Informatie uit andere bestanden hergebruiken

Het is mogelijk om teksten en posten te kopiëren vanuit andere bestanden, bijvoorbeeld vanuit een moederbestek.

Er zijn verschillende mogelijkheden om posten uit het moederbestek over te nemen:

Via de Verkenner – eerder gemaakt bestek

Open het bestek waar je iets uit wilt kopiëren en ga daarna terug naar het bestek waarin je aan het werken bent. Open nu de Verkenner en ga naar ‘Bestekken’ toe:

Hier vind je alle bestanden die je op dat moment open hebt staan in CIVIEL.

Ga naar het bestand toe waaruit je informatie wilt kopiëren.

Je ziet nu het complete bestek in de verkenner staan. Je kunt zowel paragrafen uit deel 1, 2 of 3 als besteksposten hergebruiken. Dubbelklik op de gewenste paragraaf of werkomschrijving. Naast dubbelklikken kun je ook slepen. Selecteer het hoofdstuk, paragraaf of de bestekspost met de muis en sleep deze naar je bestand toe.

Via de Verkenner – referentiebestek

Je kunt ook standaard al één of meerdere bestekken in de Verkenner vast zetten zodat je daar informatie uit kunt kopiëren. 

Ga naar ‘Bestekken’. Je kunt dezelfde werkwijze aanhouden als hierboven.

Via vensters schikken

Open zowel het bestek waaruit je wilt kopiëren als je eigen (nieuwe) bestek. Kies voor [Vensters] op de knoppenbalk en geef aan hoe je de bestanden wilt zien. Naast elkaar is het meest handige.

Je kunt aan de titelbalk van de bestekken zien of het te bewerken bestek zich links of rechts bevindt.

Ga naar items (posten, hoofdstukken etc.) die je wilt overnemen. De snelste manier om deze items te selecteren is door CTRL ingedrukt te houden en met je linkermuisknop de items aan te klikken die je wilt overnemen. Deze worden allemaal blauw gearceerd, houd CTRL ingedrukt en sleep de items nu over naar je bestek.

Belangrijk: items uit deel 1, 2 en 3 worden automatisch op de juiste plek neergezet. Kopieer je besteksposten? Let dan goed op waar je de posten ‘loslaat’. Ze worden direct daaronder toegevoegd.

Postnummers handhaven

Wil je het postnummer handhaven van de post(en) die je kopieert? Zorg er dan voor dat je bij het overslepen van de post(en) de SHIFT-toets ook ingedrukt houdt. Een andere manier is via de rechtermuisknop kiezen voor [Selecteren] [Kopiëren] en dan weer [Plakken], of door gebruik te maken van de kopieer en plakfuncties in de knoppenbalk.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!