Producties opvoeren

Zodra de Administratie status op “In uitvoering” staat kunnen de eerste producties ingevoerd worden. Welke stappen daar voor ondernomen dienen te worden wordt in die artikel uitgelegd.

Producties invoeren

Wanneer je de administratie opent en wil beginnen met het invoeren van producties moet de Status allereerst op “In uitvoering” staan. Hoe dit uitgevoerd moet worden staat in het artikel Starten met de RAW Administratie.

In bovenstaande afbeelding staan de week en de datum al ingevuld. Wanneer je de Administratie nieuw opent zal je de volgende ingevulde velden zien:

Statusbalk Administratie

Het blauwe veld [Week] is een uitvouwmenu waar de gewenste week in geselecteerd kan worden. Het blauwe veld [Datum] springt na het selecteren van een week automatisch naar de maandag van de desbetreffende week.

Na het selecteren van een week kunnen de producties opgevoerd worden. De kolommen waar de producties in ingevuld kunnen worden zijn geel gemarkeerd. In de linker kolom “Verwerkt op”, gevolgd door de datum waarop het werk uitgevoerd is,  kunnen de hoeveelheden per aangegeven eenheid ingevoerd worden. In bovenstaand voorbeeld heeft post 110010 een eenheid in m3 met een resultaatsverplichting van 340, wat dus betekent dat over het gehele werk 340m3 ontgraven dient te worden. In de “Verwerkt” kolom is 50 ingevoerd, wat aangeeft dat er in deze week van het werk 50 van de 340m3 is ontgraven. De kolom rechts van de ingevoerde hoeveelheid, “percentage verwerkt”, geeft aan hoeveel procent van het totaal er ontgraven is.

Bij 50m3 leidt dit tot 50[m3]/340[m3]=14,7%, wat door CIVIEL zelf uitgerekend is.

In plaats van de verwerkte hoeveelheid kan ook het percentage ingevoerd worden, waarna CIVIEL zelf de hoeveelheid berekend.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!