Introductie

Doorgaans wordt per project bepaald welk type samenwerkings- en contractvorm het meest geschikt is, denk aan de UAV2012, UAV-GC, Bouwteam, BIM, EMVI, Past-performance, STABU etc. Voor al deze samenwerkingsvormen hebben we bij Bakker&Spees standaard raamwerken ontwikkeld. Deze raamwerken passen we toe bij de projecten van al onze klanten. Van Gemeente Amsterdam tot Rijkswaterstaat, van Alliander tot Schiphol, elke klant gebruikt dezelfde landelijke raamwerken. Met een slimme projectwizard maken wij of jij ze zelf binnen een dag project specifiek. Samen delen we de kennis, dus wanneer een van onze klanten een verbetering aandraagt profiteert gelijk elke VISI gebruiker van Bakker&Spees daarvan.

Wat is een raamwerk?

Een raamwerk bestaat uit processen en processen bestaan uit VISI-berichten, van allen wordt de inhoud in het raamwerk bepaald. Een raamwerk omvat alle processen die zich in een project kunnen voordoen.

Het is afhankelijk van het project en eventueel het geldende contract (AWVODI, UAV-2012 of UAV-GC) welke processen worden toegevoegd aan het raamwerk. De processen in een raamwerk kunnen aan elkaar gekoppeld worden waardoor de ene over kan gaan in de andere, een wijzigingsprocedure kan bijvoorbeeld overgaan in een betaalbaarstellingsprocedure. Een proces is een gestructureerd geheel van activiteiten om een bepaalde doelstelling te realiseren. De activiteiten die men moet ontplooien om een doelstelling te realiseren bestaat uit het versturen van VISI-berichten.

In de figuur zien we uiterst links een schematisch weergegeven raamwerk, rechts daarnaast een proces. De gekleurde blokjes zijn de VISI-berichten (activiteiten) waar de gebruiker uit kan kiezen om de doelstelling van het proces te realiseren, de berichten van de initiërende partij (in dit geval de Opdrachtnemer) zijn blauw en de berichten van de uitvoerende partij (de Opdrachtgever) zijn rood.

Het afgebeelde proces heet “Aanleveren: document ter acceptatie” en wordt opgestart door een Opdrachtnemer bij een project waarbij de UAV-GC van toepassing is. Het beoogde te realiseren doel van de Opdrachtnemer bij de transactie “Aanleveren: document ter acceptatie” is een door de opdrachtgever geaccepteerd acceptatiedocument. De transactie “Aanleveren: document ter acceptatie” kent ook andere mogelijke resultaten.

Voorbeeld

Als voorbeeld doorlopen we een stap van het proces: De opdrachtnemer start de transactie met het selecteren van de transactie en het juiste bericht “Aanleveren: document ter acceptatie”. In de figuur start het proces met het versturen van het bericht in het omcirkelde blokje. De opdrachtgever heeft drie mogelijke antwoorden (in dit voorbeeld een acceptatie, niet acceptatie of verzoek aanvullende informatie), dat is in het figuur te zien aan de drie pijlen die komen uit het bericht dat is verstuurd door de Opdrachtnemer, deze leiden naar drie rode blokjes. Het proces wordt gevolgd tot deze leidt tot het behalen van de doelstelling (een acceptatie) of een van de andere mogelijke uitkomsten (een intrekking).

 

De tien meest gewaardeerde aspecten

Dit is een van de tien aspecten die onze klanten het meest waarderen aan onze VISI-software.

BENIEUWD NAAR DE ANDERE NEGEN?

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.