Risicoregeling GWW

Tijdens langdurige projecten kan het zijn dat de kosten van bouwstoffen, brandstoffen en loon veranderen met de tijd. Je kunt hier als aannemer voor worden gecompenseerd, daarvoor is de risicoregeling bedoeld

Deze uitleg beperkt zich tot de uitleg van de werking van de software. De handleiding RAW-systematiek, van de Stichting CROW, paragraaf 01.04. kan geraadpleegd worden voor extra informatie. De enige regels die wij hier noemen, zijn verkorte versies die nodig zijn om de werking van het programma te begrijpen.

Belangrijke regels:

  • Gasolie, elektriciteit, wegenbouwbitumen en bitumineuze bindmiddelen worden direct verrekend. Loonkosten en alle andere kosten bestanddelen worden verrekend als de uitvoeringsduur langer is dan een jaar en alleen over de periode na dat jaar.
  • Verrekening op grond van de risico regeling geschiedt per 3 termijnen.
  • De datum van aanbesteding is de peildatum.
  • De verrekening wordt uitbetaald wanneer het totaal meer dan EUR 500,00 bedraagt.

Activeren Risicoregeling

Voordat je de administratie definitief maakt, geef je aan dat de risicoregeling van toepassing is op je bestek. Ga hiervoor naar [Info][Administratie] en zet een vinkje voor [Risicoregeling GWW].

 

 

Indexcijfers

Elke maand zorgen wij ervoor dat de nieuwste indexcijfers in het pakket terecht komen. Je kunt deze cijfers vinden in de tab [Risicoregeling GWW]

 

 

Voordat CIVIEL de verrekening voor je kan doen moet je nog een aantal zaken invullen en toewijzen:

Loonkosten & brandstof

In deel 3 van het bestek staat vermeld wat de percentages voor de verrekening van de loonkosten en brandstof componenten moeten zijn. Neem dit percentage over bij [Lonen en brandstoffen]

 

 

Materialen

Voor de verrekening van de materialen geef je aan welke post bij welk materiaal component hoort. Ga naar [Materialen] en dubbelklik op het materiaal soort dat je wilt toewijzen aan een bestekpost.

Er opent een scherm, via dit scherm kun je de posten of hoofdstukken aanvinken die bij dat materiaal soort horen:

 

 

Geef daarna per post aan wat het productbedrag is:

 

 

Administratie voeren

Als alles klopt kun je met je administratie beginnen, dit gaat op precies dezelfde manier als ‘normaal’. Het enige verschil is, dat je iedere drie termijnen de afdruk “Verrekening Risicoregeling” maakt om inzichtelijk te krijgen wat de verrekening zal zijn.

Ga hiervoor naar [Afdrukken][Verrekening risicoregeling].

 

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!