Calculeren door middel van posten matchen

Met posten matchen worden je bestekposten automatisch gematcht met je werkpakketten en/of met eerder gemaakte calculaties. Zo heb je heel snel een calculatie of raming gemaakt.

Matchen met je werkpakketten

Je werkpakketten beheer je in Stamgegevens. Als je bij het opslaan van je werkpakketten de nummering van de RAW-systematiek aanhoudt, kun je nieuwe bestekken gaan matchen met deze werkpakketten.

Matchen met eerder gemaakte calculaties

Wil je een post matchen met een eerder gemaakte calculatie? Ga dan naar [Bestand][Opties][Moederbestekken] en voeg via [Toevoegen] het bestand/de bestanden toe waarmee je wilt matchen. Zet daarna het vinkje aan om te matchen.

Aan de slag met posten matchen:

  • Ga naar de post die je wilt matchen en kies voor [Rechtermuisknop] [Bestekposten matchen] of ga in de knoppenbalk naar [Rekenen] [Bestekposten matchen]
  • Er verschijnt een scherm met alle mogelijke opties vanuit je calculatiesets of vanuit de opgegeven calculaties. Door ze aan te klikken kun je ook zien wat de onderbouwing is.
  • Kijk welke regel het beste geschikt is voor je calculatie en dubbelklik erop om de inhoud over te nemen, je kunt ook voor [Overnemen] kiezen.
  • Het programma springt automatisch naar de volgende post. Je kunt het scherm ook sluiten en kijken naar het resultaat:
  • En mocht je nog de inhoud, de producties of prijzen nog willen aanpassen dan kan dat natuurlijk.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!