Releasenotes CIVIEL 8.6

Hier vind je de releasenotes van CIVIEL 8.6.

CIVIEL 8.6.47

Datum: 31 januari 2023 NIEUW:

 • RAW-jaarversie 2022 verwerkt

OPGELOST

 • Eindafrekening van een deelopdracht klopte niet. Meer en minderwerk werd niet goed getoond.

CIVIEL 8.6.46

Datum: 26 juli 2022 OPGELOST

 • Bij een Excel-export van de invullijst werden de kolomnamen midden in de export gezet i.p.v. bovenaan.
 • Ondertekening (paraaf) gaat niet meer door de tekst van de bestekposten.
 • EUR waardes van de staartposten worden weer getoond in de view van het weekrapport.
 • De complete omschrijving van een extra declaratie wordt nu op de print getoond.

CIVIEL 8.6.45

Datum: 22 maart 2022 AANGEPAST

 • In het overzicht van de aanneemsom werd het bedrag waarover de BTW wordt berekend niet juist getoond.

OPGELOST

 • 2015 DSX-en konden niet meer worden ingelezen en aangemaakt.

CIVIEL 8.6.44

Datum: 15 november 2021 OPGELOST

 • Foutmelding bij openklappen deficodes in 8.6.43

CIVIEL 8.6.43

Datum: 15 november 2021 NIEUW

 • Jaarrelease 2021 verwerkt

AANGEPAST

 • Aangepast sjabloon van een Raamovereenkomst (2020) vanuit CROW toegevoegd

OPGELOST

 • Bij het inlezen van een DSX werd de korting positief getoond i.p.v. negatief.
 • Hoofdstuk 01 en 01 01 van deel 3 Bepalingen werden niet op de prints getoond.
 • Het was lastig om de staartposten 919890 & 919990 aan het bestek toe te voegen als ze al eerder verwijderd waren.

CIVIEL 8.6.42

Datum: 12 juli 2021 OPGELOST

 • In 2020-bestekken was het mogelijk om een stelpost boven het subtotaal toe te voegen
 • In sommige gevallen kreeg je een foutmelding dat het ‘index-bestand’ miste bij het afdrukken van een weekrapport. (Deze kon o.a. door een virusscanner verwijderd zijn). CIVIEL maakt het bestand nu zelf automatisch weer aan zodat je verder kunt.
 • Bij het verplaatsen van nieuwe posten in een nota van een 2015-bestek werd soms de verkeerde wijzigingstekst (in de romptekst) geplaatst.
 • Bij het vergelijken van inschrijfstaten werd het kortingsbedrag niet goed meegenomen

AANGEPAST:

 • Bij het overslepen van deel 2.2 van een 2015 naar een 2020 bestek werden de staartposten vanuit het 2020-bestek overschreven voor de 2015-staartposten. Hierdoor kon je later geen RSX meer maken omdat deze posten het verkeerde (oude) postnummer hadden gekregen.
 • Software aangepast om te kunnen werken met TLS1.2, dit is nodig voor de CIVIEL-VISI koppeling.

CIVIEL 8.6.40

Datum: 29 maart 2021 NIEUW

 • V&G data is aangepast naar de RAW-standaard 2020
 • Bij het koppelen van een deelopdracht wordt nu gecheckt of zowel het deelopdracht sjabloon als de raamovereenkomst van dezelfde RAW-standaard zijn.

AANGEPAST

 • Op advies van Aboma is in het V&G Plan is de kolomnaam ‘opmerking’ veranderd naar ‘referenties’

OPGELOST

 • Moederbestek/calculatie voor in de Verkenner werd niet meer onthouden
 • Stelpost kreeg eenheid % mee i.p.v. EUR bij het opslaan van een DSX

CIVIEL 8.6.39

Datum: 1 februari 2021 NIEUW

 • Errata van de Standaard 2020 verwerkt
 • Je kunt nu van een deelopdracht ook een eindafrekening afdrukken.

OPGELOST

 • Bij het ‘afronden naar boven’ in formules werd het bedrag met +1 afgerond.
 • Fout in prints (btw bedrag) & weekstaten (bij verwijderen van een termijn) van een deelopdracht als er bestekposten in stonden die begonnen met 0001, 0002, 0003 t/m 0009.
 • Leveranciersgegevens werden niet weergeven bij tarieven die in een werkpakket zaten.

CIVIEL 8.6.38

Datum: 1 december 2020 OPGELOST

 • In CIVIEL 8.6.37 zat een fout tijdens het converteren van 2015 bestanden, bij kopiëren van complete hoofdstukken naar een nieuw bestek kregen sommige hoofdcodes een andere omschrijving (de rest van de inhoud van de post klopte wel).

AANGEPAST

 • Kleine tekstuele aanpassingen vanuit CROW o.a. bij hoofdcodes 501513, 514811, 514818 en 103103 en in de standaard sjablonen.

CIVIEL 8.6.37

Datum: 12 oktober 2020 NIEUW

 • Je kunt je 2015 werkpakketten in 1x overzetten naar de 2020 standaard

OPGELOST

 • Bij het opstellen van een Nota van een Raamovereenkomst (RAW 2020) kon je EUR posten toevoegen en die kregen het kenmerk O mee. Dit kan nu niet meer.
 • Invoegen van het inschrijfbiljet in een RAW 020 sjabloon genereerde een RAW 2010 inschrijfstaat i.p.v. RAW 2020
 • Nieuwe omnummertabel CROW voor conversie 2015 – 2020 bestanden verwerkt.
 • Totaal eenmalige kosten werden in de verkeerde kolom getoond bij een 2015 bestek.

AANGEPAST

 • Diverse aanpassingen vanuit CROW (o.a. nieuw RSX controle schema, catalogus en sjablonen)

CIVIEL 8.6.36

Datum: 17 juni 2020 NIEUW

 • De Standaard 2020 is in de software verwerkt

OPGELOST

 • Vrije tarieven kregen standaard de eenheid mee van de werkomschrijving van de onderliggende post. Dit is aangepast en nu krijgen deze tarieven geen eenheid mee, maar kun je deze zelf invoeren.

CIVIEL 8.6.35

Datum: 11 mei 2020 NIEUW

 • Je kunt in de RAW-administratie nu de waarde of het percentage van een bepaalde post overnemen naar de rest van het bestek. Op deze manier hoef je dit niet meer een voor een in te vullen. Dit kan heel handig zijn bij deelopdrachten.

OPGELOST

 • Inhoud dagboek is weg na handmatig kiezen van de datum in het weekrapport

CIVIEL 8.6.34

Datum: 5 februari 2020 NIEUW

 • .*wbst-bestand kan nu ook meegestuurd worden bij gebruik van de VISI-CIVIEL koppeling.

AANGEPAST

 • Aanroep van GWW-kosten is van http naar https aangepast.

OPGELOST

 • Tekst werd in hele specifieke gevallen groen getoond in concept afdruk van bestek.
 • Aangepaste eenheid (van een tarief) in tarieven in dit bestek wordt ook meegenomen bij de functie ‘alle tarieven met die nummer voorzien van deze tekst’.
 • BTW % van overschreden posten met een 9% BTW in een deelopdracht werden als 21% berekend.
 • Gekopieerde onderbouwing van posten zonder eenheden worden nu goed herberekend.

CIVIEL 8.6.33

Datum: 31 oktober 2019 NIEUW

 • Tervisielegging Beeldkwaliteit op een handigere manier in software verwerkt inclusief nieuwe sjablonen en catalogus.

OPGELOST

 • In sommige situaties kwam er een foutmelding na het verwijderen een van extra declaratie.
 • Aangepaste tekst van staartposten en stelposten in een vrije calculatie werden niet opgeslagen.
 • Bij kopiëren van stukjes tekst werd de hele regel geplakt i.p.v. het geselecteerde stukje tekst.
 • Controle op updates werkte tijdelijk niet, nu weer wel.

CIVIEL 8.6.32

overgeslagen


CIVIEL 8.6.31-2

Datum: 27 juni 2019 NIEUW

 • Tervisielegging ‘Beeldkwaliteit’ in software verwerkt.

AANGEPAST

 • Optie weduwe-wezen-bescherming in Calculatie iets minder strak ingesteld.
 • Werkpakketten met tarieven zonder hoeveelheden zijn nu ook weer in zijn totaliteit te zien in de verkenner + bij de posten.

OPGELOST

 • Regels zonder tekst (‘witregels’) worden niet meer getoond in prints van het bestek.
 • Romptekst van 99 posten werden niet meer getoond. Ook de optie rompteksten gelijk houden aan de bestekspost werkte niet.

CIVIEL 8.6.31-1

Datum: 20 mei 2019 NIEUW

 • Vervallen posten worden in weekrapporten en termijnstaten doorgehaald weergegeven als men kiest voor de optie ‘alle posten tonen’.

AANGEPAST

 • Aanwijstekst is niet meer zichtbaar in verkenner bij toevoegen van bestekposten.
 • Aanwijstekst is altijd zichtbaar in verkenner bij gebruik voor deficodes.
 • Bij inlezen van Excel bestanden wordt de inhoud geplaatst in de werkbeschrijving i.p.v. de romptekst. Daardoor kun je nu meer tekst inlezen.
 • Bij toevoegen van bijvoorbeeld materieel, kostentype, werksoort etc. in de stamgegevens is de startwaarde nu 1 i.p.v. 0.

OPGELOST

 • Optie check op verwijzingen: checkt niet meer verwijderde verwijzingen.
 • Datum van de korting werd niet goed weergegeven.
 • .NET foutmelding bij het aanmaken van een declaratie zonder omschrijving.
 • Beeld werd wit nadat je de versie van een deelopdracht op voorlopig hebt gezet.
 • Na het aanpassen en/of verwijderen van stukken tekst verdween (in specifieke gevallen) alle tekst onder deze aangepaste of verwijderde tekst.
 • Gebruik van tab bij het toevoegen van vrije tarieven sloeg de kolom eenheid soms over.
 • 99 post zonder prijs en omschrijving werd niet goed weergegeven op de print ‘inschrijvingsdocumenten’.
 • Foutmelding met ‘alias 13’ opgelost.
 • Fout in opslaan als ZSX van ‘staat van meer en minderwerk’.
 • Geen extra postnummer in beeld als je een nieuwe post toevoegde. Dit gebeurde alleen als er een hoofdstuk onderin beeld stond en men een post toevoegde via pijltje naar beneden + ENTER.
 • Bij het aanpassen van parameters (gebruikt in formules) viel de prijs per eenheid van een post weg.
 • Bij het verplaatsen van EUR posten werd de hoeveelheid van de tarieven soms op 0 gezet.
 • De omschrijving van een extra declaratie werd niet getoond in het termijn als je koos voor de instelling ‘termijn samengevat op …’.
 • Je kunt geen post meer toevoegen op plek 918880.
 • Knipperend beeld als je kiest voor afdrukvoorbeeld.
 • Notitie werd niet goed (compleet) weergegeven.
 • Zoek en vervang van alle tekst past de tariefomschrijving niet meer direct aan.

CIVIEL 8.6.30

Datum: 22 maart 2019 OPGELOST

 • Inhoud werd niet goed meegenomen bij kopiëren van posten.
 • Er komt geen error meer als je als beheerder bij de programma instellingen voor ‘all users’ kiest.
 • Webadressen tussen haakjes, bijvoorbeeld (www.bakkerspees.nl) werken nu ook.
 • Werking ‘hoeveelheden leegmaken is aangepast’, die zet nu alle hoeveelheden op 1 i.p.v. 0.
 • Bij het voeren van de werkadministratie verscheen er een error melding.
 • Verwijzing was niet meer dynamisch als je een bestekspost via de verkenner toevoegde.

CIVIEL 8.6.30

Datum: 14 maart 2019 NIEUW

 • Je kunt nu ook een koptekst toevoegen aan de inhoudsopgave.
 • Bij afdruk zelf samenstellen (Calculatie) kun je nu ook gebruik maken van weduwe-wezen-bescherming. Dit zorgt ervoor dat je complete post op een pagina komt en niet half op de één en half op de andere pagina.
 • Extra velden/tags beschikbaar voor de WORD-koppeling: BTW totaal,  BTW totaal (uitgeschreven), Aanneemsom incl. BTW (uitgeschreven).
 • De percentages van de staartposten in deelopdrachten zijn nu zichtbaar in de RAW-Administratie.

AANGEPAST:

 • De functie ‘alle hoeveelheden op 0 zetten’ is aangepast. De hoeveelheden worden nu aangepast naar 1 (i.p.v. 0).
 • Vrije gedeelte voor bestek wordt getoond voor de inhoudsopgave.
 • Als er geen hoofdstuk of subhoofdstuk was, dan liet de afdruk samenvatting de omschrijving van de eerste bestekpost zien. Nu wordt de omschrijving leeg gelaten als er geen hoofdstuk of subhoofdstuk is.
 • Bestekswijzigingen bij deelopdrachten worden weer goed berekend.
 • Lettertype verandert mee bij kopiëren en plakken tussen bestanden.

OPGELOST:

 • Foutmelding bij plakken van bepaalde cijfer combinaties.
 • Bedragen in een deelopdacht werden verwijderd bij het aanpassen van de hoeveelheidresultaatsverplichting.
 • Bij het loskoppelen van de HVR en HVI ging de berekening van volgposten niet goed.
 • Na het maken van een formule en daarna CTRL+Z gebruiken liep het pakket vast.
 • Plaatsen van een opsommingsteken in de werkomschrijving gaf een foutieve opsomming vooraan in de rode (verplichte) tekst.
 • Strepen over invoer van afdruk weekrapport.
 • Tab van V&G Plan in de Administratie had een ander lettertype dan de rest van tabjes.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!