Releasenotes CIVIEL 9 – Calculatie

Hier vind je de releasenotes van de CIVIEL 9 Calculatie.Wil je een mailtje ontvangen bij een nieuwe update? Meld je dan aan voor onze CIVIEL 9 updatelijst.

CIVIEL 9.0.107.3

Datum: juni 2024

NIEUW

 • De afdruk [Samenvatting] kan nu naar Excel worden geëxporteerd.
 • Je kunt de tarievenlijst nu, net als de Verkenner, op een andere plek (zoals je tweede scherm) te zetten.
 • De functie [tarieven gelijk maken aan de stamgegevens] is uitgebreid met werksoort.

VERBETERD

 • Tarieven met [Relatie][E] werden niet mee genomen in de berekening van de kostprijs, nu wel.
 • De CUF – uitgebreid export heeft nu geen tekst meer bij de Sorteercode Waarde. Hier staat nu alleen het relevante nummer.
 • Als je in je calculatie de omschrijving van je tarief aanpast en deze kopieert naar een andere post, dan nemen we de aangepaste omschrijving mee.
 • Zoeken in de Verkenner geoptimaliseerd, als je nu bijvoorbeeld op het nummer 100 zoekt. Dan zie je alleen de zoekresultaten waarbij of het nummer of de omschrijving een 100 heeft. Eerder keken we ook nog ‘dieper’ in de stamgegevens / catalogus.
 • Je kan nu meer bijdrage besteksposten (Hoofdstuk 96) toevoegen waarvan het percentage niet vast staat, zodat je deze zelf kan aanpassen.
 • Na het invoegen van een Nota, worden alleen de aangepaste hoeveelheden doorgevoerd. Volgposten die niet in de Nota staan, maar wel in je bestek, worden tijdens het invoegen niet meer doorgerekend en behouden de hoeveelheden.

OPGELOST

 • CIVIEL sloot af als je voor de afdruk [Begroting] koos, de staartposten verdeelde en daarna het verschil wilde verwerken op een afrondingspost.
 • Soms werd bij het selecteren van tarieven, de selectie “uit het niets” ongedaan gemaakt.
 • Als je al een % had staan bij de staartposten en je ging deze later onderbouwen, dan werd het bedrag niet doorgerekend. Dat is nu wel het geval.
 • Bij sommige posten uit .bst bestanden, lukte het niet altijd om een tarief toe te voegen.
 • De rekenregels werden bij [Posten matchen] niet in de juiste volgorde overgenomen.
 • Bij een ZSX (zonder bedragen) kwam het bedrag van een EUR-posten bij de hoeveelheid terecht.
 • De aanneemsom werd niet weergegeven als je een begroting afdrukte en koos voor “aaneemsom incl. btw”.

CIVIEL 9.0.103.8

Datum: 29 februari 2024

OPGELOST

 • Als je bepaalde bestanden had ‘vast gepind’ bij [Openen] dan wilde CIVIEL niet meer starten na de update 103.4. Met deze update is dat opgelost.
 • CIVIEL sloot af als je voor de afdruk [Begroting] koos, de staartposten verdeelde en daarna het verschil wilde verwerken op een afrondingspost.

CIVIEL 9.0.103.4

Datum: februari 2024

NIEUW

 • Het is nu mogelijk om je begroting afdruk te drukken met alleen de totalen van de tussenposten en zonder de inschrijfprijzen per post. Vink hiervoor de [inschrijfprijzen uit] en [bedragen bij tussenposten] aan.
 • Het is nu mogelijk om een werkpakket als werkbeschrijving aan je calculatie te kunnen toevoegen. Deze functionaliteit kun je aanzette via [Bestand][Opties][Diversen][Calculatie]
 • Het is nu mogelijk om een overzicht te genereren waarbij je de initiële raamovereenkomst kunt vergelijken met de uitgegeven en verwerkte deelopdracht. Open hiervoor je raamovereenkomst in de [Calculatie]-module en kies voor [Inhoud][Overzicht deelopdrachten]

VERBETERD

 • Afdrukken van een grote calculatie incl. werkbeschrijvingen versneld.
 • Afdruk voor de inschrijfstaat van een Raamovereenkomst aangepast, de staartposten tonen nu ook weer het subtotaal.
 • Soms staat er een ! bij een prijs per eenheid maar wordt er geen uitleg gegeven waarom dat er staat. Dat is aangepast.
 • Werking posten matchen geoptimaliseerd, ook kun je nu makkelijker het posten match scherm verplaatsen.
 • Software aangepast zodat als je een Excel-bestand inleest (conform onze handleiding) je er daarna een ZSX-bestand van kan maken.
 • Na het inlezen van een referentie begroting werd bij de RAW-bijdrage en Fonds Fysieke Leefomgeving het totaalbedrag overgenomen, dit was niet goed. CIVIEL moet van het percentage uitgaan.

OPGELOST

 • Bij het opslaan van de print instellingen voor de print [Begroting] werd het vinkje bij de [Code hoeveelheid] niet juist opgeslagen.
 • Je kon tekst niet meer dik gedrukt maken in deel 2.2 van een calculatie.
 • Als je een .bst-bestand inleest waarbij je gebruikt hebt gemaakt van de optie om je prijzen met 3 decimalen te kunnen invoeren, dan krijg je een melding met een uitleg wat CIVIEL 9 met het bestand gaat doen. CIVIEL 9 ondersteunt deze optie niet.
 • Via de rechtermuisknop elementen toevoegen werkte niet in een Raamovereenkomst sjabloon.
 • Bij het inlezen van een oud (2015) CIVIEL 8.6 calculatie bestand werden sommige staartposten dubbel berekend. Dit was o.a. zo bij de post ‘afronding eenmalige kosten’. Dit kwam omdat de post ‘afronding eenmalige kosten’ al een tijd niet meer bestaat in de calculatie sjablonen.
 • Na het invoegen van een nota had een EUR post met daarin [Relatie][E] tarieven geen totaalbedrag meer
 • Totaalbedrag van een tarief werd niet herberekend als [Relatie][P] en de hoeveelheid werden verwijderd.
 • Pagina overgang werkte niet in Calculatie
 • *.bst-bestanden waarin tarieven waren aangepast d.m.v. een opslag percentage bij de post zelf, komen niet goed mee.
 • Bij posten matchen met rekenregels werden de tarieven en rekenregels niet in de juiste volgorde en hiërarchie getoond.

CIVIEL 9.0.100.4

Datum: november 2023

NIEUW:

 • Je kunt nu de [kostprijs] + [kostprijs opslag] van een tarief aanpassen in de tarievenlijst. Ga hiervoor naar [Bestand][Opties][Diversen][Calculatie].
 • Bij de afdruk [Tarieven] kun je nu je tarieven zonder opslag afdrukken. CIVIEL neemt in de print dan de waarde van de kolom [verkoopprijs].
 • Je kunt nu per individueel tarief een opslag percentage invoeren.

VERBETERD:

 • Bij [Opslaan Als][Excel] kon je niet kiezen wat je precies als Excel wilde opslaan als je beeldscherm instellingen op 125% stonden.
 • Bij het openen van sommige .bst-calculaties gaf de [controle op calculatie] fouten aan, die geen fouten waren.
 • Bij het verdelen van de staartposten over de overige posten (afdruk optie) kwam het soms voor dat de eerste post lager uitkwam dan was gecalculeerd. Dit kwam doordat het niet altijd lukt om de waarde van de staartposten verhoudingsgewijs over de posten te verdelen. Het stukje dat ‘overbleef’ werd dan op de eerste post verwerkt. Dit is nu anders opgelost.
 • Afronden van de aanneemsom op basis van de inschrijfprijzen is aangepast. Voorheen werd dit verwerkt op de [totaalbedragen] van de posten, nu is dat op de [prijs per eenheid] omdat je rekenkundig (met afrondingen) anders niet goed uitkomt.

OPGELOST:

 • Als de [controle op calculatie] fouten vond in de calculatie, dan was het in sommige gevallen niet mogelijk om de [Inschrijfdocumenten] te genereren.
 • Je kon geen tarief kopiëren als de inschrijfregels gefixeerd waren
 • Opslag element werd dubbel berekend als er volgposten in het bestand stonden. Een keer over de 0-post en nog een keer over het totaal van de volgposten.
 • Na het updaten van tarieven naar een nieuwe of bestaande calculatieset werden de omschrijvingen van de tarieven niet meegenomen naar de calculatie zelf. Ze waren alleen in de tarievenlijst aangepast.

CIVIEL 9.0.97.3

Datum: maandag 9 oktober 2023

NIEUW:

 • RAW Jaarrelease 2023 verwerkt
 • In de tarievenlijst kun je de kolommen [hoeveelheid in begroting][totaalbedrag in begroting] en [percentage in begroting] nu ook sorteren.
 • Bij de [Controle op calculatie] is een extra check optie gekomen genaamd ‘Opmerkingen’. Daar vind je checks op de calculatie die niet perse fout zijn, maar toch handig zijn om te weten. Bijvoorbeeld of je inschrijfprijs verschilt van je tarieven onderbouwing.

VERBETERD:

 • De contactgegevens van de Servicedesk zijn nu te vinden bij [Bestand][Help]. Ook kun je vanuit de software nu direct naar de CIVIEL Kennisbank.
 • Op het voorblad kun je tekst naar links, rechts en het midden uitlijnen.
 • Nieuw icoon voor [zoeken] toegevoegd
 • Systeemmelding bij het invoegen van een nota leesbaarder gemaakt
 • Snelheid openen grote bestanden verbeterd.
 • Werking van het onderbouwen van EUR-posten geoptimaliseerd. De kolom productie is hier niet meer te gebruiken, tenzij je een rekenregel of werkpakket met hoeveelheid gebruikt. Ook is er geen relatie meer met de hoeveelheid van een 0 post als de volgpost een EUR-post is.
 • De functie [Opslag leegmaken] in de tarievenlijst is verbeterd. Voorheen werden beide opslag kolommen leeggemaakt, nu alleen degene waar je op dat moment in staat.
 • Als je een nota of referentie begroting inleest en je bestand bevat geïndexeerde prijzen, dan word er een vraag aan je gesteld of je de geïndexeerde prijzen wilt overnemen of dat je wilt dat CIVIEL alles weer opnieuw uitrekent.
 • Aantal karakters dat je kunt invoeren bij productie is uitgebreid naar 5, voorheen waren dit er 4.
 • Posten die zijn aangemaakt onder hoofdstuk 9 kun je nu ook kopiëren naar andere hoofdstukken binnen deel 2.2

OPGELOST:

 • Bij het openen van oude calculatie sjablonen (voor standaard 2020) vanuit CIVIEL 8.6, kon het gebeuren dat de post ‘afronding eenmalige kosten’ (die niet meer bestaat niet nieuwere sjablonen) niet goed werd berekend.
 • De RAW-bijdrage wordt weer automatisch uitgerekend
 • Bij het verwijderen van een post in de Calculatie werd de aanneemsom niet snel genoeg ververst. Als je dan direct een afdruk maakte dan klopte de aanneemsom niet. Het verschil zat in de staartposten.
 • Bij het opstellen van een deelopdracht werden ook de RAW-bijdrages vanuit het bestek meegenomen, dit was niet goed. De RAW-bijdrage hoort niet in een deelopdracht.
 • Bij het opstellen van een deelopdracht werd de staart als F-post getoond. Dit was niet goed.
 • Als je koos voor CTRL+T en een nieuw vrij tarief toevoegde via de <tab> toetsen, dan werden tarieven met 4 karakters (dus boven de € 999,99) als € 0,00 toegevoegd.

CIVIEL 9.0.92.5

Datum: maandag 17 juli 2023

NIEUW:

 • Bij de print begroting kun je nu ook je budgetten afdrukken. Gebruik hiervoor de kolom [Budgetten].
 • Je kunt de indeling van de kolommen van de [Tarievenlijst] opslaan.
 • Je kunt op postnummer zoeken in de Verkenner
 • Nieuwe afdruk waarmee je het overzicht van de aanneemsom ziet; een totaalbedrag per hoofdstuk en alle staartposten uitgesplitst.
 • De code hoeveelheid van de hoeveelheden ter inlichting kan nu ook afgedrukt worden.

AANGEPAST

 • Bij het afdrukken van een calculatie met de optie ‘bedragen bij tussen hoofden’ hebben we de opmaak wat aangepast. De totaalbedragen staan nu onder de posten, hebben een streep en zijn dikgedrukt.
 • Het Windows-scherm voor het openen en opslaan van bestanden is aangepast.
 • Bij het kopiëren van tekst in een notitie werd deze niet paars maar in zwart of blauw geplakt.
 • De inschrijvingsdatum kon op twee plekken worden ingevuld; bij inschrijvers en bij de afdruk van de inschrijvingsdocumenten. Dit is aangepast, je vindt ze nu alleen nog maar bij het afdrukken van de inschrijvingsdocumenten.
 • Bij het kopiëren van een post met een handmatig aangepaste inschrijfprijs werd de gekopieerde post herberekend aan de hand van de tarieven onderbouwing i.p.v. dat de aangepaste inschrijfprijs werd meegenomen.
 • Berekening EUR posten geoptimaliseerd.
 • Bij [Posten matchen] wordt het eerste beschikbare werkpakket getoond, voorheen moest je daar eerst zelf nog op drukken.
 • Na het invoegen van een NSX op een calculatie was het ! – teken weg bij posten die geïndexeerd waren, het ! is nu weer terug. De prijs klopte overigens wel.
 • De knop [Vorige] werkt niet goed bij [Posten Matchen]
 • Bij het invoegen van een nota op een calculatie met geïndexeerde prijzen krijg je nu een melding met de vraag welke prijzen CIVIEL moet aanhouden. De eerder aangepaste inschrijfprijzen of de nieuwe prijs n.a.v. de aanpassingen in de nota.

OPGELOST:

 • Kopiëren van staartposten naar een ander bestand ging moeizaam en lukte in sommige gevallen helemaal niet.
 • Bij het onderbouwen van een post zonder hoeveelheid kan de productie niet worden berekend. Als je later alsnog een hoeveelheid invulde, dan werden de tarieven niet herberekend naar deze (nieuwe) hoeveelheid. Dit gebeurt nu wel.
 • Het zoek resultaat werd niet meer blauw gearceerd.
 • Bij het kopiëren van een tarief met als [Relatie][E] wordt het EUR bedrag niet meer omgerekend naar de hoeveelheid van de post.
 • Indexeren van een bestek met volgposten zonder prijs ging niet goed, de prijs van de 0-post werd hierdoor verwijderd.
 • Bij het opslaan van een ZSX van een calculatie van een Raamovereenkomst werden de staartposten niet meegenomen.
 • Korting werd positief getoond na het openen van een DSX, dit moest negatief zijn.
 • Als er in een post deficodes waren verwijderd maar in de nota weer waren geactiveerd, dan werd dit niet goed door het programma verwerkt bij het inlezen van een NSX.
 • Bedrag van de tussen posten werden niet altijd getoond op de afdruk als je de staartposten over een calculatie verdeelde.
 • Bij het inlezen van een referentie begroting werden alle tarieven doorgerekend ook posten waarvan de inschrijfprijs handig al aangepast was.
 • Opslag element werkte niet goed als er daarvoor al een bedrag of % bij die post was ingevuld.
 • Bij het verwijderen van een post in de Calculatie werd de aanneemsom niet snel genoeg ververst. Als je dan direct een afdruk maakte dan klopte de aanneemsom niet. Het verschil zat hem in de staartposten.

CIVIEL 9.0.87.3

Datum: 11 april 2023

OPGELOST:

 • Bij het bewerken van deel 3 kwamen visuele onregelmatigheden naar voren. Dit is nu opgelost.

CIVIEL 9.0.87.2

Datum: 29 maart 2023

NIEUW:

 • Het is nu mogelijk om de kolom [Code hoeveelheid] uit te zetten op het beeldscherm en in de print [Begroting].
 • Als je de inschrijfprijs handmatig hebt aangepast, en dus afwijkt van je onderbouwing, dan wordt dit nu ook gemeld in de controle functie van de calculatie.
 • Als je voor CTRL+T kiest en je daarna even naar een ander scherm gaat om bijvoorbeeld een prijs op te zoeken, dan blijft het CTRL+T scherm nu staan. Zo kun je daarna direct doorgaan met je tarief toevoegen.
 •  In de print [Begroting] kun je notities nu ook in kleur afdrukken
 •  Je kunt nu ook het alternatief postnummer afdrukken in de print [Begroting]

AANGEPAST:

 • Bij het vergelijken van inschrijfstaten kun je nu ook ZSX-bestanden gebruiken
 • Opmaak in de werkbeschrijving zoals cursief en bold wordt nu ook getoond in prints.
 • Het is mogelijk om via dubbelklik .bst-bestanden in CIVIEL 9 te openen. Hiervoor moet je eerst bij de eigenschappen van het bestand bij ‘openen met’ veranderen naar CIVIEL 9. Als je dat deed en daarna op het .bst-bestand drukte dan opende het bestand niet, dat is aangepast.
 • Bestand werd niet automatisch actief na sluiten rapportage waardoor je eerst in het bestand moest klikken om verder te kunnen werken.
 • Cosmetische aanpassing voor het ‘docken’ van de Verkenner. Je kunt de Verkenner nu alleen nog maar links en rechts van je bestand ‘docken’, niet meer onder en boven je bestand.
 • Optimaliseren werking van functies in CIVIEL als je met een zwevend venster werkte, ging niet altijd even goed met bijvoorbeeld het wisselen van modules of kopiëren en plakken.
 • Cia CTRL+E of via het i-teken (links in de bovenste balk) kom je direct uit bij de eigenschappen van je bestand.
 • Als de Verkenner zwevend was en je koos voor CTRL+F dan kwam er een ‘filter-scherm’ tevoorschijn. Dit gebeurt niet meer, je komt nu in de zoekbalk van de Verkenner uit
 • Niet-RAW calculaties uit CIVIEL 8.6, gebaseerd op oude sjablonen (2005/2008), kunnen nu in CIVIEL 9 worden geopend.
 • Werking van de optie ‘staartposten verdelen’ in de afdruk ‘Begroting’ aangepast. De afronding gaat nu anders.

OPGELOST:

 • Bij het onderbouwen van EUR-posten met een rekenregel/werkpakket worden de tarieven niet (meer) herberekend als je de de kolommen [productie][productiekader] of [aantal eenheden tarief] aanpast.
 • Op het voor- en achterblad kon je geen opsommingen meer maken.
 • CTRL+S werkte niet na openen van reserve kopie
 • Na het opslaan van een voorblad of achterblad met opmaak werd deze anders getoond dan het origineel na het opnieuw openen van het bestand.
 • Bij het toevoegen van een 99-posten in een deelopdracht kreeg deze het kenmerk [binnen] mee i.p.v. [extra post]
 • Het !-teken verscheen als er een afrondingsverschil in de prijs per eenheid zat. Dit was niet goed, die moet alleen komen als je de inschrijfprijs afwijkend maakt van je tarieven onderbouwing.
 • Het was lastig om een selectie te maken van tarieven in de tarievenlijst en deze daarna te indexeren.
 • De print ‘Samenvatting’ toonde verkeerde bedragen.
 • Bij het calculeren van een bestand met meer dan 10 volgposten, werd alles na de ’11’ niet goed doorgerekend.

CIVIEL 9.0.82.1

Datum: 21 december 2022

OPGELOST:

 • Bij het inlezen van een RSX werd bij 99-posten de HVI niet getoond.

CIVIEL 9.0.82

Datum: 30 november 2022

NIEUW

 • Je kunt in de module Calculatie nu ook een print van het bestek maken.

AANGEPAST

 • Engelse melding als je klaar was met zoeken in het afdrukvoorbeeld.
 • Na het aanklikken van je zoekresultaat of een notitie in de navigatie, kom je nu hoger in de post uit zodat je de complete post + eventuele romptekst kunt zien.
 • Bij het opslaan van een ZSX kun je kiezen of je deze met of zonder prijzen wilt opslaan.

OPGELOST

 • Bij zoeken in de Verkenner werden ook tarieven en werkpakketten getoond uit ‘passieve’ calculatiesets.
 • De optie [hoeveelheden fixeren] stond iets te streng ingesteld, je kon hierdoor om sommige plekken niet meer tarieven indexeren.
 • Bij het inlezen van een referentiebegroting werden werkpakketten met een hoeveelheid niet goed overgenomen.
 • Kon geen ZSX maken van een calculatie van een raamovereenkomst als er een korting was gegeven.
 • Als je een formule gebruikte op de HVR, de post onderbouwde en later de formule aanpaste, dan klopte de hoeveelheid van de tarieven niet meer. Hier kreeg je al een melding van, maar nu ook opgelost in de software.
 • De omschrijving van de UK, AK & WR werd overschreven met de tekst ‘Opslagelement’ in het overzicht van de aanneemsom, als je op deze posten een opslagelement gebruikte.

CIVIEL 9.0.81.4

Datum: 10 november 2022

NIEUW:

 • Je kunt nu ook het standaard lettertype voor je bestanden instellen. Dit doe je bij [Bestand][Opties][Weergave].
 • In de print [begroting] kun je nu ook het verschil laten tonen tussen de verkoopprijs, kostprijs en berekende prijs van een tarief, maar ook van je totale begroting. Zo heb je snel grote afwijkingen inzichtelijk.

AANGEPAST

 • De optie [Weergave] bij [Bestand][Info] heet nu [Lettertype], dit is gedaan omdat de er bij [Opties] ook al een optie was die [Weergave] heette.
 • Je kunt nu gebruik maken van een datum prikker bij ‘gedaan op’ als je een calculatie klaar maakt voor inschrijving
 • Bij gebruik van CTRL+T op de omschrijving van een post wordt het tarief leeg (geen productie of hoeveelheid) in de calculatie gezet. Voorheen werd de inhoud van een ander tarief overgenomen als er al een tarief bij de post stond.
 • Bij gebruik van CTRL+T in een calculatie kon je via de Verkenner meerdere tarieven selecteren. Echter werd er maar een in je calculatie gezet, nu gaat de hele selectie mee.
 • Bij het kopiëren van tarieven werden ze soms maar 1x gekopieerd, de tweede keer werd er iets anders van het klembord geplakt. Ook kun je nu weer meerdere keren tarieven en werkpakketten plakken.
 • De kolom [elementnummer] staat niet standaard meer aan in een calculatie.
 • Bij het afdrukken van calculaties en ramingen tonen we nu strepen op plekken waar bedragen bij elkaar worden opgeteld.

OPGELOST

 • Bij het slepen vanuit verkenner zonder een item eerst te selecteren werd soms de verkeerde post overgenomen.
 • Foutmelding bij opslaan *.bst-bestand in CIVIEL 9 als je er niet eerst een .bestek van maakte.
 • Bij het opslaan als .*ZSX werd de korting verkeerd opgeslagen (positief) zodat bij het inlezen in 8.6 de aanneemsom niet klopte.
 • Foutmelding als je twee keer voor ENTER koos in de kolom [Bedrag].
 • Bij een tweede keer een tarief toevoegen werd het kostentype niet meer meegenomen.
 • Inhoud van de kolom [Tarief hoeveelheid] werd niet aangepast als de hoeveelheid van een post veranderde.

CIVIEL 9.0.78

Datum:

NIEUW:

 • Er zit een nieuwe print in Calculatie, deze heet ‘Samenvatting’.

AANGEPAST

 • Je kunt nu ook <ENTER> gebruiken om door je kolommen heen te navigeren in Calculatie
 • Bij het opstellen van een deelopdracht worden de inschrijfprijzen niet meer herberekend bij het aanpassen van de hoeveelheid van de post
 • Toewijzen van leverancier en kostensoort in de tarievenlijst geoptimaliseerd.
 • Bij het weghalen van de inhoud van de kolommen [productiekader] en [aantal eenheden tarief] is 1 nu de standaard waarde. Eerder was dit 0 waardoor de berekening van een tarief soms niet goed ging.

OPGELOST

 • De tekst van de werkomschrijving verdween als je de kolommen aanpaste.
 • De Optie ‘subtotaal afdrukken’ bij het afdrukken van de begroting was niet meer zichtbaar
 • Soms werden de 4-cijferige hoofdstukken in Calculatie schuin afgedrukt i.p.v. klein en onderstreept
 • Foutmelding als je wilde posten matchen met een eerder gemaakte calculatie.
 • Inhoud van de kolom [Relatie] werd niet meegenomen naar de Stamgegevens als je koos voor ‘post bewaren als werkpakket’.
 • Bij het kopiëren van tekst uit een werkomschrijving naar een tarief werd deze tekst in het zwart overgenomen i.p.v. blauw gemaakt.
 • Als je een werkpakket direct vanuit de Verkenner naar je calculatie sleepte (zonder eerst een keer aan te klikken), dan werd de onderbouwing niet meegenomen.

CIVIEL 9.0.75

Datum: 27 juni 2022

NIEUW

 • Je kunt nu ook een selectie van posten fixeren
 • Het is mogelijk om printinstellingen op te slaan en te wijzigen.
 • Je kunt aangeven welke hoofdstukken van je calculatie je wilt afdrukken.
 • Er is een afdruk waarmee je je tarieven kunt uitsplitsen naar werksoort
 • Bij het invoegen van een referentie begroting wordt ook het rekenblad mee ingevoegd (als daar iets is ingevoerd)

AANGEPAST

 • Het was niet mogelijk om de kolom [Eenheid] in de tarievenlijst groter of kleiner te maken.
 • Je kunt nu in elke kolom met je muis scrollen.
 • De controle op calculatie bij het openen van een bestand gaf onterechte fouten aan bij EUR-posten
 • Snelheid van tarieven toevoegen verbeterd.
 • Je kunt de omschrijving van de staartposten aanpassen in het sjabloon ‘Calculatie’.
 • Het is nu mogelijk om een afdruk te maken zonder de inschrijf prijzen maar met aanneemsom.
 • Snelheid van het rekenblad aangepast, bij een wat voller rekenblad duurde het heel lang om formules in te voeren en te verwerken.

OPGELOST:

 • Je kon niet op de aanneemsom drukken als er een 99-tarief in de calculatie zat.
 • Het was niet mogelijk om de kolom [Eenheid] in de tarievenlijst groter of kleiner te maken.
 • Stelposten werden niet goed getoond (als %) en niet goed opgeslagen bij een DSX uit 2015.
 • Cel in tarievenlijst werd wit als je er twee keer drukte.
 • Tekst van de werkbeschrijving verdween als de Verkenner over de regel van de werkbeschrijving heen stond en je daar iets heen wilde slepen.

CIVIEL 9.0.70

Datum: 14 maart 2022

NIEUW

 • Inschrijfstaten met elkaar vergelijken via [Inhoud][Inschrijfstaten vergelijken]
 • Je kunt nu je print instelling bewaren en nieuwe maken bij de afdruk ‘Begroting’
 • Je het subtotaal afdrukken bij de afdruk ‘begroting’
 • Je kunt nu meerdere bestekposten selecteren vanuit bestekken die in de Verkenner staan, dat is onder andere handig voor het samenstellen van deelopdrachten.
 • Je kunt gebruik maken van opslagelementen
 • Je kunt je tarieven nu ook updaten naar de stamgegevens op basis van leverancier
 • Je kunt met de linker- en rechtermuisknop nu ook in- en uitzoomen in het afdrukvoorbeeld.
 • Er is een optie bijgekomen om je standaard inschrijfgegevens over te nemen naar de inschrijfdocumenten
 • Je kunt je tarieven nu ook gelijk maken aan de stamgegevens voor ‘kostentype’ & ‘kostensoort’.
 • Nieuwe rapportage; tarieven uitgesplitst naar leverancier incl. artikelnummer.
 • Er is een nieuwe kolom: relatie. Hier kun je de werking van een tarief aanpassen:P (Productie)De productie van een werkpakket wordt overgenomen naar de tarieven.V (Vast)Zet de hoeveelheid van een tarief vast.E (Euro)Tarief met alleen een totaalbedrag

AANGEPAST

 • Er zijn een paar kolommen van naam veranderd:In deel 2.2:Kosten => Kostprijs bedragKosten (inclusief opslagen) => berekend bedragTarievenlijst & Stamgegevens:Bruto kostprijs => kostprijsNetto kostprijs => verkoopprijsDit is ook doorgevoerd in alle afdrukken.
 • Bij het opstellen van een nota of een deelopdracht kun je nu meerdere posten aanvinken vanuit het ‘onderscherm’, ook is dit scherm makkelijker weg te klikken.
 • Hoeveelheid/productie van een tarief wordt meegenomen als je er een nieuw tarief overheen sleept.
 • Als je een werkpakket opslaat komt er eerst nog een scherm in beeld waar je indien gewenst de omschrijving, het nummer en de calculatieset nog kunt aanpassen.
 • Bij het kopiëren van rekenregels/werkpakketten werd niet alle informatie uit de kolommen: tarief hoeveelheid, tarief eenheid, aantal eenheden tarief en productiekader meegenomen
 • Benaming van nieuwe bestanden aangepast van ‘nieuw bestek’ naar ‘nieuw bestek’ en ‘nieuwe calculatie’
 • De hoeveelheid van een werkpakket werd niet getoond op de print.
 • Na het verwijderen van de hoeveelheid van een werkpakket/rekenregel worden de tarieven omgerekend naar de hoeveelheid van de post
 • In de calculatie zijn de romptekst en de tekst van de werkbeschrijving nu altijd hetzelfde.

OPGELOST:

 • Bij het openen van een ZSX werd in sommige gevallen de prijs per eenheid getoond in de kolom van [bedrag].
 • Notitie werd twee keer afgedrukt
 • Bij gebruik van volgposten werken niet de juiste bedragen getoond.
 • Bij het inlezen van een .bst werd het kostentype als een cijfer met decimalen getoond, dit is nu leeg.
 • In het beeld van de inschrijfstaat kon je een romptekst invoeren.
 • Foutmelding bij posten matchen
 • Aanwijstekst gaat niet meer mee naar de Calculatie module.
 • Grote bedragen met twee decimalen pasten net niet op de print
 • Bij het openen van een ZSX van een Raamovereenkomst werd niet de juiste info (F en binnen/buiten) getoond. Ook werden de bedragen in de verkeerde kolom getoond (PPE)
 • De inschrijvingsdocumenten van een Raamovereenkomst werden niet correct gegenereerd.
 • Er stonden meer plaatsen bij ‘Plaats’ in de Inschrijfdocumenten als je standaard meerdere inschrijvers in CIVIEL had staan.
 • Bij het invoegen van een referentie begroting werden de details (kostprijs, opslagen) van een tarief niet meegenomen.
 • Bij het calculatie sjabloon was er een tabje voor ‘voorblad inschrijvingsstaat’, die is nu verwijderd.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!