productie] heeft van 5 m3 per uur en hij moet er 10 doen dan is de [Hoeveelheid] van de straatmaker 2 uur. 10/5 = 2. Als er ook een [Productiekader] is: bijvoorbeeld de [Productie] is 5m3 per 8 uur dan wordt in dit voorbeeld de [Productiekader] 8 (gebruiker vult dit in) en wordt de hoeveelheid 16 uur.

Rekenkundig: 5 m3 per 8 uur is 0,625 per één uur. 10/0,625 = 16.

Voorbeeld 1: De vrachtwagen heeft een productie per dag, maar het element heeft als eenheid uur. Door de productie op te geven en deze te relateren (te kaderen) aan een dag (8 uur) wordt het aantal uren berekend.

Rekenkundig is het dus de hoeveelheid van het element vermenigvuldigen met Productiekader.

 

Hoeveelheid

De [Hoeveelheid] kan zowel voor een werkbeschrijving worden ingevuld als voor een element. De [Hoeveelheid] wordt door de gebruiker ingevuld en wordt uiteindelijk op twee manieren gebruikt.

De [Hoeveelheid] van de werkbeschrijving x [Prijs/eenheid] resulteert in een [Bedrag].

De [Hoeveelheid] van een element kan door de gebruiker worden ingevuld en beïnvloedt de [Productie]. Zie hiervoor de [Productie].

Als een element is onderbouwd (bijvoorbeeld werkpakket met tarieven) dan wordt de [Hoeveelheid] overgenomen. De [Productie] komt dan automatisch op 1.

In dit voorbeeld wordt de productie van de onderliggende elementen overgenomen (vrachtwagen en machinist) en zo wordt de [Prijs/eenheid] van het element (en dus de werkbeschrijving) direct uitgerekend.

Prijs/eenheid

Deze kolom wordt in principe overgenomen bij het overzetten van een element. Dus standaard wordt deze gevuld door het element over te nemen uit de stamgegevens.

De [Prijs/eenheid] wordt altijd overgenomen uit de sectie ‘Elementen in Calculatie’.

Als het element uniek is (voor deze calculatie, de zogenaamde x1 of 99) dan kan de gebruiker handmatig een [Prijs/eenheid] van het element invullen.

De [Hoeveelheid] van een element x [Prijs/eenheid] van een element resulteert in het [Bedrag] van het element.

Bedrag

Het totaal [Bedrag] van de elementen komt tot een [Bedrag] van de werkbeschrijving. Er moet alleen afgerond worden op een [Prijs/eenheid] van 2 cijfers en de doorrekening moet kloppen, daarom rekenen we op de volgende manier:

Totaal [Bedrag] van de elementen (hoogste niveau) / [Hoeveelheid] van de werkbeschrijving = [Prijs/eenheid] van de werkbeschrijving. [Hoeveelheid] van de werkbeschrijving x [Prijs/eenheid] (afgerond) = [Bedrag].

Het uiteindelijke [Bedrag] kan dus afwijken van het resultaat van de element Bedragen.

BTW

Omdat we nog geen keuzelijst hebben, is de [BTW] standaard 21% en door de gebruiker vrij aan te passen.

Kolommen, sectie: Elementen in Calculatie

Deze sectie toont alle elementen die in de sectie Calculatie zijn gebruikt.

BTW(EUR)

Hier wordt het bedrag aan [BTW] in euro’s getoond.

Kolommen in Elementen in calculatietabel

Calculatieset

Is het nummer van de oorspronkelijke calculatieset van het element. Hier toont CALC welk nummer de oorspronkelijke calculatieset heeft van het element. Deze waarde van een element is niet door de gebruiker aan te passen.

Element

Is het nummer van het element. De combinatie: laag; calculatieset; elementnummer maakt een element uniek. Nu is het elementnummer niet aan te passen.

Eenheid

Is de eenheid van een werkbeschrijving of een element. Deze is door de gebruiker aan te passen voor deze Calculatie. Alle elementen met dezelfde identificatie (laag; calculatieset en elementnummer) krijgen dezelfde [Eenheid].

Netto kostprijs per eenheid

De [Netto kostprijs per eenheid] van een element correspondeert met de Nettoprijs uit de Stamgegevens. De gebruiker kan hier de prijs per eenheid aanpassen en zo de prijs van de elementen onder de werkbeschrijving aanpassen. Indien je hier de [Nettokostprijs per eenheid] verandert, verandert de Kostprijs opslag automatisch mee. Alle elementen met dezelfde identificatie (laag; calculatieset en elementnummer) krijgen dezelfde.

Totaal

De totale waarde van een element in de calculatie. Cumulatie van alle gelijke element bedragen. Deze kolom is informatief en door de gebruiker niet aan te passen.

Totaal hoeveelheid

Cumulatie van de totale inzet per tarief. Als een grondwerker acht uur wordt ingezet onder de werkbeschrijving grond ontgraven uit cunet en twee uur wordt ingezet onder de werkbeschrijving grond vervoeren, is de grondwerker in totaal 10 uur ingezet geweest. Totaal hoeveelheid voor het tarief grondwerker is dan 10 (uur).

Procent

Procentueel deel t.o.v. de totale aanneemsom. Deze kolom is informatief en door de gebruiker niet aan te passen.

Kostentype

Is een vrij door de gebruiker in te vullen kolom. Als er een waarde wordt geplaatst komt het totaal van deze waarde automatisch in de Sectie per type tevoorschijn.

Tijdstempel

Het Tijdstempel geeft aan wanneer het tarief voor het laatst is bijgewerkt of ingezet. Je ziet daar de datum en de tijd van de laatste bijwerking staan.

Kolommen in de Kosten per type tabel

Kostentype

Is de naam van het kostentype zoals opgegeven in de sectie: Elementen in de Calculatie en dan in de kolom [Kostentype].

Totaal

De totale waarde van alle elementen met dit kostentype.

Procent

Is de totale waarde, van alle elementen met hetzelfde kostentype, in procenten uitgedrukt van het Totaal (dus de gehele aanneemsom).

GWW-sjabloon

De kolommen die je in het basissjabloon kunt vinden, vind je ook terug in het GWW-sjabloon. Echter, er zijn een paar extra secties, kolommen en variabelen in het GWW-sjabloon die kenmerkend zijn voor het calculeren in de GWW. In het GWW-sjabloon zijn de volgende extra secties beschikbaar: BTW Overzicht, Leveranties, TotaIen per leverancier, Totalen per werksoort en Kosten per soort. In het GWW-sjabloon zijn de volgende extra variabelen beschikbaar: totaal_kostensoort en totaal_werksoort. Deze worden niet standaard getoond, maar kun je zelf toevoegen met de rechtermuisknop door variabele toe te voegen.

Kolommen in de calculatietabel

De kolommen in de calculatietabel zijn nagenoeg hetzelfde als de kolommen in de calculatietabel in het basissjabloon. In het GWW-sjabloon is hier alleen de kolom [Werksoort] aan toegevoegd.

Kolommen in de Elementen in calculatietabel

De kolommen in de Elementen in calculatietabel in het GWW-sjabloon zijn bijna hetzelfde als de kolommen in de Elementen in calculatietabel in het basissjabloon. Echter, er zijn in het GWW-sjabloon drie extra kolommen aan toegevoegd:

Bruto kostprijs per eenheid

De Bruto kostprijs per eenheid is de prijs zonder opslag. Ofwel, de inkoopprijs of kostprijs.

Kostprijs opslag

Hier kun je het percentage aanpassen die op de Bruto kostprijs per eenheid wordt gelegd voor een element. Je Bruto kostprijs per eenheid + de Kostprijs opslag vormt de Netto kostprijs per eenheid.

Kostensoort

De kolom wordt standaard gevuld met de waarde die een element (meestal toegepast op de tarieven) mee krijgt uit de stamgegevens.

Artikelnummer

In Stamgegevens kun je je tarieven een artikelnummer meegeven. Als je dat gedaan hebt, wordt deze kolom standaard gevuld met dat artikelnummer. Je kunt ook handmatig in CALC deze kolom invullen.

Leverancier

In Stamgegevens kun je je tarieven een leverancier meegeven. CALC neemt deze leverancier automatisch over in deze kolom. Je kunt ook handmatig in CALC deze kolom invullen.

Kolommen in de Kosten per type tabel

De kolommen in de Kosten per type tabel in het GWW-sjabloon zijn hetzelfde als die in het basissjabloon.

Kolommen in de Kosten per soort tabel

Kostensoort

Is de naam van het kostentype zoals opgegeven in de sectie: Elementen in de Calculatie en dan in de kolom kostentype.

Totaal

De totale waarde van alle elementen met dit kostentype.

Procent

Is de totale waarde, van alle elementen met hetzelfde kostentype, in procenten uitgedrukt van het Totaal (dus de gehele aanneemsom).

Kolommen in het BTW Overzicht

BTW-Tarieven

Hier vind je de verschillende BTW-Tarieven: Totaal BTW 0%, Totaal BTW 9%, Totaal BTW 21% en Totaal. Hierbij is de kolom Totaal een optelsom van alle gebruikte BTW-Tarieven.

Bedrag excl. BTW

Hier vind je de totaal Bedragen excl. BTW.

BTW Bedrag

Hier vind je de verschillende BTW bedragen.

Bedrag incl. BTW

Hier vind je de totaal bedragen incl. BTW. Dit is een optelsom van de kolommen Bedrag excl. BTW en BTW Bedrag.

Kolommen in Totalen per leverancier

Leverancier

In deze kolom zie je om welke leverancier het gaat. Deze kolom wordt in principe overgenomen bij het overzetten van een element tenzij je de kolom [Leverancier] in de sectie Calculatie handmatig hebt ingevuld.

Artikelnummer

Hier vind je de artikelnummers terug.

Totaal hoeveelheid

In deze kolom zie je hoeveel keer het artikel voorkomt in je calculatie. Als het artikelnummer 123 een Betula Nigra is, die per stuk (eenheid) gaat, en er bijvoorbeeld 40 stuks gebruikt worden in je calculatie, komt er in deze kolom 40 te staan.

Prijs/eenheid

Deze kolom wordt in principe overgenomen bij het overzetten van een element. Dus standaard wordt deze gevuld door het element over te nemen uit de stamgegevens.

Totaal

Deze kolom vermenigvuldigt [Totaal hoeveelheid] met de [Prijs/eenheid]. Als in de kolom [Totaal hoeveelheid] 10 staat, in de kolom [Prijs/eenheid] €5,-, dan wordt de kolom [Totaal] gevuld met 50.

Totalen per leverancier

Leverancier

In deze kolom zie je om welke leverancier het gaat. Deze kolom wordt in principe overgenomen bij het overzetten van een element tenzij je de kolom [Leverancier] in de sectie Calculatie handmatig hebt ingevuld.

Totaal

Deze kolom vermenigvuldigt [Totaal hoeveelheid] met de [Prijs/eenheid]. Als in de kolom [Totaal hoeveelheid] 10 staat, in de kolom [Prijs/eenheid] €5,-, dan wordt de kolom [Totaal] gevuld met 50.

Procent

Is de totale waarde, van alle elementen met dezelfde leverancier, in procenten uitgedrukt van het Totaal (dus de gehele aanneemsom).

 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Sjabloon toevoegen

Naast het gebruik van de basissjablonen is het ook mogelijk sjablonen op maat te importeren. Het uitvoeren van deze actie wordt omschreven in dit artikel.

Zorg ervoor dat het sjabloon dat je wilt importeren op een makkelijke plek staat. Onderneem vervolgens dezelfde stappen als bij het openen van een sjabloon door naar [Bestand] [Nieuw] te gaan. Dit opent het ‘Nieuw document’ venster, waar alle door jou te gebruiken sjablonen staan in het tabblad ‘Sjablonen’.

Rechtsonder in dit venster staat de knop [Importeren], zoals te zien in bovenstaande afbeelding. Wanneer deze knop geselecteerd wordt opent het importscherm. Zoek in de verkenner naar het sjabloon dat je wilt toevoegen en klik op [Openen]. Het sjabloon is nu toegevoegd en komt standaard naar voren in het [Bestand][Nieuw] venster.

 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Optionele functionaliteiten

Het belangrijkste kenmerk van CALC is de flexibiliteit van de software middels de sjablonen. Sjablonen zijn makkelijk aan te passen naar rekenregels die kunnen verschillen per bedrijf of branche. Naast de rekenregels zijn er ook een aantal aanvullende functionaliteiten die geactiveerd kunnen worden in je eigen sjablonen.

Bestandnamen baseren op een invoerveld in het sjabloon

Het is mogelijk om bestandsnamen automatisch aan te vullen bij exporteren van calculaties. Wat de opbouw van de bestandsnaam moet zijn, wordt vooraf bepaald. Dit verminderd handmatig invulwerk, spelfouten en standaardiseert documentnamen.  Je kan bijvoorbeeld de projectnaam instellen als bestandsnaam, die als waarde in de calculatie voorkomt. Daarna exporteer je het bestand via [bestand][Exporteren].  De gekozen waarde wordt automatisch ingevuld als bestandsnaam bij het opslaan van het bestand. Uiteraard is het nog altijd mogelijk om de bestandsnaam te wijzigen.

Interesse in één of meerdere benoemde uitbreidingen? Neem contact op met onze CALC-consultants.

 

Indexcijfers ophalen

De Raadscommissie Risicoregeling stelt maandelijks indexcijfers vast. Deze indexcijfers zijn ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995.

De Risicoregeling GWW beperkt het risico dat voor aannemers en opdrachtgevers ontstaat door wijzigingen in loonkosten en prijzen van brandstoffen en bouwstoffen. De indexcijfers maken het mogelijk om de te verrekenen bedragen vast te stellen.

Normaal worden deze cijfers gebruikt voor de gelijknamige functie ‘Risicoregeling’ in de module CIVIEL RAW-Administratie.

Met deze optionele functionaliteit is het mogelijk om alle indexcijfers vanaf 1995 op te halen en te gebruiken in het sjabloon.

Bakker & Spees ontvangt altijd de meest recente indexcijfers vanuit het CROW en publiceert deze t.b.v. de CIVIEL – Risicoregeling (middels een server). CALC kan deze cijfers ook aanroepen en gebruiken om op basis van de gekozen jaartallen (bijvoorbeeld jaar van uitvoering) de index te berekenen (op basis van de historische gegevens).

Bijvoorbeeld het uitvoeringsjaar is over 5 jaar, op basis van de indexcijfers van de afgelopen 5 jaar wordt er een voorspelling gedaan en berekend voor over 5 jaar. Dat kan op de gehele berekende investeringskosten maar ook op de in de cijfers genoemde componenten (mits die in de calculatie gedefinieerd zijn).

Materiaallijsten/bestellijsten automatisch genereren

Door het koppelen en uniform houden van de objectnummers wordt er direct vanuit de tekening een bestellijst gegenereerd met bijhorend geraamd budget. Door dit te combineren in CALC, de afname van diensten (aannemerskosten) en te bestellen materialen gecombineerd met overige opslagen (gebieds of projectgebonden kosten) ontstaat er één kostenraming die direct een benodigd budget en concept materialen bestellijst genereerd.

Tijdens het tekenen en uitwerken van het technische ontwerp in AutoCAD worden objectnummers gekoppeld. Deze objectnummers vertegenwoordigen objecten die uit meerdere artikelen bestaan. Bijvoorbeeld een brandkraan bestaande uit afsluitingringen, kranen enz.

Door de objectnummers overeenkomstig te houden met de opbouw in de Stamgegevens is CALC in staat bij het inlezen van de data uit AutoCAD gelijk een materiaallijst te generen.

Maak een onderliggende kop en werkomschrijving aan. Vul  een hoeveelheid bij de werkomschrijving in. Daarna kun je de Excel invoegen door te klikken op [bestand][rechtermuisknop][Materialenlijst invoegen].

Selecteer het gewenste bestand.

ZSX-bestand inlezen

Het *.zsx is het digitale uitwisselformaat van de Zelfstandige inschrijfstaat. Het formaat wordt gebruikt om digitaal de inschrijfstaat met prijzen (er is ook een variant zonder prijzen) uit te wisselen.  Het *.zsx is de digitale inschrijfstaat en laat alleen de inschrijfregel + inschrijfbedrag zien, dus zonder onderbouwing.

Meestal is een *.zsx een afgeleide van een RAW-Bestek (*.rsx). In die combinatie vaak gebruikt om op een RAW-Bestek de gecalculeerde bedragen en daarmee de inschrijfprijzen in te lezen.Deze functionaliteit zit nu in CALC en kan geactiveerd worden door aanpassingen in het sjabloon te doen. Immers niet elk sjabloon is hiervoor geschikt.

Je leest een *.zsx in door je sjabloon te openen en te kiezen voor [Start][Invoegen][Insert zsx].

 

Selecteer daarna het gewenste *.zsx bestand in het nieuwe venster.

Daarna kies je een prijs per eenheid kolom waarin je de informatie wilt inladen. Klik daarna op [Ok]

Nu is je *.zsx ingelezen in het bestand en ingevoegd op een *.rsx.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Downloads

Sjablonen, ook wel templates genoemd, zijn de ‘lege’ rekenmodellen. In CALC werk je met sjablonen die op maat gemaakt kunnen worden voor jullie organisatie. Er zijn echter ook een aantal standaardsjablonen die al in de software zitten. In aanvulling daarop kunnen er extra sjablonen worden gedownload om toe te voegen aan CALC.

Standaardsjablonen in de software

Er zijn twee standaard sjablonen die standaard geleverd worden bij de installatie van CALC. Deze zitten al standaard in de software, dus daar hoeven geen extra handelingen voor uitgevoerd te worden. Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze twee standaardsjablonen Sjablonen.

Basissjabloon

Minimaal sjabloon gemaakt om mee te kunnen calculeren.

GWW-sjabloon

Dit sjabloon is gebaseerd op het format uit CIVIEL, aangevuld met leverancier en artikelnummers.

Extra sjablonen

De extra sjablonen die hieronder staan, kun je direct downloaden om in CALC te gebruiken. Hoe je deze kunt toevoegen aan jouw CALC-applicatie, lees je in Sjabloon toevoegen.

Staat er geen geschikt sjabloon tussen voor jullie organisatie? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers zodat we samen kunnen kijken hoe we jullie wensen vertalen naar een op maat gemaakt sjabloon.

CIVIEL

Een sjabloon dat gebaseerd is op de ‘calculatie’ uit CIVIEL 9. Inclusief de mogelijkheid om extra opslagen toe te passen op de kostprijs.

Tabellen
 • Calculatietabel
 • Elementen in Calculatie
 • Kosten per type
 • Kosten per soort
 • Leveranties
 • Totalen per leverancier
 • Totalen per werksoort

CALC mijnBakkerSpees

Objectinvestering met laagste en uiterste bedrag

Dit sjabloon is bedoeld voor SSK-ramingen. Door de directe en indirecte kosten te benoemen kan je een totale investering berekenen. Samen met de Uiterste en de Laagste waarde kun je ook een prognose doen op de uiterste, laagste en gemiddelde berekende investering. Door de samenvattingstabellen is gelijk duidelijk hoe de kosten verdeeld zijn binnen de raming. Bandbreedte is instelbaar voor het geheel van de raming.

Tabellen
 • Projectraming
 • Elementen in Calculatie
 • Standaard ingestelde bandbreedte
 • Nader te detailleren directe bouwkosten
 • Risicoreservering voorziene bouwkosten
 • Benoemde directe engineeringskosten
 • Nader te detailleren directe engineeringkosten
 • Risicoreservering voorziene engineeringkosten
 • BTW
 • Kostenoverzicht

SSK-sjabloon CALC mijnBakkerSpees

GWW – Meerjareninvestering

Dit sjabloon heeft veel overeenkomsten met het standaard aangeleverde GWW-sjabloon, maar is aangevuld met een twee kolommen.

Tabellen
 • Gemiddelde levensduur
 • Gemiddelde investering

De tabellen zijn verder gelijk aan het GWW-sjabloon.

GWW meerjaren sjabloon CALC mijnBakkerSpees

GWW – Raamcontract met routetabel

Dit sjabloon, zowel in het Nederlands als Duits beschikbaar, heeft extra kolommen voor raamcontractprijzen: contract-eenheidsprijs, contractbedrag en verschil. Uiteraard zit hier in de Duitse variant ook de Duitse BTW in verwerkt. Hoewel er contractprijzen zijn, worden de kosten per opdracht berekend en afgezet tegen de contractprijs. Hierdoor is het per regel duidelijk of er boven of onder de contractprijs gerekend wordt.

Daarnaast is per werkbeschrijving opgenomen onder welke route het valt. Er is een extra sectie gemaakt met een tabel die de totale tijd in dagen per route laat zien (intelligent filter dat alleen de tijd uit de regels meeneemt en niet zaken als inkoop, filter op ‘dgn’). Dit maakt het mogelijk om in de offertefase een prognose te maken over hoeveel tijd er per route besteed zal worden.

Tabellen
 • GWW-tabellen aangevuld met:
  • Totalen per route
  • Totaal aantal uur per element per route

GWW sjabloon met routetabel CALC mijnBakkerSpees

CO2- en NOX-sjabloon

Dit sjabloon wordt gegenereerd voor ramingen waarin de meest voorkomende emissies worden opgenomen in berekeningen. Dit zijn koolstofdioxide(CO2) en stikstof(NOX). Door emissieberekeningen direct mee te nemen in ramingen, kan je prognose doen voor uitstoot van elk project.

Voor CO2 worden historische en actuele waarde meegenomen. Dit is nodig om de waarden van 1990 te vergelijken met de huidige CO2-waarden. Het doel hiervan is om de huidige emissie met 50% te reduceren in vergelijking met 1990. Het sjabloon heeft veel overeenkomsten met het standaard aangeleverde GWW-sjabloon, maar is uitgebreid met een aantal kolommen.

Tabellen
 • Historische CO2 per eenheid
 • Actuele CO2 per eenheid
 • Historische CO2 totaal
 • Actuele CO2 totaal
 • Verschil CO2 totalen
 • Verschil CO2 totalen in [%]
 • Actuele NOX per eenheid
 • Actuele NOX totaal

De tabellen zijn verder gelijk aan het GWW-sjabloon.

CO2-sjabloon CALC mijnBakkerSpees

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.