Demovideo

Met Calculatie reken je eenvoudig bestekken uit en stel je minstens net zo snel een offerte op. Wendy, accountmanager CIVIEL, demonstreert in deze video hoe je de software zo slim mogelijk inzet om nauwkeurige en efficiënte kostenberekeningen te maken. Na het bekijken van de video is het nog simpeler om te begrijpen hoe CIVIEL 9 werkt en wat er is veranderd ten opzichte van CIVIEL 8.6. Ideaal voor als je hiervoor 8.6 gebruikte of als je een nieuwe CIVIEL-gebruiker bent.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Bestek / RSX openen

Het calculeren van een bestek begint met het openen van het bestek. Deze wordt in principe aangeleverd als .RSX-bestand.

Een RSX bestand openen je door te gaan naar [Bestand][Openen]. Zoek dan op je server/computer naar het RSX bestand en kies voor openen.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Opstellen offerte / niet RAW-Calculatie

Naast het uitrekenen van RAW-bestekken kun je andere soorten calculaties maken zoals offertes.

Kies voor [Bestand][Nieuw][Calculatie] of open een eigen gemaakt sjabloon.

 

 

Je bestand bestaat uit drie delen:

 

 

Standaard kom je terecht in deel 2.2 maar je kunt altijd naar een ander gedeelte toe gaan. Je zult twee verschillende kleuren zien, blauw en zwart. Alles wat blauw is kun je aanpassen, zwarte tekst kun je niet aanpassen.

Voorblad

Het sjabloon begint met het voorblad. Hier kun je de gegevens van de klant invullen en je offerte tekst en/of offerte voorwaarden invoeren. Je kunt dit voorblad helemaal naar wens aanpassen, zo kun je plaatjes toevoegen, het lettertype aanpassen maar ook bepaalde variabelen zoals de aanneemsom of het subtotaal in je voorblad opnemen. Gebruik hiervoor op de knoppenbalk de functie [Veld]

 

 

 

Als je wilt kun je het voorblad ook als sjabloon opslaan of juist een eerder gemaakt sjabloon invoegen:

 

Openen of opslaan voorblad

 

Deel 2.2.

In deel 2.2 kun je de werkomschrijvingen invoeren. Het toevoegen van werkomschrijvingen kan op verschillende manieren;

 1. Dubbelklik met de muis:  Ga naar de plek waar je een post wilt toevoegen en dubbelklik met de linkermuisknop.
 2. Rechtermuisklik, aanvullen: Ga naar de plek waar je een post wilt toevoegen en kies voor [rechtermuisknop][aanvullen].
 3. CTRL+Insert: Kies voor CTRL+Insert
 4. Via de knoppenbalk: Kies voor [Invoegen]

Nadat je voor een van de vier opties hebt gekozen verschijnt er een scherm met een postnummer:

 

Werkomschrijving toevoegen aan je calculatie

 

CIVIEL zal met een 6-cijferig nummer komen, een werkbeschrijving. Ben je tevreden met deze suggestie, kies dan voor toevoegen. Zo niet, pas het nummer naar wens aan en kies voor toevoegen. Wil je bijvoorbeeld eerst een hoofdstuk invoegen, kies dan bijvoorbeeld voor 1.

Je kunt vier soorten (sub)hoofdstukken invoeren:

 

 

Je hoeft trouwens niet perse deze volgorde aan te houden, je kunt ook alleen werken met bijvoorbeeld 1 en 4 cijfers. 5 cijfers bestaan niet en 6 cijfers betekent altijd een werkomschrijving.

Wil je met een compleet andere nummering werken? Dat kan ook, activeer dan de kolom [Alternatief postnummer]. Je kunt in deze kolom cijfers, getallen en een combinatie van de twee gebruiken.

 

 

Werkbeschrijvingen invoeren

De regel met een 6-cijferig postnummer is de regel om je werkomschrijving in te voeren. Dit kan één regel zijn, maar je kunt ook een uitgebreidere tekst invoeren

 

 

Hergebruik van werkomschrijvingen

Naast het zelf invoeren van werkomschrijvingen kun je ook teksten uit eerdere calculaties hergebruiken. Open het een andere calculatie, schik je vensters en sleep de juiste posten over.

Ook kun je een moedercalculatie maken waar je posten uit kunt halen.

Onderbouwen calculatie

Het onderbouwen van de calculatie kan op precies dezelfde manier als een RAW-calculatie:

 1. Op basis van eenheidsprijzen
 2. Op basis van tarieven
 3. Op basis van werkpakketten

Afdrukken

Kies voor [Bestand][Afdrukken][Begroting], je kunt nog heel veel aan de print veranderen/instellen via de tabjes Instellingen, Kolommen, Opmaak & Ondertekening. Maak de nodige aanpassingen en kies voor [Rapport genereren].

Ga voor een uitgebreid overzicht van alle kolommen en opties in deze print naar het kennisbank artikel: Extra kolommen

Afdrukinstellingen bewaren

Maak je verschillende prints en wil je niet steeds alle vinkjes aan en uitzetten, maak dan je eigen print instellingen. Kies voor [Nieuwe afdruk], geef je afdruk een naam en geef aan wat je standaard ingesteld wilt hebben. Nadat je een afdrukvoorbeeld hebt gemaakt worden je printinstellingen bewaard.

 

 

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Standaard kolommen

Na het openen van een RSX of na het openen van een calculatie-sjabloon, krijg je onderstaande kolommen in beeld. Je kunt hier zelf nog extra kolommen aan toevoegen, of juist kolommen verwijderen.

In dit voorbeeld zie een bestekpost met daaronder een werkpakket als onderbouwing:

Bestekpostnummer

Het nummer dat de bestekschrijver (RAW) heeft gekozen / de calculator (offerte) kiest voor de werkomschrijving.

Elementnummer

Het nummer van het tarief. In dit voorbeeld heeft het werkpakket het nummer 220101, de grondwerker het nummer 102 en de rupsgraafmachine 210.

Omschrijving

Omschrijving van de (bestek)post.

Productie

Geeft de productie van een element weer. Het aantal delen hoeveelheid resultaatsverplichting dat per eenheidselement wordt verwerkt.

Voorbeeld:

Het tarief grondwerker gaat per uur. In bovenstaand voorbeeld is de productie van de grondwerker 20, dit betekent dat hij 20m3 per uur kan verwerken.

Hoeveelheid

De hoeveelheid van een bestekpost, maar ook de hoeveelheid van een werkpakket of tarief. Maak je gebruik van tarieven of werkpakketten dan vind je hier het totaal aan inzet voor een bepaald tarief.

Voorbeeld:

De grondwerker is 17 uur bezig met de post, de rupsgraafmachine 22,67 uur.

Prijs per eenheid

De uiteindelijke prijs per eenheid van een post, dus inclusief alle opslagen en indexeringen.

Bedrag

De uiteindelijke totaalprijs van een post, dus inclusief alle opslagen en indexeringen.

Zoals eerder aangegeven kun je bepaalde kolommen verwijderen en toevoegen.

Leer hier meer over op de pagina: extra kolommen calculatie

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Extra kolommen

Naast de standaard kolommen van Calculatie kun je nog extra kolommen toevoegen.

Ga op een van de kolommen staan en kies voor [Rechtermuisknop]. Er verschijnt een scherm met alle kolommen, vink de kolommen aan die je handig lijken.

Je kunt hier je standaard indeling resetten, maar handiger nog, je kunt ook aangeven welke kolommen je in het vervolg altijd in beeld wilt. Klik hiervoor de optie ‘Deze kolomindeling gebruiken voor nieuwe begrotingen’.

Alternatief postnummer

Wil je een andere nummering hebben dan de standaard ‘RAW’ nummering, zet deze kolom dan aan.

Hoofdcode

Ben je met een RAW-bestek bezig en wil je graag de hoofdcode zien, zet deze kolom dan aan.

Tariefhoeveelheid

De hoeveelheidresultaatsverplichting voor een individueel element (tarief).

Voorbeeld

De werkomschrijving is het ontgraven van grond met een hoeveelheid resultaatsverplichting van 200 m3. Deels wordt dit met de hand ontgraven en deels met een kraan. De 200 m3 kun je dan verdelen over het element grondwerker (100 m3) en kraan (100 m3). Het element rekent met de nieuw opgegeven hoeveelheid tarief in plaats van de hoeveelheidresultaatsverplichting van de werkomschrijving.

De kolom kan ook worden gebruikt om de hoeveelheid voor een element met een andere eenheid op te geven dan de hoeveelheid resultaatsverplichting. Gebruik de kolom dan in combinatie met de volgende kolom [Tariefeenheid].

Voorbeeld

Je moet een ton verwerken, maar wilt zelf rekenen met m3.

Tariefeenheid

Deze gebruik je in combinatie met Tariefhoeveelheid, je kunt hier een afwijkende eenheid invullen. Handig in het voorbeeld van hierboven zodat je tonnen kunt omrekenen naar m3.

Aantal eenheden Tarief

Wil je meerdere keer hetzelfde tarief gebruiken en dit op één regel zien? Kies dan voor Aantal eenheden tarief.

Voorbeeld

Er zijn twee vrachtwagens nodig voor transport. Je kunt twee keer een vrachtwagen toevoegen, maar je kunt ook één keer een vrachtwagen toevoegen met het aantal eenheden tarief op 2. De productie van de vrachtwagen is voor 1 vrachtwagen maar de benodigde inzet (hoeveelheid) wordt verdubbeld.

Productiekader

Hiermee kun je de productie van een tarief inkaderen.

Voorbeeld 1

De vrachtwagen heeft een productie per dag (80 m3), maar het element heeft als eenheid uur. Door de productie (80m3) op te geven en deze te relateren (te kaderen) aan een dag (8 uur) wordt het aantal uren berekend.

CIVIEL 9 Calculatie Productiekader

Voorbeeld 2

Je hebt een beeldbestek waarin de hoeveelheid per week staat, maar je wilt graag per stuk werken en per beurt. Maak een werkpakket/rekenregel waarin je bij de hoeveelheid het aantal stuks neerzet en bij productie kader het aantal beurten.

Deelprijs

Een informatieve kolom die per tarief het deel laat zien dat het uitmaakt van de prijs per eenheid.

BTW

Het BTW percentage van de post, hoog (21%), laag (9%) of geen (0%). Het staat standaard op hoog, maar je kunt het zelf aanpassen.

Werksoort

Als je je tarieven (en/of werkpakketten) een bepaald werksoort wilt meegeven (grondwerk, leidingwerk etc.) dan kun je daarvoor werksoort gebruiken. Werksoort (indien ingevuld) gaat standaard mee vanuit Stamgegevens of kun je zelf toewijzen in je calculatie

Kostentype (voorheen tariefsoort)

Naast een kostensoort (vaste lijst) kun je je tarieven ook nog een ander kenmerk meegeven. Vaak wordt het kostentype al in de stamgegevens aan een tarief gekoppeld, maar dit kun je ook nog in de calculatie zelf doen.

Relatie

Je kunt de werking van een tarief hier veranderen, er zijn drie opties:

P (Productie)

De productie van een werkpakket wordt overgenomen naar de tarieven. Op deze manier hoef je niet steeds een individueel tarief aan te passen, maar word de productie van al je tarieven direct aangepast.

V (Vast)

Zet de hoeveelheid van een tarief vast. Dit kan handig zijn als je altijd een vast aantal van een tarief nodig hebt, zoals 1 of 2 stuks, ook al wordt de hoeveelheid eventueel meer of minder.

E (Euro)

Wil je graag hetzelfde tarief gebruiken voor bijvoorbeeld werk wat een onderaannemer gaat uitvoeren, dan kun je gebruik maken van de E. Je tarief krijgt dat alleen een totaalbedrag mee en geen prijs per eenheid meer. Ook kun je steeds het bedrag van het tarief aanpassen. In de tarievenlijst zal je het totaalbedrag zien.

Kostprijs per eenheid

Deze kolom is puur ter informatie. Het geeft de kostprijs van de tarieven weer vanuit de stamgegevens. Opslagpercentages, afprijzen etc. beïnvloeden deze prijs niet.

Kostprijs bedrag

De kolom kosten is ook puur ter informatie. Dit is het totaalbedrag van de tarieven op basis van de kostprijs.

Berekend bedrag

Wederom een post, puur ter informatie. Deze kolom geeft de totaal prijs van de tarieven inclusief alle opslagen en zonder afronding. In onderstaand voorbeeld zie je dat het ‘berekende bedrag’ € 136,63 is, maar de inschrijfprins € 136,68. Dit heeft ermee te maken dat de hoeveelheid van de post 12m3 is en op basis van deze hoeveelheid de prijs per eenheid € 11,3853333333 zou moeten zijn. Aangezien dit niet kan ronden we de prijs per eenheid af naar € 11,39 wat een bedrag oplevert van € 136,68 (i.p.v. € 136,63).

 

Met de kolom berekend bedrag houd je dus heel goed inzicht in de verschillen tussen het berekend bedrag en het bedrag waar je voor inschrijft. Je kunt dit ook inzichtelijk maken in een calculatie afdruk, kies in je print instellingen dan voor ‘kostprijsbedrag’ en ‘berekend bedrag’.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Kolommen toevoegen, verplaatsen of verwijderen

Bij het opstarten van CIVIEL worden de standaard kolommen getoond, je kunt de volgorde van deze kolommen aanpassen en kolommen verwijderen of juist toevoegen.

Ga op een van de kolommen staan en kies voor [Rechtermuisknop]. Er verschijnt een scherm met alle kolommen, vink de kolommen aan die je handig lijken. Dit kan zowel in deel 2.2 als in de tarievenlijst.

Kolom indeling bewaren

Naast het aan- en uitzetten van kolommen kun je hier ook je standaard indeling resetten, maar handiger nog, je kunt aangeven welke kolommen je in het vervolg altijd in beeld wilt hebben. Klik hiervoor de optie ‘Deze kolomindeling gebruiken voor nieuwe begrotingen’.

Kolommen verplaatsen

Indien gewenst kun je de volgorde van je kolommen veranderen, klik met je muis op de kolom, hou je muis ingedrukt en sleep de kolom naar de gewenste plek toe.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Inschrijfprijzen handmatig aanpassen

Nadat je een post hebt onderbouwd met tarieven of werkpakketten kun je de eenheidsprijs ook nog aanpassen.

De eenheidsprijs van een post wordt samengesteld op basis van je tarieven of werkpakket onderbouwing:

Indien gewenst kun je de inschrijfprijs (prijs per eenheid) van een post nog handmatig veranderen, als je bijvoorbeeld met ronde getallen wilt werken. Dit doe je door een nieuwe prijs per eenheid in te voeren.

Je ziet een ! naast de prijs per eenheid komen, dit geeft aan dat je de prijs per eenheid zelf handmatig hebt aangepast (en je dus afwijkt van je tarieven onderbouwing).

Bij werkpakketten is het nog duidelijker, in het voorbeeld van hierboven zie je dat je tarieven onderbouwing uitkomt op € 3,80 per m3, maar je het zelf hebt aangepast naar € 4,00 per m3.

Wil je toch liever je prijzen zien op basis van je tarief onderbouwing? Kies dan voor de combinatie CTRL+D.Wil je het hele bestand weer ‘terug zetten’ naar de tarieven onderbouwing, kies dan voor [Rekenen][Inschrijfprijzen volgens de tarieven].

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Calculeren op basis van eenheidsprijzen

Als je calculeert met eenheidsprijzen dan geef je zelf per post een prijs per eenheid of totaalbedrag op.

Het calculeren met eenheidsprijzen is snelle manier om tot een totaalprijs te komen. Je gebruikt hiervoor de kolommen [Prijs per eenheid] of [Bedrag].

 

 

Deze kolommen zijn aan elkaar gelinkt, als je de prijs per eenheid invult dan rekenen wij het bedrag uit en vice versa.

Nadeel van het calculeren met eenheidsprijzen is dat je niet kunt achterhalen hoe je aan die prijs bent gekomen. Uit welke onderdelen bestaat die € 2,00 per m3 (zie plaatje). Ook is onderbouwd calculeren handig voor als je wilt na-calculeren. Wil je wat meer onderbouwd calculeren dan kun je de artikelen calculeren op basis van tarieven of calculeren op basis van werkpakketten raadplegen

 

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Eenheidsprijzen indexeren

Wil je de inschrijfprijzen met een bepaald percentage omhoog of omlaag zetten, dan kun je de inschrijfprijzen indexeren.

Alle inschrijfprijzen indexeren

Klik op de knoppenbalk het icoon voor [Rekenen] aan en kies dan voor [Prijzen indexeren]

Kies voor het aanpassen van de werkbeschrijvingen en druk op [Volgende]

Geef aan met hoeveel % je de inschrijfprijzen wilt aanpassen en kies voor [Uitvoeren]. Alle inschrijfprijzen worden nu met dit percentage opgehoogd (of verlaagd).

Bij de prijs per eenheid van de posten is nu een icoontje gekomen, het indexeer icoon. Als je hier met de cursor overheen gaat dan zie je wat er met de post is gebeurd. Dit kun je eventueel ook ongedaan maken.

Selectie van posten indexeren

Wil je niet alle eenheidsprijzen aanpassen, maar kleinere selectie? Hou dan de CTRL-toets ingedrukt en klik met de muis op de post of posten die je wilt indexeren. Alle geselecteerde posten worden blauw gearceerd. Kies in de knoppenbalk wederom voor [Prijzen indexeren] en kies nu voor [Geselecteerde werkbeschrijvingen] en volg bovenstaande uitleg.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!

Calculeren op basis van tarieven

Bij het calculeren op basis van tarieven geef je per post aan welke tarieven nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. Tarieven zijn te vinden in de Verkenner en te beheren in de Stamgegevens.

Tarieven toevoegen aan je calculatie

Er zijn een paar manieren om tarieven toe te voegen in je calculatie:

Met de verkenner

 • Open de verkenner vanaf de knoppenbalk of kies voor CTRL+F3
 • De verkenner verschijnt rechts in beeld en laat direct al je actieve calculatiesets zien:
 • Open de set die je wilt gebruiken door op het > te drukken voor de calculatieset naam en ga naar het tarief dat je wilt gebruiken
 • Sleep het tarief naar de juiste bestekpost toe of dubbelklik op het tarief. Als je kiest voor dubbelklik, zorg er dan wel voor dat je cursor bij de juiste post staan. Het tarief wordt namelijk toegevoegd op de plek waar je cursor het laatst was.

Met CTRL + T

 • Ga naar de post die je wilt onderbouwen en kies voor CTRL+T, er verschijnt een schermpje.
 • Als je het nummer van het tarief weet dat je wilt toevoegen, kun je die gelijk in typen en daarna voor <enter> of <tab> kiezen.
 • Weet je die niet, klik dan op het drop down menu en ga opzoek naar het juiste tarief. Dubbelklik het tarief aan dat je wilt gebruiken.

Overige opties:

 • Via de knoppenbalk, kies voor [Invoegen][Tarief]
 • Met je rechtermuisknop [element invoegen]
 • Volg daarna dezelfde stappen als bij CTRL+T

Vrije tarieven

Het zal geregeld voorkomen dat je een tarief wilt gebruiken dat niet in je bibliotheek voorkomt, je kunt deze dan zelf aanmaken. Wij noemen dit een vrij tarief, je hebt twee soorten vrije tarieven:

 • Herbruikbare tarieven
 • 99-tarieven

Herbruikbare tarieven

Het woord zegt het eigenlijk al, herbruikbaar. Je kunt deze hergebruiken door je gehele calculatie. Het tarief zal zichtbaar zijn in je tarievenlijst waardoor je hem bijvoorbeeld ook kunt indexeren. Voeg een tarief toe op de manier dit jij prettig vindt en geef het tarief een nummer mee dat nog niet in je bibliotheek bestaat. Het nummer kan bestaan uit letters en cijfers, maar zorg ervoor dat het nummer niet eindigt op 99.

Voorbeeld: je gaat ergens zand inkopen, dan kun je het tarief zand1 noemen met een prijs van € 30,00 per ton. Het tarief kun je bij diverse posten hergebruiken, hij zal altijd zand1 heten met een prijs van € 30,00.

99-tarieven

Een 99-tarief  helemaal vrij en moet eindigen op 99. Zo zou je het tariefnummer 399 kunnen gebruiken voor zowel een boom als voor boompalen. Elke keer als je het tariefnummer gebruikt kun je het een andere omschrijving en prijs geven. Je zult 99-tarieven nooit in je tarievenlijst zien.

Productie of hoeveelheid van een tarief invoeren

Nadat je een tarief hebt toegevoegd moet je nog calculatie informatie aan het tarief toevoegen, namelijk de productie of de hoeveelheid van het tarief. Het maakt niet uit welke je invult, de ander wordt altijd automatisch doorgerekend.

Productie

Bij productie geef je aan wat de productie (inzet) van het tarief is. Stel je hebt een grondwerker toegevoegd, dan moet je aangeven hoelang hij bezig is met zijn handeling.  

Bijvoorbeeld 10m3 per uur

Hoeveelheid resultaatsverplichting (HVR)

Bij de hoeveelheid resultaatsverplichting geef je aan hoelang het tarief in totaal nodig is.

Bijvoorbeeld: een rupsgraafmachine is in totaal 8 uur bezig met 100 m3 grond ontgraven

Kolom relatie

Naast de kolommen productie en hoeveelheid kan de kolom [Relatie] ook handig zijn. Hier kun je de werking van een tarief of werkpakket wijzigen.

Je hebt hier drie opties:

P (productie overnemen)

Met de P neem de je productie van een werkpakket of rekenregel over. In bovenstaande voorbeeld hebben we het werkpakket een productie van 100 gegeven. Alle tarieven in dat werkpakket krijgen automatisch dezelfde waarde mee. Mocht de hoeveelheid of de productie nog worden aangepast, dan hoef je dit alleen maar op het werkpakket niveau te doen en niet per tarief.

V (vast)

Met de V zet je hoeveelheid van een tarief vast. Ik dit geval is het tarief 399 Keet vastgezet op 1. Mocht de hoeveelheid van de post nog veranderen, dan zal de Keet altijd met een hoeveelheid van 1 blijven staan.

E (euro)

Hiermee kun je een tarief een vast bedrag meegeven (zonder prijs per eenheid, hoeveelheid of productie). Dit kan handig zijn als je met onderaannemers prijzen wilt werken en deze prijzen als tariefregel wilt weergeven.

Naast de kolommen productie, hoeveelheid en relatie heb je nog veel meer kolommen tot je beschikking, je leest er alles over op standaard kolommen calculatie en extra kolommen.

Tarieven onderbouwing opslaan als werkpakket

Werkpakketten zijn bundelingen van tarieven die voor een bepaalde handeling staan. Ben je een post met tarieven aan het onderbouwen en wil je dat ‘pakketje’ vaker gebruiken. Dan kun je ze ook opslaan als werkpakketten. Ga op de post staan en kies voor [Rechtermuisknop][Bestekpost als werkpakket bewaren in de stamgegevens]. Zo kun je de volgende keer met het werkpakket aan de slag i.p.v. één voor één de tarieven toevoegen.Meer weten over calculeren met werkpakketten? Ga dan naar het helpartikel Calculeren op basis van werkpakketten.

Verwijderen van tarieven

Je verwijdert een tarief door CTRL ingedrukt te houden en met een muisklik het tarief (of de tarieven) aan te klikken die je wilt verwijderen. Ze worden blauw gearceerd, kies daarna voor <delete> of [Rechtermuismuisknop][verwijderen].

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!