Filter elementen

Bij grote elementenlijsten kan het gewenst zijn om te filteren. De filterfunctie binnen Stamgegevens is relatief uitgebreid en kan op verschillende manieren filteren.

Stamgegevens - Filter header

Om de filterfunctie te activeren kan er op bovenstaande knop gedrukt worden [Inhoud] [Weergave] [Filter]. Een andere mogelijkheid is om het filter-icoon te drukken, weergegeven in onderstaande afbeelding.

Wanneer een van deze twee functies geselecteerd wordt komt het volgende scherm naar voren, waar een aantal blokken staan die bepalen hoe de filter gaat zoeken.

Stamgegevens - Overzicht filterfunctie

Nummer (geel):

Selecteer hier in welke kolom het filter moet zoeken door bijvoorbeeld op datum, nummer, kostensoort of eenheid te selecteren.

Begint met (blauw):

Hier kan geselecteerd worden aan welke voorwaarden de zoekwaarde moet voldoen. Wanneer bijvoorbeeld “> Is groter dan” geselecteerd wordt, gecombineerd met de waarde “2”, dan komen alle nummers met een getal hoger dan 2 naar voren.

Enter a value (groen):

Hier wordt de zoekwaarde ingevoerd waarmee het filter in de desbetreffende kolom, onder de eerder geselecteerde voorwaarde, gaat zoeken. Dit kunnen zowel letters als cijfers zijn en dit is een vrij invulveld.

Wanneer ten slotte [Toepassen] wordt geselecteerd of je op het toetsenbord [Enter] kiest, dan wordt het filter onder de elementenlijst zichtbaar.  In onderstaand voorbeeld wordt er dus in de kolom “nummer” gefilterd op nummers groter dan 2.

Balkweergave filter

Wanneer je boven de [En] zweeft, de rode knop, verschijnt er rechts van het blok een plus. Door deze aan te klikken is het mogelijk een extra filter toe te voegen.

Extra voorwaarde filter

Wanneer we bijvoorbeeld de voorwaarde “Eenheid bevat uur” toegevoegd wordt dan verschijnt ook deze onderin de elementenlijst en komen de volgende resultaten naar voren:

Met het vinkje kunnen de filters aan- en uitgezet worden.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.