Releasenotes CIVIEL 9 – RAW-Bestek

Hier vind je de releasenotes van de CIVIEL 9 RAW-Bestek. Wil je een mailtje ontvangen bij een nieuwe update? Meld je dan aan voor onze CIVIEL 9 updatelijst.

CIVIEL 9.0.103.9

Datum: 19 maart 2024

OPGELOST

 • Als je een afdruk maakte van een Raamovereenkomst dan werden de percentages van je raming getoond bij de staartposten.
 • Kon geen RSX maken als je een eenheid in je bestek had staat met een *, bijvoorbeeld m2*d
 • De post [Eenmalige kosten] stond in het Raamovereenkomst sjabloon, die hoorde daar niet.

CIVIEL 9.0.103.8

Datum: 29 februari 2024

OPGELOST

 • Als je bepaalde bestanden had ‘vast gepind’ bij [Openen] dan wilde CIVIEL niet meer starten na de update 103.4. Met deze update is dat opgelost.
 • De hoeveelheden ter inlichting waren aan elkaar gerelateerd, als je de ene aanpaste dan veranderde de ander. Dit was niet goed.

CIVIEL 9.0.103.4

Datum: februari 2024

NIEUW

 • In het ‘hoover’ scherm bij een bestekpost zie je naast verwijzingen naar posten ook de verwijzingen die in de formules staan.

VERBETERD

 • De hoeveelheid ter inlichting van een volgpost is nu ook gerelateerd aan de hoeveelheid van de volgpost.
 • De controle functie checkt nu ook of je negatieve hoeveelheden hebt gebruikt in je bestek.
 • De functie [Bestek controleren] controleert nu of de gebruikte eenheid toegestaan is in het controle schema voor de RAW-systematiek.
 • Als je tekst kopieert in deel 1 of 2.1 waardoor er andere tekst wordt overschreven, dan krijg je hier nu eerst een melding van.

OPGELOST

 • Na het invoegen van een bestand met een ander lettertype, bijvoorbeeld een nota, had je twee soorten lettertypes in je bestand.
 • Het formule scherm toonde de waarde van de hoeveelheid ter inlichting van een post niet.
 • Code hoeveelheid I verdween in volgpost als nulpost werd aangepast
 • Na het hernummeren van een post werd de bestekstructuur niet direct aangepast.
 • Overslepen van de staartposten geoptimaliseerd
 • Vaste RAW-teksten waren bij een specifiek bestek aan te passen, dit was niet goed.

CIVIEL 9.0.100.4

Datum: november 2023

NIEUW:

VERBETERD:

 • Losse volgpost in nota veranderde van hoeveelheid als een andere bovenliggende 0-post in de nota ook veranderde, echter hoorden ze niet bij elkaar en moest dit niet gebeuren.
 • In deel 3 kwam het soms voor dat het beeld op je scherm niet klopte met de print. Vooral bij opsommingen en tabs, dit hebben we verbeterd.

OPGELOST:

 • Het over slepen van post 919980 & 919990 ging niet goed, ze werden juist verwijderd i.p.v. toegevoegd.
 • 4-cijferige hoofdstukken werden dik gedrukt getoond.
 • Het registratienummer van een bestek werd niet in het DSX op geslagen waardoor het DSX niet kon worden ingelezen in de IBIS-software.
 • Bij het afdrukken van de nota van inlichtingen bleef soms [concept] op de print staan
 • Bij het openen en bewerken van een nota werd een controle op de calculatie uitgevoerd, dat is niet nodig.
 • Bij het afdrukken van een nota bleef soms [Concept] op de print staan.

CIVIEL 9.0.97.3

Datum: maandag 9 oktober 2023

NIEUW:

 • RAW Jaarrelease 2023 verwerkt

VERBETERD:

 • Verbetering slag gemaakt met de opmaak in het programma. Het kopiëren van tekst met opsommingen gaat beter net als het kopiëren van tekst vanuit .bst-bestanden. Ook stond er soms een _ in deel 1 of 2.1, dit komt ook niet meer voor bij nieuwe bestekken.
 • Logo afdrukken geoptimaliseerd, de kwaliteit is beter.
 • Als je zoekt in de Verkenner zie je nu ook de eenheid van de hoofdcode in beeld.
 • De contactgegevens van de Servicedesk zijn nu te vinden bij [Bestand][Help]. Ook kun je vanuit de software nu direct naar de CIVIEL Kennisbank.
 • Het dropdown menu om de code hvr en hvi mee in te vullen komt nog maar één keer in beeld, bij het invoeren van de hoeveelheid. Doe je dit een tweede keer, dan verschijnt het dropdown menu niet
 • Op het voorblad kun je tekst naar links, rechts en het midden uitlijnen.
 • Toevoegen en afdrukken van een [pagina overgang] gaat nu ook goed in het ‘vrije gedeelte voor bestek’.
 • In de formule functie kun je getallen naar boven afronden. Als het getal op een rond getal eindige, zoals 0, dan werd deze ten onrechte ‘nogmaals’ afgrond naar boven, naar 1 in dit geval.
 • Bij [alles vervangen] werden de teksten in de [bestekstructuur] niet direct gewijzigd, pas als je de map een keer op en dicht klapte. Dit wordt nu direct aangepast.
 • Nieuw icoon voor [zoeken] toegevoegd
 • Systeemmelding bij het invoegen van een nota leesbaarder gemaakt
 • Een nota bestand kon ook worden geopend in de modules Calculatie & RAW-Administratie, dit kan niet meer.
 • Snelheid openen grote bestanden verbeterd.
 • Het aanpassen van het lettertype van grote bestanden is geoptimaliseerd.
 • Het is nu mogelijk om de koptekst voor de inschrijfdocumenten apart in te voeren, dit kan handig zijn als je met percelen werkt.

OPGELOST:

 • Als je een 99-staartpost aanmaakte en eerst de romptekst invulde, dan kreeg de post het kenmerk V mee i.p.v. N.
 • Bij het aanmaken van een nieuw paragraaf in deel 1 of 2.1 werd deze in kleine letters weergeven i.p.v. in hoofdletters
 • In deel 3 bij het toevoegen een lid werd incorrecte opmaak gebruikt. De tekst werdt automatisch in hoofdletters in plaats van kleine letters opgemaakt. Dit is nu opgelost.

CIVIEL 9.0.92.5

Datum: maandag 17 juli 2023

NIEUW:

 • Er is nu een aparte afdruk voor de Nota van Inlichtingen
 • Er is een nieuwe en makkelijkere manier gekomen om een deelopdracht op te stellen. Bekijk hiervoor de CIVIEL Kennisbank.
 • Er is een extra controle gekomen bij het opslaan van een NSX: we checken of alle posten een wijzigingstekst hebben.
 • Je kunt op postnummer zoeken in de Verkenner

AANGEPAST:

 • Als je de formule functie gebruikt kun je nu ook met [Enter] de formule bevestigen.
 • Het Windows-scherm voor het openen en opslaan van bestanden is aangepast.
 • Bij het kopiëren van tekst in een notitie werd deze niet paars maar in zwart of blauw geplakt.
 • In het door CROW aangeleverde ABB 2022 stond bij in deel 3 bij hoofdstuk 1 nog 2021 i.p.v. 2022.
 • Vanaf de jaarrelease 2023 is het niet meer mogelijk om bestekken gemaakt met een nieuwere jaarversie te openen en te bewerken in softwareversies waar deze (nieuwe) jaarversie nog niet inzit.

OPGELOST:

 • Bij het kopiëren van deel 3 werden de notities niet overgenomen.
 • Bij het opnieuw aanmaken van een opsomming werd de opsomming niet goed ‘op het lineaal’ gezet met als gevolg dat je geen RSX van je bestek kon maken.
 • Opsommingen werden niet getoond of verwijderd na het opslaan van een bestand als RSX.
 • Na het kiezen van CTRL+S in de tab van het [Rekenblad] verdween de knoppenbalk van het rekenblad.
 • Het zoek resultaat werd niet meer blauw gearceerd.
 • Invulbare velden van de hoofdstukken in een nota werden dikgedrukt getoond i.p.v. normaal.
 • Als er in een post deficodes waren verwijderd maar in de nota weer waren geactiveerd, dan werd dit niet goed door het programma verwerkt bij het inlezen van een NSX.
 • Bij het kopiëren van hoofdstukken met een notitie in deel 1 en 2.1 werden de notities niet meegenomen.
 • Opsommingen versprongen soms na het maken van een RSX.
 • In het RSX stond 2x voorblad inschrijfstaat, dat was niet goed. Moest één keer inschrijfbiljet en één keer voorblad inschrijfstaat zijn.

CIVIEL 9.0.87.3

Datum: 11 april 2023

OPGELOST:

 • Bij het bewerken van deel 3 kwamen visuele onregelmatigheden naar voren. Dit is nu opgelost.

CIVIEL 9.0.87.2

Datum: 29 maart 2023

NIEUW

 • Je kunt nu ook het raw-logo gebruiken als logo in je afdrukken. Deze komt standaard rechtsboven in.
 • Je kunt de functionaliteit [Budgetten] gebruiken

AANGEPAST:

 • Er wordt nu duidelijker aangegeven waarom een bestand niet geopend kan worden.
 • Het is mogelijk om via dubbelklik .bst-bestanden in CIVIEL 9 te openen. Hiervoor moet je eerst bij de eigenschappen van het bestand bij ‘openen met’ veranderen naar CIVIEL 9. Als je dat deed en daarna op het .bst-bestand drukte dan opende het bestand niet, dat is aangepast.
 • Bestand werd niet automatisch actief na sluiten rapportage waardoor je eerst in het bestand moest klikken om verder te kunnen werken.
 • Via CTRL+E of via het i-teken (links in de bovenste balk) kom je direct uit bij de eigenschappen van je bestand.
 • Cosmetische aanpassing voor het ‘docken’ van de Verkenner. Je kunt de Verkenner nu alleen nog maar links en rechts van je bestand ‘docken’, niet meer onder en boven je bestand.
 • Optimaliseren werking van functies in CIVIEL als je met een zwevend venster werkte, ging niet altijd even goed met bijvoorbeeld het wisselen van modules of kopiëren en plakken.
 • Als de Verkenner zwevend was en je koos voor CTRL+F dan kwam er een ‘filter-scherm’ tevoorschijn. Dit gebeurt niet meer, je komt nu in de zoekbalk van de Verkenner uit.
 • Het aanklikken en open klappen van deel 3 (en de hoofdstukken van deel 3) in de Verkenner is sneller gemaakt.

OPGELOST:

 • Het was niet mogelijk om werkbeschrijvingen meer dan één keer te kopiëren.
 • Na het inlezen van een .bst-bestand werden de omschrijvingen van de hoofdstukken niet in hoofdletters getoond maar in kleine letters.
 • Op het voor- en achterblad kon je geen opsommingen meer maken.
 • In specifieke gevallen werd er een verkeerde nummering aangeboden bij de functie [Hernummeren].
 • CTRL+S werkte niet na openen van reserve kopie.
 • Na het opslaan van een voorblad of achterblad met opmaak werd deze anders getoond dan het origineel na het opnieuw openen van het bestand.
 • Fout in navigatievenster als je een (sub)hoofdstuk aanmaakte en halverwege de omschrijving op [Enter] drukte.
 • Na kiezen van CTRL+G kwam je in enkele gevallen uit in het formule scherm van die post.
 • Kon geen stelposten toevoegen aan een nota van inlichtingen.
 • De knop [Registratie verwijderen] was er niet meer.
 • Bij het opnieuw aanmaken van een opsomming werd de opsomming niet goed ‘op het lineaal’ gezet met als gevolg dat je geen RSX van je bestek kon maken.
 • Opsommingen werden niet meer getoond of verwijderd na het opslaan van een bestand als RSX
 • Notities werd niet meegenomen bij het kopiëren van deel 3.

CIVIEL 9.0.82.1

Datum: 21 december 2022

OPGELOST:

 • Bij het inlezen van een RSX werd bij 99-posten de HVI niet getoond.

CIVIEL 9.0.82

Datum: 30 november 2022

NIEUW

 • Er is nu een optie gekomen waarmee je de romptekst afwijkend kunt maken van de omschrijving van de bestekpost

AANGEPAST

 • Engelse melding als je klaar was met zoeken in het afdrukvoorbeeld.
 • Na het aanklikken van je zoekresultaat of een notitie in de navigatie, kom je nu hoger in de post uit zodat je de complete post + eventuele romptekst kunt zien.
 • Bij het afdrukken van het bestek kun je nu aangeven of je de hoofdstukken op een aparte pagina wilt of dat je alles achter elkaar aan laat afdrukken.
 • CIVIEL past niet zelf meer opsommingen & tab posities aan. Als je een tabel aan het maken bent die niet goed word uitgelijnd, dan kun je kiezen voor [Rechtermuisknop][Tabel formatteren].
 • Bij het hernummeren van posten begon CIVIEL bij 1 i.p.v. 0, voorbeeld: 11 i.p.v. 10.

OPGELOST

 • RSX uit CIVIEL 9 gaf problemen bij inlezen in Brink/IBIS software.
 • In specifieke gevallen werd de verwijzing niet aangepast als je een bestekpost verplaatste of toevoegde.
 • In sommige gevallen lukte het niet om vanuit de Verkenner posten aan een nota toe te voegen

CIVIEL 9.0.81.4

Datum: 10 november 2022

NIEUW

 • Je kunt nu het standaard lettertype voor je bestanden instellen. Dit doe je bij [Bestand][Opties][Weergave].
 •  In de Verkenner kun je nu zoeken in [Bestekken] en [Moederbestekken].
 • Bij het starten van een nieuw bestek kun je nu kiezen van welke jaarversie je gebruik wilt maken.
 • Als je een viewer licentie hebt kun je in de Verkenner nu ook de Catalogus bekijken.

AANGEPAST

 • De optie [Weergave] bij [Bestand][Info] heet nu [Lettertype], dit is gedaan omdat de er bij [Opties] ook al een optie was die [Weergave] heette.
 • Snelheid van het laden van moederbestekken in de Verkenner is verbeterd.
 • Verschil tussen opmaak van een RSX en .bestek bestand geoptimaliseerd, vooral op het gebied van tabs.
 • Bij het gebruik van [Vensters schikken] werden posten niet gedeselecteerd als je ze had gekopieerd, nu wel.
 • CIVIEL past niet zelf meer opsommingen & tab posities aan. Als je een tabel aan het maken bent die niet goed word uitgelijnd, dan kun je kiezen voor [Rechtermuisknop][Tabel formateren].

OPGELOST

 • Zoeken in PDF gemaakt via [Afdrukken] lukte niet, ook werd op deze manier het PDF-bestand heel erg groot.
 • Bij sluiten van een bestand (en het open hebben staan van meerdere bestanden) kreeg je een foutmelding als je naar [Bestand] ging. Dit kwam omdat CIVIEL de focus op dat moment geen ander actief bestand had.
 • Bij het slepen vanuit verkenner zonder een item eerst te selecteren werd soms de verkeerde post overgenomen.
 • Foutmelding bij opslaan *.bst-bestand in CIVIEL 9 als je er niet eerst een .bestek van maakte.
 •  Inhoudsopgave werd niet gegenereerd bij heel groot bestek
 • Foutmelding bij het opslaan van een nota (NSX) als er hoofdstukken in de nota stonden met een lange wijzigingstekst.
 • Bij het converteren van een bestek werden 99-hoofdcodes niet omgezet naar de nieuwste jaarversie, dit leverde fouten op bij het controleren van een bestand.
 • Bij het kopiëren van een paragraaf naar een ander bestand werd de rest van de paragrafen verwijderd.
 • Vinkje in de Verkenner ‘met onderliggende posten’ werkte niet bij bestekken & moederbestekken.
 • Gekozen selectie werd niet afgedrukt bij afdrukken van een bestek als er voor [deel 2.2 nadere beschrijving] een vinkje stond.

CIVIEL 9.0.78

Datum:

NIEUW

 • De jaarrelease 2022 is verwerkt
 • Je kunt met F3 de Verkenner opvragen
 • Er is een studentenversie voor CIVIEL 9

AANGEPAST

 • De 2015 sjablonen voor een deelopdracht en nota van inlichtingen zijn toegevoegd
 • Je kunt nu ook sjablonen maken van de RAW-sjablonen: nota en deelopdracht.

OPGELOST

 • Na gebruik van CTRL+G is het veld weer leeg.
 • Bij een lange reeks volgposten (bijv. van 11 t/m 30) werd alles boven de 20 niet goed opgeslagen in het RSX. Bij het openen van het RSX was je al deze posten kwijt.
 • Bij het invoegen van een nota werden 99-posten niet goed verwerkt, alleen de romptekst bleef staan.
 • Bij het kopiëren van een paragraaf naar een ander bestand werden de rest van de paragrafen verwijderd.

CIVIEL 9.0.75

Datum: 27 juni 2022

NIEUW

 • Je kunt nu de kleuren van CIVIEL aanpassen.
 • Termen uit GWSW-basis en GWSW-maatregelen toegevoegd aan het woordenboek van de spellingchecker.
 • Origineel bestand voor het opstellen van de nota en voor een deelopdracht wordt niet meer onderop in beeld getoond, maar komt in de verkenner bij het kopje ‘Bronbestek’.
 • Je kunt van een bestaande bestekpost alle tekst naar een 99-post kopiëren en daarna de tekst bewerken.

AANGEPAST

 • Je kunt nu aangeven op welk niveau van een (sub)hoofdstuknummer (1, 2, 3 of 4) je het bestek wilt afdrukken
 • Organisatie sjablonen worden nu getoond boven de ‘raw’ sjablonen.
 • Het maken van tabs en inspringingen geoptimaliseerd.
 • Het bold maken van tekst ging niet altijd goed.
 • Het bereik voor het aanpassen van het paginanummer is aangepast naar boven de 100. Je kon eerder maar tot 99 invullen.
 • Romptekst en 1e regel van bestekpost van 99-en posten zijn nu altijd gelijk.
 • OVK-nummer wordt nu automatisch ingevuld bij het registreren van een bestek, dit hoeft niet meer handmatig.
 • Het veranderen van de celnamen in het rekenblad gaf als resultaat dat de cel meerdere keren (oude en nieuwe omschrijving) werd getoond.
 • Bij het toevoegen van een nieuwe post in een Nota van inlichtingen is de optie ‘alleen als wijzigingspost’ weggehaald.
 • De optie ‘postnummers handhaven’ in een nota/deelopdracht aangepast, het was niet mogelijk om deze uit te zetten. Dit kan nu wel.
 • Je kunt nu (weer) een compleet deel (1, 2.1, etc.) vanuit de Verkenner naar je bestek slepen.

OPGELOST

 • Af en toe kwam er gekleurde tekst mee in een PDF-afdruk. Dit is nu op te lossen via de controle functie.
 • Foutmelding bij controle op bestek, kwam doordat er een dubbele bepaling was en dat vond CIVIEL niet goed.
 • Bij wisselen tussen modules werd de cursor op een hele andere plek neergezet dan waar je was.
 • Bij deficodes met twee cijfers werd de aanwijstekst niet getoond.

CIVIEL 9.0.70

Datum: 14 maart 2022

NIEUW

 • Je kunt met de linker- en rechtermuisknop nu ook in- en uitzoomen in het afdrukvoorbeeld.
 • Je kunt nu ook alleen de tekst in de rompteksten ‘zoeken en vervangen’

AANGEPAST

 • Het is makkelijker geworden om paragrafen in te voegen in deel 1 en 2.1. Je hoeft niet alles eerst zelf te verplaatsen, CIVIEL doet dat zelf naar aanleiding van je gekozen paragraaf nummer
 • Extra ‘raw-checks’ toegevoegd aan de controle functie: lege paragrafen in deel 3 en de zevendeling in deel 3
 • Werking & snelheid van het open klappen van alle deficodes geoptimaliseerd.
 • Benaming van nieuwe bestanden aangepast van ‘nieuw bestek’ naar ‘nieuw bestek’ en ‘nieuwe calculatie’
 • Er is een knop bijgekomen om ‘zwevende bestanden’ weer terug in de ‘tabs’ te krijgen.
 • Woordenboek van de spellingscontrole opgeschoond, er stonden woorden in die niet NL waren.
 • Bij het kopiëren van posten met een verwijzing naar een ander bestek wordt de verwijzing nu zwart (niet actief) getoond als de post niet in het nieuwe bestek staat.
 • Als je een EUR post uit een normaal bestek naar een RO kopieerde dan werd de post overgenomen zonder eenheid. Dit werd daarna als fout getoond bij controle op bestek en bij het aanmaken van een RSX. Nu wordt de EUR post überhaupt niet gekopieerd.
 • RAW- 2015 sjablonen worden niet meer getoond, behalve het sjabloon voor de deelopdrachten.
 • Bij het kopiëren van posten vanuit een ander bestek, die naar een rekenblad verwezen uit dat bestek,  wordt nu de hoeveelheid leeg overgenomen. Zo weet je dat je dit nog moet aanpassen, aan een nieuw rekenblad kunt koppelen of je oude / standaard rekenblad kunt koppelen

OPGELOST

 • Bij het kopiëren van hoofdstukken met opsommingen werd de laatste opsomming groter en dik gedrukt getoond
 • Controle op bestek gaf ook een overzicht van de calculatie fouten bij .bst bestanden (bestanden uit 8.6).
 • Als viewer kon je niet overal in het bestek notities aanmaken.
 • De afdruk bouwstoffen toonde bestekpost omschrijving i.p.v. de leveranties
 • RAW-logo werd niet meer afgedrukt bij een bestek als deze instelling aangevinkt stond
 • Deficodes werden niet bij alle posten goed getoond.
 • Je kunt nu volgposten aanmaken die ‘over’ een 0 post heen gaan, zoals 100019 en 100021.
 • Je kunt nu ook hoofdstuk 96 verwijderen.
 • Bij Jaarversie 2021 bestekken werden in de ‘deficode verkenner’ de verkeerde (2020) deficodes getoond

CIVIEL 9.0.60

Datum: 11 november 2021

NIEUW

 • Jaarrelease 2021 verwerkt (Standaard RAW Bepalingen 2020).
 • Het is nu mogelijk op een voorblad te maken voor bij een bestek incl. opmaak mogelijkheden zoals logo, verschil in lettertype en grootte, etc. Ook kun je hier een sjabloon van maken zodat je deze kunt hergebruiken.
 • Nieuw: de functie ‘controle op bestek’ is uitgebreid met de volgende checks:– Hoofdcodes met verkeerde (oude) jaarversies– Lege hoofdstukken/paragrafen/artikelen in deel 3
 • Nieuwe print instellingen: pagina-nummering & selectie van posten kunnen maken
 • Je kunt nu ook alleen in de romptekst zoeken.
 • Je kunt opgeven dat een bestand ‘alleen lezen’ moet zijn. Dit is handig als je met twee vensters naast elkaar werkt en niet per ongeluk in het verkeerde bestand wilt kopiëren/plakken.
 • Bij het opstarten van CIVIEL zie je nu direct het versie nummer en welke modules je hebt.

AANGEPAST

 • Scrollen in notities geoptimaliseerd
 • De inhoudsopgave van het bestek geeft nu alle hoofdstukken weer, niet alleen die met 2 cijfers.
 • De bestekstructuur (bij deel 1 en 2.1) wordt nu goed bijgewerkt als er een hoofdstuk wordt toegevoegd of verwijderd.
 • Als je een bestand opent dat al door een collega wordt gebruikt, dan krijg je hier nu een melding van.
 • Verkenner raakt niet meer ‘kwijt’ als je van twee schermen naar één scherm gaat (en de Verkenner op het tweede scherm stond).
 • Werking CTRL+Z (ongedaan maken) geoptimaliseerd, je komt nu niet automatisch bovenaan deel 2.2 terecht.
 • Duidelijkere melding waarom het niet lukt om van een bestand een RSX te maken.
 • Aangepast sjabloon van een Raamovereenkomst (2020) vanuit CROW toegevoegd.
 • Paar kleine aanpassingen voor het opstellen van deelopdrachten (o.a. postnummer automatisch handhaven bij kopiëren posten d.m.v. vensters schikken)
 • Foutmelding in Nota van Inlichtingen als je voor rechtermuisknop koos in deel 2.2.
 • Door het aanpassen van het lettertype en grootte kon het voorkomen dat de tekst niet goed werd getoond/uitgelijnd in de print. Opmerking: dit kan nog steeds voorkomen bij een ‘groot’ lettertype, vanaf grootte 12 ongeveer.

OPGELOST:

 • Na het verwijderen van een post waarnaar werd verwezen bleef het postnummer staan, dit verandert nu naar xxxxxxx
 • Het was lastig om deel 3 met dubbelklik een lid toe te voegen.
 • Bij het kopiëren van 03 Locatie (deel 1 Algemeen) vanuit een .bst bestand kwam de aanwijstekst mee op de afdrukken.
 • De verkenner was ‘kwijt’ als je van twee schermen naar één scherm ging
 • Bij sommige installaties was het niet mogelijk om .bestek bestanden op te slaan in netwerk mappen die waren aangemaakt via een snelkoppeling.
 • Bij het opslaan van een bestand met een . er in werd niet de complete bestandsnaam overgenomen en opgeslagen, maar alleen wat er voor de . stond

CIVIEL 9.0.50

Datum: 1 juni 2021

NIEUW:

 • Er is nu een knop waarmee je notities in één keer aan en uit kunt zetten.
 • Je kunt in de verkenner aangeven of je een hoofdstuk met of zonder onderliggende hoofdstukken en bestekposten wilt kopiëren.
 • Je kunt een deficode nu ook verwijderen d.m.v. dubbelklik
 • Bij het converteren van een 2015 bestek naar 2020 wordt nu duidelijker (in het rood) aangegeven als een hoofdcode niet meer bestaat, ook wordt de post met een 99 hoofdcode toegevoegd.
 • De optie ‘Alles negeren’ is nu ook toegevoegd aan de spellingscontrole.
 • Je kunt je logo nu ook rechts of in het midden zetten. Ook wordt het logo geschaald als deze te groot is.

AANGEPAST:

 • De onderkant / marges per pagina van de kolommen van deel 2.2 konden van elkaar verschillen. Nu is elke kolom even lang.
 • Werkwijze van het rekenblad nog wat geoptimaliseerd, als je hoeveelheden in je Excel-bestand veranderd/aanpast kun je dit nu ook in CIVIEL/ het rekenblad laten bijwerken
 • Notities worden duidelijker getoond in prints, namelijk als schuine tekst.
 • Je kunt nu een streep onder koptekst toevoegen in de afdrukken
 • Als je in een afdrukvoorbeeld zit en je wilt terug naar de afdrukinstellingen dan ga je niet meer ‘langs’ het bestek, maar direct naar de afdrukinstellingen.
 • Bij het activeren van de aanwijstekst kwam je standaard bovenin deel 2.2 terecht.
 • Bij het kopiëren van hoofdstukken/teksten met opsommingen wordt de opsomming goed uitgelijnd overgenomen.

OPGELOST

 • In sommige gevallen kon je geen NSX openen
 • Bij het opslaan van 2015-bestekken (uit CIVIEL 8.6) als RSX kwam soms onterecht de melding dat de romptekst van een subhoofdstuk te lang was.
 • In 2015-bestekken kon je kiezen voor de H & R als kenmerk bij de hoeveelheid ter inlichting. Dit was niet juist, ss dit alleen voor 2020-bestekken
 • Foutmelding bij opslaan RSX na kopiëren deel 1 vanuit een RAW 2015 bestek
 • In 2020 bestekken was het mogelijk om stelposten toe te voegen boven de staart

KNOWN ISSUE:

 • Als je een .bst uit CIVIEL 8.6 opent in CIVIEL 9, check dan goed de formules. Het kan zijn dat na het aanpassen van hoeveelheden niet alle formules automatisch worden doorgerekend.

CIVIEL 9.0.45.0

Datum: 25 maart 2021

NIEUW:

 • Bij het koppelen van een deelopdracht wordt nu gecheckt of zowel het deelopdracht sjabloon als de raamovereenkomst van dezelfde RAW-standaard zijn.

AANGEPAST:

 • Aanpassen van het kenmerk van een post (V, N, A) of (H, R, L, I, T) geoptimaliseerd.
 • Bij het zoeken naar woorden worden de zoekwoorden nu meer in het midden van het beeld getoond i.p.v. onderop in beeld.
 • Na gebruik van CTRL+G wordt het zoekveld automatisch leeggemaakt.
 • Het is nu makkelijker om (sub)hoofdstukken in te voegen.
 • Muis vertraagde soms, o.a. als je twee bestanden open had staan en over de ‘tabbladen met bestandsnamen’ heen ging.
 • Er is nu een aangepaste afdruk voor de nota van inlichtingen
 • Je kunt nu de wijzigingstekst van een nota kopiëren en plakken.
 • ‘Onnodige’ puntjes (…..) vanuit de catalogus worden niet meer getoond. Ze worden nog wel getoond als ze bij een invoerveld horen zoals ‘grondsoort’ of ‘hoogte/breedte’.
 • In sommige gevallen kon je zelf geen extra HVI + kenmerk toevoegen aan besteksposten/deficodes.

OPGELOST

 • CIVIEL onthoud pagina eindes niet nadat je bestand weer opent.
 • Bij specifieke installaties werkte de spellingscontrole niet naar behoren.
 • .bst-bestanden met hele grote hoeveelheden zijn nu ook te openen
 • 61 posten eindigend op xx99 werden niet mee geconverteerd naar hoofdstuk 10 (het nieuwe hoofdstuk)

CIVIEL 9.0.0.41

Datum: 20 januari 2021

AANGEPAST

 • Errata Standaard 2020 verwerkt
 • Snelheid verbeterd. Inlezen, verwijderen, kopiëren en plakken is sneller geworden
 • Het is makkelijker geworden om hoofdstukken te hernummeren
 • Optie ‘zwevende regels’ kan nu ook worden toegepast op deel 1 en 2.1
 • Als je halverwege het maken van een bestek de optie ‘rompteksten’ aanzette, dan sprong CIVIEL ergens heel anders heen. Hij blijft nu bij de post staan waar de cursor staat.
 • Bij het kopiëren/verplaatsen van posten incl. verwijzingen en formules worden de waardes automatisch herberekend naar de nieuwe postnummer.
 • Bij het verwijderen van posten waar naar werd verwezen in formules bleef de verwijderde post staan. Ook rekende het formule bedrag niet goed door (naar de nieuwe waarde zonder de verwijderde post).
 • Bij kopiëren van tekst met opsommingen of na het maken van eigen opsommingen/inspringingen werd dit niet altijd goed op de print getoond.
 • Het voorblad wordt nu als eerste afgedrukt (i.p.v. de inhoudsopgave).
 • Kolombreedte in prints wat groter gemaakt zodat de tekst nog goed leesbaar is in de kolom als je het lettertype wat groter maakt.
 • Lay-out koptekst van de inhoudsopgave is nu hetzelfde als in de rest van het bestek.
 • Zoeken en vervangen geoptimaliseerd.
 • Je kunt de wijzigingstekst in een nota nu kopiëren en plakken (wordt in de volgende versie nog iets verbeterd).
 • Kopiëren en plakken van deel 3 in de Nota aangepast;  lay-out blijft hetzelfde.

OPGELOST

 • Foutmelding bij het aanmaken van een RSX: Het element hoofdcode.invultekst kan geen onderliggend element br bevatten omdat het inhoudsmodel van het bovengenoemde element alleen tekst bevat
 • Afdruk van de bouwstoffen toonde de inhoud van 99 posten niet.
 • Alle regels in een 4-cijferig hoofdstuk werden onderstreept afgedrukt, nu alleen nog de eerste regel.
 • Bij bepaalde hoofdcodes (o.a. 831113) kon je zelf geen hoeveelheden invullen op de …… bij de deficodes
 • Bij opstellen van een nota van een RO werden de posten in eerste instantie als V getoond i.p.v. F. (na opslaan van NSX werd alles wel weer een F).
 • Foutmelding als je via ‘overzicht notities’ op een verwijderde notitie klikte.
 • Niet alle selecties (o.a. de inschrijfstaat) van het bestek konden afzonderlijk van elkaar afgedrukt worden.
 • Tekst kopiëren naar een 99-post ging niet altijd goed, na een tijdje leek de post ‘vol’ en kon je lastig extra tekst toevoegen.
 • Deel 3 werd uit de nota verwijderd bij opslaan als .NSX

CIVIEL 9.0.0.34

Datum: 6 november 2020

NIEUW

 • Paragrafen in deel 1 en 2.1 kunnen nu worden hernummerd en opnieuw aangemaakt worden.
 • Je kunt in de verkenner nu aangeven of je bij het kopiëren van postnummers het postnummer wilt handhaven.

AANGEPAST

 • Kleine tekstuele aanpassingen vanuit CROW o.a. bij hoofdcodes 501513, 514811, 514818 en 103103 en in de standaard sjablonen.
 • Als een bestand veel formules en verwijzingen bevatte duurde het lang om een hoeveelheid aan te passen.

OPGELOST

 • Printinstellingen werden niet altijd goed onthouden, zoals afdrukdatum. Dit is nu aangepast.
 • Foutmelding bij over slepen bepalingen naar ander bestek met vensters schikken (zoals gemeld in vorige mail)
 • Bij bepaalde hoofdcodes (o.a. 220301 en 514208) werd de eerste regel bijv. ‘grondsoort’ of ‘plantmateriaal’ niet getoond.

CIVIEL 9.0.0.33

Datum:  29 oktober 2020

NIEUW

 • Automatische spellingscontrole in delen 1, 2.1 en 3.
 • Je kunt nu in de verkenner ook instellen dat je postnummers wilt handhaven i.p.v. steeds SHIFT te moeten vast houden.(werkt nu alleen bij slepen van posten, bij de volgende update ook bij dubbelklik).

AANGEPAST

 • Bij hoofdstukken met een hele lange inhoud kun je via een extra scrollbalk het hele hoofdstuk zien en aanpassen, gebruik hiervoor de pijltjes toets.
 • Diverse sneltoetsen toegevoegd (o.a. CTRL+G, F1, F4 en F5)
 • Het is makkelijker geworden om een HVI in te vullen bij 9 deficodes of posten met een HVI op een lege regel (waar geen RAW-tekst staat, maar eigen tekst).
 • Pijltjes toetsen kunnen gebruikt worden in de kolom hoeveelheid als je in het beeld van de inschrijfstaat bent
 • Inlezen en converteren van grote RSX-en sneller gemaakt
 • Nieuwe omnummertabel van CROW voor conversie 2015 – 2020 bestanden verwerkt, hier zaten nog kleine foutjes in.

OPGELOST

 • Bestandsnamen in de verkenner werden niet ‘ververst’ bij opslaan of hernoemen van bestanden.
 • Bij het maken van een formule op de HVI wordt automatisch de HVR van de post ingevuld.
 • Foutmelding bij toevoegen en aanpassen hoofdcodes 623002 en 623003
 • Verkenner inhoud bleef ‘leeg’ als je een zoekterm met backspace weghaalde
 • Verwijzing van posten die naar andere hoofdstukken werden verplaatst klopten niet meer nadat er werd gekozen voor hernummeren.
 • Sommige hoeveelheden werden in het RSX opgeslagen met 3 decimalen (i.p.v. 2) waardoor het RSX niet door andere partijen ingelezen kon worden.

CIVIEL 9.0.0.29

Datum:  9 september 2020

NIEUW

 • Bij overnemen van 2015 posten naar 2020 bestek worden posten die voorheen niet meegenomen konden worden leeg en in de juiste versie overgezet. Je hoeft deze alleen nog maar aan te vullen i.p.v. helemaal opnieuw te maken.

AANGEPAST:

 • Als de verkenner open stond werden teksten uit CIVIEL 8.6 bestanden anders (korter) weergegeven dan teksten uit CIVIEL 9 bestanden.
 • Je kunt nu ook in de verkenner scrollen. (De verkenner die opgeroepen wordt als je een post toevoegt).
 • Kolom van eenheid van is groter gemaakt zodat ‘week’ erin past en ook mooi op de print wordt getoond
 • Werking van ‘laatst geopende bestand openen na opstarten van CIVIEL’ verbeterd.
 • Controle op verwijzingen nam ook cijfers mee die geen ‘verwijzing’ waren.
 • Teksten werden soms weergegeven als hyperlink
 • Uitlijning bepalingen uit ABB mooier gemaakt
 • Notities worden niet meer standaard afgedrukt
 • Afdrukken van het bestek sneller gemaakt.
 • Opsommingen werden niet altijd goed getoond.
 • Bij het selecteren van een 0 post, worden nu ook de volgposten geselecteerd.
 • Je kunt deel 3 nu ook hernummeren
 • Leden kunnen automatisch opvolgend worden gemaakt
 • Controle op ‘zevendeling’ in deel 3 toegevoegd.
 • Beeld versprong bij het wisselen tussen werkbeschrijvingen en inschrijvingsstaat

OPGELOST:

 • Als 99 post veranderd van eenheid, dan gaat die niet goed mee in het beeld van de inschrijfstaat.
 • Bij het kopiëren van opsommingen naar een andere plek liep de ‘telling’ door.
 • Bij het overslepen van hoofdstukken vanuit de verkenner bleef CIVIEL hangen
 • Bij het toevoegen van artikelen in deel 3 vanuit de verkenner, werden ook de bovenliggende hoofdstukken en paragrafen automatisch meegenomen.
 • Formule functie toonde de hoeveelheid van posten niet als ze niet onder een hoofdstuk vielen.
 • Gebruik van CTRL+V werkte niet in het zoekscherm
 • Geregistreerd bestek verloor registratie na opslaan van bestand als RSX.
 • Lukte niet altijd om tekst te plakken in de romptekst
 • HVI veranderde niet mee als de HVR werd bepaald door een formule.
 • Het aanklikken van 99-posten ging anders dan in de rest van het bestek. (Cursor soms naar verkeerde post)
 • Staartposten kunnen nu ook hernummerd en gekopieerd worden

CIVIEL 9.0.0.25

Datum: 18 juni 2020

NIEUW

 • Standaard 2020 is verwerkt

AANGEPAST:

 • Bij afdrukken van bestek wordt de waarde bij de stelposten niet getoond.
 • Print van bouwstoffen uitgebreid met de H + R.
 • Nadat het bestand is ge-auto-saved, dan sprint de cursor ergens anders heen.
 • Bij post 101402 stond een punt te veel (vanuit de catalogus van CROW), deze hebben wij zelf verwijderd en doorgegeven aan CROW.
 • In 99 staartposten kon je geen tekst invullen
 • Tekst plakken in een opsommingsrijtje zorgt ervoor dat de opsomming weggaat en de tekst als ‘normaal’ wordt neergezet (opsomming verdwijnt).
 • Paragrafen (deel 1, 2.1 en 3) kunnen niet verwijderd worden door de post te selecteren en voor del te kiezen, alleen door in de knoppenbalk te kiezen voor verwijderen of rechtermuisknop verwijderen.
 • Als je bij [Bestand] iets aan het doen was, dan ging het pakket soms uit zich zelf terug naar het bestand.
 • Enters die je in deel 3 aanmaakt, die kun je niet verwijderen.
 • HVI wordt niet herberekend als de HVR een formule bevatte
 • Als je de romptekst aanpast in de inschrijfstaat, dan is de tekst niet meer blauw maar zwart.
 • Formule werkt niet op een volgpost (werkt wel in 8.6).
 • In het vrije gedeelte voor het bestek was het lastig om je cursor achter een regel te plaatsen.
 • Bij het selecteren van een 0 post (waar een volgpost onder hangt) wordt de volgpost niet automatisch mee geselecteerd
 • Bij overschrijven van geselecteerde tekst, bleef de oorspronkelijke tekst staan.
 • Controle op verwijzing staat iets ‘te strak’ afgesteld, ook posten die bijvoorbeeld naar tekening nummers verwijzen komen in het verwijzingenlijstje.

CIVIEL 9.0.0.22 – 24

Datum: officiële release overgeslagen

AANGEPAST:

 • Spellingscontrole werkte niet helemaal goed op de 1e regel van de bestekpost
 • Spellingscontrole: als je een fout woord hebt en die wil je later verbeteren en daar dus ook voor kiest, dan neemt hij niet het nieuwe woord over naar je bestek.
 • Romptekst aanpassen gaat niet mee naar beeld van inschrijfstaat en vice versa. Als je terug gaat naar de werkbeschrijvingen is de tekst weer aangepast
 • Staartposten worden niet goed getoond in de print van het bestek (bij de inschrijfstaat)
 • Cursor was kwijt als je veel tekst had staan in ‘vrije gedeelte voor bestek’

CIVIEL 9.0.0.21

Datum: 7 mei 2020

NIEUW

 • Je kunt de deficodes nu ook per regel aanpassen via het deficode scherm.
 • Je kunt nu ook een logo toevoegen.
 • Je kunt nu ook ‘Zoeken en vervangen’ in de romptekst.

AANGEPAST

 • Bij het instellen van Hoeveelheid ter Inlichting, kun je nu ook de letters intypen.
 • Bij post 251002 werd de inhoud van twee regels achter elkaar gezet, die is nu onder elkaar.
 • RAW-nummer komt op afdruk nadat bestek is geregistreerd.
 • Overnemen van deel 3 vanuit een moederbestek is sneller geworden.
 • Bij het aanmaken van een formule, wordt de cursor automatisch in het formule veld geplaatst.

OPGELOST

 • 99 posten werden ‘leeggemaakt’ als je het bestek opsloeg als RSX.
 • Je kunt een 0 post nu ook omnummeren naar een volgpost.
 • Het “=” teken van de formule was zichtbaar in de werkbeschrijvingen als je hem in de inschrijfstaat maakte en anders om (de formule functie zelf functioneerde nog wel).
 • CTRL+S en de save-knop werkte niet altijd goed, Opslaan als wel.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!