UAV2012

De meest toegepaste vorm van werken in de Grond-, Weg-, en Waterbouw is de UAV2012. UAV staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden. De UAV kan van toepassing worden verklaard in een contract of aannemingsovereenkomst in de bouw. Het is de meest gebruikte contractvorm binnen VISI-projecten.

Introductie UAV2012

De UAV regelt de contractverhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer. De UAV is een onderdeel van het boek Standaard RAW Bepalingen 2020. Veel mensen kennen dit soort projecten dan ook als RAW projecten.

Het gebruik van de UAV2012 komt tot stand wanneer deze in het bestek van toepassing wordt verklaard. Hierdoor kunnen veel administratieve en juridische zaken in het bestek worden weggelaten. Dit zorgt voor veel meer standaardisatie. Het is mogelijk om af te wijken van de UAV2012, wanneer dit nadrukkelijk in het bestek wordt aangegeven. Dit kan zijn om de positie van de opdrachtgever te versterken of om de bepalingen aan te passen aan de projectsituatie. Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben conform UAV2012 de plicht om bepaalde informatie en documentatie aan elkaar te verstrekken.

 

VISI toepassen binnen een UAV2012 project

Wanneer je VISI wilt gebruiken als leidend digitaal communicatiemiddel in een UAV2012 project dien je dit in het bestek te regelen. Doorgaans wordt dit middels de post “01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek” geregeld. In de Standaard RAW Bepalingen 2020 is hiertoe een voorzet gedaan. Belangrijk is om hierin aan te geven hoe de VISI standaard wordt toegepast en wat er van de aannemer wordt verwacht. Bakker&Spees heeft standaard contractteksten beschikbaar, neem contact op met je accountmanager als je daar meer over wilt weten.

 

 

Rollenkaart

Op deze afbeelding is de rollenkaart van een UAV2012-project weergegeven. Aan de linkerzijde van de stippellijn (het contractvlak) staat de projectorganisatie van de aannemer en aan de rechterzijden die van de opdrachtgever. De projectorganisaties van de opdrachtgever en de aannemer hebben een eerste en tweede lijn. De rollen die met een lijn met elkaar verbonden zijn mogen met elkaar communiceren over formele zaken en daarover afspraken maken. Als binnen een project geen VISI gebruikt wordt kan het gebeuren dat rolhouders die niet met elkaar verbonden zijn met een lijn toch afspraken met elkaar maken, dat kan bij het gebruik van VISI niet meer. We kunnen wel iemand wel machtigen namens iemand in een andere rol waardoor taken gedeeld kunnen worden.

Op contractvlak wordt ingeregeld dat alleen de rollen die volgens het contract mandaat hebben afspraken met elkaar mogen maken over formele zaken, dit zorgt ervoor dat rollen zonder mandaat geen afspraken met elkaar kunnen maken. Bij een UAV2012 project kunnen toezichthouders van de opdrachtgever bijvoorbeeld geen afspraken met de aannemer maken als daartoe geen mandaat is verleend. Communicatie vanaf de tweede lijn gaat altijd eerst naar de eerste lijn en dan handmatig vanaf de eerste lijn naar de contractpartner, dit omdat de eerste lijn verantwoordelijk is voor uitgaande communicatie. Dit creëert een extra controleslag voor uitgaande communicatie vanaf de tweede lijn. Binnenkomende communicatie vanaf de contractpartner kan handmatig vanaf de eerste lijn worden doorgestuurd naar de juiste rol op de tweede lijn, dit kan op basis van bepaalde criteria automatisch ingeregeld worden.

 

Transactiepatroon

Binnen VISI-raamwerken de van Bakker&Spees bestaat er voor elke transactie een standaard transactiepatroon. Op elke lijn (laag binnen de organisatie) is daarom aan de benaming van de transactie altijd te herkennen waar het proces zich bevindt.

 

 

Transacties binnen het UAV2012 raamwerk

Afhankelijk van het bestek worden transacties wel of niet aangezet. Dat doen we met een handige vragenlijst. Hiermee kunnen we het raamwerk binnen een dag project specifiek maken. Afhankelijk van je rol binnen het project kun je andere transacties starten.

Van aannemer naar opdrachtgever

De volgende transacties kunnen vanuit de eerste lijn van de aannemer, bijvoorbeeld de projectleider, naar de directievoerder van de opdrachtgever worden gestuurd:

 • Aanleveren: afroep (directie)leverantie ter informatie
 • Aanleveren: beoordelingsdocument
 • Aanleveren: bewijsdocument (kwaliteit / kwantiteit)
 • Aanleveren: daglijst
 • Aanleveren: invullijst
 • Aanleveren: gereedmelding werk en verzoek tot (eind)opneming van het werk
 • Aanleveren: melding en afhandeling van afwijking
 • Aanleveren: melding kwaliteitsborgingspunt (algemeen, bijwoonpunten, stoppunten en registratiepunten)
 • Aanleveren: verslag
 • Aanleveren: verzoek tot informatie
 • Aanleveren: voorstel tot afsluiten VISI project
 • Aanleveren: weekrapport
Van opdrachtgever naar aannemer

De volgende transacties kunnen vanuit de directievoerder naar de aannemer worden gestuurd:

 • Aanleveren: contractdocument
 • Aanleveren: dagboek / bezoekrapport
 • Aanleveren: invulstaat
 • Aanleveren: melding kwaliteitsborgingspunt (algemeen, bijwoonpunten, stoppunten en registratiepunten)
 • Aanleveren: melding van een wijziging
 • Aanleveren: termijnstaat
 • Aanleveren: verslag
 • Aanleveren: verzoek tot informatie
 • Aanleveren: verzoek tot levering beoordelingsdocument

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit raamwerk, of de verschillende procesdiagrammen eens doornemen? Neem dan contact op met je accountmanager.

NEEM CONTACT OP

 

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.