Extra calculatiesets aanmaken

Het kan handig zijn om extra calculatiesets aan te maken. Denk hierbij aan verschillende sets voor particulieren en bedrijven, jaarlijkse indexaties of specifieke inkoopproducten. In Stamgegevens kunnen er verschillende calculatiesets aangemaakt worden en in dit artikel leggen wij uit hoe je dit kan doen.

Om wij de lijst met calculatiesets te komen ga je naar [Inhoud] [Onderdeel] [Onderdelen] [Calculatiesets]. Zodra je dit venster hebt geopend komt er een lijst naar voren me drie kolommen, namelijk Calculatiesetnummer, omschrijving en datum.

Calculatienummer:

Het nummer wat je toekent aan de desbetreffende calculatieset. De volgorde van deze nummers is de volgorde waarin ze naar voren komen in de verkenners van CIVIEL en CALC. Houd er rekening mee dat de volgorde wordt bepaald door het eerst cijfer, waardoor het nummer 100 dus vóór nummer 2 komt.

Omschrijving:

Een korte omschrijving van de calculatieset. Hier kan bijvoorbeeld een specifieke leverancier, het jaartal waar de set bij hoort of een omschrijving van het type elementen ingevuld worden.

Datum:

De datum waarop de informatie van een calculatieset het laatst is gewijzigd.

Door op [Inhoud][Bewerken][Nieuw] te klikken kan er een nieuwe calculatieset aangemaakt worden. Wanneer je bovenstaande actie uitvoert wordt onderin het scherm het volgende scherm zichtbaar.

Naast de eerder genoemde velden is het hier ook mogelijk om de velden status  en opmerking  in te vullen. Deze hebben de volgende betekenis:

Status:

Er zijn twee opties, namelijk;

Actief:

De calculatieset is gereed voor gebruik en kan gebruikt worden in CIVIEL en/of CALC. Wanneer actief is geselecteerd wordt de calculatieset met onderliggende elementen zichtbaar voor alle gebruikers binnen hetzelfde Stamgegevens project.

Passief:

Wanneer deze optie wordt gebruikt dan is de calculatie alleen zichtbaar in Stamgegevens. Wanneer de verkenner wordt geopend binnen CIVIEL of CALC dan komt deze set met onderliggende elementen niet naar voren. Wanneer er nog aan een set gewerkt wordt en tarieven nog niet definitief zijn kan het handig zijn om deze set op passief te laten staan.

Opmerking:

In dit veld kan een opmerking geplaatst worden. Deze is alleen hier zichtbaar.

Om te wisselen tussen calculatielijst en de elementen aan te passen binnen Stamgegevens kan naar [Inhoud] [Overzicht] [Calculatieset] genavigeerd worden en middels het drop-down menu de gewenste calculatieset geopend worden.

Let op! Bij het importeren van elementen met een Excel-bestand is het belangrijk dat de juiste calculatieset ingevuld worden, anders komen de elementen in een andere set terecht.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!