Deelopdracht opstellen

Wanneer er een raamovereenkomst is gemaakt, denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoudsbestekken, dan worden de daadwerkelijke hoeveelheden in de Deelopdracht verwerkt. In de raamovereenkomst worden alle posten gekenmerkt door een Fictieve (F) hoeveelheid, waar ze in de deelopdracht naar Verrekenbare hoeveelheden geconverteerd worden. In onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van een raamovereenkomst.

Een Deelopdracht hoort altijd bij een raamovereenkomst, dus wanneer je het Deelopdracht sjabloon opent via [Bestand][Nieuw][RAW-sjablonen][Deelopdracht] wordt er allereerst gevraagd om de bijbehorende raamovereenkomst te kiezen.

Wanneer je op [Kies de bijbehorende raamovereenkomst] klikt verschijnt er een windows verkenner venster, waarbij je het juiste bestand kunt selecteren.

Let op: je kunt hier alleen een .Bestek bestand kiezen. Zorg er dus voor dat wanneer je alleen in bezit bent van het .rsx, je deze eerst opslaat als .Bestek.

Zodra het juiste bestand is geselecteerd komt het volgende venster naar voren:

Hier kan je de posten selecteren die jij graag aan de deelopdracht toegevoegd zou willen hebben. Wanneer alle benodigde posten zijn geselecteerd klik je op [Volgende], waarna er gevraagd wordt welke Hoeveelheid Resultaatsverplichting (HVR) je aan de posten zou willen toekennen. Kies hier de gewenste hoeveelheid en klik nogmaals op [Volgende]. Deel 2.2 van de deelopdracht wordt nu automatisch opgesteld met de zojuist aangegeven HVR. Pas de HVR per post aan naar de gewenste hoeveelheid.

Wij geven als advies mee om de hoeveelheden op “1” te zetten, hierdoor is het na afloop eenvoudig om alle posten te identificeren die je mogelijk bent vergeten in te vullen.

Ben je een post vergeten mee te nemen of wil nog een “Extra Post” toevoegen, dan kan je gebruik maken van de verkenner. Deze staat in principe automatisch aan, maar mocht deze niet zichtbaar gaan dan kan hij aangezet worden via [Start][Bewerken][Verkenner]. Gebruik het tabblad Bronbestek voor de posten uit de raamovereenkomst en sleep uit de Catalogus om de extra posten toe te voegen

Over deelopdrachten en raamcontracten

Er zijn een paar (softwarematige) verschillen ten opzichte van een regulier RAW-bestek:

 • Alle hoeveelheden zijn fictief. Vandaar dat je een F ziet staan bij het kenmerk van de post
 • Er mogen geen EUR-posten worden gebruikt (behalve de staartposten die al in het sjabloon staan)
 • Alle staartposten moeten als een % worden ingevuld
 • Er wordt afgerekend per deelopdracht
 • Er is in principe geen verrekenprijs voor over- en onderschrijdingen
 • Er zijn drie soorten posten:
  • Binnen
  • Buiten
  • Extra posten

Vooral het laatste punt, de soorten posten, is erg belangrijk. Daar komen veel vragen over, dus we leggen het nog even kort uit:

Binnenposten

Binnenposten zijn posten die tijdens de aanbesteding al bekend zijn, de ‘reguliere posten’. De staartposten: AK, UK, WR & korting worden over al deze posten berekend.

Buitenposten

Buitenposten zijn posten die na de aanbesteding aan het bestek zijn toegevoegd. Het kan zijn dat er posten vergeten zijn of dat het werkgebied een beetje veranderd is. De opdrachtgever kan ervoor kiezen om deze aan het aanbestede bestek toe te voegen. De aannemer wordt gevraagd om voor deze nieuwe posten een prijs doorgeven, deze prijs is zonder staartposten. De staartposten van het originele bestek zullen worden aangehouden met uitzondering van de post korting, die is niet van toepassing op ‘buiten’ posten.

Extra posten

Extra posten kun je zien als ‘extra declaraties’, dit zijn posten die eenmalig aan een deelopdracht worden toegevoegd. De prijs die hiervoor wordt opgegeven moet inclusief staartposten zijn.

Het mag/kan dus niet voorkomen dat een bestek in de aanbestedingsfase al ‘Buiten’ of ‘Extra’ posten bevat.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!