UAV-GC

De meeste opdrachtgevers en aannemers zijn goed bekend met de traditionele UAV2012 contractvorm. De UAV-GC daarentegen is een contractvorm die voor velen nog niet tot de dagelijkse manier van werken behoord. In dit artikel zal de UAV-GC kort worden toegelicht.

Introductie UAV-GC

De UAV-GC is opgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in de bouwsector waarbij opdrachtgevers steeds meer ruimte bieden aan opdrachtnemers bij de realisatie van een bouwwerk. De UAV-GC is voor het eerst uitgegeven in 2000. De GC in de afkorting UAV-GC staat voor geïntegreerde contracten. Dit zijn contracten waarbij de opdrachtnemer zowel ontwerp- als uitvoeringswerkzaamheden verricht. Ook worden er in toenemende mate onderhoudswerkzaamheden onder de UAV-GC uitgevoerd. Bij een geïntegreerd bouwcontract verschuift dan ook een belangrijk deel van de ontwerpbeslissingen van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Deze verschuiving in verantwoordelijkheden heeft een aantal belangrijke inhoudelijke en juridische consequenties voor de contractafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze zal je als gebruiker van VISI ook weerspiegeld zien in het raamwerk.

De UAV-GC biedt de opdrachtgever verschillende vormen van betrokkenheid. De UAV-GC kan in VISI worden ingezet voor zowel de ontwerpfase, als de uitvoeringsfase en de onderhoudsfase.

VISI toepassen binnen een UAV-GC project

Om VISI toe te passen binnen een UAV-GC project dien je dit op te nemen als onderdeel van het contract. Hierdoor kun je goed vastleggen welke informatie en communicatie je met VISI gaat uitwisselen, en wat je daarbij verwacht van elkaar.

In tegenstelling tot de UAV2012 is er geen standaard werkwijze om dit te doen. Echter zien we bij de meeste organisaties die UAV-GC projecten aanbesteden dat de toepassing van VISI vrijwel altijd wordt vermeld in de Vraagspecificatie Procesdeel. Het wordt daar onder verschillende benamingen vermeld.

Zo wordt vernoemd onder bijvoorbeeld de hoofdstukken:

 • Communicatie
 • Informatiemanagement
 • Interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Projectbeheersing

Organisaties die vaker met VISI in UAV-GC verband werken hebben de mogelijkheid om het nog iets grondiger te verankeren. Wanneer het standaard bedrijfsprotocol is om met VISI te werken wordt dit opgenomen in de Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005. Vervolgens kan er vanuit de Vraagspecificatie Procesdeel worden verwezen dat er wordt gecommuniceerd met VISI voor zover in de Model Basisovereenkomst is bepaald.

Belangrijk is om duidelijk de scope aan te geven, de onderdelen waar VISI betrekking op heeft en wat er voor geregeld dient te worden.

Rollenkaart UAV-GC

Op deze afbeelding is de rollenkaart van een UAV-GC-project weergegeven. Aan de linkerzijde van de stippellijn (het contractvlak) staat de projectorganisatie van de opdrachtnemer en aan de rechterzijden die van de opdrachtgever. De projectorganisaties van de opdrachtgever en de opdrachtnemer hebben een eerste en tweede lijn. De rollen die met een lijn met elkaar verbonden zijn mogen met elkaar communiceren over formele zaken en daarover afspraken maken. Als binnen een project geen VISI gebruikt wordt kan het gebeuren dat rolhouders die niet met elkaar verbonden zijn met een lijn toch afspraken met elkaar maken, dat kan bij het gebruik van VISI niet meer. We kunnen wel iemand wel machtigen namens iemand in een andere rol waardoor taken gedeeld kunnen worden.

Op contractvlak wordt ingeregeld dat alleen de rollen die volgens het contract mandaat hebben afspraken met elkaar mogen maken over formele zaken, dit zorgt ervoor dat rollen zonder mandaat geen afspraken met elkaar kunnen maken. Bij een UAV-GC project kunnen IPM-teamleden van de opdrachtgever bijvoorbeeld geen afspraken met de opdrachtnemer maken als daartoe geen mandaat is verleend. Communicatie vanaf de tweede lijn gaat altijd eerst naar de eerste lijn en dan handmatig vanaf de eerste lijn naar de contractpartner, dit omdat de eerste lijn verantwoordelijk is voor uitgaande communicatie. Dit creëert een extra controleslag voor uitgaande communicatie vanaf de tweede lijn. Binnenkomende communicatie vanaf de contractpartner kan handmatig vanaf de eerste lijn worden doorgestuurd naar de juiste rol op de tweede lijn, dit kan op basis van bepaalde criteria automatisch ingeregeld worden.

Standaard transactiepatroon

Binnen VISI-raamwerken van Bakker&Spees bestaat er voor elke transactie een standaard transactiepatroon. Op elke lijn (laag binnen de organisatie) is daarom aan de benaming van de transactie altijd te herkennen waar het proces zich bevindt. Door het standaard transactiepatroon te faciliteren in elk raamwerk kan elk projectteam tot drie lagen diep worden ondersteund.

Transacties binnen het UAV-GC raamwerk

Afhankelijk van het contract en de annexen worden transacties wel of niet aangezet. Dat doen we met een handige vragenlijst. Hiermee kunnen we het raamwerk binnen een dag project specifiek maken. Afhankelijk van je rol binnen het project kun je andere transacties starten.

Van opdrachtnemer naar opdrachtgever

De volgende transacties kunnen altijd vanuit de eerste lijn van de opdrachtnemer, bijvoorbeeld de projectmanager, naar de contractmanager van de opdrachtgever worden gestuurd:

 • Aanleveren: afwijking
 • Aanleveren: document ter informatie
 • Aanleveren: gereedmelding werk en verzoek tot aanvaarding van het werk
 • Aanleveren: melding kwaliteitsborgingspunt
 • Aanleveren: verslag
 • Aanleveren: verzoek tot informatie
 • Aanleveren: wijziging / verzoek tot wijziging
Van opdrachtgever naar opdrachtnemer

De volgende transacties kunnen altijd vanuit de contractmanager, naar de gemachtigde van de opdrachtnemer worden gestuurd:

 • Aanleveren: (mogelijk) voorstel tot wijziging
 • Aanleveren: afwijking, bevinding of tekortkoming
 • Aanleveren: audit / inspecties / toetsverslagen
 • Aanleveren: contractdocument
 • Aanleveren: document ter informatie
 • Aanleveren: melding kwaliteitsborgingspunt
 • Aanleveren: verslag
 • Aanleveren: verzoek tot informatie

De volgende transacties worden afhankelijk van de inhoud het contract toegevoegd:

 • Aanleveren: document ter acceptatie
 • Aanleveren nieuwe versie: document ter acceptatie
 • Aanleveren: document ter toetsing
 • Aanleveren: melding start (deel)project
 • Aanleveren: termijn
 • Aanleveren: verzoek afgifte prestatieverklaring
 • Aanleveren: verzoek tot aanleveren (mogelijke) werkorder op basis van stelpost
 • Aanleveren: werkorder op basis van stelpost
 • Aanleveren: basisinformatie project
 • Aanleveren: BIM-levering
 • Aanleveren: melding / mededeling
 • Aanleveren: melding risico
 • Aanleveren: melding vanuit omgeving
 • Aanleveren: melding vervroegde ingebruikname
 • Aanleveren: melding VGM-incident
 • Aanleveren: verzoek vrijgave werkterrein
 • Aanleveren: voorstel tot afsluiten VISI project
 • Aanleveren: verzoek vervroegde ingebruikname

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit raamwerk, of de verschillende procesdiagrammen eens doornemen? Neem dan contact op met je accountmanager.

NEEM CONTACT OP

 

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.