Kostensoort

Aan een tarief kan extra informatie worden toegevoegd om zo het tarief verder te specificeren. Een veelgebruikte hiervan is kostensoort.

Wanneer een tarief geselecteerd wordt en de optie [Inhoud][Weergave][Details] aan staat, verschijnt er een nieuw veld onder de tarievenlijst. Dit veld is opgebouwd met de koppen basis, onderbouwing, prijs, extra en opmerking.

Stamgegevens - Weergave venster

Onder de kop Extra is het veld Kostensoort te vinden, waar je een van de vijf kostensoorten kan toekennen aan het artikel. Dit betreft de volgende kostensoorten:

  • Arbeid
  • Materieel
  • Materiaal
  • Onderaanneming
  • Kosten

Deze informatie kan op verschillende manieren gebruikt worden. Zo kan er een afdruk gemaakt worden waarbij de tarieven opgesplitst worden en weergegeven per kostensoort. Daarnaast kunnen de prijzen geïndexeerd worden per kostensoort, waardoor bijvoorbeeld de tarieven onder Arbeid een andere opslag krijgen dan onder Materieel.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!