Releasenotes CIVIEL 9 – RAW-Administratie

Hier vind je de releasenotes van de CIVIEL 9 RAW-Administratie. Wil je een mailtje ontvangen bij een nieuwe update? Meld je dan aan voor onze CIVIEL 9 updatelijst.

CIVIEL 9.0.103.8

Datum: 29 februari 2024

NIEUW

 • Je kunt nu gebruik maken van [externe notities] en deze op je prints tonen. Dit is de vervanger van de [opmerking] zoals je die uit CIVIEL 8.6 kent.
 • Je kunt nu gebruik maken van de CIVIEL-VISI koppeling (https://mijn.bakkerspees.nl/civiel/kennisbank/civiel-visi-koppeling/)

VERBETERD

 • Als een werk bij de eigenschappen op [Afgesloten] was gezet, dan stond er in het productie scherm nog [Definitief]. Dit is nu ook aangepast naar [Afgesloten]
 • Het was niet duidelijk wanneer een termijn afdruk [concept] of [definitief] was.
 • Als je de administratie definitief had gemaakt, lukte het niet meer om later het aantal weken per termijn aan het passen.
 • De percentages van de staartposten zijn nu te zien in de RAW-Administratie als je op de aanneemsom drukt.
 • Bij het afdrukken van een termijn van een deelopdracht kun je nu ook de overschrijdingen apart afdrukken.
 • Bij deelopdrachten zie je bij de Korting, UK, AK en WR nu ook het totaalbedrag.

OPGELOST

 • Als je bepaalde bestanden had ‘vast gepind’ bij [Openen] dan wilde CIVIEL niet meer starten na de update 103.4. Met deze update is dat opgelost.
 • Rechtermuisknop optie in het weekrapport bij [Werkbare en onwerkbare dagen] weggehaald, het had geen functie.
 • Afdruk van de termijnstaat en weekrapport toonden ook de volgposten, dit was niet correct.
 • Het aanpassen van het lettertype in de RAW-Administratie werkte niet goed.
 • Overschrijdingen op stelposten werden in een termijnstaat niet meegenomen in de berekening van de omzetbelasting (BTW)
 • Het kwam heel soms voor dat je twee soorten lettertype zag in het weekrapport.
 • Bij de functie [Productie invoeren] kon je ook de staartposten invoeren, maar als je dat deed dat sloot CIVIEL direct af. Dit is nu niet meer mogelijk.
 • Volgposten werden getoond in het selectie scherm van de functie [Productie invoeren].
 • Foutmelding bij het afdrukken van de Staat van Afrekening als er geen posten waren met meer of minderwerk en de print begon bij [Bestekwijziging].
 • De controle functie van de Calculatie werkte nog door in de RAW-Administratie.
 • Als je teveel grote foto’s toevoegde, dan liep CIVIEL vast. Je kunt nu maximaal 10 foto’s per dag toevoegen, ook maakt CIVIEL ze zelf al wat kleiner.

CIVIEL 9.0.100.4

Datum: november 2023

NIEUW:

VERBETERD:

 • Bij het invoeren van de werk- en onwerkbare dagen, kun je nu ook je invoer verwijderen via het kruisje.
 • Het icoontje voor het ophalen van het weer is aangepast, evenals de omschrijving in de knoppenbalk.
 • Als je post een lange omschrijving had dan werd de post op twee regels gezet, de tweede regel was niet goed leesbaar.
 • De snelheid is verbeterd bij het invoeren van de producties in een bestand met een groot/lang deel 2.2
 • Bij deelopdrachten zie je bij de waarde van de Korting, UK, AK en WR bij de [Producties] staan.
 • Het is niet meer mogelijk om staartposten in een Raamovereenkomst te onderbouwen.

OPGELOST:

 • In de kolom [BTW] werd de letter g wordt afgesneden als je beeldscherminstelling op 125% stond.
 • Als je gebruikt maakte van het ophalen van de weergegevens van het KNMI dan kon je alleen ophalen wat er standaard al aangevinkt stond. Als je een eigen selectie maakte, dan werd toch de standaard instelling opgehaald.
 • Als je alleen de module RAW-Administratie had, dan kon je geen ZSX inlezen.
 • Bij het openen van een *.bst-bestand van een calculatie die in CIVIEL 8.6 al eens in de RAW-Administratie is geweest, kwam je in de module Calculatie terecht maar zag je ook Administratie functies/prijzen.
 • Als je teveel grote foto’s toevoegde, dan liep CIVIEL vast. Je kunt nu maximaal 10 foto’s per dag toevoegen, ook maakt CIVIEL ze zelf al wat kleiner.
 • Als je de korting handmatig wilde afboeken, dan kreeg je de melding ‘een overschrijding op een EUR-post mag niet’. Dit was fout, die gebeurt nu niet meer.
 • Bij het openen van een heel oud bestand (raw 2010 of 2015) sloot CIVIEL zichzelf direct af.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!