Releasenotes Stamgegevens

Hier vind je de releasenotes van Stamgegevens. Stamgegevens worden zoals door CIVIEL 9 als CALC gebruikt.

Stamgegevens 2.0.33

Datum: 21 maart 2024

NIEUW

 • Er is een knop in het tabblad [Extra], genaamd [Indeling goedzetten]. Bij het invoeren van nieuwe elementen, kwam het soms voor dat de elementen niet onder de desbetreffende koppen stonden. De elementen werden dan getoond als losse tarieven. Door het klikken op de nieuwe knop wordt dit opgelost.
 • Een nieuwe kolom is toegevoegd genaamd ‘Verzonden door’ met daarin namen. Deze kolom houdt bij wie de laatste aanpassing heeft uitgevoerd voor elke rij. Dit kan worden gebruikt om een beter zicht te krijgen op wie aanpassingen heeft uitgevoerd in de Stamgegevens van de organisatie.

AANGEPAST

 • XML import functie is geoptimaliseerd. Er kwamen soms timeouts voor bij het inlezen van xml bestanden. Dit is nu opgelost.
 • Wanneer dubbele waarden worden ingelezen in een Excel of XML-bestand, ontvang je een waarschuwing.
 • Bij inlezen van Excel bestanden werdt niet altijd de juiste datum meegegeven. Nu wordt altijd de inleesdatum opgeslagen in de kolom ‘Datum.’

Stamgegevens 2.0.30

Datum: november 2023

NIEUW

 • Bij het inlezen van een Archidat (.gcs) bestand in een CALC raamwerk worden tarieven die als onderbouwing van een ander tarief gebruikt worden automatisch als componenten ingelezen.
 • Het is nu mogelijk om een gekozen kostensoort, kostentype, werksoort & leverancier van een tarief te deselecteren zodat dit veld leeg blijft.

AANGEPAST

 • De volgorde van het tonen van de calculatiesets in het dropdown menu gaat nu altijd op basis van het calculatiesetnummer.
 • Wanneer er voor het eerst in stamgegevens ingelogd wordt met het tijdelijke wachtwoord, wordt er nu direct gevraagd om een nieuw eigen gekozen wachtwoord in te stellen.
 • Kostentype, kostensoort, werksoort & leverancier konden met het muiswiel geselecteerd worden als de cursor op het dropdown menu stond. Hierdoor kon er per ongeluk een andere optie geselecteerd worden als er met het muiswiel door het detailvenster heen gescrolld werd. Dat is nu niet meer mogelijk.
 • Na het onderbouwen van een werkpakket worden geselecteerde tarieven weer gedeselecteerd.
 • Wanneer stamgegevens afgesloten werd terwijl er nog een regel open stond voor bewerking werden de wijzigingen van die regel niet opgeslagen. Dit is aangepast zodat stamgegevens voor het afsluiten altijd alle gemaakte wijzigingen opslaat.
 • De status icoontjes helemaal links van een tariefregel zijn blauw gemaakt zodat het duidelijker is welke regel je aan het bewerken bent.

OPGELOST

 • Na de eerste installatie & inlog van stamgegevens werd er een foutmelding gegeven. Dit is opgelost.

Stamgegevens 2.0.27

Datum: mei 2023

NIEUW

 • Er is een controle functie in Stamgegevens bijgekomen die kan controleren of er dubbele tarieven / koppen zijn gebruikt en die ook de [Structuur] weer kan verversen.

AANGEPAST

 • Na het hernoemen van een calculatieset duurde het lang voordat dit op alle plekken werd aangepast. Dit is nu versneld.
 • Het kostentype, de werksoort en de leverancier van een tarief worden gaan nu allemaal ingelezen in stamgegevens. Niet-bestaande kostentypes, werksoorten of leveranciers worden bij het inlezen ook direct aangemaakt in stamgegevens.
 • Het is niet meer mogelijk om koppen/tarieven met hetzelfde nummer te importeren middels een Excel bestand. Wanneer er een dataset geïmporteerd wordt waarin een nummer meerdere keren voorkomt krijgt de gebruiker hier een melding van en wordt het importeren afgebroken.
 • Het inlezen van data middels een Excel bestand is versneld. Ook geeft de voortgangsbalk een realistischere weergave van de voortgang over het inlezen van het bestand.

OPGELOST

 • Bij het onderbouwen van een werkpakket worden alle tarieven nu goed getoond in het selectievenster.
 • Kopiëren van grote stukken tekst naar het veld ‘detaillering’ of ‘opmerking’ van een tarief gaat nu goed.
 • Het handmatig bewerken van data in stamgegevens (zoals het verwijderen en toevoegen van tarieven) werkt nu goed en veroorzaakt geen dubbele data meer.
 • Na het verwijderen van de bovenste regel in een calculatieset bleven de ‘details’ van deze regel nog even staan, dit werkte verwarrend en is nu opgelost.
 • Bij het toewijzen van o.a. een kostensoort kwam het soms voor dat de verkeerde kostensoort (degene onder de gewenste) werd aangevinkt.

Stamgegevens 2.0.21

Datum: november 2022

NIEUW

 • Je kunt nu tarieven van de ene calculatieset naar de andere calculatieset verplaatsen.

AANGEPAST

 • Aanklikken en aanpassen van tarieven is sneller geworden
 • Kostentype kan nu verwijderd worden ondanks dat er al tarieven zijn met dit kostentype. Het kostentype wordt in dit geval leeg gemaakt.

OPGELOST

 • Sorteren op datum werkte niet goed
 • Na het hernoemen van calculatiesets en het importeren van nieuwe gegevens via Excel ontstonden er problemen zoals dubbele regels of niet kunnen zoeken.
 • Als je van twee beeldschermen naar één beeldscherm ging, dan was het detailvenster heel groot/hoog en kon je ook niet meer aanpassen. Nu kan dat wel.
 • Als je je calculatieset scherm ‘zwevend’ maakte, was het lastig om het detailscherm groter en kleiner te maken.
 • Bij het importeren van tarieven vanuit een Excellijst werden niet alle tarieven onder de juiste kop gezet en kwamen ze soms meerdere keren voor.
 • Foutmelding als je met de rechtermuisknop op de omschrijving een van de kolommen klikte.
 • Bij het dupliceren van calculatiesets werd de onderbouwing van werkpakketten niet meegenomen.
 • Foutmelding bij het dupliceren van calculatiesets
 • Stamgegevens liep vast als je een calculatieset met dezelfde naam & nummer aanmaakte van een set die al bestond.

Stamgegevens 2.0.17

Datum:  juni 2022

NIEUW

 • De waarde ‘V’ (vaste hoeveelheid) in de kolom [Relatie] is voor werkpakketten nu ook te gebruiken in Stamgegevens.
 • Je kunt nu calculatiesets kopiëren

AANGEPAST

 • We kunnen weer XML’s inlezen vanuit Rovecom
 • Het aanpassen van tarieven is sneller gemaakt, dit is vooral merkbaar als je een tarief inpast die in veel werkpakketten wordt gebruikt.

Stamgegevens 2.0.12

Datum: december 2021

NIEUW

 • Je kunt Archidat bestanden (.*gcs) importeren
 • Je kunt meerdere tarieven selecteren tijdens het aanmaken van een werkpakket
 • Scherm instellingen worden nu bewaard. De volgende keer dat je Stamgegevens opent staat het beeld zoals je dat de laatste keer had ingesteld.

AANGEPAST

 • Je kunt nu op twee manieren je tarieven indexeren, op de kostprijs of via de kostprijsopslag.
 • Benaming van twee kolommen veranderd:Bruto kostprijs = kostprijs gewordenNetto kostprijs = verkoopprijs geworden

OPGELOST

 • Bij gebruik van <Enter> ging niet goed als je op de ‘laatste regel’ in de lijst stond
 • Bij het opstellen van werkpakketten werd het element nummer van een tarief niet getoond.
 • Bij het dupliceren van elementen werd het nummer niet goed opgehoogd.

Stamgegevens 2.0.27

Datum: 2 mei 2023

NIEUW

 • Er is een controle functie in Stamgegevens bijgekomen die kan controleren of er dubbele tarieven / koppen zijn gebruikt en die ook de [Structuur] weer kan verversen.

AANGEPAST

 • Na het hernoemen van een calculatieset duurde het lang voordat dit op alle plekken werd aangepast. Dit is nu versneld.
 • Het kostentype, de werksoort en de leverancier van een tarief worden gaan nu allemaal ingelezen in stamgegevens. Niet-bestaande kostentypes, werksoorten of leveranciers worden bij het inlezen ook direct aangemaakt in stamgegevens.
 • Het is niet meer mogelijk om koppen/tarieven met hetzelfde nummer te importeren middels een Excel bestand. Wanneer er een dataset geïmporteerd wordt waarin een nummer meerdere keren voorkomt krijgt de gebruiker hier een melding van en wordt het importeren afgebroken.
 • Het inlezen van data middels een Excel bestand is versneld. Ook geeft de voortgangsbalk een realistischere weergave van de voortgang over het inlezen van het bestand.

OPGELOST

 • Bij het onderbouwen van een werkpakket worden alle tarieven nu goed getoond in het selectievenster.
 • Kopiëren van grote stukken tekst naar het veld ‘detaillering’ of ‘opmerking’ van een tarief gaat nu goed.
 • Het handmatig bewerken van data in stamgegevens (zoals het verwijderen en toevoegen van tarieven) werkt nu goed en veroorzaakt geen dubbele data meer.
 • Na het verwijderen van de bovenste regel in een calculatieset bleven de ‘details’ van deze regel nog even staan, dit werkte verwarrend en is nu opgelost.
 • Bij het toewijzen van o.a. een kostensoort kwam het soms voor dat de verkeerde kostensoort (degene onder de gewenste) werd aangevinkt.

 

 


Stamgegevens 2.0.21

Datum: 28 november 2022

NIEUW

 • Je kunt nu tarieven van de ene calculatieset naar de andere calculatieset verplaatsen.

AANGEPAST:

 • Aanklikken en aanpassen van tarieven is sneller geworden
 • Kostentype kan nu verwijderd worden ondanks dat er al tarieven zijn met dit kostentype. Het kostentype wordt in dit geval leeg gemaakt.

OPGELOST:

 • Sorteren op datum werkte niet goed
 • Na het hernoemen van calculatiesets en het importeren van nieuwe gegevens via Excel ontstonden er problemen zoals dubbele regels of niet kunnen zoeken.
 • Als je van twee beeldschermen naar één beeldscherm ging, dan was het detailvenster heel groot/hoog en kon je ook niet meer aanpassen. Nu kan dat wel.
 • Als je je calculatieset scherm ‘zwevend’ maakte, was het lastig om het detailscherm groter en kleiner te maken.
 • Bij het importeren van tarieven vanuit een Excellijst werden niet alle tarieven onder de juiste kop gezet en kwamen ze soms meerdere keren voor.
 • Foutmelding als je met de rechtermuisknop op de omschrijving een van de kolommen klikte.
 • Bij het dupliceren van calculatiesets werd de onderbouwing van werkpakketten niet meegenomen.
 • Foutmelding bij het dupliceren van calculatiesets
 • Stamgegevens liep vast als je een calculatieset met dezelfde naam & nummer aanmaakte van een set die al bestond.

Stamgegevens 2.0.17

Datum: 30 juni 2022

NIEUW

 • De waarde ‘V’ (vaste hoeveelheid) in de kolom [Relatie] is voor werkpakketten nu ook te gebruiken in Stamgegevens.
 • Je kunt nu calculatiesets kopiëren

AANGEPAST:

 • We kunnen weer XML’s inlezen vanuit Rovecom
 • Het aanpassen van tarieven is sneller gemaakt, dit is vooral merkbaar als je een tarief inpast die in veel werkpakketten wordt gebruikt.

Stamgegevens 2.0.12

Datum: 27 december 2021

NIEUW

 • Je kunt Archidat bestanden (.*gcs) importeren
 • Je kunt meerdere tarieven selecteren tijdens het aanmaken van een werkpakket
 • Scherm instellingen worden nu bewaard. De volgende keer dat je Stamgegevens opent staat het beeld zoals je dat de laatste keer had ingesteld.

AANGEPAST

 • Je kunt nu op twee manieren je tarieven indexeren, op de kostprijs of via de kostprijsopslag.
 • Benaming van twee kolommen veranderd:
  Bruto kostprijs = kostprijs geworden
  Netto kostprijs = verkoopprijs geworden

OPGELOST

 • Bij gebruik van <Enter> ging niet goed als je op de ‘laatste regel’ in de lijst stond
 • Bij het opstellen van werkpakketten werd het element nummer van een tarief niet getoond.
 • Bij het dupliceren van elementen werd het nummer niet goed opgehoogd.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!