Staat van afrekening

Aan het einde van het werk wordt de balans opgemaakt, wat is er allemaal verwerkt, wat niet en wat is al het extra werk geweest. Dit overzicht kun je genereren door middel van de staat van afrekening.

De Staat van Afrekening heeft een vaste structuur. De eerste pagina’s tonen het overzicht van alle posten waarop meer- en minderwerk heeft plaatsgevonden. Posten die voor 100% zijn verwerkt worden dus niet getoond.  Bij het afdrukken kun je kiezen om de verrekenbare posten, de niet-verrekenbare posten en de vervallen posten op te splitsen zodat er een duidelijk overzicht ontstaat.

Hierna volgt er een overzicht van alle extra declaraties, bestekwijzigingen en inhoudingen en bijbetalingen. De eindtotalen van deze pagina’s worden getoond op het blad met de titel ‘Eindbedrag’. De pagina ‘Eindbedrag’ maakt de balans op van het werk. Op deze pagina worden alle bedragen samengevat en gesommeerd ten opzichte van de aanneemsom. Op basis van deze opsomming wordt de eindbetaling vastgesteld.

 Rekenvoorbeeld:

  • Vier bestekposten met een hoeveelheidsresultaatsverplichting van 100 st.
  • Twee zijn verrekenbaar en twee niet verrekenbaar
  • De inschrijfprijs is € 1,00 per stuk
  • W&R is 10%, verder zijn er geen staartposten ingevuld.
  • Er wordt steeds niets op verwerkt of dubbel verwerkt.
  • De aanneemsom is € 440,00 .
  • Er is 1 termijnstaat definitief verklaard.

Op de termijnstaat:

Voorbeeld termijnstaat voor staat van afrekening

Het overzicht van termijn 1 ziet er zo uit:

Overzicht termijnstaat voor staat van afrekening.

Nu gaan we naar de Staat van Afrekening. Eerst zien we het blad met het meer- en minderwerk:

Overzicht meer en minderwerk staat van afrekening

Daarna gaan we door naar de pagina ‘Eindbedrag’, deze heeft altijd dezelfde opbouw:

Eindbedrag staat van afrekening

Aanneemsom
Dit is de aanneemsom van de inschrijving.

Meerwerk verrekenbare posten
Dit is het totaal van al het meerwerk op verrekenbare posten (ook wat al afgerekend is in de termijnen). Dus al het meerwerk afgerekend tegen (herziene) verrekenprijs.

Rekenvoorbeeld:
Op de bestekpost 100020 is een dubbele hoeveelheid verwerkt, namelijk 200 st i.p.v. 100.
De 100 st worden afgerekende tegen de verrekenprijs dus 100 x € 1,10 = € 110,00.
Dit bedrag is betaald in termijn 1.

Minderwerk verrekenbare posten
Dit is het totaal van alle minderwerk op verrekenbare posten, het minderwerk weet je pas aan het einde van het werk. Al het minderwerk wordt ook afgerekend tegen de (herziene) verrekenprijs.

Rekenvoorbeeld:
Op post 100010 is niets verwerkt. De -100 st worden afgerekend tegen de verrekenprijs, dus -100 x € 1,10 = € -110,00.

Meerwerk niet verrekenbare posten
Dit is het totaal van al het meerwerk op de niet-verrekenbare posten, met een marge van 10%. Het meerwerk gaat tegen de (herziene)verrekenprijs en gebeurd in principe in de termijn waarin het meerwerk heeft plaats gevonden.

Rekenvoorbeeld:
Op de bestekpost 100040 is een dubbele hoeveelheid verwerkt (200 st). Van de 100 st extra wordt eerst 10% afgehaald, dus 90 st.  De 90 st meerwerk zijn afgerekend voor de verrekenprijs dus 90 x € 1,10 = € 99,00 meerwerk.

Minderwerk niet verrekenbare posten
Dit is het totaal van al het minderwerk op de niet-verrekenbare posten, met een marge van 10%. Het totaal minderwerk is pas duidelijk op de Staat van Afrekening.  Het minderwerk gaat tegen de (herziene)verrekenprijs.

Rekenvoorbeeld
Van post 100030 is niets verwerkt. Het minderwerk is dus 100 st, maar omdat het een niet verrekenbare post is gaat er 10% marge van af. Dus -90 x € 1,10 = € -99,00

Bestekwijzigingen
Opsomming van alle bestekswijzigingen die in het werk hebben plaatsgevonden.

Extra declaraties
Opsomming van alle declaraties die zijn ingevoerd.

Totaal telling meer en minderwerk
Al het meer- en minderwerk wordt nu van elkaar afgehaald. Mocht hier een negatief bedrag uitkomen, dan geldt de 10% minderwerkregeling.

Minderwerk 10% regel
Indien de som van alle voorgaande regels een negatief getal oplevert (oftewel het minderwerk is groter dan het meerwerk), dan wordt over de waarde 10% berekend en meegeteld in de optelling. Het restant wordt van de aanneemsom afgehaald.

Inhoudingen en bijbetalingen
Inhoudingen en bijbetalingen worden niet gezien als minderwerk, maar echt als een boete, of juist een bonus. Dit wordt daarom nu pas verrekend.

Totaal termijnen
Alles wat al betaald is in de termijnen, wordt nu ook van de aanneemsom afgetrokken.

Te declareren
Het bedrag wat hier komt te staan is het bedrag wat de aannemer nog mag factureren. Staat hier een negatief bedrag, dan moet de aannemer geld terugbetalen aan de opdrachtgever.

Eindbedrag staat van afrekening

Rekenvoorbeeld
In dit geval krijgt de aannemer nog € 11,00.
Dit zit vooral in de verrekening van het minderwerk van de N-posten. De N-post wordt ‘maar’ 90% tegen de verrekenprijs  afgerekend en de originele inschrijfprijs lag wat hoger. Daarom blijft er na het aftrekken van de reeds uitbetaalde termijnen nog een bedrag van € 11,00 over ten opzichte van de aanneemsom.

Andere belangrijke dingen om te weten:

  • EUR-posten worden altijd 100% volgeboekt op de Staat van Afrekening door CIVIEL, ook als je zelf niets hebt ingevoerd.
  • Uitvoeringskosten worden altijd 100% uit betaald, ook als de helft van het werk niet is doorgegaan.

Veelgestelde vragen

Probeer je een RSX te maken maar krijg je een melding dat dit niet lukt?

In CIVIEL 9 kan je het programma je bestand controleren via [Inhoud] [Bestek controleren] en pas je bestand hier op aan.

Wanneer komt de jaarversie 2023 uit?

De jaarreleases komen altijd in september uit. Dit jaar was het iets later, 1 oktober 2023. De jaarrelease 2023 is beschikbaar vanaf CIVIEL 9.0.97.3.  De jaarrelease wordt niet meer verwerkt in CIVIEL 8.6.
Wil je met de jaarrelease 2023 aan de slag en gebruik je nog niet CIVIEL 9? Neem dan contact met ons op voor de overstap!