Elementen indexeren

Een of meerdere keren per jaar kan het nodig zijn om de prijzen in jouw tarievenlijst te indexeren. Wanneer dit percentage over de hele calculatieset gelijk is, kan de functie [Indexeren] gebruikt worden. Deze functie verhoogt de prijs van alle tarieven binnen een calculatieset met hetzelfde percentage.

Indexeren in Stamgegevens

Zorg ervoor dat je eerst in de goede calculatieset zit door onder [Inhoud] [Overzicht] de juiste calculatieset in de drop-down te selecteren. Om een indexatie van de tarievenlijst uit te voeren selecteer je eerst de functie [Inhoud] [Bewerken] [Indexeren], waarna het volgende venster verschijnt:

Venster Indexeren Elementenlijst

Er zijn twee mogelijke manieren waarop de indexatie uitgevoerd kan worden: Kostprijs ophogen: Hier wordt in de elementenlijst de kolom Kostprijs  aangepast op basis van het opgegeven percentage. Stel de kostprijs is €5,- en er is een indexatie van 10 procent, dan wordt de nieuwe kostprijs €5,50. De kostprijsopslag, die mogelijk eerder is ingevoerd in de aangrenzende kolom, blijft staan en zorgt dus voor een opslag bovenop de nieuwe geïndexeerde kostprijs.

Percentage in de kostprijsopslag zetten: In tegenstelling tot een wijziging in de kostprijs, verandert dit voor alle elementen de waarde in de kolom Kostprijsopslag(%) . Wanneer hier een andere waarde stond dan wordt deze overschreven.

De meest recente indexatie wordt weergegeven in de opmerkingen van de elementen, zoals hieronder weergegeven. Dit geldt ook voor losse wijzigingen, zoals een aanpassing van de kostprijsopslag voor een enkel element.

Opmerking veld na Indexatie

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!