Kostensoort

Aan een tarief kan extra informatie worden toegevoegd om zo het tarief verder te specificeren. Een veelgebruikte hiervan is kostensoort.

Wanneer een tarief geselecteerd wordt en de optie [Inhoud][Weergave][Details] aan staat, verschijnt er een nieuw veld onder de tarievenlijst. Dit veld is opgebouwd met de koppen basis, onderbouwing, prijs, extra en opmerking.

Stamgegevens - Weergave venster

Onder de kop Extra is het veld Kostensoort te vinden, waar je een van de vijf kostensoorten kan toekennen aan het artikel. Dit betreft de volgende kostensoorten:

    • Arbeid;
    • Materieel;
    • Materiaal;
    • Onderaanneming;
    • Kosten.

Deze informatie kan op verschillende manieren gebruikt worden. Zo kan er een afdruk gemaakt worden waarbij de tarieven opgesplitst worden en weergegeven per kostensoort. Daarnaast kunnen de prijzen geïndexeerd worden per kostensoort, waardoor bijvoorbeeld de tarieven onder Arbeid een andere opslag krijgen dan onder Materieel.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.