Tarievenlijst vanuit Excel inlezen

Heb je een lijst met tarieven in Excel staan en wil je die inlezen in Stamgegevens? Maak dan gebruik van de Excel-import.

Samenstellen Excel-sheet

Het is belangrijk dat je Excel-sheet op de juiste manier is opgebouwd, met de correcte kolombenaming en de juiste informatie. Er zijn een paar kolommen verplicht en daarmee essentieel voor een succesvolle import. Hieronder een voorbeeld van de benodigde kolommen met invoer:

Verplichte kolommen

Calculatieset

Dit is de naam van je calculatieset, gebruik hiervoor dezelfde naam als de naam van je set in Stamgegevens. De naam van je calculatieset zie je bij [Inhoud][Calculatieset].

Niveau

Zorg ervoor dat hier altijd Tarieven staat.

Kop

Hier geef je aan of je wilt dat de invoer als hoofdstuk te zien wordt. In het voorbeeld heeft 1 Arbeid kop ‘ja’, waardoor alles wat begint met nummer 1 onder dit hoofdstuk valt. Dit is ook de hoofdstuk indeling voor de Verkenner.  Je zit niet vast aan 1 hoofdstuk, je kunt ook subhoofdstukken maken, zie het voorbeeld van 20 Transport.

Nummer

Het nummer van je tarief. Het is aan te raden om deze ‘slim’ te groeperen, alle tarieven worden op volgorde van nummering gesorteerd.

Voorbeeld:

1

10

100

101

11

110

111

etc.

Omschrijving

De omschrijving van je tarief.

Eenheid

De eenheid van het tarief. Voorbeelden: m1, m3, ton, uur, dag, week, st.

Verkoopprijs

De prijs van het tarief zoals die wordt getoond in de Verkenner en je calculatie.

Optionele kolommen

Naast de verplichte kolommen kun je nog extra informatie meenemen:

Kostprijs

Kostprijs van het tarief.

Kostprijsopslag

Als je met standaard dekkingen op je tarieven werkt, dan kun je deze hier invoeren. De opslag wordt berekend over de kostprijs, deze twee samen vormen je verkoopprijs. De verkoopprijs is ook de prijs die je in de Verkenner (en in je calculatie) zult zien.

Kostensoort

Dit is een standaardlijstje: Arbeid, Materieel, Materiaal, Kosten & Onderaanneming. Dit zijn handige kenmerken om aan je tarieven toe te voegen, zo kun je bijvoorbeeld een afdruk van je tarieven maken die is uitgesplitst naar kostensoort. Dit geeft je snel inzicht in hoe je calculatie is opgebouwd.

Kostentype & Werksoort

Naast kostensoort kun je de tarieven zelf nog extra kenmerken meegeven; kostentype & werksoort. Als je dit wilt, maak ze dan eerst aan in Stamgegevens via [Inhoud][Onderdelen]. Ook van kostentype en werksoort kun je een afdruk maken.

Leverancier

Werk je met diverse leveranciers en wil je snel uit je calculatie kunnen halen voor welke leverancier je hebt gekozen, vul deze dan ook in. Ook hier geldt weer, maak ze eerst aan in Stamgegevens via [Inhoud][Onderdelen].

Artikelnummer

Naast de leverancier kun je ook (of alleen) het artikelnummer van je producten invoeren. Op deze manier kun je snel bestellijsten genereren.

Een complete uitleg van de kolommen vind je ook op:  Kolommen Stamgegevens

Importeren van de Excel-lijst

Is je lijst af, dan kun je deze gaan importeren.

  • Open Stamgegevens.
  • Ga naar [Inhoud][Extra][Stamgegevens-XLSX inlezen].
  • Geef aan waar het Excel-bestand staat en Stamgegevens zal het bestand inlezen.

Importeren van de Excel-lijst

Je kunt hier later ook weer je tarievenlijst naar Excel-exporteren als je de lijst daar wilt bewerken, kies voor [Exporteren naar XLSX]. Pas je tarieven aan en importeer de lijst weer. Belangrijk om te weten is dat je wijzigingen worden ingevoegd in de bestaande set. Dus als je bijvoorbeeld nummers verplaatst en het ‘oude’ nummer niet meer gebruikt, dan blijft het ‘oude tarief’ ook bestaan. Verander je de omschrijving van tarieven, dan worden deze wel aangepast. Wil je liever een nieuwe schone lijst, maak dan eerst een nieuwe calculatieset aan.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.