Kolombreedte aanpassen

Je kunt de kolombreedte van kolommen in je rapportage aanpassen. Als je meerdere kolommen wilt aanvinken, kun je er op deze manier voor zorgen dat ze er allemaal oppassen.

In onderstaand voorbeeld wordt de kolombreedte van de kolom [Eenheid] aangepast. Door op de rand van de rechterkant van de desbetreffende kolom te klikken verschijnt er een stippenlijn. Wanneer de rand versleept wordt verplaatst ook de stippenlijn, welke aangeeft wat de nieuwe kolombreedte wordt. Houd de linkermuisknop gedurende de hele actie ingedrukt en laat deze los wanneer de stippenlijn de gewenste kolombreedte aangeeft. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.