Updates

De meeste recente updates vind je hieronder. Ook kun je via de software zelf de laatste updates ophalen. Ga hiervoor naar [Bestand][Help][Controle op updates].

CIVIEL 9

CIVIEL 9 is onze nieuwste softwarelijn, wij raden iedereen aan om met deze versie te werken. Let op: gebruik deze update link alleen als je al een gebruikersaccount hebt voor CIVIEL 9.

Stamgegevens

Stamgegevens heb je nodig voor CIVIEL 9 Calculatie, we raden je aan om altijd met de nieuwste versie van Stamgegevens te werken.

CIVIEL 8.6

CIVIEL 8.6 gaan we langzaam uitfaseren, de verwachting is dat dit begin 2024 zal gebeuren. Je kunt daarna over naar CIVIEL 9.

Client Setup

De client-setup heb je nodig bij elke nieuwe installatie van CIVIEL 8.6..

Op de hoogte blijven van de laatste updates?

Wil je een mailtje ontvangen bij een nieuwe update?Meld je dan aan voor één van de CIVIEL updatelijsten.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Releasenotes CIVIEL 9 – Algemeen

Hier vind je de algemene releasenotes van de CIVIEL 9. Wil je een mailtje ontvangen bij een nieuwe update? Meld je dan aan voor onze CIVIEL 9 updatelijst.

CIVIEL 9.0.103.9

Datum: 19 maart 2024

OPGELOST:

 • Als je een bestand probeerde op te slaan op een locatie waar je geen toegang tot had, dan kwam er soms een onduidelijk foutmelding en/of sloot CIVIEL zichzelf af. Nu krijg je een duidelijke melding en kun je het bestand ergens anders opslaan. CIVIEL zal niet meer stoppen.

CIVIEL 9.0.103.8

Datum: 29 februari 2024

OPGELOST:

 • Als je bepaalde bestanden had ‘vast gepind’ bij [Openen] dan wilde CIVIEL niet meer starten na de update 103.4. Met deze update is dat opgelost.

CIVIEL 9.0.103.4

Datum: februari 2024

AANGEPAST

 • Je krijgt nu een duidelijke melding als je geen internet hebt en je een nieuw tijdelijk wachtwoord probeert op te vragen.
 • Als je een post invoegde en dit tijdens het invoegen annuleerde, dan was de post er onder al wel van postnummer veranderd. Dit is nu aangepast, het postnummer veranderd pas als je de post hebt toegevoegd.

OPGELOST

 • Grootte van het lettertype veranderde soms als je een post aan klikte.
 • Het was niet mogelijk om posten te slepen als je de instelling ‘bij het toevoegen van een bestekpost naar het postnummer vragen’.
 • Na het aanpassen van het lettertype waren alle hoofdstukken tijdelijk blauw, na een tijdje werden ze weer zwart.
 • Switchen tussen viewer RAW-Bestek en Calculatie gaat weer goed.
 • Het was mogelijk om de bestand extensie van een bestand te veranderen in het omschrijving scherm bij [Opslaan als]. Hierdoor was het bestand daarna niet meer te openen.
 • In sommige gevallen werd een notitie zwart i.p.v. paars na het kopiëren.
 • CIVIEL leek vast te zijn gelopen als je het scherm van [openen] of [opslaan als] weg klikte.
 • Bij het openen van een heel oud bestand (raw 2010 of 2015) sloot CIVIEL zichzelf direct af.

CIVIEL 9.0.100.4

Datum: november 2023

AANGEPAST:

 • Rekenblad geoptimaliseerd, je kon niet altijd tekst invoeren in de formule balk. Nu wel.
 • Zoeken in Verkenner geoptimaliseerd, als je tekst invoert begint het programma gelijk al te zoeken.

OPGELOST:

 • Als je bij het opslaan van een bestand een punt (.) gebruikte, dan werd alle tekst die na deze . kwam niet opslagen als je het bestand naar een X formaat (RSX, ZSX, NSX en DSX) opsloeg.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Releasenotes CIVIEL 9 – RAW-Bestek

Hier vind je de releasenotes van de CIVIEL 9 RAW-Bestek. Wil je een mailtje ontvangen bij een nieuwe update? Meld je dan aan voor onze CIVIEL 9 updatelijst.

CIVIEL 9.0.103.9

Datum: 19 maart 2024

OPGELOST

 • Als je een afdruk maakte van een Raamovereenkomst dan werden de percentages van je raming getoond bij de staartposten.
 • Kon geen RSX maken als je een eenheid in je bestek had staat met een *, bijvoorbeeld m2*d
 • De post [Eenmalige kosten] stond in het Raamovereenkomst sjabloon, die hoorde daar niet.

CIVIEL 9.0.103.8

Datum: 29 februari 2024

OPGELOST

 • Als je bepaalde bestanden had ‘vast gepind’ bij [Openen] dan wilde CIVIEL niet meer starten na de update 103.4. Met deze update is dat opgelost.
 • De hoeveelheden ter inlichting waren aan elkaar gerelateerd, als je de ene aanpaste dan veranderde de ander. Dit was niet goed.

CIVIEL 9.0.103.4

Datum: februari 2024

NIEUW

 • In het ‘hoover’ scherm bij een bestekpost zie je naast verwijzingen naar posten ook de verwijzingen die in de formules staan.

VERBETERD

 • De hoeveelheid ter inlichting van een volgpost is nu ook gerelateerd aan de hoeveelheid van de volgpost.
 • De controle functie checkt nu ook of je negatieve hoeveelheden hebt gebruikt in je bestek.
 • De functie [Bestek controleren] controleert nu of de gebruikte eenheid toegestaan is in het controle schema voor de RAW-systematiek.
 • Als je tekst kopieert in deel 1 of 2.1 waardoor er andere tekst wordt overschreven, dan krijg je hier nu eerst een melding van.

OPGELOST

 • Na het invoegen van een bestand met een ander lettertype, bijvoorbeeld een nota, had je twee soorten lettertypes in je bestand.
 • Het formule scherm toonde de waarde van de hoeveelheid ter inlichting van een post niet.
 • Code hoeveelheid I verdween in volgpost als nulpost werd aangepast
 • Na het hernummeren van een post werd de bestekstructuur niet direct aangepast.
 • Overslepen van de staartposten geoptimaliseerd
 • Vaste RAW-teksten waren bij een specifiek bestek aan te passen, dit was niet goed.

CIVIEL 9.0.100.4

Datum: november 2023

NIEUW:

VERBETERD:

 • Losse volgpost in nota veranderde van hoeveelheid als een andere bovenliggende 0-post in de nota ook veranderde, echter hoorden ze niet bij elkaar en moest dit niet gebeuren.
 • In deel 3 kwam het soms voor dat het beeld op je scherm niet klopte met de print. Vooral bij opsommingen en tabs, dit hebben we verbeterd.

OPGELOST:

 • Het over slepen van post 919980 & 919990 ging niet goed, ze werden juist verwijderd i.p.v. toegevoegd.
 • 4-cijferige hoofdstukken werden dik gedrukt getoond.
 • Het registratienummer van een bestek werd niet in het DSX op geslagen waardoor het DSX niet kon worden ingelezen in de IBIS-software.
 • Bij het afdrukken van de nota van inlichtingen bleef soms [concept] op de print staan
 • Bij het openen en bewerken van een nota werd een controle op de calculatie uitgevoerd, dat is niet nodig.
 • Bij het afdrukken van een nota bleef soms [Concept] op de print staan.

CIVIEL 9.0.97.3

Datum: maandag 9 oktober 2023

NIEUW:

 • RAW Jaarrelease 2023 verwerkt

VERBETERD:

 • Verbetering slag gemaakt met de opmaak in het programma. Het kopiëren van tekst met opsommingen gaat beter net als het kopiëren van tekst vanuit .bst-bestanden. Ook stond er soms een _ in deel 1 of 2.1, dit komt ook niet meer voor bij nieuwe bestekken.
 • Logo afdrukken geoptimaliseerd, de kwaliteit is beter.
 • Als je zoekt in de Verkenner zie je nu ook de eenheid van de hoofdcode in beeld.
 • De contactgegevens van de Servicedesk zijn nu te vinden bij [Bestand][Help]. Ook kun je vanuit de software nu direct naar de CIVIEL Kennisbank.
 • Het dropdown menu om de code hvr en hvi mee in te vullen komt nog maar één keer in beeld, bij het invoeren van de hoeveelheid. Doe je dit een tweede keer, dan verschijnt het dropdown menu niet
 • Op het voorblad kun je tekst naar links, rechts en het midden uitlijnen.
 • Toevoegen en afdrukken van een [pagina overgang] gaat nu ook goed in het ‘vrije gedeelte voor bestek’.
 • In de formule functie kun je getallen naar boven afronden. Als het getal op een rond getal eindige, zoals 0, dan werd deze ten onrechte ‘nogmaals’ afgrond naar boven, naar 1 in dit geval.
 • Bij [alles vervangen] werden de teksten in de [bestekstructuur] niet direct gewijzigd, pas als je de map een keer op en dicht klapte. Dit wordt nu direct aangepast.
 • Nieuw icoon voor [zoeken] toegevoegd
 • Systeemmelding bij het invoegen van een nota leesbaarder gemaakt
 • Een nota bestand kon ook worden geopend in de modules Calculatie & RAW-Administratie, dit kan niet meer.
 • Snelheid openen grote bestanden verbeterd.
 • Het aanpassen van het lettertype van grote bestanden is geoptimaliseerd.
 • Het is nu mogelijk om de koptekst voor de inschrijfdocumenten apart in te voeren, dit kan handig zijn als je met percelen werkt.

OPGELOST:

 • Als je een 99-staartpost aanmaakte en eerst de romptekst invulde, dan kreeg de post het kenmerk V mee i.p.v. N.
 • Bij het aanmaken van een nieuw paragraaf in deel 1 of 2.1 werd deze in kleine letters weergeven i.p.v. in hoofdletters
 • In deel 3 bij het toevoegen een lid werd incorrecte opmaak gebruikt. De tekst werdt automatisch in hoofdletters in plaats van kleine letters opgemaakt. Dit is nu opgelost.

CIVIEL 9.0.92.5

Datum: maandag 17 juli 2023

NIEUW:

 • Er is nu een aparte afdruk voor de Nota van Inlichtingen
 • Er is een nieuwe en makkelijkere manier gekomen om een deelopdracht op te stellen. Bekijk hiervoor de CIVIEL Kennisbank.
 • Er is een extra controle gekomen bij het opslaan van een NSX: we checken of alle posten een wijzigingstekst hebben.
 • Je kunt op postnummer zoeken in de Verkenner

AANGEPAST:

 • Als je de formule functie gebruikt kun je nu ook met [Enter] de formule bevestigen.
 • Het Windows-scherm voor het openen en opslaan van bestanden is aangepast.
 • Bij het kopiëren van tekst in een notitie werd deze niet paars maar in zwart of blauw geplakt.
 • In het door CROW aangeleverde ABB 2022 stond bij in deel 3 bij hoofdstuk 1 nog 2021 i.p.v. 2022.
 • Vanaf de jaarrelease 2023 is het niet meer mogelijk om bestekken gemaakt met een nieuwere jaarversie te openen en te bewerken in softwareversies waar deze (nieuwe) jaarversie nog niet inzit.

OPGELOST:

 • Bij het kopiëren van deel 3 werden de notities niet overgenomen.
 • Bij het opnieuw aanmaken van een opsomming werd de opsomming niet goed ‘op het lineaal’ gezet met als gevolg dat je geen RSX van je bestek kon maken.
 • Opsommingen werden niet getoond of verwijderd na het opslaan van een bestand als RSX.
 • Na het kiezen van CTRL+S in de tab van het [Rekenblad] verdween de knoppenbalk van het rekenblad.
 • Het zoek resultaat werd niet meer blauw gearceerd.
 • Invulbare velden van de hoofdstukken in een nota werden dikgedrukt getoond i.p.v. normaal.
 • Als er in een post deficodes waren verwijderd maar in de nota weer waren geactiveerd, dan werd dit niet goed door het programma verwerkt bij het inlezen van een NSX.
 • Bij het kopiëren van hoofdstukken met een notitie in deel 1 en 2.1 werden de notities niet meegenomen.
 • Opsommingen versprongen soms na het maken van een RSX.
 • In het RSX stond 2x voorblad inschrijfstaat, dat was niet goed. Moest één keer inschrijfbiljet en één keer voorblad inschrijfstaat zijn.

CIVIEL 9.0.87.3

Datum: 11 april 2023

OPGELOST:

 • Bij het bewerken van deel 3 kwamen visuele onregelmatigheden naar voren. Dit is nu opgelost.

CIVIEL 9.0.87.2

Datum: 29 maart 2023

NIEUW

 • Je kunt nu ook het raw-logo gebruiken als logo in je afdrukken. Deze komt standaard rechtsboven in.
 • Je kunt de functionaliteit [Budgetten] gebruiken

AANGEPAST:

 • Er wordt nu duidelijker aangegeven waarom een bestand niet geopend kan worden.
 • Het is mogelijk om via dubbelklik .bst-bestanden in CIVIEL 9 te openen. Hiervoor moet je eerst bij de eigenschappen van het bestand bij ‘openen met’ veranderen naar CIVIEL 9. Als je dat deed en daarna op het .bst-bestand drukte dan opende het bestand niet, dat is aangepast.
 • Bestand werd niet automatisch actief na sluiten rapportage waardoor je eerst in het bestand moest klikken om verder te kunnen werken.
 • Via CTRL+E of via het i-teken (links in de bovenste balk) kom je direct uit bij de eigenschappen van je bestand.
 • Cosmetische aanpassing voor het ‘docken’ van de Verkenner. Je kunt de Verkenner nu alleen nog maar links en rechts van je bestand ‘docken’, niet meer onder en boven je bestand.
 • Optimaliseren werking van functies in CIVIEL als je met een zwevend venster werkte, ging niet altijd even goed met bijvoorbeeld het wisselen van modules of kopiëren en plakken.
 • Als de Verkenner zwevend was en je koos voor CTRL+F dan kwam er een ‘filter-scherm’ tevoorschijn. Dit gebeurt niet meer, je komt nu in de zoekbalk van de Verkenner uit.
 • Het aanklikken en open klappen van deel 3 (en de hoofdstukken van deel 3) in de Verkenner is sneller gemaakt.

OPGELOST:

 • Het was niet mogelijk om werkbeschrijvingen meer dan één keer te kopiëren.
 • Na het inlezen van een .bst-bestand werden de omschrijvingen van de hoofdstukken niet in hoofdletters getoond maar in kleine letters.
 • Op het voor- en achterblad kon je geen opsommingen meer maken.
 • In specifieke gevallen werd er een verkeerde nummering aangeboden bij de functie [Hernummeren].
 • CTRL+S werkte niet na openen van reserve kopie.
 • Na het opslaan van een voorblad of achterblad met opmaak werd deze anders getoond dan het origineel na het opnieuw openen van het bestand.
 • Fout in navigatievenster als je een (sub)hoofdstuk aanmaakte en halverwege de omschrijving op [Enter] drukte.
 • Na kiezen van CTRL+G kwam je in enkele gevallen uit in het formule scherm van die post.
 • Kon geen stelposten toevoegen aan een nota van inlichtingen.
 • De knop [Registratie verwijderen] was er niet meer.
 • Bij het opnieuw aanmaken van een opsomming werd de opsomming niet goed ‘op het lineaal’ gezet met als gevolg dat je geen RSX van je bestek kon maken.
 • Opsommingen werden niet meer getoond of verwijderd na het opslaan van een bestand als RSX
 • Notities werd niet meegenomen bij het kopiëren van deel 3.

CIVIEL 9.0.82.1

Datum: 21 december 2022

OPGELOST:

 • Bij het inlezen van een RSX werd bij 99-posten de HVI niet getoond.

CIVIEL 9.0.82

Datum: 30 november 2022

NIEUW

 • Er is nu een optie gekomen waarmee je de romptekst afwijkend kunt maken van de omschrijving van de bestekpost

AANGEPAST

 • Engelse melding als je klaar was met zoeken in het afdrukvoorbeeld.
 • Na het aanklikken van je zoekresultaat of een notitie in de navigatie, kom je nu hoger in de post uit zodat je de complete post + eventuele romptekst kunt zien.
 • Bij het afdrukken van het bestek kun je nu aangeven of je de hoofdstukken op een aparte pagina wilt of dat je alles achter elkaar aan laat afdrukken.
 • CIVIEL past niet zelf meer opsommingen & tab posities aan. Als je een tabel aan het maken bent die niet goed word uitgelijnd, dan kun je kiezen voor [Rechtermuisknop][Tabel formatteren].
 • Bij het hernummeren van posten begon CIVIEL bij 1 i.p.v. 0, voorbeeld: 11 i.p.v. 10.

OPGELOST

 • RSX uit CIVIEL 9 gaf problemen bij inlezen in Brink/IBIS software.
 • In specifieke gevallen werd de verwijzing niet aangepast als je een bestekpost verplaatste of toevoegde.
 • In sommige gevallen lukte het niet om vanuit de Verkenner posten aan een nota toe te voegen

CIVIEL 9.0.81.4

Datum: 10 november 2022

NIEUW

 • Je kunt nu het standaard lettertype voor je bestanden instellen. Dit doe je bij [Bestand][Opties][Weergave].
 •  In de Verkenner kun je nu zoeken in [Bestekken] en [Moederbestekken].
 • Bij het starten van een nieuw bestek kun je nu kiezen van welke jaarversie je gebruik wilt maken.
 • Als je een viewer licentie hebt kun je in de Verkenner nu ook de Catalogus bekijken.

AANGEPAST

 • De optie [Weergave] bij [Bestand][Info] heet nu [Lettertype], dit is gedaan omdat de er bij [Opties] ook al een optie was die [Weergave] heette.
 • Snelheid van het laden van moederbestekken in de Verkenner is verbeterd.
 • Verschil tussen opmaak van een RSX en .bestek bestand geoptimaliseerd, vooral op het gebied van tabs.
 • Bij het gebruik van [Vensters schikken] werden posten niet gedeselecteerd als je ze had gekopieerd, nu wel.
 • CIVIEL past niet zelf meer opsommingen & tab posities aan. Als je een tabel aan het maken bent die niet goed word uitgelijnd, dan kun je kiezen voor [Rechtermuisknop][Tabel formateren].

OPGELOST

 • Zoeken in PDF gemaakt via [Afdrukken] lukte niet, ook werd op deze manier het PDF-bestand heel erg groot.
 • Bij sluiten van een bestand (en het open hebben staan van meerdere bestanden) kreeg je een foutmelding als je naar [Bestand] ging. Dit kwam omdat CIVIEL de focus op dat moment geen ander actief bestand had.
 • Bij het slepen vanuit verkenner zonder een item eerst te selecteren werd soms de verkeerde post overgenomen.
 • Foutmelding bij opslaan *.bst-bestand in CIVIEL 9 als je er niet eerst een .bestek van maakte.
 •  Inhoudsopgave werd niet gegenereerd bij heel groot bestek
 • Foutmelding bij het opslaan van een nota (NSX) als er hoofdstukken in de nota stonden met een lange wijzigingstekst.
 • Bij het converteren van een bestek werden 99-hoofdcodes niet omgezet naar de nieuwste jaarversie, dit leverde fouten op bij het controleren van een bestand.
 • Bij het kopiëren van een paragraaf naar een ander bestand werd de rest van de paragrafen verwijderd.
 • Vinkje in de Verkenner ‘met onderliggende posten’ werkte niet bij bestekken & moederbestekken.
 • Gekozen selectie werd niet afgedrukt bij afdrukken van een bestek als er voor [deel 2.2 nadere beschrijving] een vinkje stond.

CIVIEL 9.0.78

Datum:

NIEUW

 • De jaarrelease 2022 is verwerkt
 • Je kunt met F3 de Verkenner opvragen
 • Er is een studentenversie voor CIVIEL 9

AANGEPAST

 • De 2015 sjablonen voor een deelopdracht en nota van inlichtingen zijn toegevoegd
 • Je kunt nu ook sjablonen maken van de RAW-sjablonen: nota en deelopdracht.

OPGELOST

 • Na gebruik van CTRL+G is het veld weer leeg.
 • Bij een lange reeks volgposten (bijv. van 11 t/m 30) werd alles boven de 20 niet goed opgeslagen in het RSX. Bij het openen van het RSX was je al deze posten kwijt.
 • Bij het invoegen van een nota werden 99-posten niet goed verwerkt, alleen de romptekst bleef staan.
 • Bij het kopiëren van een paragraaf naar een ander bestand werden de rest van de paragrafen verwijderd.

CIVIEL 9.0.75

Datum: 27 juni 2022

NIEUW

 • Je kunt nu de kleuren van CIVIEL aanpassen.
 • Termen uit GWSW-basis en GWSW-maatregelen toegevoegd aan het woordenboek van de spellingchecker.
 • Origineel bestand voor het opstellen van de nota en voor een deelopdracht wordt niet meer onderop in beeld getoond, maar komt in de verkenner bij het kopje ‘Bronbestek’.
 • Je kunt van een bestaande bestekpost alle tekst naar een 99-post kopiëren en daarna de tekst bewerken.

AANGEPAST

 • Je kunt nu aangeven op welk niveau van een (sub)hoofdstuknummer (1, 2, 3 of 4) je het bestek wilt afdrukken
 • Organisatie sjablonen worden nu getoond boven de ‘raw’ sjablonen.
 • Het maken van tabs en inspringingen geoptimaliseerd.
 • Het bold maken van tekst ging niet altijd goed.
 • Het bereik voor het aanpassen van het paginanummer is aangepast naar boven de 100. Je kon eerder maar tot 99 invullen.
 • Romptekst en 1e regel van bestekpost van 99-en posten zijn nu altijd gelijk.
 • OVK-nummer wordt nu automatisch ingevuld bij het registreren van een bestek, dit hoeft niet meer handmatig.
 • Het veranderen van de celnamen in het rekenblad gaf als resultaat dat de cel meerdere keren (oude en nieuwe omschrijving) werd getoond.
 • Bij het toevoegen van een nieuwe post in een Nota van inlichtingen is de optie ‘alleen als wijzigingspost’ weggehaald.
 • De optie ‘postnummers handhaven’ in een nota/deelopdracht aangepast, het was niet mogelijk om deze uit te zetten. Dit kan nu wel.
 • Je kunt nu (weer) een compleet deel (1, 2.1, etc.) vanuit de Verkenner naar je bestek slepen.

OPGELOST

 • Af en toe kwam er gekleurde tekst mee in een PDF-afdruk. Dit is nu op te lossen via de controle functie.
 • Foutmelding bij controle op bestek, kwam doordat er een dubbele bepaling was en dat vond CIVIEL niet goed.
 • Bij wisselen tussen modules werd de cursor op een hele andere plek neergezet dan waar je was.
 • Bij deficodes met twee cijfers werd de aanwijstekst niet getoond.

CIVIEL 9.0.70

Datum: 14 maart 2022

NIEUW

 • Je kunt met de linker- en rechtermuisknop nu ook in- en uitzoomen in het afdrukvoorbeeld.
 • Je kunt nu ook alleen de tekst in de rompteksten ‘zoeken en vervangen’

AANGEPAST

 • Het is makkelijker geworden om paragrafen in te voegen in deel 1 en 2.1. Je hoeft niet alles eerst zelf te verplaatsen, CIVIEL doet dat zelf naar aanleiding van je gekozen paragraaf nummer
 • Extra ‘raw-checks’ toegevoegd aan de controle functie: lege paragrafen in deel 3 en de zevendeling in deel 3
 • Werking & snelheid van het open klappen van alle deficodes geoptimaliseerd.
 • Benaming van nieuwe bestanden aangepast van ‘nieuw bestek’ naar ‘nieuw bestek’ en ‘nieuwe calculatie’
 • Er is een knop bijgekomen om ‘zwevende bestanden’ weer terug in de ‘tabs’ te krijgen.
 • Woordenboek van de spellingscontrole opgeschoond, er stonden woorden in die niet NL waren.
 • Bij het kopiëren van posten met een verwijzing naar een ander bestek wordt de verwijzing nu zwart (niet actief) getoond als de post niet in het nieuwe bestek staat.
 • Als je een EUR post uit een normaal bestek naar een RO kopieerde dan werd de post overgenomen zonder eenheid. Dit werd daarna als fout getoond bij controle op bestek en bij het aanmaken van een RSX. Nu wordt de EUR post überhaupt niet gekopieerd.
 • RAW- 2015 sjablonen worden niet meer getoond, behalve het sjabloon voor de deelopdrachten.
 • Bij het kopiëren van posten vanuit een ander bestek, die naar een rekenblad verwezen uit dat bestek,  wordt nu de hoeveelheid leeg overgenomen. Zo weet je dat je dit nog moet aanpassen, aan een nieuw rekenblad kunt koppelen of je oude / standaard rekenblad kunt koppelen

OPGELOST

 • Bij het kopiëren van hoofdstukken met opsommingen werd de laatste opsomming groter en dik gedrukt getoond
 • Controle op bestek gaf ook een overzicht van de calculatie fouten bij .bst bestanden (bestanden uit 8.6).
 • Als viewer kon je niet overal in het bestek notities aanmaken.
 • De afdruk bouwstoffen toonde bestekpost omschrijving i.p.v. de leveranties
 • RAW-logo werd niet meer afgedrukt bij een bestek als deze instelling aangevinkt stond
 • Deficodes werden niet bij alle posten goed getoond.
 • Je kunt nu volgposten aanmaken die ‘over’ een 0 post heen gaan, zoals 100019 en 100021.
 • Je kunt nu ook hoofdstuk 96 verwijderen.
 • Bij Jaarversie 2021 bestekken werden in de ‘deficode verkenner’ de verkeerde (2020) deficodes getoond

CIVIEL 9.0.60

Datum: 11 november 2021

NIEUW

 • Jaarrelease 2021 verwerkt (Standaard RAW Bepalingen 2020).
 • Het is nu mogelijk op een voorblad te maken voor bij een bestek incl. opmaak mogelijkheden zoals logo, verschil in lettertype en grootte, etc. Ook kun je hier een sjabloon van maken zodat je deze kunt hergebruiken.
 • Nieuw: de functie ‘controle op bestek’ is uitgebreid met de volgende checks:– Hoofdcodes met verkeerde (oude) jaarversies– Lege hoofdstukken/paragrafen/artikelen in deel 3
 • Nieuwe print instellingen: pagina-nummering & selectie van posten kunnen maken
 • Je kunt nu ook alleen in de romptekst zoeken.
 • Je kunt opgeven dat een bestand ‘alleen lezen’ moet zijn. Dit is handig als je met twee vensters naast elkaar werkt en niet per ongeluk in het verkeerde bestand wilt kopiëren/plakken.
 • Bij het opstarten van CIVIEL zie je nu direct het versie nummer en welke modules je hebt.

AANGEPAST

 • Scrollen in notities geoptimaliseerd
 • De inhoudsopgave van het bestek geeft nu alle hoofdstukken weer, niet alleen die met 2 cijfers.
 • De bestekstructuur (bij deel 1 en 2.1) wordt nu goed bijgewerkt als er een hoofdstuk wordt toegevoegd of verwijderd.
 • Als je een bestand opent dat al door een collega wordt gebruikt, dan krijg je hier nu een melding van.
 • Verkenner raakt niet meer ‘kwijt’ als je van twee schermen naar één scherm gaat (en de Verkenner op het tweede scherm stond).
 • Werking CTRL+Z (ongedaan maken) geoptimaliseerd, je komt nu niet automatisch bovenaan deel 2.2 terecht.
 • Duidelijkere melding waarom het niet lukt om van een bestand een RSX te maken.
 • Aangepast sjabloon van een Raamovereenkomst (2020) vanuit CROW toegevoegd.
 • Paar kleine aanpassingen voor het opstellen van deelopdrachten (o.a. postnummer automatisch handhaven bij kopiëren posten d.m.v. vensters schikken)
 • Foutmelding in Nota van Inlichtingen als je voor rechtermuisknop koos in deel 2.2.
 • Door het aanpassen van het lettertype en grootte kon het voorkomen dat de tekst niet goed werd getoond/uitgelijnd in de print. Opmerking: dit kan nog steeds voorkomen bij een ‘groot’ lettertype, vanaf grootte 12 ongeveer.

OPGELOST:

 • Na het verwijderen van een post waarnaar werd verwezen bleef het postnummer staan, dit verandert nu naar xxxxxxx
 • Het was lastig om deel 3 met dubbelklik een lid toe te voegen.
 • Bij het kopiëren van 03 Locatie (deel 1 Algemeen) vanuit een .bst bestand kwam de aanwijstekst mee op de afdrukken.
 • De verkenner was ‘kwijt’ als je van twee schermen naar één scherm ging
 • Bij sommige installaties was het niet mogelijk om .bestek bestanden op te slaan in netwerk mappen die waren aangemaakt via een snelkoppeling.
 • Bij het opslaan van een bestand met een . er in werd niet de complete bestandsnaam overgenomen en opgeslagen, maar alleen wat er voor de . stond

CIVIEL 9.0.50

Datum: 1 juni 2021

NIEUW:

 • Er is nu een knop waarmee je notities in één keer aan en uit kunt zetten.
 • Je kunt in de verkenner aangeven of je een hoofdstuk met of zonder onderliggende hoofdstukken en bestekposten wilt kopiëren.
 • Je kunt een deficode nu ook verwijderen d.m.v. dubbelklik
 • Bij het converteren van een 2015 bestek naar 2020 wordt nu duidelijker (in het rood) aangegeven als een hoofdcode niet meer bestaat, ook wordt de post met een 99 hoofdcode toegevoegd.
 • De optie ‘Alles negeren’ is nu ook toegevoegd aan de spellingscontrole.
 • Je kunt je logo nu ook rechts of in het midden zetten. Ook wordt het logo geschaald als deze te groot is.

AANGEPAST:

 • De onderkant / marges per pagina van de kolommen van deel 2.2 konden van elkaar verschillen. Nu is elke kolom even lang.
 • Werkwijze van het rekenblad nog wat geoptimaliseerd, als je hoeveelheden in je Excel-bestand veranderd/aanpast kun je dit nu ook in CIVIEL/ het rekenblad laten bijwerken
 • Notities worden duidelijker getoond in prints, namelijk als schuine tekst.
 • Je kunt nu een streep onder koptekst toevoegen in de afdrukken
 • Als je in een afdrukvoorbeeld zit en je wilt terug naar de afdrukinstellingen dan ga je niet meer ‘langs’ het bestek, maar direct naar de afdrukinstellingen.
 • Bij het activeren van de aanwijstekst kwam je standaard bovenin deel 2.2 terecht.
 • Bij het kopiëren van hoofdstukken/teksten met opsommingen wordt de opsomming goed uitgelijnd overgenomen.

OPGELOST

 • In sommige gevallen kon je geen NSX openen
 • Bij het opslaan van 2015-bestekken (uit CIVIEL 8.6) als RSX kwam soms onterecht de melding dat de romptekst van een subhoofdstuk te lang was.
 • In 2015-bestekken kon je kiezen voor de H & R als kenmerk bij de hoeveelheid ter inlichting. Dit was niet juist, ss dit alleen voor 2020-bestekken
 • Foutmelding bij opslaan RSX na kopiëren deel 1 vanuit een RAW 2015 bestek
 • In 2020 bestekken was het mogelijk om stelposten toe te voegen boven de staart

KNOWN ISSUE:

 • Als je een .bst uit CIVIEL 8.6 opent in CIVIEL 9, check dan goed de formules. Het kan zijn dat na het aanpassen van hoeveelheden niet alle formules automatisch worden doorgerekend.

CIVIEL 9.0.45.0

Datum: 25 maart 2021

NIEUW:

 • Bij het koppelen van een deelopdracht wordt nu gecheckt of zowel het deelopdracht sjabloon als de raamovereenkomst van dezelfde RAW-standaard zijn.

AANGEPAST:

 • Aanpassen van het kenmerk van een post (V, N, A) of (H, R, L, I, T) geoptimaliseerd.
 • Bij het zoeken naar woorden worden de zoekwoorden nu meer in het midden van het beeld getoond i.p.v. onderop in beeld.
 • Na gebruik van CTRL+G wordt het zoekveld automatisch leeggemaakt.
 • Het is nu makkelijker om (sub)hoofdstukken in te voegen.
 • Muis vertraagde soms, o.a. als je twee bestanden open had staan en over de ‘tabbladen met bestandsnamen’ heen ging.
 • Er is nu een aangepaste afdruk voor de nota van inlichtingen
 • Je kunt nu de wijzigingstekst van een nota kopiëren en plakken.
 • ‘Onnodige’ puntjes (…..) vanuit de catalogus worden niet meer getoond. Ze worden nog wel getoond als ze bij een invoerveld horen zoals ‘grondsoort’ of ‘hoogte/breedte’.
 • In sommige gevallen kon je zelf geen extra HVI + kenmerk toevoegen aan besteksposten/deficodes.

OPGELOST

 • CIVIEL onthoud pagina eindes niet nadat je bestand weer opent.
 • Bij specifieke installaties werkte de spellingscontrole niet naar behoren.
 • .bst-bestanden met hele grote hoeveelheden zijn nu ook te openen
 • 61 posten eindigend op xx99 werden niet mee geconverteerd naar hoofdstuk 10 (het nieuwe hoofdstuk)

CIVIEL 9.0.0.41

Datum: 20 januari 2021

AANGEPAST

 • Errata Standaard 2020 verwerkt
 • Snelheid verbeterd. Inlezen, verwijderen, kopiëren en plakken is sneller geworden
 • Het is makkelijker geworden om hoofdstukken te hernummeren
 • Optie ‘zwevende regels’ kan nu ook worden toegepast op deel 1 en 2.1
 • Als je halverwege het maken van een bestek de optie ‘rompteksten’ aanzette, dan sprong CIVIEL ergens heel anders heen. Hij blijft nu bij de post staan waar de cursor staat.
 • Bij het kopiëren/verplaatsen van posten incl. verwijzingen en formules worden de waardes automatisch herberekend naar de nieuwe postnummer.
 • Bij het verwijderen van posten waar naar werd verwezen in formules bleef de verwijderde post staan. Ook rekende het formule bedrag niet goed door (naar de nieuwe waarde zonder de verwijderde post).
 • Bij kopiëren van tekst met opsommingen of na het maken van eigen opsommingen/inspringingen werd dit niet altijd goed op de print getoond.
 • Het voorblad wordt nu als eerste afgedrukt (i.p.v. de inhoudsopgave).
 • Kolombreedte in prints wat groter gemaakt zodat de tekst nog goed leesbaar is in de kolom als je het lettertype wat groter maakt.
 • Lay-out koptekst van de inhoudsopgave is nu hetzelfde als in de rest van het bestek.
 • Zoeken en vervangen geoptimaliseerd.
 • Je kunt de wijzigingstekst in een nota nu kopiëren en plakken (wordt in de volgende versie nog iets verbeterd).
 • Kopiëren en plakken van deel 3 in de Nota aangepast;  lay-out blijft hetzelfde.

OPGELOST

 • Foutmelding bij het aanmaken van een RSX: Het element hoofdcode.invultekst kan geen onderliggend element br bevatten omdat het inhoudsmodel van het bovengenoemde element alleen tekst bevat
 • Afdruk van de bouwstoffen toonde de inhoud van 99 posten niet.
 • Alle regels in een 4-cijferig hoofdstuk werden onderstreept afgedrukt, nu alleen nog de eerste regel.
 • Bij bepaalde hoofdcodes (o.a. 831113) kon je zelf geen hoeveelheden invullen op de …… bij de deficodes
 • Bij opstellen van een nota van een RO werden de posten in eerste instantie als V getoond i.p.v. F. (na opslaan van NSX werd alles wel weer een F).
 • Foutmelding als je via ‘overzicht notities’ op een verwijderde notitie klikte.
 • Niet alle selecties (o.a. de inschrijfstaat) van het bestek konden afzonderlijk van elkaar afgedrukt worden.
 • Tekst kopiëren naar een 99-post ging niet altijd goed, na een tijdje leek de post ‘vol’ en kon je lastig extra tekst toevoegen.
 • Deel 3 werd uit de nota verwijderd bij opslaan als .NSX

CIVIEL 9.0.0.34

Datum: 6 november 2020

NIEUW

 • Paragrafen in deel 1 en 2.1 kunnen nu worden hernummerd en opnieuw aangemaakt worden.
 • Je kunt in de verkenner nu aangeven of je bij het kopiëren van postnummers het postnummer wilt handhaven.

AANGEPAST

 • Kleine tekstuele aanpassingen vanuit CROW o.a. bij hoofdcodes 501513, 514811, 514818 en 103103 en in de standaard sjablonen.
 • Als een bestand veel formules en verwijzingen bevatte duurde het lang om een hoeveelheid aan te passen.

OPGELOST

 • Printinstellingen werden niet altijd goed onthouden, zoals afdrukdatum. Dit is nu aangepast.
 • Foutmelding bij over slepen bepalingen naar ander bestek met vensters schikken (zoals gemeld in vorige mail)
 • Bij bepaalde hoofdcodes (o.a. 220301 en 514208) werd de eerste regel bijv. ‘grondsoort’ of ‘plantmateriaal’ niet getoond.

CIVIEL 9.0.0.33

Datum:  29 oktober 2020

NIEUW

 • Automatische spellingscontrole in delen 1, 2.1 en 3.
 • Je kunt nu in de verkenner ook instellen dat je postnummers wilt handhaven i.p.v. steeds SHIFT te moeten vast houden.(werkt nu alleen bij slepen van posten, bij de volgende update ook bij dubbelklik).

AANGEPAST

 • Bij hoofdstukken met een hele lange inhoud kun je via een extra scrollbalk het hele hoofdstuk zien en aanpassen, gebruik hiervoor de pijltjes toets.
 • Diverse sneltoetsen toegevoegd (o.a. CTRL+G, F1, F4 en F5)
 • Het is makkelijker geworden om een HVI in te vullen bij 9 deficodes of posten met een HVI op een lege regel (waar geen RAW-tekst staat, maar eigen tekst).
 • Pijltjes toetsen kunnen gebruikt worden in de kolom hoeveelheid als je in het beeld van de inschrijfstaat bent
 • Inlezen en converteren van grote RSX-en sneller gemaakt
 • Nieuwe omnummertabel van CROW voor conversie 2015 – 2020 bestanden verwerkt, hier zaten nog kleine foutjes in.

OPGELOST

 • Bestandsnamen in de verkenner werden niet ‘ververst’ bij opslaan of hernoemen van bestanden.
 • Bij het maken van een formule op de HVI wordt automatisch de HVR van de post ingevuld.
 • Foutmelding bij toevoegen en aanpassen hoofdcodes 623002 en 623003
 • Verkenner inhoud bleef ‘leeg’ als je een zoekterm met backspace weghaalde
 • Verwijzing van posten die naar andere hoofdstukken werden verplaatst klopten niet meer nadat er werd gekozen voor hernummeren.
 • Sommige hoeveelheden werden in het RSX opgeslagen met 3 decimalen (i.p.v. 2) waardoor het RSX niet door andere partijen ingelezen kon worden.

CIVIEL 9.0.0.29

Datum:  9 september 2020

NIEUW

 • Bij overnemen van 2015 posten naar 2020 bestek worden posten die voorheen niet meegenomen konden worden leeg en in de juiste versie overgezet. Je hoeft deze alleen nog maar aan te vullen i.p.v. helemaal opnieuw te maken.

AANGEPAST:

 • Als de verkenner open stond werden teksten uit CIVIEL 8.6 bestanden anders (korter) weergegeven dan teksten uit CIVIEL 9 bestanden.
 • Je kunt nu ook in de verkenner scrollen. (De verkenner die opgeroepen wordt als je een post toevoegt).
 • Kolom van eenheid van is groter gemaakt zodat ‘week’ erin past en ook mooi op de print wordt getoond
 • Werking van ‘laatst geopende bestand openen na opstarten van CIVIEL’ verbeterd.
 • Controle op verwijzingen nam ook cijfers mee die geen ‘verwijzing’ waren.
 • Teksten werden soms weergegeven als hyperlink
 • Uitlijning bepalingen uit ABB mooier gemaakt
 • Notities worden niet meer standaard afgedrukt
 • Afdrukken van het bestek sneller gemaakt.
 • Opsommingen werden niet altijd goed getoond.
 • Bij het selecteren van een 0 post, worden nu ook de volgposten geselecteerd.
 • Je kunt deel 3 nu ook hernummeren
 • Leden kunnen automatisch opvolgend worden gemaakt
 • Controle op ‘zevendeling’ in deel 3 toegevoegd.
 • Beeld versprong bij het wisselen tussen werkbeschrijvingen en inschrijvingsstaat

OPGELOST:

 • Als 99 post veranderd van eenheid, dan gaat die niet goed mee in het beeld van de inschrijfstaat.
 • Bij het kopiëren van opsommingen naar een andere plek liep de ‘telling’ door.
 • Bij het overslepen van hoofdstukken vanuit de verkenner bleef CIVIEL hangen
 • Bij het toevoegen van artikelen in deel 3 vanuit de verkenner, werden ook de bovenliggende hoofdstukken en paragrafen automatisch meegenomen.
 • Formule functie toonde de hoeveelheid van posten niet als ze niet onder een hoofdstuk vielen.
 • Gebruik van CTRL+V werkte niet in het zoekscherm
 • Geregistreerd bestek verloor registratie na opslaan van bestand als RSX.
 • Lukte niet altijd om tekst te plakken in de romptekst
 • HVI veranderde niet mee als de HVR werd bepaald door een formule.
 • Het aanklikken van 99-posten ging anders dan in de rest van het bestek. (Cursor soms naar verkeerde post)
 • Staartposten kunnen nu ook hernummerd en gekopieerd worden

CIVIEL 9.0.0.25

Datum: 18 juni 2020

NIEUW

 • Standaard 2020 is verwerkt

AANGEPAST:

 • Bij afdrukken van bestek wordt de waarde bij de stelposten niet getoond.
 • Print van bouwstoffen uitgebreid met de H + R.
 • Nadat het bestand is ge-auto-saved, dan sprint de cursor ergens anders heen.
 • Bij post 101402 stond een punt te veel (vanuit de catalogus van CROW), deze hebben wij zelf verwijderd en doorgegeven aan CROW.
 • In 99 staartposten kon je geen tekst invullen
 • Tekst plakken in een opsommingsrijtje zorgt ervoor dat de opsomming weggaat en de tekst als ‘normaal’ wordt neergezet (opsomming verdwijnt).
 • Paragrafen (deel 1, 2.1 en 3) kunnen niet verwijderd worden door de post te selecteren en voor del te kiezen, alleen door in de knoppenbalk te kiezen voor verwijderen of rechtermuisknop verwijderen.
 • Als je bij [Bestand] iets aan het doen was, dan ging het pakket soms uit zich zelf terug naar het bestand.
 • Enters die je in deel 3 aanmaakt, die kun je niet verwijderen.
 • HVI wordt niet herberekend als de HVR een formule bevatte
 • Als je de romptekst aanpast in de inschrijfstaat, dan is de tekst niet meer blauw maar zwart.
 • Formule werkt niet op een volgpost (werkt wel in 8.6).
 • In het vrije gedeelte voor het bestek was het lastig om je cursor achter een regel te plaatsen.
 • Bij het selecteren van een 0 post (waar een volgpost onder hangt) wordt de volgpost niet automatisch mee geselecteerd
 • Bij overschrijven van geselecteerde tekst, bleef de oorspronkelijke tekst staan.
 • Controle op verwijzing staat iets ‘te strak’ afgesteld, ook posten die bijvoorbeeld naar tekening nummers verwijzen komen in het verwijzingenlijstje.

CIVIEL 9.0.0.22 – 24

Datum: officiële release overgeslagen

AANGEPAST:

 • Spellingscontrole werkte niet helemaal goed op de 1e regel van de bestekpost
 • Spellingscontrole: als je een fout woord hebt en die wil je later verbeteren en daar dus ook voor kiest, dan neemt hij niet het nieuwe woord over naar je bestek.
 • Romptekst aanpassen gaat niet mee naar beeld van inschrijfstaat en vice versa. Als je terug gaat naar de werkbeschrijvingen is de tekst weer aangepast
 • Staartposten worden niet goed getoond in de print van het bestek (bij de inschrijfstaat)
 • Cursor was kwijt als je veel tekst had staan in ‘vrije gedeelte voor bestek’

CIVIEL 9.0.0.21

Datum: 7 mei 2020

NIEUW

 • Je kunt de deficodes nu ook per regel aanpassen via het deficode scherm.
 • Je kunt nu ook een logo toevoegen.
 • Je kunt nu ook ‘Zoeken en vervangen’ in de romptekst.

AANGEPAST

 • Bij het instellen van Hoeveelheid ter Inlichting, kun je nu ook de letters intypen.
 • Bij post 251002 werd de inhoud van twee regels achter elkaar gezet, die is nu onder elkaar.
 • RAW-nummer komt op afdruk nadat bestek is geregistreerd.
 • Overnemen van deel 3 vanuit een moederbestek is sneller geworden.
 • Bij het aanmaken van een formule, wordt de cursor automatisch in het formule veld geplaatst.

OPGELOST

 • 99 posten werden ‘leeggemaakt’ als je het bestek opsloeg als RSX.
 • Je kunt een 0 post nu ook omnummeren naar een volgpost.
 • Het “=” teken van de formule was zichtbaar in de werkbeschrijvingen als je hem in de inschrijfstaat maakte en anders om (de formule functie zelf functioneerde nog wel).
 • CTRL+S en de save-knop werkte niet altijd goed, Opslaan als wel.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Releasenotes CIVIEL 9 – Calculatie

Hier vind je de releasenotes van de CIVIEL 9 Calculatie.Wil je een mailtje ontvangen bij een nieuwe update? Meld je dan aan voor onze CIVIEL 9 updatelijst.

CIVIEL 9.0.103.8

Datum: 29 februari 2024

OPGELOST

 • Als je bepaalde bestanden had ‘vast gepind’ bij [Openen] dan wilde CIVIEL niet meer starten na de update 103.4. Met deze update is dat opgelost.
 • CIVIEL sloot af als je voor de afdruk [Begroting] koos, de staartposten verdeelde en daarna het verschil wilde verwerken op een afrondingspost.

CIVIEL 9.0.103.4

Datum: februari 2024

NIEUW

 • Het is nu mogelijk om je begroting afdruk te drukken met alleen de totalen van de tussenposten en zonder de inschrijfprijzen per post. Vink hiervoor de [inschrijfprijzen uit] en [bedragen bij tussenposten] aan.
 • Het is nu mogelijk om een werkpakket als werkbeschrijving aan je calculatie te kunnen toevoegen. Deze functionaliteit kun je aanzette via [Bestand][Opties][Diversen][Calculatie]
 • Het is nu mogelijk om een overzicht te genereren waarbij je de initiële raamovereenkomst kunt vergelijken met de uitgegeven en verwerkte deelopdracht. Open hiervoor je raamovereenkomst in de [Calculatie]-module en kies voor [Inhoud][Overzicht deelopdrachten]

VERBETERD

 • Afdrukken van een grote calculatie incl. werkbeschrijvingen versneld.
 • Afdruk voor de inschrijfstaat van een Raamovereenkomst aangepast, de staartposten tonen nu ook weer het subtotaal.
 • Soms staat er een ! bij een prijs per eenheid maar wordt er geen uitleg gegeven waarom dat er staat. Dat is aangepast.
 • Werking posten matchen geoptimaliseerd, ook kun je nu makkelijker het posten match scherm verplaatsen.
 • Software aangepast zodat als je een Excel-bestand inleest (conform onze handleiding) je er daarna een ZSX-bestand van kan maken.
 • Na het inlezen van een referentie begroting werd bij de RAW-bijdrage en Fonds Fysieke Leefomgeving het totaalbedrag overgenomen, dit was niet goed. CIVIEL moet van het percentage uitgaan.

OPGELOST

 • Bij het opslaan van de print instellingen voor de print [Begroting] werd het vinkje bij de [Code hoeveelheid] niet juist opgeslagen.
 • Je kon tekst niet meer dik gedrukt maken in deel 2.2 van een calculatie.
 • Als je een .bst-bestand inleest waarbij je gebruikt hebt gemaakt van de optie om je prijzen met 3 decimalen te kunnen invoeren, dan krijg je een melding met een uitleg wat CIVIEL 9 met het bestand gaat doen. CIVIEL 9 ondersteunt deze optie niet.
 • Via de rechtermuisknop elementen toevoegen werkte niet in een Raamovereenkomst sjabloon.
 • Bij het inlezen van een oud (2015) CIVIEL 8.6 calculatie bestand werden sommige staartposten dubbel berekend. Dit was o.a. zo bij de post ‘afronding eenmalige kosten’. Dit kwam omdat de post ‘afronding eenmalige kosten’ al een tijd niet meer bestaat in de calculatie sjablonen.
 • Na het invoegen van een nota had een EUR post met daarin [Relatie][E] tarieven geen totaalbedrag meer
 • Totaalbedrag van een tarief werd niet herberekend als [Relatie][P] en de hoeveelheid werden verwijderd.
 • Pagina overgang werkte niet in Calculatie
 • *.bst-bestanden waarin tarieven waren aangepast d.m.v. een opslag percentage bij de post zelf, komen niet goed mee.
 • Bij posten matchen met rekenregels werden de tarieven en rekenregels niet in de juiste volgorde en hiërarchie getoond.

CIVIEL 9.0.100.4

Datum: november 2023

NIEUW:

 • Je kunt nu de [kostprijs] + [kostprijs opslag] van een tarief aanpassen in de tarievenlijst. Ga hiervoor naar [Bestand][Opties][Diversen][Calculatie].
 • Bij de afdruk [Tarieven] kun je nu je tarieven zonder opslag afdrukken. CIVIEL neemt in de print dan de waarde van de kolom [verkoopprijs].
 • Je kunt nu per individueel tarief een opslag percentage invoeren.

VERBETERD:

 • Bij [Opslaan Als][Excel] kon je niet kiezen wat je precies als Excel wilde opslaan als je beeldscherm instellingen op 125% stonden.
 • Bij het openen van sommige .bst-calculaties gaf de [controle op calculatie] fouten aan, die geen fouten waren.
 • Bij het verdelen van de staartposten over de overige posten (afdruk optie) kwam het soms voor dat de eerste post lager uitkwam dan was gecalculeerd. Dit kwam doordat het niet altijd lukt om de waarde van de staartposten verhoudingsgewijs over de posten te verdelen. Het stukje dat ‘overbleef’ werd dan op de eerste post verwerkt. Dit is nu anders opgelost.
 • Afronden van de aanneemsom op basis van de inschrijfprijzen is aangepast. Voorheen werd dit verwerkt op de [totaalbedragen] van de posten, nu is dat op de [prijs per eenheid] omdat je rekenkundig (met afrondingen) anders niet goed uitkomt.

OPGELOST:

 • Als de [controle op calculatie] fouten vond in de calculatie, dan was het in sommige gevallen niet mogelijk om de [Inschrijfdocumenten] te genereren.
 • Je kon geen tarief kopiëren als de inschrijfregels gefixeerd waren
 • Opslag element werd dubbel berekend als er volgposten in het bestand stonden. Een keer over de 0-post en nog een keer over het totaal van de volgposten.
 • Na het updaten van tarieven naar een nieuwe of bestaande calculatieset werden de omschrijvingen van de tarieven niet meegenomen naar de calculatie zelf. Ze waren alleen in de tarievenlijst aangepast.

CIVIEL 9.0.97.3

Datum: maandag 9 oktober 2023

NIEUW:

 • RAW Jaarrelease 2023 verwerkt
 • In de tarievenlijst kun je de kolommen [hoeveelheid in begroting][totaalbedrag in begroting] en [percentage in begroting] nu ook sorteren.
 • Bij de [Controle op calculatie] is een extra check optie gekomen genaamd ‘Opmerkingen’. Daar vind je checks op de calculatie die niet perse fout zijn, maar toch handig zijn om te weten. Bijvoorbeeld of je inschrijfprijs verschilt van je tarieven onderbouwing.

VERBETERD:

 • De contactgegevens van de Servicedesk zijn nu te vinden bij [Bestand][Help]. Ook kun je vanuit de software nu direct naar de CIVIEL Kennisbank.
 • Op het voorblad kun je tekst naar links, rechts en het midden uitlijnen.
 • Nieuw icoon voor [zoeken] toegevoegd
 • Systeemmelding bij het invoegen van een nota leesbaarder gemaakt
 • Snelheid openen grote bestanden verbeterd.
 • Werking van het onderbouwen van EUR-posten geoptimaliseerd. De kolom productie is hier niet meer te gebruiken, tenzij je een rekenregel of werkpakket met hoeveelheid gebruikt. Ook is er geen relatie meer met de hoeveelheid van een 0 post als de volgpost een EUR-post is.
 • De functie [Opslag leegmaken] in de tarievenlijst is verbeterd. Voorheen werden beide opslag kolommen leeggemaakt, nu alleen degene waar je op dat moment in staat.
 • Als je een nota of referentie begroting inleest en je bestand bevat geïndexeerde prijzen, dan word er een vraag aan je gesteld of je de geïndexeerde prijzen wilt overnemen of dat je wilt dat CIVIEL alles weer opnieuw uitrekent.
 • Aantal karakters dat je kunt invoeren bij productie is uitgebreid naar 5, voorheen waren dit er 4.
 • Posten die zijn aangemaakt onder hoofdstuk 9 kun je nu ook kopiëren naar andere hoofdstukken binnen deel 2.2

OPGELOST:

 • Bij het openen van oude calculatie sjablonen (voor standaard 2020) vanuit CIVIEL 8.6, kon het gebeuren dat de post ‘afronding eenmalige kosten’ (die niet meer bestaat niet nieuwere sjablonen) niet goed werd berekend.
 • De RAW-bijdrage wordt weer automatisch uitgerekend
 • Bij het verwijderen van een post in de Calculatie werd de aanneemsom niet snel genoeg ververst. Als je dan direct een afdruk maakte dan klopte de aanneemsom niet. Het verschil zat in de staartposten.
 • Bij het opstellen van een deelopdracht werden ook de RAW-bijdrages vanuit het bestek meegenomen, dit was niet goed. De RAW-bijdrage hoort niet in een deelopdracht.
 • Bij het opstellen van een deelopdracht werd de staart als F-post getoond. Dit was niet goed.
 • Als je koos voor CTRL+T en een nieuw vrij tarief toevoegde via de <tab> toetsen, dan werden tarieven met 4 karakters (dus boven de € 999,99) als € 0,00 toegevoegd.

CIVIEL 9.0.92.5

Datum: maandag 17 juli 2023

NIEUW:

 • Bij de print begroting kun je nu ook je budgetten afdrukken. Gebruik hiervoor de kolom [Budgetten].
 • Je kunt de indeling van de kolommen van de [Tarievenlijst] opslaan.
 • Je kunt op postnummer zoeken in de Verkenner
 • Nieuwe afdruk waarmee je het overzicht van de aanneemsom ziet; een totaalbedrag per hoofdstuk en alle staartposten uitgesplitst.
 • De code hoeveelheid van de hoeveelheden ter inlichting kan nu ook afgedrukt worden.

AANGEPAST

 • Bij het afdrukken van een calculatie met de optie ‘bedragen bij tussen hoofden’ hebben we de opmaak wat aangepast. De totaalbedragen staan nu onder de posten, hebben een streep en zijn dikgedrukt.
 • Het Windows-scherm voor het openen en opslaan van bestanden is aangepast.
 • Bij het kopiëren van tekst in een notitie werd deze niet paars maar in zwart of blauw geplakt.
 • De inschrijvingsdatum kon op twee plekken worden ingevuld; bij inschrijvers en bij de afdruk van de inschrijvingsdocumenten. Dit is aangepast, je vindt ze nu alleen nog maar bij het afdrukken van de inschrijvingsdocumenten.
 • Bij het kopiëren van een post met een handmatig aangepaste inschrijfprijs werd de gekopieerde post herberekend aan de hand van de tarieven onderbouwing i.p.v. dat de aangepaste inschrijfprijs werd meegenomen.
 • Berekening EUR posten geoptimaliseerd.
 • Bij [Posten matchen] wordt het eerste beschikbare werkpakket getoond, voorheen moest je daar eerst zelf nog op drukken.
 • Na het invoegen van een NSX op een calculatie was het ! – teken weg bij posten die geïndexeerd waren, het ! is nu weer terug. De prijs klopte overigens wel.
 • De knop [Vorige] werkt niet goed bij [Posten Matchen]
 • Bij het invoegen van een nota op een calculatie met geïndexeerde prijzen krijg je nu een melding met de vraag welke prijzen CIVIEL moet aanhouden. De eerder aangepaste inschrijfprijzen of de nieuwe prijs n.a.v. de aanpassingen in de nota.

OPGELOST:

 • Kopiëren van staartposten naar een ander bestand ging moeizaam en lukte in sommige gevallen helemaal niet.
 • Bij het onderbouwen van een post zonder hoeveelheid kan de productie niet worden berekend. Als je later alsnog een hoeveelheid invulde, dan werden de tarieven niet herberekend naar deze (nieuwe) hoeveelheid. Dit gebeurt nu wel.
 • Het zoek resultaat werd niet meer blauw gearceerd.
 • Bij het kopiëren van een tarief met als [Relatie][E] wordt het EUR bedrag niet meer omgerekend naar de hoeveelheid van de post.
 • Indexeren van een bestek met volgposten zonder prijs ging niet goed, de prijs van de 0-post werd hierdoor verwijderd.
 • Bij het opslaan van een ZSX van een calculatie van een Raamovereenkomst werden de staartposten niet meegenomen.
 • Korting werd positief getoond na het openen van een DSX, dit moest negatief zijn.
 • Als er in een post deficodes waren verwijderd maar in de nota weer waren geactiveerd, dan werd dit niet goed door het programma verwerkt bij het inlezen van een NSX.
 • Bedrag van de tussen posten werden niet altijd getoond op de afdruk als je de staartposten over een calculatie verdeelde.
 • Bij het inlezen van een referentie begroting werden alle tarieven doorgerekend ook posten waarvan de inschrijfprijs handig al aangepast was.
 • Opslag element werkte niet goed als er daarvoor al een bedrag of % bij die post was ingevuld.
 • Bij het verwijderen van een post in de Calculatie werd de aanneemsom niet snel genoeg ververst. Als je dan direct een afdruk maakte dan klopte de aanneemsom niet. Het verschil zat hem in de staartposten.

CIVIEL 9.0.87.3

Datum: 11 april 2023

OPGELOST:

 • Bij het bewerken van deel 3 kwamen visuele onregelmatigheden naar voren. Dit is nu opgelost.

CIVIEL 9.0.87.2

Datum: 29 maart 2023

NIEUW:

 • Het is nu mogelijk om de kolom [Code hoeveelheid] uit te zetten op het beeldscherm en in de print [Begroting].
 • Als je de inschrijfprijs handmatig hebt aangepast, en dus afwijkt van je onderbouwing, dan wordt dit nu ook gemeld in de controle functie van de calculatie.
 • Als je voor CTRL+T kiest en je daarna even naar een ander scherm gaat om bijvoorbeeld een prijs op te zoeken, dan blijft het CTRL+T scherm nu staan. Zo kun je daarna direct doorgaan met je tarief toevoegen.
 •  In de print [Begroting] kun je notities nu ook in kleur afdrukken
 •  Je kunt nu ook het alternatief postnummer afdrukken in de print [Begroting]

AANGEPAST:

 • Bij het vergelijken van inschrijfstaten kun je nu ook ZSX-bestanden gebruiken
 • Opmaak in de werkbeschrijving zoals cursief en bold wordt nu ook getoond in prints.
 • Het is mogelijk om via dubbelklik .bst-bestanden in CIVIEL 9 te openen. Hiervoor moet je eerst bij de eigenschappen van het bestand bij ‘openen met’ veranderen naar CIVIEL 9. Als je dat deed en daarna op het .bst-bestand drukte dan opende het bestand niet, dat is aangepast.
 • Bestand werd niet automatisch actief na sluiten rapportage waardoor je eerst in het bestand moest klikken om verder te kunnen werken.
 • Cosmetische aanpassing voor het ‘docken’ van de Verkenner. Je kunt de Verkenner nu alleen nog maar links en rechts van je bestand ‘docken’, niet meer onder en boven je bestand.
 • Optimaliseren werking van functies in CIVIEL als je met een zwevend venster werkte, ging niet altijd even goed met bijvoorbeeld het wisselen van modules of kopiëren en plakken.
 • Cia CTRL+E of via het i-teken (links in de bovenste balk) kom je direct uit bij de eigenschappen van je bestand.
 • Als de Verkenner zwevend was en je koos voor CTRL+F dan kwam er een ‘filter-scherm’ tevoorschijn. Dit gebeurt niet meer, je komt nu in de zoekbalk van de Verkenner uit
 • Niet-RAW calculaties uit CIVIEL 8.6, gebaseerd op oude sjablonen (2005/2008), kunnen nu in CIVIEL 9 worden geopend.
 • Werking van de optie ‘staartposten verdelen’ in de afdruk ‘Begroting’ aangepast. De afronding gaat nu anders.

OPGELOST:

 • Bij het onderbouwen van EUR-posten met een rekenregel/werkpakket worden de tarieven niet (meer) herberekend als je de de kolommen [productie][productiekader] of [aantal eenheden tarief] aanpast.
 • Op het voor- en achterblad kon je geen opsommingen meer maken.
 • CTRL+S werkte niet na openen van reserve kopie
 • Na het opslaan van een voorblad of achterblad met opmaak werd deze anders getoond dan het origineel na het opnieuw openen van het bestand.
 • Bij het toevoegen van een 99-posten in een deelopdracht kreeg deze het kenmerk [binnen] mee i.p.v. [extra post]
 • Het !-teken verscheen als er een afrondingsverschil in de prijs per eenheid zat. Dit was niet goed, die moet alleen komen als je de inschrijfprijs afwijkend maakt van je tarieven onderbouwing.
 • Het was lastig om een selectie te maken van tarieven in de tarievenlijst en deze daarna te indexeren.
 • De print ‘Samenvatting’ toonde verkeerde bedragen.
 • Bij het calculeren van een bestand met meer dan 10 volgposten, werd alles na de ’11’ niet goed doorgerekend.

CIVIEL 9.0.82.1

Datum: 21 december 2022

OPGELOST:

 • Bij het inlezen van een RSX werd bij 99-posten de HVI niet getoond.

CIVIEL 9.0.82

Datum: 30 november 2022

NIEUW

 • Je kunt in de module Calculatie nu ook een print van het bestek maken.

AANGEPAST

 • Engelse melding als je klaar was met zoeken in het afdrukvoorbeeld.
 • Na het aanklikken van je zoekresultaat of een notitie in de navigatie, kom je nu hoger in de post uit zodat je de complete post + eventuele romptekst kunt zien.
 • Bij het opslaan van een ZSX kun je kiezen of je deze met of zonder prijzen wilt opslaan.

OPGELOST

 • Bij zoeken in de Verkenner werden ook tarieven en werkpakketten getoond uit ‘passieve’ calculatiesets.
 • De optie [hoeveelheden fixeren] stond iets te streng ingesteld, je kon hierdoor om sommige plekken niet meer tarieven indexeren.
 • Bij het inlezen van een referentiebegroting werden werkpakketten met een hoeveelheid niet goed overgenomen.
 • Kon geen ZSX maken van een calculatie van een raamovereenkomst als er een korting was gegeven.
 • Als je een formule gebruikte op de HVR, de post onderbouwde en later de formule aanpaste, dan klopte de hoeveelheid van de tarieven niet meer. Hier kreeg je al een melding van, maar nu ook opgelost in de software.
 • De omschrijving van de UK, AK & WR werd overschreven met de tekst ‘Opslagelement’ in het overzicht van de aanneemsom, als je op deze posten een opslagelement gebruikte.

CIVIEL 9.0.81.4

Datum: 10 november 2022

NIEUW:

 • Je kunt nu ook het standaard lettertype voor je bestanden instellen. Dit doe je bij [Bestand][Opties][Weergave].
 • In de print [begroting] kun je nu ook het verschil laten tonen tussen de verkoopprijs, kostprijs en berekende prijs van een tarief, maar ook van je totale begroting. Zo heb je snel grote afwijkingen inzichtelijk.

AANGEPAST

 • De optie [Weergave] bij [Bestand][Info] heet nu [Lettertype], dit is gedaan omdat de er bij [Opties] ook al een optie was die [Weergave] heette.
 • Je kunt nu gebruik maken van een datum prikker bij ‘gedaan op’ als je een calculatie klaar maakt voor inschrijving
 • Bij gebruik van CTRL+T op de omschrijving van een post wordt het tarief leeg (geen productie of hoeveelheid) in de calculatie gezet. Voorheen werd de inhoud van een ander tarief overgenomen als er al een tarief bij de post stond.
 • Bij gebruik van CTRL+T in een calculatie kon je via de Verkenner meerdere tarieven selecteren. Echter werd er maar een in je calculatie gezet, nu gaat de hele selectie mee.
 • Bij het kopiëren van tarieven werden ze soms maar 1x gekopieerd, de tweede keer werd er iets anders van het klembord geplakt. Ook kun je nu weer meerdere keren tarieven en werkpakketten plakken.
 • De kolom [elementnummer] staat niet standaard meer aan in een calculatie.
 • Bij het afdrukken van calculaties en ramingen tonen we nu strepen op plekken waar bedragen bij elkaar worden opgeteld.

OPGELOST

 • Bij het slepen vanuit verkenner zonder een item eerst te selecteren werd soms de verkeerde post overgenomen.
 • Foutmelding bij opslaan *.bst-bestand in CIVIEL 9 als je er niet eerst een .bestek van maakte.
 • Bij het opslaan als .*ZSX werd de korting verkeerd opgeslagen (positief) zodat bij het inlezen in 8.6 de aanneemsom niet klopte.
 • Foutmelding als je twee keer voor ENTER koos in de kolom [Bedrag].
 • Bij een tweede keer een tarief toevoegen werd het kostentype niet meer meegenomen.
 • Inhoud van de kolom [Tarief hoeveelheid] werd niet aangepast als de hoeveelheid van een post veranderde.

CIVIEL 9.0.78

Datum:

NIEUW:

 • Er zit een nieuwe print in Calculatie, deze heet ‘Samenvatting’.

AANGEPAST

 • Je kunt nu ook <ENTER> gebruiken om door je kolommen heen te navigeren in Calculatie
 • Bij het opstellen van een deelopdracht worden de inschrijfprijzen niet meer herberekend bij het aanpassen van de hoeveelheid van de post
 • Toewijzen van leverancier en kostensoort in de tarievenlijst geoptimaliseerd.
 • Bij het weghalen van de inhoud van de kolommen [productiekader] en [aantal eenheden tarief] is 1 nu de standaard waarde. Eerder was dit 0 waardoor de berekening van een tarief soms niet goed ging.

OPGELOST

 • De tekst van de werkomschrijving verdween als je de kolommen aanpaste.
 • De Optie ‘subtotaal afdrukken’ bij het afdrukken van de begroting was niet meer zichtbaar
 • Soms werden de 4-cijferige hoofdstukken in Calculatie schuin afgedrukt i.p.v. klein en onderstreept
 • Foutmelding als je wilde posten matchen met een eerder gemaakte calculatie.
 • Inhoud van de kolom [Relatie] werd niet meegenomen naar de Stamgegevens als je koos voor ‘post bewaren als werkpakket’.
 • Bij het kopiëren van tekst uit een werkomschrijving naar een tarief werd deze tekst in het zwart overgenomen i.p.v. blauw gemaakt.
 • Als je een werkpakket direct vanuit de Verkenner naar je calculatie sleepte (zonder eerst een keer aan te klikken), dan werd de onderbouwing niet meegenomen.

CIVIEL 9.0.75

Datum: 27 juni 2022

NIEUW

 • Je kunt nu ook een selectie van posten fixeren
 • Het is mogelijk om printinstellingen op te slaan en te wijzigen.
 • Je kunt aangeven welke hoofdstukken van je calculatie je wilt afdrukken.
 • Er is een afdruk waarmee je je tarieven kunt uitsplitsen naar werksoort
 • Bij het invoegen van een referentie begroting wordt ook het rekenblad mee ingevoegd (als daar iets is ingevoerd)

AANGEPAST

 • Het was niet mogelijk om de kolom [Eenheid] in de tarievenlijst groter of kleiner te maken.
 • Je kunt nu in elke kolom met je muis scrollen.
 • De controle op calculatie bij het openen van een bestand gaf onterechte fouten aan bij EUR-posten
 • Snelheid van tarieven toevoegen verbeterd.
 • Je kunt de omschrijving van de staartposten aanpassen in het sjabloon ‘Calculatie’.
 • Het is nu mogelijk om een afdruk te maken zonder de inschrijf prijzen maar met aanneemsom.
 • Snelheid van het rekenblad aangepast, bij een wat voller rekenblad duurde het heel lang om formules in te voeren en te verwerken.

OPGELOST:

 • Je kon niet op de aanneemsom drukken als er een 99-tarief in de calculatie zat.
 • Het was niet mogelijk om de kolom [Eenheid] in de tarievenlijst groter of kleiner te maken.
 • Stelposten werden niet goed getoond (als %) en niet goed opgeslagen bij een DSX uit 2015.
 • Cel in tarievenlijst werd wit als je er twee keer drukte.
 • Tekst van de werkbeschrijving verdween als de Verkenner over de regel van de werkbeschrijving heen stond en je daar iets heen wilde slepen.

CIVIEL 9.0.70

Datum: 14 maart 2022

NIEUW

 • Inschrijfstaten met elkaar vergelijken via [Inhoud][Inschrijfstaten vergelijken]
 • Je kunt nu je print instelling bewaren en nieuwe maken bij de afdruk ‘Begroting’
 • Je het subtotaal afdrukken bij de afdruk ‘begroting’
 • Je kunt nu meerdere bestekposten selecteren vanuit bestekken die in de Verkenner staan, dat is onder andere handig voor het samenstellen van deelopdrachten.
 • Je kunt gebruik maken van opslagelementen
 • Je kunt je tarieven nu ook updaten naar de stamgegevens op basis van leverancier
 • Je kunt met de linker- en rechtermuisknop nu ook in- en uitzoomen in het afdrukvoorbeeld.
 • Er is een optie bijgekomen om je standaard inschrijfgegevens over te nemen naar de inschrijfdocumenten
 • Je kunt je tarieven nu ook gelijk maken aan de stamgegevens voor ‘kostentype’ & ‘kostensoort’.
 • Nieuwe rapportage; tarieven uitgesplitst naar leverancier incl. artikelnummer.
 • Er is een nieuwe kolom: relatie. Hier kun je de werking van een tarief aanpassen:P (Productie)De productie van een werkpakket wordt overgenomen naar de tarieven.V (Vast)Zet de hoeveelheid van een tarief vast.E (Euro)Tarief met alleen een totaalbedrag

AANGEPAST

 • Er zijn een paar kolommen van naam veranderd:In deel 2.2:Kosten => Kostprijs bedragKosten (inclusief opslagen) => berekend bedragTarievenlijst & Stamgegevens:Bruto kostprijs => kostprijsNetto kostprijs => verkoopprijsDit is ook doorgevoerd in alle afdrukken.
 • Bij het opstellen van een nota of een deelopdracht kun je nu meerdere posten aanvinken vanuit het ‘onderscherm’, ook is dit scherm makkelijker weg te klikken.
 • Hoeveelheid/productie van een tarief wordt meegenomen als je er een nieuw tarief overheen sleept.
 • Als je een werkpakket opslaat komt er eerst nog een scherm in beeld waar je indien gewenst de omschrijving, het nummer en de calculatieset nog kunt aanpassen.
 • Bij het kopiëren van rekenregels/werkpakketten werd niet alle informatie uit de kolommen: tarief hoeveelheid, tarief eenheid, aantal eenheden tarief en productiekader meegenomen
 • Benaming van nieuwe bestanden aangepast van ‘nieuw bestek’ naar ‘nieuw bestek’ en ‘nieuwe calculatie’
 • De hoeveelheid van een werkpakket werd niet getoond op de print.
 • Na het verwijderen van de hoeveelheid van een werkpakket/rekenregel worden de tarieven omgerekend naar de hoeveelheid van de post
 • In de calculatie zijn de romptekst en de tekst van de werkbeschrijving nu altijd hetzelfde.

OPGELOST:

 • Bij het openen van een ZSX werd in sommige gevallen de prijs per eenheid getoond in de kolom van [bedrag].
 • Notitie werd twee keer afgedrukt
 • Bij gebruik van volgposten werken niet de juiste bedragen getoond.
 • Bij het inlezen van een .bst werd het kostentype als een cijfer met decimalen getoond, dit is nu leeg.
 • In het beeld van de inschrijfstaat kon je een romptekst invoeren.
 • Foutmelding bij posten matchen
 • Aanwijstekst gaat niet meer mee naar de Calculatie module.
 • Grote bedragen met twee decimalen pasten net niet op de print
 • Bij het openen van een ZSX van een Raamovereenkomst werd niet de juiste info (F en binnen/buiten) getoond. Ook werden de bedragen in de verkeerde kolom getoond (PPE)
 • De inschrijvingsdocumenten van een Raamovereenkomst werden niet correct gegenereerd.
 • Er stonden meer plaatsen bij ‘Plaats’ in de Inschrijfdocumenten als je standaard meerdere inschrijvers in CIVIEL had staan.
 • Bij het invoegen van een referentie begroting werden de details (kostprijs, opslagen) van een tarief niet meegenomen.
 • Bij het calculatie sjabloon was er een tabje voor ‘voorblad inschrijvingsstaat’, die is nu verwijderd.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Releasenotes CIVIEL 9 – RAW-Administratie

Hier vind je de releasenotes van de CIVIEL 9 RAW-Administratie. Wil je een mailtje ontvangen bij een nieuwe update? Meld je dan aan voor onze CIVIEL 9 updatelijst.

CIVIEL 9.0.103.8

Datum: 29 februari 2024

NIEUW

 • Je kunt nu gebruik maken van [externe notities] en deze op je prints tonen. Dit is de vervanger van de [opmerking] zoals je die uit CIVIEL 8.6 kent.
 • Je kunt nu gebruik maken van de CIVIEL-VISI koppeling (https://mijn.bakkerspees.nl/civiel/kennisbank/civiel-visi-koppeling/)

VERBETERD

 • Als een werk bij de eigenschappen op [Afgesloten] was gezet, dan stond er in het productie scherm nog [Definitief]. Dit is nu ook aangepast naar [Afgesloten]
 • Het was niet duidelijk wanneer een termijn afdruk [concept] of [definitief] was.
 • Als je de administratie definitief had gemaakt, lukte het niet meer om later het aantal weken per termijn aan het passen.
 • De percentages van de staartposten zijn nu te zien in de RAW-Administratie als je op de aanneemsom drukt.
 • Bij het afdrukken van een termijn van een deelopdracht kun je nu ook de overschrijdingen apart afdrukken.
 • Bij deelopdrachten zie je bij de Korting, UK, AK en WR nu ook het totaalbedrag.

OPGELOST

 • Als je bepaalde bestanden had ‘vast gepind’ bij [Openen] dan wilde CIVIEL niet meer starten na de update 103.4. Met deze update is dat opgelost.
 • Rechtermuisknop optie in het weekrapport bij [Werkbare en onwerkbare dagen] weggehaald, het had geen functie.
 • Afdruk van de termijnstaat en weekrapport toonden ook de volgposten, dit was niet correct.
 • Het aanpassen van het lettertype in de RAW-Administratie werkte niet goed.
 • Overschrijdingen op stelposten werden in een termijnstaat niet meegenomen in de berekening van de omzetbelasting (BTW)
 • Het kwam heel soms voor dat je twee soorten lettertype zag in het weekrapport.
 • Bij de functie [Productie invoeren] kon je ook de staartposten invoeren, maar als je dat deed dat sloot CIVIEL direct af. Dit is nu niet meer mogelijk.
 • Volgposten werden getoond in het selectie scherm van de functie [Productie invoeren].
 • Foutmelding bij het afdrukken van de Staat van Afrekening als er geen posten waren met meer of minderwerk en de print begon bij [Bestekwijziging].
 • De controle functie van de Calculatie werkte nog door in de RAW-Administratie.
 • Als je teveel grote foto’s toevoegde, dan liep CIVIEL vast. Je kunt nu maximaal 10 foto’s per dag toevoegen, ook maakt CIVIEL ze zelf al wat kleiner.

CIVIEL 9.0.100.4

Datum: november 2023

NIEUW:

VERBETERD:

 • Bij het invoeren van de werk- en onwerkbare dagen, kun je nu ook je invoer verwijderen via het kruisje.
 • Het icoontje voor het ophalen van het weer is aangepast, evenals de omschrijving in de knoppenbalk.
 • Als je post een lange omschrijving had dan werd de post op twee regels gezet, de tweede regel was niet goed leesbaar.
 • De snelheid is verbeterd bij het invoeren van de producties in een bestand met een groot/lang deel 2.2
 • Bij deelopdrachten zie je bij de waarde van de Korting, UK, AK en WR bij de [Producties] staan.
 • Het is niet meer mogelijk om staartposten in een Raamovereenkomst te onderbouwen.

OPGELOST:

 • In de kolom [BTW] werd de letter g wordt afgesneden als je beeldscherminstelling op 125% stond.
 • Als je gebruikt maakte van het ophalen van de weergegevens van het KNMI dan kon je alleen ophalen wat er standaard al aangevinkt stond. Als je een eigen selectie maakte, dan werd toch de standaard instelling opgehaald.
 • Als je alleen de module RAW-Administratie had, dan kon je geen ZSX inlezen.
 • Bij het openen van een *.bst-bestand van een calculatie die in CIVIEL 8.6 al eens in de RAW-Administratie is geweest, kwam je in de module Calculatie terecht maar zag je ook Administratie functies/prijzen.
 • Als je teveel grote foto’s toevoegde, dan liep CIVIEL vast. Je kunt nu maximaal 10 foto’s per dag toevoegen, ook maakt CIVIEL ze zelf al wat kleiner.
 • Als je de korting handmatig wilde afboeken, dan kreeg je de melding ‘een overschrijding op een EUR-post mag niet’. Dit was fout, die gebeurt nu niet meer.
 • Bij het openen van een heel oud bestand (raw 2010 of 2015) sloot CIVIEL zichzelf direct af.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Releasenotes Stamgegevens

Hier vind je de releasenotes van Stamgegevens. Stamgegevens worden zoals door CIVIEL 9 als CALC gebruikt.

Stamgegevens 2.0.33

Datum: 21 maart 2024

NIEUW

 • Er is een knop in het tabblad [Extra], genaamd [Indeling goedzetten]. Bij het invoeren van nieuwe elementen, kwam het soms voor dat de elementen niet onder de desbetreffende koppen stonden. De elementen werden dan getoond als losse tarieven. Door het klikken op de nieuwe knop wordt dit opgelost.
 • Een nieuwe kolom is toegevoegd genaamd ‘Verzonden door’ met daarin namen. Deze kolom houdt bij wie de laatste aanpassing heeft uitgevoerd voor elke rij. Dit kan worden gebruikt om een beter zicht te krijgen op wie aanpassingen heeft uitgevoerd in de Stamgegevens van de organisatie.

AANGEPAST

 • XML import functie is geoptimaliseerd. Er kwamen soms timeouts voor bij het inlezen van xml bestanden. Dit is nu opgelost.
 • Wanneer dubbele waarden worden ingelezen in een Excel of XML-bestand, ontvang je een waarschuwing.
 • Bij inlezen van Excel bestanden werdt niet altijd de juiste datum meegegeven. Nu wordt altijd de inleesdatum opgeslagen in de kolom ‘Datum.’

Stamgegevens 2.0.30

Datum: november 2023

NIEUW

 • Bij het inlezen van een Archidat (.gcs) bestand in een CALC raamwerk worden tarieven die als onderbouwing van een ander tarief gebruikt worden automatisch als componenten ingelezen.
 • Het is nu mogelijk om een gekozen kostensoort, kostentype, werksoort & leverancier van een tarief te deselecteren zodat dit veld leeg blijft.

AANGEPAST

 • De volgorde van het tonen van de calculatiesets in het dropdown menu gaat nu altijd op basis van het calculatiesetnummer.
 • Wanneer er voor het eerst in stamgegevens ingelogd wordt met het tijdelijke wachtwoord, wordt er nu direct gevraagd om een nieuw eigen gekozen wachtwoord in te stellen.
 • Kostentype, kostensoort, werksoort & leverancier konden met het muiswiel geselecteerd worden als de cursor op het dropdown menu stond. Hierdoor kon er per ongeluk een andere optie geselecteerd worden als er met het muiswiel door het detailvenster heen gescrolld werd. Dat is nu niet meer mogelijk.
 • Na het onderbouwen van een werkpakket worden geselecteerde tarieven weer gedeselecteerd.
 • Wanneer stamgegevens afgesloten werd terwijl er nog een regel open stond voor bewerking werden de wijzigingen van die regel niet opgeslagen. Dit is aangepast zodat stamgegevens voor het afsluiten altijd alle gemaakte wijzigingen opslaat.
 • De status icoontjes helemaal links van een tariefregel zijn blauw gemaakt zodat het duidelijker is welke regel je aan het bewerken bent.

OPGELOST

 • Na de eerste installatie & inlog van stamgegevens werd er een foutmelding gegeven. Dit is opgelost.

Stamgegevens 2.0.27

Datum: mei 2023

NIEUW

 • Er is een controle functie in Stamgegevens bijgekomen die kan controleren of er dubbele tarieven / koppen zijn gebruikt en die ook de [Structuur] weer kan verversen.

AANGEPAST

 • Na het hernoemen van een calculatieset duurde het lang voordat dit op alle plekken werd aangepast. Dit is nu versneld.
 • Het kostentype, de werksoort en de leverancier van een tarief worden gaan nu allemaal ingelezen in stamgegevens. Niet-bestaande kostentypes, werksoorten of leveranciers worden bij het inlezen ook direct aangemaakt in stamgegevens.
 • Het is niet meer mogelijk om koppen/tarieven met hetzelfde nummer te importeren middels een Excel bestand. Wanneer er een dataset geïmporteerd wordt waarin een nummer meerdere keren voorkomt krijgt de gebruiker hier een melding van en wordt het importeren afgebroken.
 • Het inlezen van data middels een Excel bestand is versneld. Ook geeft de voortgangsbalk een realistischere weergave van de voortgang over het inlezen van het bestand.

OPGELOST

 • Bij het onderbouwen van een werkpakket worden alle tarieven nu goed getoond in het selectievenster.
 • Kopiëren van grote stukken tekst naar het veld ‘detaillering’ of ‘opmerking’ van een tarief gaat nu goed.
 • Het handmatig bewerken van data in stamgegevens (zoals het verwijderen en toevoegen van tarieven) werkt nu goed en veroorzaakt geen dubbele data meer.
 • Na het verwijderen van de bovenste regel in een calculatieset bleven de ‘details’ van deze regel nog even staan, dit werkte verwarrend en is nu opgelost.
 • Bij het toewijzen van o.a. een kostensoort kwam het soms voor dat de verkeerde kostensoort (degene onder de gewenste) werd aangevinkt.

Stamgegevens 2.0.21

Datum: november 2022

NIEUW

 • Je kunt nu tarieven van de ene calculatieset naar de andere calculatieset verplaatsen.

AANGEPAST

 • Aanklikken en aanpassen van tarieven is sneller geworden
 • Kostentype kan nu verwijderd worden ondanks dat er al tarieven zijn met dit kostentype. Het kostentype wordt in dit geval leeg gemaakt.

OPGELOST

 • Sorteren op datum werkte niet goed
 • Na het hernoemen van calculatiesets en het importeren van nieuwe gegevens via Excel ontstonden er problemen zoals dubbele regels of niet kunnen zoeken.
 • Als je van twee beeldschermen naar één beeldscherm ging, dan was het detailvenster heel groot/hoog en kon je ook niet meer aanpassen. Nu kan dat wel.
 • Als je je calculatieset scherm ‘zwevend’ maakte, was het lastig om het detailscherm groter en kleiner te maken.
 • Bij het importeren van tarieven vanuit een Excellijst werden niet alle tarieven onder de juiste kop gezet en kwamen ze soms meerdere keren voor.
 • Foutmelding als je met de rechtermuisknop op de omschrijving een van de kolommen klikte.
 • Bij het dupliceren van calculatiesets werd de onderbouwing van werkpakketten niet meegenomen.
 • Foutmelding bij het dupliceren van calculatiesets
 • Stamgegevens liep vast als je een calculatieset met dezelfde naam & nummer aanmaakte van een set die al bestond.

Stamgegevens 2.0.17

Datum:  juni 2022

NIEUW

 • De waarde ‘V’ (vaste hoeveelheid) in de kolom [Relatie] is voor werkpakketten nu ook te gebruiken in Stamgegevens.
 • Je kunt nu calculatiesets kopiëren

AANGEPAST

 • We kunnen weer XML’s inlezen vanuit Rovecom
 • Het aanpassen van tarieven is sneller gemaakt, dit is vooral merkbaar als je een tarief inpast die in veel werkpakketten wordt gebruikt.

Stamgegevens 2.0.12

Datum: december 2021

NIEUW

 • Je kunt Archidat bestanden (.*gcs) importeren
 • Je kunt meerdere tarieven selecteren tijdens het aanmaken van een werkpakket
 • Scherm instellingen worden nu bewaard. De volgende keer dat je Stamgegevens opent staat het beeld zoals je dat de laatste keer had ingesteld.

AANGEPAST

 • Je kunt nu op twee manieren je tarieven indexeren, op de kostprijs of via de kostprijsopslag.
 • Benaming van twee kolommen veranderd:Bruto kostprijs = kostprijs gewordenNetto kostprijs = verkoopprijs geworden

OPGELOST

 • Bij gebruik van <Enter> ging niet goed als je op de ‘laatste regel’ in de lijst stond
 • Bij het opstellen van werkpakketten werd het element nummer van een tarief niet getoond.
 • Bij het dupliceren van elementen werd het nummer niet goed opgehoogd.

Stamgegevens 2.0.27

Datum: 2 mei 2023

NIEUW

 • Er is een controle functie in Stamgegevens bijgekomen die kan controleren of er dubbele tarieven / koppen zijn gebruikt en die ook de [Structuur] weer kan verversen.

AANGEPAST

 • Na het hernoemen van een calculatieset duurde het lang voordat dit op alle plekken werd aangepast. Dit is nu versneld.
 • Het kostentype, de werksoort en de leverancier van een tarief worden gaan nu allemaal ingelezen in stamgegevens. Niet-bestaande kostentypes, werksoorten of leveranciers worden bij het inlezen ook direct aangemaakt in stamgegevens.
 • Het is niet meer mogelijk om koppen/tarieven met hetzelfde nummer te importeren middels een Excel bestand. Wanneer er een dataset geïmporteerd wordt waarin een nummer meerdere keren voorkomt krijgt de gebruiker hier een melding van en wordt het importeren afgebroken.
 • Het inlezen van data middels een Excel bestand is versneld. Ook geeft de voortgangsbalk een realistischere weergave van de voortgang over het inlezen van het bestand.

OPGELOST

 • Bij het onderbouwen van een werkpakket worden alle tarieven nu goed getoond in het selectievenster.
 • Kopiëren van grote stukken tekst naar het veld ‘detaillering’ of ‘opmerking’ van een tarief gaat nu goed.
 • Het handmatig bewerken van data in stamgegevens (zoals het verwijderen en toevoegen van tarieven) werkt nu goed en veroorzaakt geen dubbele data meer.
 • Na het verwijderen van de bovenste regel in een calculatieset bleven de ‘details’ van deze regel nog even staan, dit werkte verwarrend en is nu opgelost.
 • Bij het toewijzen van o.a. een kostensoort kwam het soms voor dat de verkeerde kostensoort (degene onder de gewenste) werd aangevinkt.

 

 


Stamgegevens 2.0.21

Datum: 28 november 2022

NIEUW

 • Je kunt nu tarieven van de ene calculatieset naar de andere calculatieset verplaatsen.

AANGEPAST:

 • Aanklikken en aanpassen van tarieven is sneller geworden
 • Kostentype kan nu verwijderd worden ondanks dat er al tarieven zijn met dit kostentype. Het kostentype wordt in dit geval leeg gemaakt.

OPGELOST:

 • Sorteren op datum werkte niet goed
 • Na het hernoemen van calculatiesets en het importeren van nieuwe gegevens via Excel ontstonden er problemen zoals dubbele regels of niet kunnen zoeken.
 • Als je van twee beeldschermen naar één beeldscherm ging, dan was het detailvenster heel groot/hoog en kon je ook niet meer aanpassen. Nu kan dat wel.
 • Als je je calculatieset scherm ‘zwevend’ maakte, was het lastig om het detailscherm groter en kleiner te maken.
 • Bij het importeren van tarieven vanuit een Excellijst werden niet alle tarieven onder de juiste kop gezet en kwamen ze soms meerdere keren voor.
 • Foutmelding als je met de rechtermuisknop op de omschrijving een van de kolommen klikte.
 • Bij het dupliceren van calculatiesets werd de onderbouwing van werkpakketten niet meegenomen.
 • Foutmelding bij het dupliceren van calculatiesets
 • Stamgegevens liep vast als je een calculatieset met dezelfde naam & nummer aanmaakte van een set die al bestond.

Stamgegevens 2.0.17

Datum: 30 juni 2022

NIEUW

 • De waarde ‘V’ (vaste hoeveelheid) in de kolom [Relatie] is voor werkpakketten nu ook te gebruiken in Stamgegevens.
 • Je kunt nu calculatiesets kopiëren

AANGEPAST:

 • We kunnen weer XML’s inlezen vanuit Rovecom
 • Het aanpassen van tarieven is sneller gemaakt, dit is vooral merkbaar als je een tarief inpast die in veel werkpakketten wordt gebruikt.

Stamgegevens 2.0.12

Datum: 27 december 2021

NIEUW

 • Je kunt Archidat bestanden (.*gcs) importeren
 • Je kunt meerdere tarieven selecteren tijdens het aanmaken van een werkpakket
 • Scherm instellingen worden nu bewaard. De volgende keer dat je Stamgegevens opent staat het beeld zoals je dat de laatste keer had ingesteld.

AANGEPAST

 • Je kunt nu op twee manieren je tarieven indexeren, op de kostprijs of via de kostprijsopslag.
 • Benaming van twee kolommen veranderd:
  Bruto kostprijs = kostprijs geworden
  Netto kostprijs = verkoopprijs geworden

OPGELOST

 • Bij gebruik van <Enter> ging niet goed als je op de ‘laatste regel’ in de lijst stond
 • Bij het opstellen van werkpakketten werd het element nummer van een tarief niet getoond.
 • Bij het dupliceren van elementen werd het nummer niet goed opgehoogd.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Releasenotes CIVIEL 8.6

Hier vind je de releasenotes van de software. Wil je een mailtje ontvangen bij een nieuwe update? Meld je dan aan voor onze CIVIEL 8.6 updatelijst. 

CIVIEL 8.6.47

Datum: 31 januari 2023

NIEUW:

  • RAW-jaarversie 2022 verwerkt

OPGELOST

  • Eindafrekening van een deelopdracht klopte niet. Meer en minderwerk werd niet goed getoond.

CIVIEL 8.6.46

Datum: 26 juli 2022

OPGELOST

  • Bij een Excel-export van de invullijst werden de kolomnamen midden in de export gezet i.p.v. bovenaan.
  • Ondertekening (paraaf) gaat niet meer door de tekst van de bestekposten.
  • EUR waardes van de staartposten worden weer getoond in de view van het weekrapport.
  • De complete omschrijving van een extra declaratie wordt nu op de print getoond.

CIVIEL 8.6.45

Datum: 22 maart 2022

AANGEPAST

  • In het overzicht van de aanneemsom werd het bedrag waarover de BTW wordt berekend niet juist getoond.

OPGELOST

  • 2015 DSX-en konden niet meer worden ingelezen en aangemaakt.

CIVIEL 8.6.44

Datum: 15 november 2021

OPGELOST

  • Foutmelding bij openklappen deficodes in 8.6.43

CIVIEL 8.6.43

Datum: 15 november 2021

NIEUW

  • Jaarrelease 2021 verwerkt

AANGEPAST

  • Aangepast sjabloon van een Raamovereenkomst (2020) vanuit CROW toegevoegd

OPGELOST

  • Bij het inlezen van een DSX werd de korting positief getoond i.p.v. negatief.
  • Hoofdstuk 01 en 01 01 van deel 3 Bepalingen werden niet op de prints getoond.
  • Het was lastig om de staartposten 919890 & 919990 aan het bestek toe te voegen als ze al eerder verwijderd waren.

CIVIEL 8.6.42

Datum: 12 juli 2021

OPGELOST

  • In 2020-bestekken was het mogelijk om een stelpost boven het subtotaal toe te voegen
  • In sommige gevallen kreeg je een foutmelding dat het ‘index-bestand’ miste bij het afdrukken van een weekrapport. (Deze kon o.a. door een virusscanner verwijderd zijn). CIVIEL maakt het bestand nu zelf automatisch weer aan zodat je verder kunt.
  • Bij het verplaatsen van nieuwe posten in een nota van een 2015-bestek werd soms de verkeerde wijzigingstekst (in de romptekst) geplaatst.
  • Bij het vergelijken van inschrijfstaten werd het kortingsbedrag niet goed meegenomen

AANGEPAST:

  • Bij het overslepen van deel 2.2 van een 2015 naar een 2020 bestek werden de staartposten vanuit het 2020-bestek overschreven voor de 2015-staartposten. Hierdoor kon je later geen RSX meer maken omdat deze posten het verkeerde (oude) postnummer hadden gekregen.
  • Software aangepast om te kunnen werken met TLS1.2, dit is nodig voor de CIVIEL-VISI koppeling.

CIVIEL 8.6.40

Datum: 29 maart 2021

NIEUW

  • V&G data is aangepast naar de RAW-standaard 2020
  • Bij het koppelen van een deelopdracht wordt nu gecheckt of zowel het deelopdracht sjabloon als de raamovereenkomst van dezelfde RAW-standaard zijn.

AANGEPAST

  • Op advies van Aboma is in het V&G Plan is de kolomnaam ‘opmerking’ veranderd naar ‘referenties’

OPGELOST

  • Moederbestek/calculatie voor in de Verkenner werd niet meer onthouden
  • Stelpost kreeg eenheid % mee i.p.v. EUR bij het opslaan van een DSX

CIVIEL 8.6.39

Datum: 1 februari 2021

NIEUW

  • Errata van de Standaard 2020 verwerkt
  • Je kunt nu van een deelopdracht ook een eindafrekening afdrukken.

OPGELOST

  • Bij het ‘afronden naar boven’ in formules werd het bedrag met +1 afgerond.
  • Fout in prints (btw bedrag) & weekstaten (bij verwijderen van een termijn) van een deelopdracht als er bestekposten in stonden die begonnen met 0001, 0002, 0003 t/m 0009.
  • Leveranciersgegevens werden niet weergeven bij tarieven die in een werkpakket zaten.

CIVIEL 8.6.38

Datum: 1 december 2020

OPGELOST

  • In CIVIEL 8.6.37 zat een fout tijdens het converteren van 2015 bestanden, bij kopiëren van complete hoofdstukken naar een nieuw bestek kregen sommige hoofdcodes een andere omschrijving (de rest van de inhoud van de post klopte wel).

AANGEPAST

  • Kleine tekstuele aanpassingen vanuit CROW o.a. bij hoofdcodes 501513, 514811, 514818 en 103103 en in de standaard sjablonen.

CIVIEL 8.6.37

Datum: 12 oktober 2020

NIEUW

  • Je kunt je 2015 werkpakketten in 1x overzetten naar de 2020 standaard

OPGELOST

  • Bij het opstellen van een Nota van een Raamovereenkomst (RAW 2020) kon je EUR posten toevoegen en die kregen het kenmerk O mee. Dit kan nu niet meer.
  • Invoegen van het inschrijfbiljet in een RAW 020 sjabloon genereerde een RAW 2010 inschrijfstaat i.p.v. RAW 2020
  • Nieuwe omnummertabel CROW voor conversie 2015 – 2020 bestanden verwerkt.
  • Totaal eenmalige kosten werden in de verkeerde kolom getoond bij een 2015 bestek.

AANGEPAST

  • Diverse aanpassingen vanuit CROW (o.a. nieuw RSX controle schema, catalogus en sjablonen)

CIVIEL 8.6.36

Datum: 17 juni 2020

NIEUW

  • De Standaard 2020 is in de software verwerkt

OPGELOST

  • Vrije tarieven kregen standaard de eenheid mee van de werkomschrijving van de onderliggende post. Dit is aangepast en nu krijgen deze tarieven geen eenheid mee, maar kun je deze zelf invoeren.

CIVIEL 8.6.35

Datum: 11 mei 2020

NIEUW

  • Je kunt in de RAW-administratie nu de waarde of het percentage van een bepaalde post overnemen naar de rest van het bestek. Op deze manier hoef je dit niet meer een voor een in te vullen. Dit kan heel handig zijn bij deelopdrachten.

OPGELOST

  • Inhoud dagboek is weg na handmatig kiezen van de datum in het weekrapport

CIVIEL 8.6.34

Datum: 5 februari 2020

NIEUW

  • .*wbst-bestand kan nu ook meegestuurd worden bij gebruik van de VISI-CIVIEL koppeling.

AANGEPAST

  • Aanroep van GWW-kosten is van http naar https aangepast.

OPGELOST

  • Tekst werd in hele specifieke gevallen groen getoond in concept afdruk van bestek.
  • Aangepaste eenheid (van een tarief) in tarieven in dit bestek wordt ook meegenomen bij de functie ‘alle tarieven met die nummer voorzien van deze tekst’.
  • BTW % van overschreden posten met een 9% BTW in een deelopdracht werden als 21% berekend.
  • Gekopieerde onderbouwing van posten zonder eenheden worden nu goed herberekend.

CIVIEL 8.6.33

Datum: 31 oktober 2019

NIEUW

  • Tervisielegging Beeldkwaliteit op een handigere manier in software verwerkt inclusief nieuwe sjablonen en catalogus.

OPGELOST

  • In sommige situaties kwam er een foutmelding na het verwijderen een van extra declaratie.
  • Aangepaste tekst van staartposten en stelposten in een vrije calculatie werden niet opgeslagen.
  • Bij kopiëren van stukjes tekst werd de hele regel geplakt i.p.v. het geselecteerde stukje tekst.
  • Controle op updates werkte tijdelijk niet, nu weer wel.

CIVIEL 8.6.32

overgeslagen


CIVIEL 8.6.31-2

Datum: 27 juni 2019

NIEUW

  • Tervisielegging ‘Beeldkwaliteit’ in software verwerkt.

AANGEPAST

  • Optie weduwe-wezen-bescherming in Calculatie iets minder strak ingesteld.
  • Werkpakketten met tarieven zonder hoeveelheden zijn nu ook weer in zijn totaliteit te zien in de verkenner + bij de posten.

OPGELOST

  • Regels zonder tekst (‘witregels’) worden niet meer getoond in prints van het bestek.
  • Romptekst van 99 posten werden niet meer getoond. Ook de optie rompteksten gelijk houden aan de bestekspost werkte niet.

CIVIEL 8.6.31-1

Datum: 20 mei 2019

NIEUW

  • Vervallen posten worden in weekrapporten en termijnstaten doorgehaald weergegeven als men kiest voor de optie ‘alle posten tonen’.

AANGEPAST

  • Aanwijstekst is niet meer zichtbaar in verkenner bij toevoegen van bestekposten.
  • Aanwijstekst is altijd zichtbaar in verkenner bij gebruik voor deficodes.
  • Bij inlezen van Excel bestanden wordt de inhoud geplaatst in de werkbeschrijving i.p.v. de romptekst. Daardoor kun je nu meer tekst inlezen.
  • Bij toevoegen van bijvoorbeeld materieel, kostentype, werksoort etc. in de stamgegevens is de startwaarde nu 1 i.p.v. 0.

OPGELOST

  • Optie check op verwijzingen: checkt niet meer verwijderde verwijzingen.
  • Datum van de korting werd niet goed weergegeven.
  • .NET foutmelding bij het aanmaken van een declaratie zonder omschrijving.
  • Beeld werd wit nadat je de versie van een deelopdracht op voorlopig hebt gezet.
  • Na het aanpassen en/of verwijderen van stukken tekst verdween (in specifieke gevallen) alle tekst onder deze aangepaste of verwijderde tekst.
  • Gebruik van tab bij het toevoegen van vrije tarieven sloeg de kolom eenheid soms over.
  • 99 post zonder prijs en omschrijving werd niet goed weergegeven op de print ‘inschrijvingsdocumenten’.
  • Foutmelding met ‘alias 13’ opgelost.
  • Fout in opslaan als ZSX van ‘staat van meer en minderwerk’.
  • Geen extra postnummer in beeld als je een nieuwe post toevoegde. Dit gebeurde alleen als er een hoofdstuk onderin beeld stond en men een post toevoegde via pijltje naar beneden + ENTER.
  • Bij het aanpassen van parameters (gebruikt in formules) viel de prijs per eenheid van een post weg.
  • Bij het verplaatsen van EUR posten werd de hoeveelheid van de tarieven soms op 0 gezet.
  • De omschrijving van een extra declaratie werd niet getoond in het termijn als je koos voor de instelling ‘termijn samengevat op …’.
  • Je kunt geen post meer toevoegen op plek 918880.
  • Knipperend beeld als je kiest voor afdrukvoorbeeld.
  • Notitie werd niet goed (compleet) weergegeven.
  • Zoek en vervang van alle tekst past de tariefomschrijving niet meer direct aan.

CIVIEL 8.6.30

Datum: 22 maart 2019

OPGELOST

  • Inhoud werd niet goed meegenomen bij kopiëren van posten.
  • Er komt geen error meer als je als beheerder bij de programma instellingen voor ‘all users’ kiest.
  • Webadressen tussen haakjes, bijvoorbeeld (www.bakkerspees.nl) werken nu ook.
  • Werking ‘hoeveelheden leegmaken is aangepast’, die zet nu alle hoeveelheden op 1 i.p.v. 0.
  • Bij het voeren van de werkadministratie verscheen er een error melding.
  • Verwijzing was niet meer dynamisch als je een bestekspost via de verkenner toevoegde.

CIVIEL 8.6.30

Datum: 14 maart 2019

NIEUW

  • Je kunt nu ook een koptekst toevoegen aan de inhoudsopgave.
  • Bij afdruk zelf samenstellen (Calculatie) kun je nu ook gebruik maken van weduwe-wezen-bescherming. Dit zorgt ervoor dat je complete post op een pagina komt en niet half op de één en half op de andere pagina.
  • Extra velden/tags beschikbaar voor de WORD-koppeling: BTW totaal,  BTW totaal (uitgeschreven), Aanneemsom incl. BTW (uitgeschreven).
  • De percentages van de staartposten in deelopdrachten zijn nu zichtbaar in de RAW-Administratie.

AANGEPAST:

  • De functie ‘alle hoeveelheden op 0 zetten’ is aangepast. De hoeveelheden worden nu aangepast naar 1 (i.p.v. 0).
  • Vrije gedeelte voor bestek wordt getoond voor de inhoudsopgave.
  • Als er geen hoofdstuk of subhoofdstuk was, dan liet de afdruk samenvatting de omschrijving van de eerste bestekpost zien. Nu wordt de omschrijving leeg gelaten als er geen hoofdstuk of subhoofdstuk is.
  • Bestekswijzigingen bij deelopdrachten worden weer goed berekend.
  • Lettertype verandert mee bij kopiëren en plakken tussen bestanden.

OPGELOST:

  • Foutmelding bij plakken van bepaalde cijfer combinaties.
  • Bedragen in een deelopdacht werden verwijderd bij het aanpassen van de hoeveelheidresultaatsverplichting.
  • Bij het loskoppelen van de HVR en HVI ging de berekening van volgposten niet goed.
  • Na het maken van een formule en daarna CTRL+Z gebruiken liep het pakket vast.
  • Plaatsen van een opsommingsteken in de werkomschrijving gaf een foutieve opsomming vooraan in de rode (verplichte) tekst.
  • Strepen over invoer van afdruk weekrapport.
  • Tab van V&G Plan in de Administratie had een ander lettertype dan de rest van tabjes.

 

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!