Verwijzingen

Besteksposten verwijzen vaak naar elkaar. Met een verwijzing kun je dit zichtbaar maken.

Je voegt een verwijzing toe door het bestekspostnummer in te toetsen. De verwijzing zal blauw kleuren.

Maak je een verwijzing naar een niet bestaande post, dan zal de tekst grijs kleuren.

Als je op het nummer klikt, springt CIVIEL naar de desbetreffende post. Ga je over het bestekspostnummer van de verwezen post heen, dan zie je de verwijzing weer.Verwijzen er meer posten naar die specifieke post, dan zie je dat ook. Klik op het blauwe bestekspostnummer om weer uit te komen bij de post waar de verwijzing staat.

Overzicht verwijzingen

Voor een overzicht van alle verwijzingen kies je onderop in de bestekstructuur voor het laatste knopje: Controle.

Laatste knopje Controle

Je kunt aangeven wat je wilt controleren. Kies voor [Verwijzingen]. Er verschijnt een lijst van alle posten met een verwijzing. Zitten er posten tussen waar een foutieve verwijzing inzit? Dan zal dit in het blauw worden weergegeven.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!