Beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)

Veel organisaties zijn inmiddels wel bekend met het werken met Beste Prijs-KwaliteitsVerhouding (BPKV), voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. Wat minder bekend is, is dat VISI voor beide partijen ook een gunstige rol kan spelen in de prestatiemeting.

Bij BPKV weegt de opdrachtgever naast prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling. Door BPKV in te zetten stimuleert een opdrachtgever inschrijvers om meer te bieden dan wat strikt geëist wordt. De BPKV-criteria vormen dan de wensen die de aanbesteder heeft boven op de minimumeisen voor een bepaalde opdracht. Voor Europese aanbestedingen en aanbestedingen op grond van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is het gebruik van BPKV als gunningscriterium zelfs verplicht. Met een BPKV-prestatiemeting meet een opdrachtgever dus hoe betrouwbaar en/of innovatief de aannemer de uitvoering en het onderhoud van een project uitvoert.

Het soort en aantal BPKV criteria wordt niet beperkt, zolang ze maar objectief, transparant en proportioneel zijn. Projectmanagement, planning, kosten, milieu kenmerken, duurzaamheid, service, omgevingsmanagement en esthetiek zijn veel gehanteerde BPKV criteria.

 

Meten en bijhouden van de BPKV criteria  in VISI

Tijdens de uitvoering van de opdracht (het project) is de opdrachtgever (bij traditionele contracten) verplicht om te controleren of de inschrijver de BPKV afspraken nakomt. Ook bij afronding en oplevering van de opdracht moeten de geleverde prestaties worden gecontroleerd en bewaard.

Bij het meten van de BPKV afspraken wordt er doorgaans gebruik gemaakt van meetbare eisen/KPI’s. Door op vaste momenten te meten hoe goed een aannemer bij een werk presteert, kan de meerwaarde en betrouwbaarheid van de aannemer goed in kaart worden gebracht. Een lijst van meetbare BPKV-eisen/KPI’s kan in VISI worden ingevoerd en gecommuniceerd met de aannemer. In het contract komt ook te staan welke sancties opgelegd worden bij het niet nakomen van de BPKV-criteria (boete). Soms staat er ook een bonusregeling in wanneer meer geleverd wordt dan beloofd. Deze regeling wordt met een boete/bonus transactie ondersteund.

In VISI wordt verder gecommuniceerd welke prestaties er daadwerkelijk zijn geleverd, op welke eisen er is tekortgekomen of uitgeblonken en kan de uiteindelijke score met de aannemer worden gedeeld. Tevens kunnen gebreken, maatregelen en eventuele financiële of planning consequenties worden gecommuniceerd. Door middel van handige BPKV rapportages wordt een totaal beeld van de status van BPKV criteria binnen het contract volledige transparant. Hierdoor wordt het meten van BPKV-prestaties gemakkelijk en inzichtelijk voor alle contractpartijen.

BPKV transacties
  • Aanleveren: BPKV-prestatiemeting
  • Aanleveren: oplegging boete of bonus (korting)
  • Aanleveren: verbetervoorstel
  • Aanleveren: investeringsvoorstel

 

Aanleveren BPKV-prestatiemeting

Middels deze transactie kan de opdrachtgever de periodieke meting van de KPI’s van de BPKV-criteria delen met de aannemer. Hierdoor wordt het direct voor alle projectleden inzichtelijk of en in welke mate de aannemer de BPKV afspraken van het contract nakomt. De KPI’s kunnen door middel van handige velden en keuzelijsten eenvoudig worden benoemd, zodat de opdrachtgever een gestandaardiseerd digitaal formulier heeft om de scores bij de juiste onderdelen toe te kennen.

Aanleveren: oplegging BPKV Boete of bonus

Bij het niet nakomen van de BPKV-criteria kan de opdrachtgever in sommige gevallen een boete toekennen. Het is dan ook van belang dat dit goed wordt vastgelegd en onderbouwd. Soms staat er in het contract ook een bonusregeling wanneer de aannemer op één of meerdere van de BPKV criteria uitzonderlijk heeft gepresteerd en dus meer heeft geleverd dan beloofd. Met deze VISI transactie kan zowel de boete als de bonus worden geregistreerd. In het geval van een boete kan de aannemer ook aangeven welke maatregelen deze neemt om een nieuwe boete te voorkomen.

 

Aanleveren: investeringsvoorstel / Aanleveren: verbetervoorstel

Bij sommige BPKV projecten wordt een aannemer gestimuleerd door de mogelijkheid van het indienen van investerings- en verbetervoorstellen. Dit zijn voorstellen die aannemer gedurende de werkzaamheden bij de opdrachtgever kan indienen om ad hoc mogelijkheden voor extra verbeteringen of innovaties te kunnen benutten. De kwaliteit en het aantal verbeter- en investeringsvoorstellen dat binnen een project worden ingediend kunnen weer onderdeel zijn van de KPI’s en daarmee BPKV prestatiemeting.

Veelgestelde vragen

Werken met VISI in Internet Explorer

Werk je met VISI Web, dan raden we je aan om niet met Internet Explorer te werken. Betere browsers zijn Edge, Firefox en Chrome. Internet Explorer is verouderd en ondersteunt niet alle nieuwe functionaliteiten van VISI 4.5.

Ik ga een VISI-project verlaten hoe kan ik mijn account overdragen?

Ga je een project verlaten? Dan kun je een opvolger laten instellen. Deze opvolger kan al jouw openstaande acties afhandelen en nieuwe berichten behandelen.Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze servicedesk, wij passen dit direct voor je aan! Wil je het niet direct aangepast hebben, laat ons dan weten per wanneer de opvolging in gaat.

Wist je dat downloaden van bijlagen anders werkt per internetbrowser?

Zo zullen Firefox en IE vragen of je het bestand wilt openen of opslaan, maar zal Chrome het bestand direct (dus zonder vraag) downloaden.