Filter elementen

Bij grote elementenlijsten kan het gewenst zijn om te filteren. De filterfunctie binnen Stamgegevens is relatief uitgebreid en kan op verschillende manieren filteren.

Stamgegevens - Filter header

Om de filterfunctie te activeren kan er op bovenstaande knop gedrukt worden [Inhoud] [Weergave] [Filter]. Een andere mogelijkheid is om het filter-icoon te drukken, weergegeven in onderstaande afbeelding.

Wanneer een van deze twee functies geselecteerd wordt komt het volgende scherm naar voren, waar een aantal blokken staan die bepalen hoe de filter gaat zoeken.

Stamgegevens - Overzicht filterfunctie

Nummer (geel):Selecteer hier in welke kolom het filter moet zoeken door bijvoorbeeld op datum, nummer, kostensoort of eenheid te selecteren.

Begint met (blauw):Hier kan geselecteerd worden aan welke voorwaarden de zoekwaarde moet voldoen. Wanneer bijvoorbeeld “> Is groter dan” geselecteerd wordt, gecombineerd met de waarde “2”, dan komen alle nummers met een getal hoger dan 2 naar voren.

Enter a value (groen):Hier wordt de zoekwaarde ingevoerd waarmee het filter in de desbetreffende kolom, onder de eerder geselecteerde voorwaarde, gaat zoeken. Dit kunnen zowel letters als cijfers zijn en dit is een vrij invulveld.

Wanneer ten slotte [Toepassen] wordt geselecteerd of je op het toetsenbord [Enter] kiest, dan wordt het filter onder de elementenlijst zichtbaar.  In onderstaand voorbeeld wordt er dus in de kolom “nummer” gefilterd op nummers groter dan 2. 

Balkweergave filter

Wanneer je boven de [En] zweeft, de rode knop, verschijnt er rechts van het blok een plus. Door deze aan te klikken is het mogelijk een extra filter toe te voegen. 

Extra voorwaarde filter

Wanneer we bijvoorbeeld de voorwaarde “Eenheid bevat uur” toegevoegd wordt dan verschijnt ook deze onderin de elementenlijst en komen de volgende resultaten naar voren:

Met het vinkje kunnen de filters aan- en uitgezet worden.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!