Elementen indexeren

Een of meerdere keren per jaar kan het nodig zijn om de prijzen in jouw tarievenlijst te indexeren. Wanneer dit percentage over de hele calculatieset gelijk is, kan de functie [Indexeren] gebruikt worden. Deze functie verhoogt de prijs van alle tarieven binnen een calculatieset met hetzelfde percentage.

Zorg ervoor dat je eerst in de goede calculatieset zit door onder [Inhoud] [Overzicht] de juiste calculatieset in de drop-down te selecteren. Om een indexatie van de tarievenlijst uit te voeren selecteer je eerst de functie [Inhoud] [Bewerken] [Indexeren], waarna het volgende venster verschijnt:

Venster Indexeren Elementenlijst

Er zijn twee mogelijke manieren waarop de indexatie uitgevoerd kan worden:

Kostprijs ophogen:

Hier wordt in de elementenlijst de kolom Kostprijs  aangepast op basis van het opgegeven percentage. Stel de kostprijs is €5,- en er is een indexatie van 10 procent, dan wordt de nieuwe kostprijs €5,50. De kostprijsopslag, die mogelijk eerder is ingevoerd in de aangrenzende kolom, blijft staan en zorgt dus voor een opslag bovenop de nieuwe geïndexeerde kostprijs.

Percentage in de kostprijsopslag zetten:

In tegenstelling tot een wijziging in de kostprijs, verandert dit voor alle elementen de waarde in de kolom Kostprijsopslag(%) . Wanneer hier een andere waarde stond dan wordt deze overschreven.

De meest recente indexatie wordt weergegeven in de opmerkingen van de elementen, zoals hieronder weergegeven. Dit geldt ook voor losse wijzigingen, zoals een aanpassing van de kostprijsopslag voor een enkel element.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.