Introductie

Doorgaans wordt per project bepaald welk type samenwerkings- en contractvorm het meest geschikt is, denk aan de UAV2012, UAV-GC, Bouwteam, BIM, EMVI, Past-performance, STABU etc. Voor al deze samenwerkingsvormen hebben we bij Bakker&Spees standaard raamwerken ontwikkeld. Deze raamwerken passen we toe bij de projecten van al onze klanten. Van Gemeente Amsterdam tot Rijkswaterstaat, van Alliander tot Schiphol, elke klant gebruikt dezelfde landelijke raamwerken. Met een slimme projectwizard maken wij of jij ze zelf binnen een dag project specifiek. Samen delen we de kennis, dus wanneer een van onze klanten een verbetering aandraagt profiteert gelijk elke VISI gebruiker van Bakker&Spees daarvan.

Wat is een raamwerk?

Een raamwerk bestaat uit processen en processen bestaan uit VISI-berichten, van allen wordt de inhoud in het raamwerk bepaald. Een raamwerk omvat alle processen die zich in een project kunnen voordoen.

Het is afhankelijk van het project en eventueel het geldende contract (AWVODI, UAV-2012 of UAV-GC) welke processen worden toegevoegd aan het raamwerk. De processen in een raamwerk kunnen aan elkaar gekoppeld worden waardoor de ene over kan gaan in de andere, een wijzigingsprocedure kan bijvoorbeeld overgaan in een betaalbaarstellingsprocedure. Een proces is een gestructureerd geheel van activiteiten om een bepaalde doelstelling te realiseren. De activiteiten die men moet ontplooien om een doelstelling te realiseren bestaat uit het versturen van VISI-berichten.

In de figuur zien we uiterst links een schematisch weergegeven raamwerk, rechts daarnaast een proces. De gekleurde blokjes zijn de VISI-berichten (activiteiten) waar de gebruiker uit kan kiezen om de doelstelling van het proces te realiseren, de berichten van de initiërende partij (in dit geval de Opdrachtnemer) zijn blauw en de berichten van de uitvoerende partij (de Opdrachtgever) zijn rood.

Het afgebeelde proces heet “Aanleveren: document ter acceptatie” en wordt opgestart door een Opdrachtnemer bij een project waarbij de UAV-GC van toepassing is. Het beoogde te realiseren doel van de Opdrachtnemer bij de transactie “Aanleveren: document ter acceptatie” is een door de opdrachtgever geaccepteerd acceptatiedocument. De transactie “Aanleveren: document ter acceptatie” kent ook andere mogelijke resultaten.

Voorbeeld

Als voorbeeld doorlopen we een stap van het proces: De opdrachtnemer start de transactie met het selecteren van de transactie en het juiste bericht “Aanleveren: document ter acceptatie”. In de figuur start het proces met het versturen van het bericht in het omcirkelde blokje. De opdrachtgever heeft drie mogelijke antwoorden (in dit voorbeeld een acceptatie, niet acceptatie of verzoek aanvullende informatie), dat is in het figuur te zien aan de drie pijlen die komen uit het bericht dat is verstuurd door de Opdrachtnemer, deze leiden naar drie rode blokjes. Het proces wordt gevolgd tot deze leidt tot het behalen van de doelstelling (een acceptatie) of een van de andere mogelijke uitkomsten (een intrekking).

 

De tien meest gewaardeerde aspecten

Dit is een van de tien aspecten die onze klanten het meest waarderen aan onze VISI-software.

BENIEUWD NAAR DE ANDERE NEGEN?

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.

UAV2012

De meest toegepaste vorm van werken in de Grond-, Weg-, en Waterbouw is de UAV2012. UAV staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden. De UAV kan van toepassing worden verklaard in een contract of aannemingsovereenkomst in de bouw. Het is de meest gebruikte contractvorm binnen VISI-projecten.

Introductie UAV2012

De UAV regelt de contractverhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer. De UAV is een onderdeel van het boek Standaard RAW Bepalingen 2020. Veel mensen kennen dit soort projecten dan ook als RAW projecten.

Het gebruik van de UAV2012 komt tot stand wanneer deze in het bestek van toepassing wordt verklaard. Hierdoor kunnen veel administratieve en juridische zaken in het bestek worden weggelaten. Dit zorgt voor veel meer standaardisatie. Het is mogelijk om af te wijken van de UAV2012, wanneer dit nadrukkelijk in het bestek wordt aangegeven. Dit kan zijn om de positie van de opdrachtgever te versterken of om de bepalingen aan te passen aan de projectsituatie. Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben conform UAV2012 de plicht om bepaalde informatie en documentatie aan elkaar te verstrekken.

 

VISI toepassen binnen een UAV2012 project

Wanneer je VISI wilt gebruiken als leidend digitaal communicatiemiddel in een UAV2012 project dien je dit in het bestek te regelen. Doorgaans wordt dit middels de post “01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek” geregeld. In de Standaard RAW Bepalingen 2020 is hiertoe een voorzet gedaan. Belangrijk is om hierin aan te geven hoe de VISI standaard wordt toegepast en wat er van de aannemer wordt verwacht. Bakker&Spees heeft standaard contractteksten beschikbaar, neem contact op met je accountmanager als je daar meer over wilt weten.

 

 

Rollenkaart

Op deze afbeelding is de rollenkaart van een UAV2012-project weergegeven. Aan de linkerzijde van de stippellijn (het contractvlak) staat de projectorganisatie van de aannemer en aan de rechterzijden die van de opdrachtgever. De projectorganisaties van de opdrachtgever en de aannemer hebben een eerste en tweede lijn. De rollen die met een lijn met elkaar verbonden zijn mogen met elkaar communiceren over formele zaken en daarover afspraken maken. Als binnen een project geen VISI gebruikt wordt kan het gebeuren dat rolhouders die niet met elkaar verbonden zijn met een lijn toch afspraken met elkaar maken, dat kan bij het gebruik van VISI niet meer. We kunnen wel iemand wel machtigen namens iemand in een andere rol waardoor taken gedeeld kunnen worden.

Op contractvlak wordt ingeregeld dat alleen de rollen die volgens het contract mandaat hebben afspraken met elkaar mogen maken over formele zaken, dit zorgt ervoor dat rollen zonder mandaat geen afspraken met elkaar kunnen maken. Bij een UAV2012 project kunnen toezichthouders van de opdrachtgever bijvoorbeeld geen afspraken met de aannemer maken als daartoe geen mandaat is verleend. Communicatie vanaf de tweede lijn gaat altijd eerst naar de eerste lijn en dan handmatig vanaf de eerste lijn naar de contractpartner, dit omdat de eerste lijn verantwoordelijk is voor uitgaande communicatie. Dit creëert een extra controleslag voor uitgaande communicatie vanaf de tweede lijn. Binnenkomende communicatie vanaf de contractpartner kan handmatig vanaf de eerste lijn worden doorgestuurd naar de juiste rol op de tweede lijn, dit kan op basis van bepaalde criteria automatisch ingeregeld worden.

 

Transactiepatroon

Binnen VISI-raamwerken de van Bakker&Spees bestaat er voor elke transactie een standaard transactiepatroon. Op elke lijn (laag binnen de organisatie) is daarom aan de benaming van de transactie altijd te herkennen waar het proces zich bevindt.

 

 

Transacties binnen het UAV2012 raamwerk

Afhankelijk van het bestek worden transacties wel of niet aangezet. Dat doen we met een handige vragenlijst. Hiermee kunnen we het raamwerk binnen een dag project specifiek maken. Afhankelijk van je rol binnen het project kun je andere transacties starten.

Van aannemer naar opdrachtgever

De volgende transacties kunnen vanuit de eerste lijn van de aannemer, bijvoorbeeld de projectleider, naar de directievoerder van de opdrachtgever worden gestuurd:

 • Aanleveren: afroep (directie)leverantie ter informatie
 • Aanleveren: beoordelingsdocument
 • Aanleveren: bewijsdocument (kwaliteit / kwantiteit)
 • Aanleveren: daglijst
 • Aanleveren: invullijst
 • Aanleveren: gereedmelding werk en verzoek tot (eind)opneming van het werk
 • Aanleveren: melding en afhandeling van afwijking
 • Aanleveren: melding kwaliteitsborgingspunt (algemeen, bijwoonpunten, stoppunten en registratiepunten)
 • Aanleveren: verslag
 • Aanleveren: verzoek tot informatie
 • Aanleveren: voorstel tot afsluiten VISI project
 • Aanleveren: weekrapport
Van opdrachtgever naar aannemer

De volgende transacties kunnen vanuit de directievoerder naar de aannemer worden gestuurd:

 • Aanleveren: contractdocument
 • Aanleveren: dagboek / bezoekrapport
 • Aanleveren: invulstaat
 • Aanleveren: melding kwaliteitsborgingspunt (algemeen, bijwoonpunten, stoppunten en registratiepunten)
 • Aanleveren: melding van een wijziging
 • Aanleveren: termijnstaat
 • Aanleveren: verslag
 • Aanleveren: verzoek tot informatie
 • Aanleveren: verzoek tot levering beoordelingsdocument

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit raamwerk, of de verschillende procesdiagrammen eens doornemen? Neem dan contact op met je accountmanager.

NEEM CONTACT OP

 

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)

Veel organisaties zijn inmiddels wel bekend met het werken met Beste Prijs-KwaliteitsVerhouding (BPKV), voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. Wat minder bekend is, is dat VISI voor beide partijen ook een gunstige rol kan spelen in de prestatiemeting.

Bij BPKV weegt de opdrachtgever naast prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling. Door BPKV in te zetten stimuleert een opdrachtgever inschrijvers om meer te bieden dan wat strikt geëist wordt. De BPKV-criteria vormen dan de wensen die de aanbesteder heeft boven op de minimumeisen voor een bepaalde opdracht. Voor Europese aanbestedingen en aanbestedingen op grond van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is het gebruik van BPKV als gunningscriterium zelfs verplicht. Met een BPKV-prestatiemeting meet een opdrachtgever dus hoe betrouwbaar en/of innovatief de aannemer de uitvoering en het onderhoud van een project uitvoert.

Het soort en aantal BPKV criteria wordt niet beperkt, zolang ze maar objectief, transparant en proportioneel zijn. Projectmanagement, planning, kosten, milieu kenmerken, duurzaamheid, service, omgevingsmanagement en esthetiek zijn veel gehanteerde BPKV criteria.

 

Meten en bijhouden van de BPKV criteria  in VISI

Tijdens de uitvoering van de opdracht (het project) is de opdrachtgever (bij traditionele contracten) verplicht om te controleren of de inschrijver de BPKV afspraken nakomt. Ook bij afronding en oplevering van de opdracht moeten de geleverde prestaties worden gecontroleerd en bewaard.

Bij het meten van de BPKV afspraken wordt er doorgaans gebruik gemaakt van meetbare eisen/KPI’s. Door op vaste momenten te meten hoe goed een aannemer bij een werk presteert, kan de meerwaarde en betrouwbaarheid van de aannemer goed in kaart worden gebracht. Een lijst van meetbare BPKV-eisen/KPI’s kan in VISI worden ingevoerd en gecommuniceerd met de aannemer. In het contract komt ook te staan welke sancties opgelegd worden bij het niet nakomen van de BPKV-criteria (boete). Soms staat er ook een bonusregeling in wanneer meer geleverd wordt dan beloofd. Deze regeling wordt met een boete/bonus transactie ondersteund.

In VISI wordt verder gecommuniceerd welke prestaties er daadwerkelijk zijn geleverd, op welke eisen er is tekortgekomen of uitgeblonken en kan de uiteindelijke score met de aannemer worden gedeeld. Tevens kunnen gebreken, maatregelen en eventuele financiële of planning consequenties worden gecommuniceerd. Door middel van handige BPKV rapportages wordt een totaal beeld van de status van BPKV criteria binnen het contract volledige transparant. Hierdoor wordt het meten van BPKV-prestaties gemakkelijk en inzichtelijk voor alle contractpartijen.

BPKV transacties
 • Aanleveren: BPKV-prestatiemeting
 • Aanleveren: oplegging boete of bonus (korting)
 • Aanleveren: verbetervoorstel
 • Aanleveren: investeringsvoorstel

 

Aanleveren BPKV-prestatiemeting

Middels deze transactie kan de opdrachtgever de periodieke meting van de KPI’s van de BPKV-criteria delen met de aannemer. Hierdoor wordt het direct voor alle projectleden inzichtelijk of en in welke mate de aannemer de BPKV afspraken van het contract nakomt. De KPI’s kunnen door middel van handige velden en keuzelijsten eenvoudig worden benoemd, zodat de opdrachtgever een gestandaardiseerd digitaal formulier heeft om de scores bij de juiste onderdelen toe te kennen.

Aanleveren: oplegging BPKV Boete of bonus

Bij het niet nakomen van de BPKV-criteria kan de opdrachtgever in sommige gevallen een boete toekennen. Het is dan ook van belang dat dit goed wordt vastgelegd en onderbouwd. Soms staat er in het contract ook een bonusregeling wanneer de aannemer op één of meerdere van de BPKV criteria uitzonderlijk heeft gepresteerd en dus meer heeft geleverd dan beloofd. Met deze VISI transactie kan zowel de boete als de bonus worden geregistreerd. In het geval van een boete kan de aannemer ook aangeven welke maatregelen deze neemt om een nieuwe boete te voorkomen.

 

Aanleveren: investeringsvoorstel / Aanleveren: verbetervoorstel

Bij sommige BPKV projecten wordt een aannemer gestimuleerd door de mogelijkheid van het indienen van investerings- en verbetervoorstellen. Dit zijn voorstellen die aannemer gedurende de werkzaamheden bij de opdrachtgever kan indienen om ad hoc mogelijkheden voor extra verbeteringen of innovaties te kunnen benutten. De kwaliteit en het aantal verbeter- en investeringsvoorstellen dat binnen een project worden ingediend kunnen weer onderdeel zijn van de KPI’s en daarmee BPKV prestatiemeting.

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.

UAV-GC

De meeste opdrachtgevers en aannemers zijn goed bekend met de traditionele UAV2012 contractvorm. De UAV-GC daarentegen is een contractvorm die voor velen nog niet tot de dagelijkse manier van werken behoord. In dit artikel zal de UAV-GC kort worden toegelicht.

Introductie UAV-GC

De UAV-GC is opgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in de bouwsector waarbij opdrachtgevers steeds meer ruimte bieden aan opdrachtnemers bij de realisatie van een bouwwerk. De UAV-GC is voor het eerst uitgegeven in 2000. De GC in de afkorting UAV-GC staat voor geïntegreerde contracten. Dit zijn contracten waarbij de opdrachtnemer zowel ontwerp- als uitvoeringswerkzaamheden verricht. Ook worden er in toenemende mate onderhoudswerkzaamheden onder de UAV-GC uitgevoerd. Bij een geïntegreerd bouwcontract verschuift dan ook een belangrijk deel van de ontwerpbeslissingen van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Deze verschuiving in verantwoordelijkheden heeft een aantal belangrijke inhoudelijke en juridische consequenties voor de contractafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze zal je als gebruiker van VISI ook weerspiegeld zien in het raamwerk.

De UAV-GC biedt de opdrachtgever verschillende vormen van betrokkenheid. De UAV-GC kan in VISI worden ingezet voor zowel de ontwerpfase, als de uitvoeringsfase en de onderhoudsfase.

VISI toepassen binnen een UAV-GC project

Om VISI toe te passen binnen een UAV-GC project dien je dit op te nemen als onderdeel van het contract. Hierdoor kun je goed vastleggen welke informatie en communicatie je met VISI gaat uitwisselen, en wat je daarbij verwacht van elkaar.

In tegenstelling tot de UAV2012 is er geen standaard werkwijze om dit te doen. Echter zien we bij de meeste organisaties die UAV-GC projecten aanbesteden dat de toepassing van VISI vrijwel altijd wordt vermeld in de Vraagspecificatie Procesdeel. Het wordt daar onder verschillende benamingen vermeld.

Zo wordt vernoemd onder bijvoorbeeld de hoofdstukken:

 • Communicatie
 • Informatiemanagement
 • Interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Projectbeheersing

Organisaties die vaker met VISI in UAV-GC verband werken hebben de mogelijkheid om het nog iets grondiger te verankeren. Wanneer het standaard bedrijfsprotocol is om met VISI te werken wordt dit opgenomen in de Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005. Vervolgens kan er vanuit de Vraagspecificatie Procesdeel worden verwezen dat er wordt gecommuniceerd met VISI voor zover in de Model Basisovereenkomst is bepaald.

Belangrijk is om duidelijk de scope aan te geven, de onderdelen waar VISI betrekking op heeft en wat er voor geregeld dient te worden.

Rollenkaart UAV-GC

Op deze afbeelding is de rollenkaart van een UAV-GC-project weergegeven. Aan de linkerzijde van de stippellijn (het contractvlak) staat de projectorganisatie van de opdrachtnemer en aan de rechterzijden die van de opdrachtgever. De projectorganisaties van de opdrachtgever en de opdrachtnemer hebben een eerste en tweede lijn. De rollen die met een lijn met elkaar verbonden zijn mogen met elkaar communiceren over formele zaken en daarover afspraken maken. Als binnen een project geen VISI gebruikt wordt kan het gebeuren dat rolhouders die niet met elkaar verbonden zijn met een lijn toch afspraken met elkaar maken, dat kan bij het gebruik van VISI niet meer. We kunnen wel iemand wel machtigen namens iemand in een andere rol waardoor taken gedeeld kunnen worden.

Op contractvlak wordt ingeregeld dat alleen de rollen die volgens het contract mandaat hebben afspraken met elkaar mogen maken over formele zaken, dit zorgt ervoor dat rollen zonder mandaat geen afspraken met elkaar kunnen maken. Bij een UAV-GC project kunnen IPM-teamleden van de opdrachtgever bijvoorbeeld geen afspraken met de opdrachtnemer maken als daartoe geen mandaat is verleend. Communicatie vanaf de tweede lijn gaat altijd eerst naar de eerste lijn en dan handmatig vanaf de eerste lijn naar de contractpartner, dit omdat de eerste lijn verantwoordelijk is voor uitgaande communicatie. Dit creëert een extra controleslag voor uitgaande communicatie vanaf de tweede lijn. Binnenkomende communicatie vanaf de contractpartner kan handmatig vanaf de eerste lijn worden doorgestuurd naar de juiste rol op de tweede lijn, dit kan op basis van bepaalde criteria automatisch ingeregeld worden.

Standaard transactiepatroon

Binnen VISI-raamwerken van Bakker&Spees bestaat er voor elke transactie een standaard transactiepatroon. Op elke lijn (laag binnen de organisatie) is daarom aan de benaming van de transactie altijd te herkennen waar het proces zich bevindt. Door het standaard transactiepatroon te faciliteren in elk raamwerk kan elk projectteam tot drie lagen diep worden ondersteund.

Transacties binnen het UAV-GC raamwerk

Afhankelijk van het contract en de annexen worden transacties wel of niet aangezet. Dat doen we met een handige vragenlijst. Hiermee kunnen we het raamwerk binnen een dag project specifiek maken. Afhankelijk van je rol binnen het project kun je andere transacties starten.

Van opdrachtnemer naar opdrachtgever

De volgende transacties kunnen altijd vanuit de eerste lijn van de opdrachtnemer, bijvoorbeeld de projectmanager, naar de contractmanager van de opdrachtgever worden gestuurd:

 • Aanleveren: afwijking
 • Aanleveren: document ter informatie
 • Aanleveren: gereedmelding werk en verzoek tot aanvaarding van het werk
 • Aanleveren: melding kwaliteitsborgingspunt
 • Aanleveren: verslag
 • Aanleveren: verzoek tot informatie
 • Aanleveren: wijziging / verzoek tot wijziging
Van opdrachtgever naar opdrachtnemer

De volgende transacties kunnen altijd vanuit de contractmanager, naar de gemachtigde van de opdrachtnemer worden gestuurd:

 • Aanleveren: (mogelijk) voorstel tot wijziging
 • Aanleveren: afwijking, bevinding of tekortkoming
 • Aanleveren: audit / inspecties / toetsverslagen
 • Aanleveren: contractdocument
 • Aanleveren: document ter informatie
 • Aanleveren: melding kwaliteitsborgingspunt
 • Aanleveren: verslag
 • Aanleveren: verzoek tot informatie

De volgende transacties worden afhankelijk van de inhoud het contract toegevoegd:

 • Aanleveren: document ter acceptatie
 • Aanleveren nieuwe versie: document ter acceptatie
 • Aanleveren: document ter toetsing
 • Aanleveren: melding start (deel)project
 • Aanleveren: termijn
 • Aanleveren: verzoek afgifte prestatieverklaring
 • Aanleveren: verzoek tot aanleveren (mogelijke) werkorder op basis van stelpost
 • Aanleveren: werkorder op basis van stelpost
 • Aanleveren: basisinformatie project
 • Aanleveren: BIM-levering
 • Aanleveren: melding / mededeling
 • Aanleveren: melding risico
 • Aanleveren: melding vanuit omgeving
 • Aanleveren: melding vervroegde ingebruikname
 • Aanleveren: melding VGM-incident
 • Aanleveren: verzoek vrijgave werkterrein
 • Aanleveren: voorstel tot afsluiten VISI project
 • Aanleveren: verzoek vervroegde ingebruikname

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit raamwerk, of de verschillende procesdiagrammen eens doornemen? Neem dan contact op met je accountmanager.

NEEM CONTACT OP

 

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.

STABU

Een vaak toegepaste vorm van werken in de woning- en utiliteitsbouw is de STABU systematiek. Deze besteksvorm wordt toegepast bij het realiseren, onderhouden en aanpassen van bijvoorbeeld woningen of kantoren. Bakker&Spees heeft een landelijk VISI-raamwerk ontwikkeld om contractcommunicatie conform STABU binnen projecten te kunnen regelen.

Introductie STABU

In een STABU bestek worden algemene, technische en administratieve voorwaarden vastgelegd en materialen met eigenschappen opgenomen. In de STABU systematiek zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) opgenomen. Met het van toepassing verklaren van de STABU systematiek is dus ook de UAV van toepassing op het werk. Vaak worden in STABU verband echter aanvullende voorwaarden van de opdrachtgever vastgelegd. Zo worden de toe te passen materialen benoemd en worden de gewenste materiaaleigenschappen omschreven. Daarnaast kunnen ook bewonerskeuzes, een opnamestaat en een staat van verrekenprijzen worden bijgevoegd.

 

Transacties binnen het STABU raamwerk

Afhankelijk van het STABU bestek worden transacties wel of niet aangezet. Dat doen we met een handige vragenlijst. Hiermee kunnen we het raamwerk binnen een dag project specifiek maken. Afhankelijk van je rol binnen het project kun je andere transacties starten. Het is ook mogelijk om transacties richting architecten en toeleveranciers op te nemen in het raamwerk

Van aannemer naar opdrachtgever

De volgende transacties kunnen vanuit de aannemer naar de opdrachtgever gestuurd:

 • Aanleveren: beoordelingsdocument
 • Aanleveren: bewijsdocument (kwaliteit / kwantiteit)
 • Aanleveren: bewonerscommunicatie
 • Aanleveren: daglijst
 • Aanleveren: invullijst
 • Aanleveren: gereedmelding werk en verzoek tot (eind)opneming van het werk
 • Aanleveren: melding en afhandeling van afwijking
 • Aanleveren: melding kwaliteitsborgingspunt (algemeen, bijwoonpunten, stoppunten en registratiepunten)
 • Aanleveren: offerte
 • Aanleveren: onderzoek en advies
 • Aanleveren: verslag
 • Aanleveren: verzoek tot informatie
 • Aanleveren: voorstel tot afsluiten VISI project
 • Aanleveren: weekrapport
Van opdrachtgever naar aannemer

De volgende transacties kunnen vanuit de opdrachtgever naar de aannemer worden gestuurd:

 • Aanleveren: contractdocument
 • Aanleveren: dagboek / bezoekrapport
 • Aanleveren: invulstaat
 • Aanleveren: melding kwaliteitsborgingspunt (algemeen, bijwoonpunten, stoppunten en registratiepunten)
 • Aanleveren: melding van een wijziging
 • Aanleveren: ontwerpdocument
 • Aanleveren: termijnstaat
 • Aanleveren: vergunningen
 • Aanleveren: verslag
 • Aanleveren: verzoek tot informatie
 • Aanleveren: verzoek tot levering beoordelingsdocument

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit raamwerk, of de verschillende procesdiagrammen eens doornemen? Neem dan contact op met je accountmanager.

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.

FIDIC

FIDIC is een serie van contractvormen uitgebracht door de International Federation of Consulting Engineers. De naam van de FIDIC contractvormen komt voort uit de originele Franse naam van deze organisatie “Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils”. De organisatie heeft meer dan honderd leden wereldwijd, Nederland wordt vertegenwoordigd door het Koninklijke NLingenieurs. Bakker&Spees heeft voor de FIDIC Red Book en de FIDIC Yellow Book VISI-raamwerken ontwikkeld.

Introductie FIDIC contracten

De FIDIC contract hebben als doel om te voorzien een (open) standaard voor contracten die in bouwprojecten over de hele wereld gebruikt kunnen worden. Ze bevatten naast de behalve contracten zelf ook achtergronden (guides), aanbestedingsprocedures en modelovereenkomsten. Er bestaan verschillende FIDIC contractvormen afhankelijk van het doel waarvoor ze gebruikt dienen te worden. Deze worden aangeduid met kleuren. Zo zijn er bijvoorbeeld:

 • FIDIC Red Book (voor traditionele bouwprojecten, waar het ontwerp door de opdrachtgever wordt bepaald)
 • FIDIC Yellow Book (voor design&build projecten, waar het ontwerp door de opdrachtnemer wordt bepaald)
 • FIDIC Orange Book (voor design, build & turn-key projecten)
 • FIDIC Blue Book (voor baggerwerkzaamheden)
 • FIDIC Green Book (voor kleine, simpele werkzaamheden)
 • FIDIC Silver Book (voor EPC / Turn-key projecten)
 • FIDIC Gold Book (voor design, build, operate & maintain projecten)

Meer weten over welk type FIDIC contract past bij jouw project? Bekijk de uitleg van de International Federation of Consulting Engineers.

 

 

FIDIC Yellow Book rollenkaart

Op deze afbeelding is de basis rollenkaart van een FIDIC Yellow -project weergegeven. Aan de linkerzijde van de stippellijn (het contractvlak) staat de projectorganisatie van de contractor (aannemer) en aan de rechterzijden die van de employer (opdrachtgever). De projectorganisaties van de contractor en de employer hebben een eerste en tweede lijn. De rollen die met een lijn met elkaar verbonden zijn mogen met elkaar communiceren over formele zaken en daarover afspraken maken. Als binnen een project geen VISI gebruikt wordt kan het gebeuren dat rolhouders die niet met elkaar verbonden zijn met een lijn toch afspraken met elkaar maken, dat kan bij het gebruik van VISI niet meer. We kunnen wel iemand wel machtigen namens iemand in een andere rol waardoor taken gedeeld kunnen worden.

Op contractvlak wordt ingeregeld dat alleen de rollen die volgens het contract mandaat hebben afspraken met elkaar mogen maken over formele zaken, dit zorgt ervoor dat rollen zonder mandaat geen afspraken met elkaar kunnen maken. Bij een FIDIC Yellow Book project kunnen technical consultants, project supervisors en financial managers van de employer bijvoorbeeld geen afspraken met de contractor maken als daartoe geen mandaat is verleend. Communicatie vanaf de tweede lijn gaat altijd eerst naar de eerste lijn en dan handmatig vanaf de eerste lijn naar de contractpartner, dit omdat de eerste lijn verantwoordelijk is voor uitgaande communicatie. Dit creëert een extra controleslag voor uitgaande communicatie vanaf de tweede lijn. Binnenkomende communicatie vanaf de contractpartner kan handmatig vanaf de eerste lijn worden doorgestuurd naar de juiste rol op de tweede lijn, dit kan op basis van bepaalde criteria automatisch ingeregeld worden.

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit raamwerk, of de verschillende procesdiagrammen eens doornemen? Neem dan contact op met je accountmanager.

NEEM CONTACT OP

 

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.

NEC4

Het NEC4 contract is een van oorsprong Britse contractvorm en staat voor New Engineering Contract. Het is een reeks van bouwcontracten met als doel om de samenwerking tussen aannemer en opdrachtgever te bevorderen. Het werd ontwikkeld als een reactie op de traditionele vormen van bouwcontracten die sommigen wat vijandig van karakter vonden. Bakker&Spees heeft op basis van het NEC4 contract een VISI-raamwerk ontwikkeld.

Introductie NEC4

Het gebruik van NEC4 vereist dat alle partijen het contract aangaan met een gezamenlijke insteek en dat de procedures en terminologieën goed begrepen en nageleefd worden. De terminologie en sleutelbegrippen kunnen daardoor verschillen van andere bekende contractvormen. De bouwcontracten van NEC4 zijn er in verschillende varianten, afhankelijk van het doel dat de gebruiker er mee wil bereiken. Zo zijn er contracten voor o.a.:

 • NEC4 Supply Contract (gebruikt voor de lokale en internationale inkoop en levering van hoogwaardige goederen en aanverwante diensten)
 • NEC4 Design, Build & Operate Contract (contract voor die verantwoordelijkheden voor ontwerp, constructie, exploitatie en / of onderhoud combineert)
 • NEC4 Engineering & Construction Contract (gebruikt voor projecten waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden).
 • NEC4 Engineering & Construction Subcontract
 • NEC4 Framework Contract (waneeer een of meer leveranciers bouwwerkzaamheden uitvoeren of ontwerp- of adviesdiensten leveren gedurende een bepaalde termijn)

Bakker&Spees heeft een raamwerk ontwikkeld voor het NEC4 Engineering & Construction Contract. Dit contract bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Core Clauses (voor het afstemmen van o.a. definities, planning, kwaliteitsmanagement, betaling, vergunningen, verzekeringen en contractbeëindiging)
 • Main Option Clauses (voor het afstemmen hoe de kosten, verrekeningen en betalingen werken)
 • Resolving and Avoiding Disputes (voor het afstemmen hoe om te gaan met geschillen)
 • Secondary Option Clauses (voor afstemmen van specifieke contractonderdelen als ontwerp, prestatiemetingen, wetgeving etc).

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit raamwerk, of de verschillende procesdiagrammen eens doornemen? Neem dan contact op met je accountmanager.

NEEM CONTACT OP

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.

AUR

Opdrachten voor werken in België dienen conform de Algemene Uitvoeringsregels (AUR) van de Overheidsopdrachten te worden uitgevoerd. Bakker&Spees heeft een VISI-raamwerk ontwikkeld specifiek voor Belgische werken.

Standaard transactiepatroon

Binnen VISI-raamwerken van Bakker&Spees bestaat er voor elke transactie een standaard transactiepatroon. Op elke lijn (laag binnen de organisatie) is daarom aan de benaming van de transactie altijd te herkennen waar het proces zich bevindt. Door het standaard transactiepatroon te faciliteren in elk raamwerk kan elk projectteam tot drie lagen diep worden ondersteund.

Transacties AUR raamwerk

Het VISI-raamwerk Algemene Uitvoeringsregels (AUR) kent diverse transacties die kunnen worden geïnitieerd door aannemer of opdrachtgever.

 • Aanbieden: verslagen (opgesteld door aannemer)
 • Aanleveren: (mogelijk) voorstel tot wijziging door aanbestedende overheid
 • Aanleveren: bewijsdocumenten en bonnen door aannemer
 • Aanleveren: document ter acceptatie door aannemer
 • Aanleveren: meetstaat door aannemer
 • Aanleveren: melding door aanbestedende overheid
 • Aanleveren: melding door aannemer
 • Aanleveren: melding proeven door aanbestedende overheid
 • Aanleveren: opdrachtdocument (opgesteld door aanbestedende overheid)
 • Aanleveren: schuldvordering incl. vorderingsstaat door aannemer
 • Aanleveren: wijziging / verzoek tot wijziging door aannemer

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit raamwerk, of de verschillende procesdiagrammen eens doornemen? Neem dan contact op met je accountmanager.

NEEM CONTACT OP

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.

Standaard Transactiepatroon

Binnen VISI bestaat er voor elke transactie een standaard transactiepatroon. Op elke lijn (laag binnen de organisatie) is daarom aan de benaming van de transactie altijd te herkennen waar het proces zich bevindt.

Dat betekent dat voor elk van de transacties in de raamwerk van Bakker&Spees een standaard patroon aanwezig is. We nemen even als voorbeeld het document ter acceptatie:

 • Aanleveren document ter acceptatie (van 1e lijn naar 1e lijn)
 • Oordeelverzoek document ter acceptatie (van 1e lijn naar 2e lijn)
 • Ter informatie document ter acceptatie (van 1e lijn naar 2e lijn)
 • Adviesverzoek document ter acceptatie (van 2e lijn naar 3e lijn)
 • Ter kennisgeving document ter acceptatie (van 2e lijn naar 3e lijn)
 • Concept voorstel document ter acceptatie (van 3e lijn naar 2e lijn)
 • Voorstel document ter acceptatie (van 2e lijn naar 1e lijn)
 • Initiatief uitwerkverzoek document ter acceptatie (van 1e lijn naar 2e lijn)
 • Uitwerkverzoek document ter acceptatie (van 1e lijn naar 2e lijn)
 • Concept uitwerkverzoek document ter acceptatie (van 2e lijn naar 3e lijn)

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.