Extra kolommen

Naast de standaard kolommen van Calculatie kun je nog extra kolommen toevoegen.

Ga op een van de kolommen staan en kies voor [Rechtermuisknop]. Er verschijnt een scherm met alle kolommen, vink de kolommen aan die je handig lijken.

Je kunt hier je standaard indeling resetten, maar handiger nog, je kunt ook aangeven welke kolommen je in het vervolg altijd in beeld wilt. Klik hiervoor de optie ‘Deze kolomindeling gebruiken voor nieuwe begrotingen’.

Alternatief postnummer

Wil je een andere nummering hebben dan de standaard ‘RAW’ nummering, zet deze kolom dan aan.

Hoofdcode

Ben je met een RAW-bestek bezig en wil je graag de hoofdcode zien, zet deze kolom dan aan.

Tariefhoeveelheid

De hoeveelheidresultaatsverplichting voor een individueel element (tarief).

Voorbeeld

De werkomschrijving is het ontgraven van grond met een hoeveelheid resultaatsverplichting van 200 m3. Deels wordt dit met de hand ontgraven en deels met een kraan. De 200 m3 kun je dan verdelen over het element grondwerker (100 m3) en kraan (100 m3). Het element rekent met de nieuw opgegeven hoeveelheid tarief in plaats van de hoeveelheidresultaatsverplichting van de werkomschrijving.

De kolom kan ook worden gebruikt om de hoeveelheid voor een element met een andere eenheid op te geven dan de hoeveelheid resultaatsverplichting. Gebruik de kolom dan in combinatie met de volgende kolom [Tariefeenheid].

Voorbeeld

Je moet een ton verwerken, maar wilt zelf rekenen met m3.

Tariefeenheid

Deze gebruik je in combinatie met Tariefhoeveelheid, je kunt hier een afwijkende eenheid invullen. Handig in het voorbeeld van hierboven zodat je tonnen kunt omrekenen naar m3.

Aantal eenheden Tarief

Wil je meerdere keer hetzelfde tarief gebruiken en dit op één regel zien? Kies dan voor Aantal eenheden tarief.

Voorbeeld

Er zijn twee vrachtwagens nodig voor transport. Je kunt twee keer een vrachtwagen toevoegen, maar je kunt ook één keer een vrachtwagen toevoegen met het aantal eenheden tarief op 2. De productie van de vrachtwagen is voor 1 vrachtwagen maar de benodigde inzet (hoeveelheid) wordt verdubbeld.

Productiekader

Hiermee kun je de productie van een tarief inkaderen.

Voorbeeld 1

De vrachtwagen heeft een productie per dag (80 m3), maar het element heeft als eenheid uur. Door de productie (80m3) op te geven en deze te relateren (te kaderen) aan een dag (8 uur) wordt het aantal uren berekend.

Voorbeeld 2

Je hebt een beeldbestek waarin de hoeveelheid per week staat, maar je wilt graag per stuk werken en per beurt. Maak een werkpakket/rekenregel waarin je bij de hoeveelheid het aantal stuks neerzet en bij productie kader het aantal beurten.

Deelprijs

Een informatieve kolom die per tarief het deel laat zien dat het uitmaakt van de prijs per eenheid.

BTW

Het BTW percentage van de post, hoog (21%), laag (9%) of geen (0%). Het staat standaard op hoog, maar je kunt het zelf aanpassen.

Werksoort

Als je je tarieven (en/of werkpakketten) een bepaald werksoort wilt meegeven (grondwerk, leidingwerk etc.) dan kun je daarvoor werksoort gebruiken. Werksoort (indien ingevuld) gaat standaard mee vanuit Stamgegevens of kun je zelf toewijzen in je calculatie

Kostentype (voorheen tariefsoort)

Naast een kostensoort (vaste lijst) kun je je tarieven ook nog een ander kenmerk meegeven. Vaak wordt het kostentype al in de stamgegevens aan een tarief gekoppeld, maar dit kun je ook nog in de calculatie zelf doen.

Relatie

Je kunt de werking van een tarief hier veranderen, er zijn drie opties:

P (Productie)

De productie van een werkpakket wordt overgenomen naar de tarieven. Op deze manier hoef je niet steeds een individueel tarief aan te passen, maar word de productie van al je tarieven direct aangepast.

V (Vast)

Zet de hoeveelheid van een tarief vast. Dit kan handig zijn als je altijd een vast aantal van een tarief nodig hebt, zoals 1 of 2 stuks, ook al wordt de hoeveelheid eventueel meer of minder.

E (Euro)

Wil je graag hetzelfde tarief gebruiken voor bijvoorbeeld werk wat een onderaannemer gaat uitvoeren, dan kun je gebruik maken van de E. Je tarief krijgt dat alleen een totaalbedrag mee en geen prijs per eenheid meer. Ook kun je steeds het bedrag van het tarief aanpassen. In de tarievenlijst zal je het totaalbedrag zien.

Kostprijs per eenheid

Deze kolom is puur ter informatie. Het geeft de kostprijs van de tarieven weer vanuit de stamgegevens. Opslagpercentages, afprijzen etc. beïnvloeden deze prijs niet.

Kostprijs bedrag

De kolom kosten is ook puur ter informatie. Dit is het totaalbedrag van de tarieven op basis van de kostprijs.

Berekend bedrag

Wederom een post, puur ter informatie. Deze kolom geeft de totaal prijs van de tarieven inclusief alle opslagen en zonder afronding. In onderstaand voorbeeld zie je dat het ‘berekende bedrag’ € 136,63 is, maar de inschrijfprins € 136,68. Dit heeft ermee te maken dat de hoeveelheid van de post 12m3 is en op basis van deze hoeveelheid de prijs per eenheid € 11,3853333333 zou moeten zijn. Aangezien dit niet kan ronden we de prijs per eenheid af naar € 11,39 wat een bedrag oplevert van € 136,68 (i.p.v. € 136,63).

 

Met de kolom berekend bedrag houd je dus heel goed inzicht in de verschillen tussen het berekend bedrag en het bedrag waar je voor inschrijft. Je kunt dit ook inzichtelijk maken in een calculatie afdruk, kies in je print instellingen dan voor ‘kostprijsbedrag’ en ‘berekend bedrag’.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!