Introductie tot Stamgegevens

Stamgegevens is een applicatie waarin je je kostenbestanden kunt beheren. Dit kunnen losse tarieven zijn zoals personeel en machines maar ook leveranciers lijsten, werkpakketten, constructies, profielen of kostenbestanden zoals die van Archidat.

In Stamgegevens beheer je zowel de kostenbestanden voor CIVIEL 9 Calculatie als voor CALC. Je kunt er voor kiezen om zelf een bibliotheek op te bouwen of om gebruik te maken bestaande kosten bestanden.

CIVIEL

Voor CIVIEL heb je twee niveaus waarop je je prijzen kunt beheren.

Niveau 1: Tarieven

Dit zijn ‘losse prijzen’, denk hierbij aan een grondwerker, shovel, rupskraan of betonband.

Niveau 2: Werkpakketten

Een werkpakket is een bundeling van tarieven voor een bepaalde handeling. Voorbeeld: voor grond ontgraven heb je zowel een grondwerker als rupskraan nodig, deze kun je samen opslaan als werkpakket. Zo hoef je niet steeds apart een grondwerker en kraan toe te voegen maar kun je het voorgedefinieerde werkpakket gebruiken.

Alles wat je in de Stamgegevens beheert, is uiteindelijk zichtbaar in de Verkenner van CIVIEL Calculatie. Daar kun je de tarieven en werkpakketten daadwerkelijk gebruiken.

CALC

Voor CALC kun je zelf kiezen hoeveel niveaus je wilt gebruiken, we leveren er 5 standaard:

Niveau 0       Componenten

Dit zijn onderdelen die samen een tarief vormen, denk bijvoorbeeld aan brandstof.

Niveau 1       Tarieven

Dit zijn ‘losse prijzen’, denk hier bij aan een grondwerker, shovel, rupskraan of brekerzand.

Niveau 2       Werkpakketten

Een werkpakket is een bundeling van tarieven voor een bepaalde handeling. Voorbeeld: voor grond ontgraven heb je zowel een grondwerker als rupskraan nodig, deze kun je samen opslaan als werkpakket. Zo hoef je niet steeds apart een grondwerker en kraan hoeft toe te voegen maar kun je het voor gedefinieerde werkpakket gebruiken.

Niveau 3       Constructies

Een constructie is een bundeling van werkpakketten, een voorbeeld kan zijn de aanleg van 1 kilometer weg. Constructies (en profielen) worden vaak gebruikt bij ramingen van grote projecten. Hiervoor is nog geen detailraming nodig, maar wil je wel graag een globale prijs hebben.

Niveau 4       Profielen

Een profiel is een bundeling van constructies, denk hierbij aan de aanleg van een brug. Zo’n profiel bestaat uit heel veel tarieven, werkpakketten en constructies en al deze elementen vormen samen één prijs: de totaal prijs van een brug.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Openen van Stamgegevens

Stamgegevens kun je op twee manieren openen.

Via de snelkoppeling van Stamgegevens

Open Stamgegevens net als CIVIEL & CALC via de snelkoppeling.

Via CIVIEL

Werk je met CIVIEL 9 Calculatie en ben je beheerder van de stamgegevens, dan kun je Stamgegevens ook openen via [Beheer][Stamgegevens bewerken]

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Tarieven aanmaken

Om tot een goede kostenbibliotheek te komen is het van belang dat je eerst al je tarieven in de stamgegevens zet. Dit kun je handmatig doen of door middel van een van onze import mogelijkheden. In dit artikel vertellen we je alles over het handmatig opbouwen van je tarieven.

Open de Stamgegevens applicatie. Als je dit voor de eerste keer doet, dan zal je zien dat er nog niets in staat:

Begin met het aanmaken van een hoofdstuk, dit is belangrijk zo houd je straks overzicht in je Verkenner. Voorbeeld:

Zorg ervoor dat de je op het niveau van de tarieven zit en kies daarna via de knoppenbalk voor [Nieuw]. Er verschijnt een schermpje:

Hoofdstuk toevoegen

Geef het nummer van het hoofdstuk op, in dit geval kiezen we voor 1, zet een vinkje voor ‘Kopregel’ en kies voor [OK]. Er is nu een regel aangemaakt, geef de regel een omschrijving.

Je hebt nu een hoofdstuk aangemaakt. Kies wederom voor [Nieuw], geef het gewenste nummer op en kies voor [OK]. Dit keer maken we geen kopregel aan. Geef het tarief een omschrijving, eenheid en prijs. Het bedrag dat bij ‘verkoopprijs’ staat is het bedrag dat je in je calculatie zult gebruiken.

Zorg ervoor dat je altijd in dezelfde numerieke volgorde blijft. Alle nummers die met 1 beginnen zullen onder hoofdstuk 1 worden geplaatst. Heb je een foutje gemaakt, dan kun je gemakkelijk het nummer aanpassen door het weg te halen en iets anders neer te zetten. Wil je nog meer sub hoofdstukken aanmaken dan kan dat natuurlijk. Kies voor [Nieuw] en zorg ervoor dat je het vinkje voor ‘Kopregel’ aanzet.

Belangrijk om te weten is dat als je vergeet het vinkje voor ‘kopregel’ aan te zetten dat je de regel niet meer kunt veranderen in een kopregel. Verwijder de regel en maak opnieuw een kopregel aan.

Verwijderen

Verwijderen van regels kan via de verwijderknop in de knoppenbalk.

Regel verwijderen

Dupliceren van tarieven

Heb je tarieven die een beetje op elkaar lijken en wil je niets steeds alles opnieuw intypen, dan kun je de tarieven ook kopiëren door te kiezen voor [Dupliceren] in de knoppenbalk

Dupliceren van regels

In het artikel Kolommen Stamgegevens gaan we nog wat dieper in op de tarieven en hoe je deze nog meer informatie kun meegeven zoals kostensoort, artikelnummer of leveranciers naam.

Voorbeeld van een gevulde calculatieset:

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Werkpakketten aanmaken

Naast het aanmaken van werkpakketten in CIVIEL9 of CALC kunnen deze ook direct in de Stamgegevens gemaakt worden. Een werkpakket is een bundeling van tarieven die gebruikt kunnen worden om mee te calculeren. Net zoals bij tarieven ligt de productie hierbij vast.

De eerste stap in het aanmaken van een werkpakket in de Stamgegeven applicatie is naar het niveau werkpakketten te gaan. Vervolgens kan via [Inhoud][Bewerken][Nieuw] een nieuw element aangemaakt worden. Wanneer deze functie geselecteerd wordt opent het volgende scherm:

Het nummer kan zelf gekozen worden, maar het is belangrijk dat het nummer niet al in gebruik is. Wanneer je een kopregel aan wil maken om bijvoorbeeld een hoofdstuk te markeren hoef je simpelweg het vak [Kopregel] aan te vinken.

Wanneer het gewenste nummer is opgeschreven in de invulbalk kan [OK] geselecteerd worden en verschijnt het onderstaande scherm. Wanneer deze niet zichtbaar wordt, controleer dan of [Inhoud][Weergave][Details] aan staat.

De omschrijving van het werkpakket dient ingevuld te worden. Er zit een restrictie op de informatie die aan de omschrijving toegevoegd kan worden en de tekst wordt weer rood zodra deze te lang is. In het veld Detaillering kan extra overige informatie toegevoegd die van toepassing is op dit werkpakket.

Het werkpakket kan vervolgens onderbouwd worden met tarieven door op [Onderbouwing][Nieuw] te klikken. Dit opent een nieuw venster met daarin de elementenlijst die gebruikt kan worden om tarieven te selecteren.

Zodra er een tarief is toegevoegd komt er een nieuwe tabel tevoorschijn waar alle tarieven zichtbaar zijn. In deze nieuwe tabel is het mogelijk om onder andere de productie in te voeren.

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is worden in de kolom Omschrijving zowel de omschrijving als het elementnummer weergegeven en onderstreept. Wanneer deze geselecteerd wordt komt een venster met de snelkoppeling naar het element naar voren.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Kolommen Stamgegevens

In Stamgegevens zitten veel verschillende kolommen, hieronder een uitleg per kolom.

Kolommen hoofdscherm

Nummer

Het nummer van een tarief.

Omschrijving

De omschrijving van een tarief.

Eenheid

De eenheid van een tarief.

Kostprijs

De basis prijs van een tarief, je kunt je tarief nog een opslag geven waarop je de verkoopprijs  bepaald.

Kostprijs opslag

Procentuele opslag waarmee de verkoopprijs wordt bepaald.

Verkoopprijs

De prijs van het tarief dat zichtbaar is in de calculatie en waarmee dus gerekend wordt.

Datum

De datum waarop de laatste mutatie (of invoer) van een tarief is geweest.

Details van de tarieven

Naast de lijst met alle tarieven is er ook een detailscherm per tarief.

Basis

De meeste velden zijn hierboven al besproken, ‘detaillering’ is hier nieuw.

Detaillering

Het is mogelijk om extra info aan een tarief toe te voegen. Als je een tarief in de calculatie toevoegt, dan zie je deze informatie ook bij het tarief staan.

Onderbouwing

Werk je met CALC? Dan kun je je tarieven onderbouwen met componenten, denk hierbij bijvoorbeeld aan brandstof. Door op + te drukken kun je de componenten toevoegen.

Prijs

Kostprijs + verkoopprijs van het tarief.

Extra

Je kunt aan je tarieven nog extra informatie of kenmerken meegeven. Op deze manier kun je je calculaties later afdrukken met deze kenmerken of zelfs gesorteerd op die kenmerken.

Kostensoort

Kostensoorten zijn standaard al gedefinieerd: Arbeid, Materieel, Materiaal, Onderaanneming & Kosten.  

(In CIVIEL 8.6 heette dit kostentype)

Kostentype

Heb je niet genoeg aan de opties bij ‘Kostensoort’ dan kun je zelf extra kenmerken aanmaken, namelijk kostentypes.

(In CIVIEL 8.6 heette dit tariefsoort)

Werksoort

Als je je tarieven (of werkpakketten) een bepaald werksoort wilt meegeven (grondwerk, leidingwerk etc.) dan kun je werksoort gebruiken.

Leverancier

De leverancier van een bepaald product/artikel.

Artikelnummer

Het artikelnummer van een product/artikel.

Al deze kenmerken kun je in Stamgegevens aan je tarieven meegeven, maar ook toevoegen of aanpassen in je calculatie zelf.  Het aanmaken en beheren van deze extra kenmerken doe je bij  [Inhoud][Onderdelen].

Kenmerken toevoegen aan Stamgegevens

Opmerking

Mocht je nog extra informatie over het tarief kwijt willen (niet zichtbaar in de calculatie) dan kun je dat doen bij ‘Opmerking’, als je een tarief indexeert zal je de wijziging ook bij opmerkingen zien staan.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Kostensoort

Aan een tarief kan extra informatie worden toegevoegd om zo het tarief verder te specificeren. Een veelgebruikte hiervan is kostensoort.

Wanneer een tarief geselecteerd wordt en de optie [Inhoud][Weergave][Details] aan staat, verschijnt er een nieuw veld onder de tarievenlijst. Dit veld is opgebouwd met de koppen basis, onderbouwing, prijs, extra en opmerking.

Stamgegevens - Weergave venster

Onder de kop Extra is het veld Kostensoort te vinden, waar je een van de vijf kostensoorten kan toekennen aan het artikel. Dit betreft de volgende kostensoorten:

  • Arbeid
  • Materieel
  • Materiaal
  • Onderaanneming
  • Kosten

Deze informatie kan op verschillende manieren gebruikt worden. Zo kan er een afdruk gemaakt worden waarbij de tarieven opgesplitst worden en weergegeven per kostensoort. Daarnaast kunnen de prijzen geïndexeerd worden per kostensoort, waardoor bijvoorbeeld de tarieven onder Arbeid een andere opslag krijgen dan onder Materieel.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Leveranciers, artikelnummer, kostentype en werksoort

Om de informatie in de tarieven nog verder  te specificeren is het mogelijk om in Stamgegevens een leverancier, artikelnummer, kostentype en werksoort toe te voegen.

Om een leverancier te kunnen kiezen moet deze eerst aangemaakt worden in Stamgegevens. Onder [Inhoud][Onderdeel][Onderdelen] kies je dan eerst voor Leveranciers. Daarna kun je, zoals dat ook bij Elementen gaat, een nieuwe leverancier toevoegen door op [Inhoud][Bewerken][Nieuw] te klikken met de linkermuisknop. In het onderste scherm verschijnen dan de volgende invulvelden:

Houd er hier rekening mee dat de roze velden verplicht zijn. Het leveranciersnummer is een nummer wat je toekent aan deze leverancier, waarbij elke een identiek nummer moet hebben. Wanneer meerdere leveranciers gekozen wordt, bepaalt de hoogte van het nummer hoe hoog deze in het drop-down menu staat. Nummer 1 staat zo bijvoorbeeld hoger dan nummer 8 en kom je daardoor sneller tegen. Het toevoegen van opmerkingen is optioneel en het toevoegen van informatie is niet beperkt tot 1 regel.

Wanneer je nu via [Inhoud][Onderdeel][Onderdelen] teruggaat naar Elementen en hier een tarief kiest komt de nieuw aangemaakte leverancier naar voren in het drop-down menu, zoals hieronder weergegeven.

In het invulveld onder de leverancier kan vrij het desbetreffende artikelnummer van deze leverancier worden ingevuld.

Het toevoegen van een kostentype is vergelijkbaar met het aanmaken van een nieuwe leverancier, namelijk via [Inhoud][Onderdeel][Onderdelen], maar selecteer dan Kostentype in het menu. Het toevoegen van een nieuw kostentype gebeurt ook hier middels [Inhoud][Bewerken][Nieuw] en geeft drie invulvelden.

Wanneer een kostensoort geselecteerd moet worden gebeurt dit niet volgens een drop-down menu, maar door het selecteren van een van de kostensoorten in de lijst. Selecteer het gewenste kostensoort door deze aan te vinken.

Het toevoegen van een werksoort gaat op dezelfde manier als het toevoegen van een kostensoort of leverancier. 

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Extra calculatiesets aanmaken

Het kan handig zijn om extra calculatiesets aan te maken. Denk hierbij aan verschillende sets voor particulieren en bedrijven, jaarlijkse indexaties of specifieke inkoopproducten. In Stamgegevens kunnen er verschillende calculatiesets aangemaakt worden en in dit artikel leggen wij uit hoe je dit kan doen.

Om wij de lijst met calculatiesets te komen ga je naar [Inhoud] [Onderdeel] [Onderdelen] [Calculatiesets]. Zodra je dit venster hebt geopend komt er een lijst naar voren me drie kolommen, namelijk Calculatiesetnummer, omschrijving en datum.

Calculatienummer:

Het nummer wat je toekent aan de desbetreffende calculatieset. De volgorde van deze nummers is de volgorde waarin ze naar voren komen in de verkenners van CIVIEL en CALC. Houd er rekening mee dat de volgorde wordt bepaald door het eerst cijfer, waardoor het nummer 100 dus vóór nummer 2 komt.

Omschrijving:

Een korte omschrijving van de calculatieset. Hier kan bijvoorbeeld een specifieke leverancier, het jaartal waar de set bij hoort of een omschrijving van het type elementen ingevuld worden.

Datum:

De datum waarop de informatie van een calculatieset het laatst is gewijzigd.

Door op [Inhoud][Bewerken][Nieuw] te klikken kan er een nieuwe calculatieset aangemaakt worden. Wanneer je bovenstaande actie uitvoert wordt onderin het scherm het volgende scherm zichtbaar.

Naast de eerder genoemde velden is het hier ook mogelijk om de velden status  en opmerking  in te vullen. Deze hebben de volgende betekenis:

Status:

Er zijn twee opties, namelijk;

Actief:

De calculatieset is gereed voor gebruik en kan gebruikt worden in CIVIEL en/of CALC. Wanneer actief is geselecteerd wordt de calculatieset met onderliggende elementen zichtbaar voor alle gebruikers binnen hetzelfde Stamgegevens project.

Passief:

Wanneer deze optie wordt gebruikt dan is de calculatie alleen zichtbaar in Stamgegevens. Wanneer de verkenner wordt geopend binnen CIVIEL of CALC dan komt deze set met onderliggende elementen niet naar voren. Wanneer er nog aan een set gewerkt wordt en tarieven nog niet definitief zijn kan het handig zijn om deze set op passief te laten staan.

Opmerking:

In dit veld kan een opmerking geplaatst worden. Deze is alleen hier zichtbaar.

Om te wisselen tussen calculatielijst en de elementen aan te passen binnen Stamgegevens kan naar [Inhoud] [Overzicht] [Calculatieset] genavigeerd worden en middels het drop-down menu de gewenste calculatieset geopend worden.

Let op! Bij het importeren van elementen met een Excel-bestand is het belangrijk dat de juiste calculatieset ingevuld worden, anders komen de elementen in een andere set terecht.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Elementen indexeren

Een of meerdere keren per jaar kan het nodig zijn om de prijzen in jouw tarievenlijst te indexeren. Wanneer dit percentage over de hele calculatieset gelijk is, kan de functie [Indexeren] gebruikt worden. Deze functie verhoogt de prijs van alle tarieven binnen een calculatieset met hetzelfde percentage.

Type selecties

Je kan op meerdere manieren selecties maken voor indexaties.

Geen selectie

Als je geen rijen selecteert, dan wordt indexatie verhoogd van alle tarieven uit de calculatie set.

 
 

Reeks selectie

Als je met [Shift] ingedrukt houdt en 2 rijen(beginrij en eindrij) selecteert met de linkermuisknop, worden alle rijen binnen de selectie geïndexeerd. Alles wat geselecteerd is zal blauw zijn.

 

Specifieke selectie

Als je [Ctrl] ingedrukt houdt en rijen aanklikt met de linkermuisknop, worden alleen de blauwe rijen geïndexeerd. Alle witte of lichtgrijze rijen ertussen worden niet geïndexeerd.

Type indexaties

Om een indexatie van de tarievenlijst uit te voeren selecteer je eerst de functie [Inhoud] [Bewerken] [Indexeren], waarna het volgende venster verschijnt:

Venster Indexeren Elementenlijst

Er zijn twee mogelijke manieren waarop de indexatie uitgevoerd kan worden:.

Kostprijs ophogen

Hier wordt in de elementenlijst de kolom Kostprijs  aangepast op basis van het opgegeven percentage. Stel de kostprijs is €5,- en er is een indexatie van 10 procent, dan wordt de nieuwe kostprijs €5,50. De kostprijsopslag, die mogelijk eerder is ingevoerd in de aangrenzende kolom, blijft staan en zorgt dus voor een opslag bovenop de nieuwe geïndexeerde kostprijs.

Percentage in de kostprijsopslag zetten

In tegenstelling tot een wijziging in de kostprijs, verandert dit voor alle elementen de waarde in de kolom Kostprijsopslag(%) . Wanneer hier een andere waarde stond dan wordt deze overschreven.

De meest recente indexatie wordt weergegeven in de opmerkingen van de elementen, zoals hieronder weergegeven. Dit geldt ook voor losse wijzigingen, zoals een aanpassing van de kostprijsopslag voor een enkel element.

 

 

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Filter elementen

Bij grote elementenlijsten kan het gewenst zijn om te filteren. De filterfunctie binnen Stamgegevens is relatief uitgebreid en kan op verschillende manieren filteren.

Stamgegevens - Filter header

Om de filterfunctie te activeren kan er op bovenstaande knop gedrukt worden [Inhoud] [Weergave] [Filter]. Een andere mogelijkheid is om het filter-icoon te drukken, weergegeven in onderstaande afbeelding.

Wanneer een van deze twee functies geselecteerd wordt komt het volgende scherm naar voren, waar een aantal blokken staan die bepalen hoe de filter gaat zoeken.

Stamgegevens - Overzicht filterfunctie

Nummer (geel):Selecteer hier in welke kolom het filter moet zoeken door bijvoorbeeld op datum, nummer, kostensoort of eenheid te selecteren.

Begint met (blauw):Hier kan geselecteerd worden aan welke voorwaarden de zoekwaarde moet voldoen. Wanneer bijvoorbeeld “> Is groter dan” geselecteerd wordt, gecombineerd met de waarde “2”, dan komen alle nummers met een getal hoger dan 2 naar voren.

Enter a value (groen):Hier wordt de zoekwaarde ingevoerd waarmee het filter in de desbetreffende kolom, onder de eerder geselecteerde voorwaarde, gaat zoeken. Dit kunnen zowel letters als cijfers zijn en dit is een vrij invulveld.

Wanneer ten slotte [Toepassen] wordt geselecteerd of je op het toetsenbord [Enter] kiest, dan wordt het filter onder de elementenlijst zichtbaar.  In onderstaand voorbeeld wordt er dus in de kolom “nummer” gefilterd op nummers groter dan 2. 

Balkweergave filter

Wanneer je boven de [En] zweeft, de rode knop, verschijnt er rechts van het blok een plus. Door deze aan te klikken is het mogelijk een extra filter toe te voegen. 

Extra voorwaarde filter

Wanneer we bijvoorbeeld de voorwaarde “Eenheid bevat uur” toegevoegd wordt dan verschijnt ook deze onderin de elementenlijst en komen de volgende resultaten naar voren:

Met het vinkje kunnen de filters aan- en uitgezet worden.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!