Rapportvenster toevoegen

In CALC kun je op dit moment twee rapportages uitdraaien: de complete calculatie en standaard offerte.

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of standaard offerte.

De complete calculatie laat alle secties zien. De standaard offerte toont een deel van de calculatietabel en het calculatie overzicht. 

Nadat je één van deze rapportvensters hebt toegevoegd, kun je via [secties] aangeven welke secties je op de print wilt tonen.

Hier kun je ook aangeven of je een pagina onderbreking wilt toepassen [Ja] of [Nee]. Tevens kun je hier aangeven of je de koptekst van een bepaalde sectie op de afdruk wilt tonen [Ja] of [Nee]. Je doet dit door [Paginaonderbreking] en [Toon koptekst] aan te vinken of uit te zetten. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Afdrukinstellingen

Via [Beeld] en [Instellingen] kun je de rapportinstellingen aanpassen.

 

De rapportinstellingen zijn onderverdeeld in vier tabjes: Rapport, Pagina, Logo en Opties. Onder Rapport kun je de titel en omschrijving aanpassen.

Onder [Pagina] kun je het papierformaat kiezen, de afdrukstand bepalen, de marges instellen en een kop- en/of voettekst invoegen.

Onder [logo] kan een (bedrijfs)logo geselecteerd worden en is het mogelijk de instellingen hiervan aan te passen.

Onder [Opties] kun je aangeven (tot) welk niveau je wilt printen. Tevens kun je aangeven of je extra regels, opslagelementen of de detaillering wilt tonen. Daarnaast kun je hier aangeven of je de titelpagina en de index wilt afdrukken.

Om de afdruk instellingen op te slaan, druk je op [Instellingen opslaan] > [Opslaan als]. Een nieuw venster zal openen waarin je de bestandsnaam, titel en omschrijving van de rapportage kan aanpassen. Daarna druk je op [Ok]. De nieuwste rapportage zal dan getoond worden in de rapportkiezer.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Koptekst tonen en pagina-onderbreking

Je kunt in je afdruk(voorbeeld) de kopteksten van secties uitvinken en een pagina-onderbreking maken.

Hiervoor dien je eerst een rapportvenster toe te voegen. Ga hiervoor naar [Beeld] [Rapportvenster toevoegen] en kies voor de [Complete calculatie] of [Standaard offerte]. Vervolgens ga je naar [Secties]. Hier kun je op de desbetreffende sectie klikken en daar [Toon koptekst] uitvinken indien je van die sectie geen koptekst wilt zien. Door [Paginaonderbreking] uit te vinken, zorg je ervoor dat er geen pagina-onderbreking meer is na die sectie.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Logo instellen

Je kunt een logo afdrukken in CALC. Hiervoor dien je een logo op te geven in de rapportinstellingen.

Nadat je een rapportvenster hebt toegevoegd via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een logo opgeven bij de rapportinstellingen. Ga hiervoor naar [Beeld] [Instellingen] en [Logo]. 

Vervolgens klik je op de drie puntjes […] om een logo te uploaden. CALC accepteert de volgende bestandstypes: png, jpg en svg. 

Onder [Uitlijning] geef je op of je je logo links, midden of rechts uitgelijnd wilt hebben. In het voorbeeld is het logo rechts uitgelijnd. Als je klaar bent, klik je op [Ok].

Via [Beeld] en [Afdrukvoorbeeld] kun je je logo zien.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Secties

De Secties in je calculatie kun je in je rapportvenster aan- en uitzetten. Ook kun je de positie van een Sectie wijzigen. Een Sectie is bijvoorbeeld [Tekst 1] en [Elementen in calculatie]. Je kunt de Secties ook in je bewerkvenster aan- of uitzetten of de volgorde van de Secties veranderen.

Nadat je een Rapportvenster gemaakt hebt via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je de Secties wijzigen. De Secties vind je onder [Beeld] en [Secties]. Nadat je de Secties geopend hebt, verschijnt onderstaand venster.

Het scherm is opgedeeld in twee delen, namelijk de [geselecteerde secties] (links) en de [beschikbare documentsecties] (rechts). De secties aan de linkerhelft van het scherm zijn reeds geselecteerd en komen naar voren bij het maken van een afdruk. De secties aan de rechterhelft zijn niet geselecteerd en zullen dus niet in de afdruk naar voren komen. 

Om een sectie van [geselecteerde secties] naar [beschikbare documentsecties] te verplaatsen en vice versa, selecteer dan een van de secties en beweeg deze met de pijl-knoppen naar links of rechts.Deze zelfde methode kan gebruikt worden om de positie van een sectie te wijzigen op de afdruk. Klik je op het pijltje dat naar beneden wijst dan verplaats je de Sectie een positie omlaag. Klik je op het pijltje dat naar boven wijst dan verplaats je de Sectie een positie omhoog. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Kolommen aan- en uitzetten

In CALC kan je zelf de zichtbaarheid en volgorde van de kolommen bepalen.

Klik met de rechtermuisknop in de sectie met benodigde kolommen. 

De [Kolomkiezer] verschijnt en je kunt kolommen selecteren door ze aan te vinken. Je deselecteert kolommen door ze uit te vinken. Bevestig je keuze door op [Ok] te klikken. 

In dit voorbeeld is de kolom [BTW] aangevinkt. Je ziet dat de kolom [BTW] nu aan de calculatietabel is toegevoegd.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Volgorde kolommen aanpassen

In CALC bepaal je zelf in welke volgorde de kolommen staan in je rapportage. Tevens kun je kolommen aan- en uitzetten.

In onderstaand voorbeeld wordt de volgorde van de kolommen in de sectie [Calculatie] veranderd. Klik eerst met de linkermuis in de tabel en klik vervolgens met de linkermuis op de kolom [Bedrag]. Er verschijnt een symbool met vier pijltjes en dit betekent dat je de kolom kunt gaan verslepen. De blauwe balk is de plek waar de kolom terecht komt.

In dit voorbeeld komt de kolom [Bedrag] tussen de kolom [Omschrijving] en de kolom [Eenheid].

Je ziet dat de kolom [Bedrag] nu inderdaad tussen de kolom [Omschrijving] en [Eenheid] is gekomen. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.

Kolombreedte aanpassen

Je kunt de kolombreedte van kolommen in je rapportage aanpassen. Als je meerdere kolommen wilt aanvinken, kun je er op deze manier voor zorgen dat ze er allemaal oppassen.

In onderstaand voorbeeld wordt de kolombreedte van de kolom [Eenheid] aangepast. Door op de rand van de rechterkant van de desbetreffende kolom te klikken verschijnt er een stippenlijn. Wanneer de rand versleept wordt verplaatst ook de stippenlijn, welke aangeeft wat de nieuwe kolombreedte wordt. Houd de linkermuisknop gedurende de hele actie ingedrukt en laat deze los wanneer de stippenlijn de gewenste kolombreedte aangeeft. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.